Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg förbi Söderköping samt Skärgårdslänken
Projektet avser ny sträckning väster om staden, mötesfri väg med 3 alternativt 4 körfält, öppningsbar bro över Göta kanal. I projektet ingår även förlängning Skärgårdslänken som ska förena en ny sträckning av E22 med väg 210 mot Sankt Anna. Ca 10 km lång sträcka.
Till och ombyggnad av skola i Västra Husby, Söderköping
Tillbyggnad av 4-5 klassrum, tillbyggnad av matsal och ombyggnad av storkök mm. Västra Husby skola kommer att byggas till ca 1700 m2 och ca 600 m2 kommer att totalrenoveras. Befintliga ytor i Matsal & kök kommer att totalrenoveras samt byggas ut med ca 400 m2.
Ombyggnad av skola i Söderköping
Ansökan om bygglov - om- och tillbyggnad av skolbyggnad och ombyggnation av mottagningskök till tillagningskök samt ny ventilation
Tillbyggnad av lager i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad samt ändrad använding.
Ombyggnad av lada mm i Söderköping
Tillbyggnad av lada och nybyggnad av växthus samt ändrad användning av ladugård/garage till cafe med tillverkning och försäljning av chokladpraliner.
Ombyggnad av brovaktarbostaden Venneberga, Söderköping
Objektet avser att bygga om befintlig fd brovaktarbostad för modernt åretruntboende. I projektet ingår förutom bostadsbyggnaden även restaurering av trädgård, jordkällare och uthusbyggnader (en lada och en fd bykstuga).
Tillbyggnad av hotell i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt padelbanor.
Tillbyggnad av församlingshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Söderköping
Ansökan om bygglov - för ändrad användning från frisör till redovisningsbyråkontor.
Tillbyggnad av skärmtak i Söderköping
Ansökan om bygglov - om- och tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av servering i Söderköping
Ansökan om bygglov - uteservering.
Ombyggnad av butik i Söderköping
Ansökan om bygglov - ändrad användning av industri- och lagerbyggnad (del av) till lagerförsäljning till konsument (del av byggnad).
Ombyggnad av samlingslokal i Söderköping
Anmälan om renovering av befintlig lokal med anpassning till ny verksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.