Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg förbi Söderköping samt Skärgårdslänken
Projektet avser ny sträckning väster om staden, mötesfri väg med 3 alternativt 4 körfält, öppningsbar bro över Göta kanal. I projektet ingår även förlängning Skärgårdslänken som ska förena en ny sträckning av E22 med väg 210 mot Sankt Anna. Ca 10 km ny väg, 4 trafikplatser, akvedukt och högbro.
Ombyggnad av butik i Söderköping
Ansökan om bygglov - ny kallhall för byggvaruhandel, till- och ombyggnad av befintlig hallbyggnad till butikslokal.
Ombyggnad av brovaktarbostaden Venneberga, Söderköping
Objektet avser att bygga om befintlig fd brovaktarbostad för modernt åretruntboende. I projektet ingår förutom bostadsbyggnaden även restaurering av trädgård, jordkällare och uthusbyggnader (en lada och en fd bykstuga).
Ombyggnad av kontor till bostäder i Söderköping
Ombyggnad till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Söderköping
Ansökan om bygglov - inredning av lägenheter på befintlig vind.
Rivning av lager i Söderköping
Ansökan om rivningslov - industri- eller lagerbyggnad.
Ombyggnad av butik i Söderköping
Ansökan om bygglov - en butik som har byggts om från en arbetsbod.
Ombyggnad av lägenhet i Söderköping
Ansökan om bygglov - ändrad användning från restauranglokal till bostadslägenhet.
Tillbyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad - komplementbyggnad.
Ombyggnad av gata i Söderköping
Ansökan om mark/bygglov - breddning av gata samt anläggande av parkeringsplatser.
Rivning av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om rivningslov - bostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.