Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 6
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan.
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Omläggning av spillvattenledning vid Örsundsbro avloppsreningsverk
Avser omläggning av huvudspillvattenledning till Örsundsbro avloppsreningsverk, Enköpings kommun. Ledningarna anläggs med konventionell jordschakt. Ungefärlig ledningslängd ca 200 m.
Renovering och anpassning av lokaler i Enköping
På den nya adressen, Kaptensgatan 19 har bl.a. Vafab Miljö och Ena-verken tidigare bedrivit verksamhet varpå befintliga kontor, omklädningsrum, möteslokaler och andra personalutrymmen på adressen behöver renoveras och/eller anpassas till Upplevelseförvaltningens driftverksamhet. Personalutrymmen som ska renoveras och anpassas mäter närmare 200 kvm.
Rivning och nybyggnad av lasthus i Enköping
Avser rivning och nybyggnad av ett lasthus.
Nytt SNCR-system till kraftverkspanna i Enköping
Projektet avser installation av nytt SNCR-System.
Ombyggnad till gruppbostad i Enköping
Ändrat användningssätt av flerbostadshus, inredande av 6 st lägenheter (LSS-gruppbostäder).
Nytt sportgolv till skola i Enköping
Sporthallens golvyta mäter 972 kvm. Entreprenaden ska utföras under sommarlovet år 2022.
Utbyte av ishockeysarg i ishall i Enköping
Avser montering av ny sarg inkl. spelar-/utvisnings- och funktionärsbås, publikskydd och hängnät (droppnät) i Bahcohallen i Enköping.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Fasadändring industrilokaler.
Utvändigt underhåll av förskola i Enköping
Avser målning av fasad på förskola samt uppsättning av skylt.
Byte av rökrör i skorsten vid kraftverkspanna i Enköping
Under kommande revision 2022 ska inre rökrör i skorsten bytas.
Reparation av duk vid skjutbana G1 i Enköping
Entreprenaden avser större reparation av duk, skjutbana G1 Enköping.
Ombyggnad av utemiljö vid förskola i Enköping
Objektet avser ny utemiljö på Bolmörtens förskola. Markarbeten, lekplatsutrustning, uteklassrum (typ Pergola med tak).
Tjärning av tak på kyrka i Enköping
Avser tjärning av kyrktak på Härkeberga Kyrka.
Tjärning av tak på kyrka i Enköping
Avser tjärning av kyrktak på Litslena Kyrka.
Tjärning av tak på klockstapel i Enköping
Avser tjärning av klockstapel på Litslena kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).