Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 2
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Ombyggnad till kontor i Norrköping
Ombyggnad till kontorslokaler Gamla Andreas Kvarn
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Påbyggnad av centrumbyggnad mm i Norrköping
Påbyggnad av centrumbyggnad, Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende. cirka 200 nya bostäder och cirka 3500 kvadratmeter lokalyta.
Ombyggand av luftledning i Östergötland
FL1 S1-3, FL6 S1-2 vid Göta kanal Anpassning luftledning 400 kv
Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.
Ombyggnad i skola mm i Norrköping
Totalrenovering av skolbyggnad uppförd i slutet av 1800-talet In och utvändig renovering med delvis nya planlösningar. Nya utrymningstrapphus tillskapas, hiss skall byggas, takrenovering, fönsterrenovering samt avfärgning fasad Del av fastigheten Östantill 1:2 och fastigheten Svalan 3
Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping
Ett ROT projekt totalt 54st lgh fördelat på tre stycken trapphus. Invändigt byts allt i lgh och även en digitalisering i trapphus genomförs. Värme, vatten, avlopp och el byts i sin helhet, ett nytt ventilationsaggregat monteras på vinden
Renovering av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad/omfattande renovering av SOL-boende innefattandes lägenheter, allmänna utrymmen och personaldelar.
Spårväxelbyte i Kimstad
Byte av 6 st spårväxlar (växel 101, 102, 103, 104, 105 och 106), byte av ca 700 m spår, baxning av ca 500 m spår samt andra kompletterande åtgärder. Bandel 505, ca km 200+300 – ca km 201+400. Bandel 563, ca km 0+340– ca km 0 + 740.
Stambyte i flerbostadshus i Ektorp
Stambyte på 119 lägenheter
Upprustning av regleringsdammar i Kolmården, Norrköping
Upprustning av regleringen på olika dammar i Kolmården
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 2
I denna etapp är det Målgränd 9-13 Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Invändig renovering av skola i Norrköping
Invändig renovering av skolan
Renovering av kajanläggning i Norrköping
Kajen Tallbacken är i behov av renovering. Kajen består av fyra dykdalber.
Ombyggnad av elförsörjning till datacenter, Transportstyrelsen
Entreprenaden omfattar en ombyggnation av den inre elförsörjningen och ny kylanläggning/kylsystem för myndighetens datacenter. Fastighetsägare är Nyfosa AB.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Ombyggnad och anpassning för laboratorieverksamhet i ProNova huset, Linköpings Universitet
Objektet avser anpassning och utökning av laboratorieyta i ProNova huset.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Förhandsbesked för ändrad användning av förskola/skola.
Ombyggnad/anpassning av kontorslokaler i Norrköping
Sjöfartsverkets personal har växt och myndigheten har ett behov av att se över Sjöfartsverkets lokaler på huvudkontoret i Norrköping, så att dess yta nyttjas optimalt. Lokalerna består av ca 9 500 kvm fördelat på fyra (4) våningsplan med en personalstyrka på ca 470 st.
Stambyte i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte av ca 50 lägenheter
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Projektet omfattar nya kontorsytor, konferensytor, teknikrum för installationer samt reservkraftanläggning för Sos-alarmstation i Norrköpings kommun. BTA uppgår till ca 200 m2.
Tillbyggnad av mottagningskök på skola i Norrköping
Tillbyggnad för nytt mottagningskök och serveringsdel samt ombyggnad av bef kök till diskrum, bef matsal samt befintliga omklädningsrum.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av befintliga lokaler till förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad och fasadändring av handelsbyggnad.
Ombyggnad till hemtjänst i Vikbolandet, Norrköping
Entreprenaden avser ombyggnad för ny verksamhet i befintliga lokaler. Det ingår ytskiktsrenovering invändigt med håltagning och installationsarbeten. Installation av ny bergvärmeanläggning samt ny ventilationsanläggning. Utvändigt arbeten med schakt för ledningar samt arbete med ny cykelparkering. Ombyggnad av totalt 460 kvm BTA.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ombyggnad av Bergets förskola till grundskola
Tillbyggnad av förskola i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av förskola/skola.
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Byte av tak och installation av solceller på samtliga 36 hus. Kommer att delas upp i 3 etapper med en etapp/ år.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av gamla fabrikslokaler ca 10-20 tusen kvm
Reparation av bro över järnväg vid Näkna
Kantbalksbyte. Bandel 422 Smt-Åby.
Tillbyggnad av däcklager i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Renovering av Ektorps fritidsgård i Norrköping
Objektet avser renovering av Ektorps fritidsgård.
Utbyte av vägskyddsanläggningar längs järnväg mellan Kimstad-Skärblacka
Utbyte av vägskydd vid vid 4 plankorsningar samt uppgradering med helbommar vid 1 plankorsning (Älvåsvägen).
Ombyggnad dubbel 40 kV Krokek
KROK - Krokek, dubbel 40 kV-anslutning.
Ombyggnad av kyrka i Skärblacka, Norrköping
Verksamhetsanpassning för att församlingshemmet skall in i kyrkan.
Betongrenovering av ledning till huvudpumpstationen vid Slottshagens ARV i Norrköping
Objektet avser renovering av intagsledningen och pumpledningar till HP inom Slottshagen Avloppsreningsverk. Detta omfattar även renovering/ersättning av tillhörande byggsmide som gallerplan utan framkant inkl. upplag, täckplåtar, skyddsräcke och spiraltrappor.
Betongrenovering av överpumpning till Slottshagens ARV i Norrköping
Objektet avser totalentreprenad omfattande överpumpning vid Slottshagens reningsverk i Norrköping.
Reparation av vägbro i Skärblacka
Entreprenaden omfattar reparation av bro 40-2791-1. Bron ligger öster om Skärblacka bruk precis bredvid tågbron till Skärblackabruk.
Tillbyggnad av bageri och frysrum i Norrköping
Nybyggnad av bageri och frysrum i butik
Rivning av byggnader i Inre Hamnen, Norrköping
Omfattar rivning av två byggnader på fastigheten Svanen 5 om totalt ca 6500 kvm. Rivningen innefattar såväl byggnadsdelar, som grundrester i form av exv. pålplintar, voter, asfaltsrester, etc.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivning av förskola.
Rivning av förskola i Kolmården
Rivning av förskola
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad samt tillbyggnad, Bygglov för fasadändring av industribyggnad Bruket 6.
Byte av vattenfallsbelysning i Norrköping
Projektet omfattar att byta ut befintlig belysningsanläggning för vattenfallet vid Louis de Geer i Norrköpings kommun. Idag styrs systemet via en dator placerad i rund intilliggande byggnad, datorn är av äldre modell och därför ska såväl armaturer, styrsystem och kablage samt styrprokoll och funktionalitet moderniseras.
Skyddsåtgärder vid kaj i Norrköping
Arbetet omfattar huvudsakligen: - Stabilisering av kaj genom motfyllning, ca 250 m3 - Täckning av ytlig förorenad jord (kisaska) med 20 m slitlager, ca 1000 m2
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Utvändigt underhåll av skola i Norrköping
Fasadändring av förskola/skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Anmälan om ändring i brandskydd i lagerbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av restaurang.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Norrköping
Byte av 26 st lägenhetsdörrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).