Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Söderköping
Avser stam- och badrumsrenovering av 87 lägenheter (108 våtrum), med optioner på hustyp C med 24 respektive 21 lägenheter och våtrum inom området Kullborg i Söderköping. Objektets läge: Hustyp B: Ringvägen 34 C-O, Hustyp C: Ringvägen 32AB, 34AB.
Om- och tillbyggnad av förskola i Söderköping
Skönberga förskola kommer att byggas till ca 600 m2 och ca 200 m2 kommer att totalrenoveras. Nybyggda delar består av 2 st. förskoleavdelningar och personalutrymmen. Befintliga delar som renoveras består idag av mottagningskök, installationsutrymmen & personalutrymmen. De kommer efter renovering främst innehålla tillagningskök samt installationsutrymmen. Utemiljön kommer att uppdateras med lekmiljö, sociala ytor, förrådsbyggnader och delvis nytt VA. Objektet värms med fjärrvärme. Solcellsanläggning på tillbyggnad skola som option.
Anpassning av station i Söderköping
HS10 Söderköping parallellskydd fack 108, del av HS10 Förnyelse Söderköping.
Påbyggnad av VA-kontoret i Söderköping, etapp 2
Objektet omfattar rivning av befintlig takkonstruktion ovan kontorsdel. Ny påbyggnad ovan befintlig kontorsbyggnad. Nya kontor, konferensrum, allmänna ytor, invändigt trapphus, wc, hcp-wc med dusch. Tillbyggnad nytt trapphus med hiss.
Kulturminnesåtgärder i basområde Kisa och Söderköping
Restaurering av ett flertal väganknutna kulturmiljöobjekt, flera med kulturminnesstatus, längs statliga vägar i Östergötland. Kulturmiljöobjekten består av stenmurar, milstolpar av sten, gjutjärn och trä, väghållningsstenar, minnesstenar samt gränsmärken av såväl sten som gjutjärn.
Installation av brandlarm i Skönberga kyrka
Ny brandlarmscentral samt komplettering.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).