Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ombyggnationen sker i del av befintlig skola, nuvarande gymnastiksalar byggs om till läro-, bild- samt hemkunskapssal. Nuvarande omklädningsrum byggs om till grupprum/förråd/tekniksal.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 6
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Rivningslov för affärshus samt fasadändring och ändrad användning från kontor till lägenheter.
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Tillbyggnad av parhus i Enköping
Tillbyggnad av parhus.
Ombyggnad till gruppbostad i Enköping
Ändrat användningssätt av flerbostadshus, inredande av 6 st lägenheter (LSS-gruppbostäder).
Installation av underhållsladdare för fordon vid garnisonen i Enköping
Avser installation av underhållsladdare för fordonsbatterier i anslutning till fordonsuppställningsplatser på garnisonen i Enköping.
Installation av mätsystem för emissionsmätning vid kraftverkspanna i Enköping
Avser leverans och installation av ett mätsystem av luftemissioner samt för styrning och reglering av svaveldosering för pannan benämnd KVV.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov för schaktning.
Rivning av bensinstation i Enköping
Rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av bensinstation i Enköping
Rivning av drivmedelsstation.
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Tillbyggnad av förrådsbyggnad samt anläggande av parkering.
Rivning av kontor i Enköping
Rivning av kontorshus/läkarmottagning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.