Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 5
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan.
Energieffektivisering av byggnader i Enköpings kommun
Avser energieffektiviseringsåtgärder på utvalda byggnader som Enköpings kommun och antagen entreprenör utför tillsammans som ett samverkansprojekt. Samverkansprojektet består av två faser: Fas A: Energikartläggning och projektering Fas B: Utförande av energibesparande åtgärder
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Rivningslov för affärshus samt fasadändring och ändrad användning från kontor till lägenheter.
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Ombyggnad av skolkök och matsal i Enköping
Hus B planeras byggas om för anpassning till grundskoleverksamhet. I huvudsak består uppdraget av att bygga om ett plan till mottagningskök med tillhörande matsalar, tillbyggnad miljöbod/fläktrum samt utformning av ny skolgård.
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Ombyggnad av resecentrum i Enköping
I projektet ingår ombyggnad av bussterminal, perronger, parkeringsplats, körytor, gång‐ och cykelbaneytor, gräs‐ och planteringsytor. I arbetena ingår bland annat nya ytmaterial med delvis ny överbyggnad, VA‐ledningar, ombyggnad av belysningsanläggning, vägräcken samt schakt‐ och fyllningsarbeten för elledningsarbeten.
Byte av markförlagd oljeavskiljare inkl mark- och ledningsarbete i Enköping
Entreprenaden omfattar byte av en markförlagd oljeavskiljare samt tillhörande mark- och rörläggningsarbeten. Försiktig bergschakt förekommer i inte obetydlig omfattning.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ändrat användningssätt av flerbostadshus.
Rivning av kontor i Enköping
Rivning av kontorshus/läkarmottagning.
Rivning av förråd i Enköping
Rivningslov för rivning av byggnad efter brand.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov för schaktning och fyllning.
Byte av hiss i flerbostadshus i Enköping
Anmälan byte av befintlig hiss.
Rivning av telestation i Enköping
Anmälan för rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av uthus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av uthus/verkstad samt rivningslov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.