Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av nya huvudledningar för vatten i Bålsta
Objektet avser ombyggnad av nya huvudledningar för vatten. Ledningarna kommer att gå med ett ben från Balders Hage och ett ben från Aronsborgsrondellen till Vattenverket. En anslutning vid Futurumskolan ingår. Ombyggnaden av vattenledningar omfattar en sträcka på ca: 8,2 km varav vissa delar utförs med schaktfria metoder. Dimension på huvudvattenledningar är 200-500 mm.
Omläggning av VA-ledningar i Stockholmsvägen, Bålsta
Objektet avser ombyggnad av nya huvudledningar för vatten, avlopp och dagvatten. Ledningarna kommer att gå i Stockholmsvägen från OKQ8/Herrgårdsgatan i söder till Centrumleden i norr. Sträckan är ca 750 m. Dimension på avloppsledningar är mellan 200 och 1200 mm och för vattenledningar mellan 32 och 315 mm. Objektet omfattar även återställning av ca 750 m befintlig gata och gång- och cykelväg samt återställning och ny belysning.
Tillbyggnad av nytt processteg i Skoklosterudde
Avser driftoptimeringar av VA-verk i Skoklosterudde.
Rivning av förskola i Bålsta
Avser rivning av förskola.
Renovering av två st broar i Bålsta
Omfattar renovering av två vägbroar över GC-bana i Bålsta: Centrumleden (Bro 6) och Västerhagsvägen (Bro 2).
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av skola i Håbo kommun
Nuvarande hus B på Futurum-skolan ska rivas, preliminärt under mars 2022. På platsen ska sedan ersättningsbyggnad om c:a 500 kvm. uppföras.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bålsta
Bygglov för fasadändring; flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Bålsta
Avser fasadändring av sporthall.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).