Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till lägenheter, kontor mm i Norrköping
Ombyggnad till lägenheter, kontor och kommersiella lokaler
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 2
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Ombyggnad av kontor och galleria i Norrköping
Om och tillbyggnad av gallerian Spiralen. Tulpanen 18
Ombyggnad till kontor i Norrköping
Ombyggnad till kontorslokaler Gamla Andreas Kvarn
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Ombyggnad av kontor och galleria i Norrköping
Om och tillbyggnad av gallerian Spiralen. Liljan 6
Ombyggand av luftledning i Östergötland
FL1 S1-3, FL6 S1-2 vid Göta kanal Anpassning luftledning 400 kv
Omläggning av dagvattennät vid Öhmansterminalen, Norrköping
Avser omläggning av dagvattennätet på Öhmansterminalen i Norrköpings hamn.
Spårväxelbyte i Kimstad
Byte av 6 st spårväxlar (växel 101, 102, 103, 104, 105 och 106), byte av ca 700 m spår, baxning av ca 500 m spår samt andra kompletterande åtgärder. Bandel 505, ca km 200+300 – ca km 201+400. Bandel 563, ca km 0+340– ca km 0 + 740.
Ombyggnad och anpassning för laboratorieverksamhet i ProNova huset, Linköpings Universitet
Objektet avser anpassning och utökning av laboratorieyta i ProNova huset.
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Invändig renovering av skola i Norrköping
Invändig renovering av skolan
Ombyggnad av järnväg och plankorsningar sträckan Kimstad-Finspång
Slipersbyte, byte plankorsningar samt skarvreglering.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av dag och spillvattenledningar i Norrköping
Duplikatsystem (separata ledningar för dag- och spillvatten). Åtgärderna förväntas bidra till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. Styrestagatan är första området i Oxelbergen som vi separerar ledningar för dag- och spillvatten. Vi kommer även att bygga ett underjordiskt dagvattenmagasin i grönområdet mellan parkeringsytan och NT-huset.
Rivning av byggnader i Butängen, Norrköping
Entreprenaden avser rivning av samtliga byggnaderna inom fastigheterna Bindgarnet:30, Eldaren:4 och Filaren:1 på området Butängen i Norrköping. Byggnaderna skall rivas för att ge plats för kommande spårkorridor av Ostlänken.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ombyggnad av Bergets förskola till grundskola
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av gamla fabrikslokaler ca 10-20 tusen kvm
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Anmälan om ändring planlösning i industribyggnad.
Ombyggnad av bilhall i Norrköping
Ny entré, byte av glaspartier mm
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Byte av fönster på flerbostadshus i Norrköping
280 öppningar som skall sänkas och ca 500 fönster som skall bytas
Ombyggnad av gc-väg i Norrköping
Finspångsvägen Tråbrunna-Eriksberg
Om- och tillbyggnad av lekmiljö i park i Norrköping
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av lekmiljö i Klingsbergsparken samt belysning.
Installation av solceller på industrihus i Norrköping
Förhandsbesked för tillbyggnad av solcell/solpanel.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola/förskola.
Nya solceller på skola i Norrköping
Utvändig ändring av förskola/skola.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivning av förskola.
Ombyggnad av park i Norrköping
Parken mellan Vägträffen och Fotbollsgatan ska rustas upp. Bredare cykelväg, varierande växter, sittplatser och en damm
Uppgradering av torktumlarlinje i Norrköping
Avser en uppgradering av befintlig torktumlarlinje för TvNo Textilservice AB, Norrköping.
Utbyte av bassängtäckningar på Centralbadet i Norrköping
Entreprenaden avser utbyte av befintliga bassängtäckningar på 3 st bassänger (stora 50:an, runda hopp, samt undervisningsbassängen).
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av tälthall i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Norrköping
Bygglov för fasadändring av vårdlokaler.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Norrköping
Anmälan om installation av va.
Rivning av anstalt i Norrköping
Anmälan om rivning av anläggning.
Utvändigt underhåll av lager i Norrköping
Bygglov för fasadändring av lagerbyggnad.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Anmälan om ändring av ventilation i förskola/skola.
Rivning av industrihus i Norrköping
Anmälan om rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Anmälan om underhåll av samlingslokal.
Ny asfalt på parkering och innergård i Norrköping
Ny asfalt på parkering och innergård
Rivning av förskola i Kolmården
Rivning av förskola
Invändigt underhåll i kontor i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av butik till körskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av radhus i Norrköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i radhus.
Upprustning av parker och lekparker i Norrköping
Upprustning av lekparker och stadsparker i Norrköpings kommun.
Rivning av byggnad i Inre hamnen, Norrköping
Omfattar rivning av byggnad på fastigheten Lommen 5 om totalt ca 1500 kvm.
Rivning av slöjdsal i Norrköping
Rivningslov för rivning av skolbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).