Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontor och galleria i Norrköping
Om och tillbyggnad av gallerian Spiralen. Tulpanen 18 & Liljan 6
Ombyggnad i skola mm i Norrköping
Totalrenovering av skolbyggnad uppförd i slutet av 1800-talet In och utvändig renovering med delvis nya planlösningar. Nya utrymningstrapphus tillskapas, hiss skall byggas, takrenovering, fönsterrenovering samt avfärgning fasad Del av fastigheten Östantill 1:2 och fastigheten Svalan 3
Renovering av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad/omfattande renovering av SOL-boende innefattandes lägenheter, allmänna utrymmen och personaldelar.
Invändig renovering av flerbostadshus i Norrköping
Installation av stambyte och viss ombyggnad i flerbostadshus, installation av solceller på tak i hus a och b
Renovering av flerbostadshus i Norrköping
Renoveringen på S:t Persgatan 125–131 och Hantverkaregatan 48–50 omfattas av stambyte, badrum, nya fönster, renovering av tvättstuga samt ny ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 2
I denna etapp är det Målgränd 9-13 Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Renovering av kajanläggning i Norrköping
Kajen Tallbacken är i behov av renovering. Kajen består av fyra dykdalber.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Förhandsbesked för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till skola i Norrköping
Ombyggnad till grundskola
Tillbyggnad av mottagningskök på skola i Norrköping
Tillbyggnad för nytt mottagningskök och serveringsdel samt ombyggnad av bef kök till diskrum, bef matsal samt befintliga omklädningsrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av källare till 6-8 lägenheter i flerbostadshus.
Grundförstärkning på förskola i Norrköping
Grundförstärkning av byggnad
Invändiga renoveringar av kommunens fastigheter mm i Valdemarsvik
Köksrenoveringar, åtgärder på Grännäs camping och restaurang, skolmiljöåtgärder efter branden i Lärarbostad i Ringarum, värmeinstallationer inför försäljning av objekt och liknande åtgärder på fastigheter. Allmän toalett i Gusum och en uppgradering av Vammarskolans grusplan. Även en utökning av laddinfrastruktur.
Ombyggnad till hemtjänst i Vikbolandet, Norrköping
Entreprenaden avser ombyggnad för ny verksamhet i befintliga lokaler. Det ingår ytskiktsrenovering invändigt med håltagning och installationsarbeten. Installation av ny bergvärmeanläggning samt ny ventilationsanläggning. Utvändigt arbeten med schakt för ledningar samt arbete med ny cykelparkering. Ombyggnad av totalt 460 kvm BTA.
Invändiga renoveringar i flerbostadshus i Norrköping
Ca 10 lägenhets renoveringar per månad, 120 per år
Renovering av förskola i Norrköping
Bygglov för fasadändring av förskola, samt ombyggnation och ändring av vvs.
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping etapp 2
Byte av tak och installation av solceller på samtliga 36 hus. Kommer att delas upp i 3 etapper med en etapp/ år.
Nybyggnad av slamutlastningshus vid reningsverk i Norrköping
Objektet avser nybyggnad av en ny slamutlastningsbyggnad på Slottshagens reningsverk inklusive markarbeten samt installationer av slamsilo och slamavvattnare samt tillhörande processinstallationer.
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Byte av tak och installation av solceller på samtliga 36 hus. Kommer att delas upp i 3 etapper med en etapp/ år.
Takbyte på vagnhall i Norrköping
Spårvägens vagnhall har idag ett Siporex-tak som är behov av utbyte. Projektet omfattar att demontera bef. takplank och efter detta ersätta takplanken med TRP-plåt och isolering med papptak.
Renovering av Ektorps fritidsgård i Norrköping
Objektet avser renovering av Ektorps fritidsgård.
Tillfartsvägar till verksamhet inom kv Danmark och Island i Norrköping
Projektet omfattar justering och komplettering av befintlig lokalgata, från Lindövägen till kvarteret Danmark och Island, inklusive ny asfaltstopp, ny gång- och cykelväg och ny belysning. Tillskapande av en ny infartsväg från Sjötullsgatan över Ljura bäck via befintlig järnvägsbro in till kvarteret Island.
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad, fasadändring och invändig ombyggnation av handelsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om stambyte och ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning och inre ändringar av industribyggnad.
Reparation av bro över järnväg vid Näkna
Kantbalksbyte. Bandel 422 Smt-Åby.
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Anmälan om ändring av ventilation i vårdlokal, ombyggnad
Ombyggnad av gator i Norrköping
Ombyggnad av Vilbergsgatan och Urbergsgatan
Betongrenovering av ledning till huvudpumpstationen vid Slottshagens ARV i Norrköping
Objektet avser renovering av intagsledningen och pumpledningar till HP inom Slottshagen Avloppsreningsverk. Detta omfattar även renovering/ersättning av tillhörande byggsmide som gallerplan utan framkant inkl. upplag, täckplåtar, skyddsräcke och spiraltrappor.
Betongrenovering av överpumpning till Slottshagens ARV i Norrköping
Objektet avser totalentreprenad omfattande överpumpning vid Slottshagens reningsverk i Norrköping.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Projektet omfattar nya kontorsytor, konferensytor, teknikrum för installationer samt reservkraftanläggning för Sos-alarmstation i Norrköpings kommun. BTA uppgår till ca 200 m2.
Rivning av förskola i Kolmården
Rivning av förskola
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Utvändig ändring samt tilläggsisolering av flerbostadshus.
Tillbyggnad av däcklager i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Tillbyggnad av bageri och frysrum i Norrköping
Nybyggnad av bageri och frysrum i butik
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om ändring i kontorsbyggnad.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivning av förskola/skola.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av bostad till skollokal.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om installation av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av aktivitetscenter i Norrköping
Bygglov för utökning av verksamhet, lekland.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad planlösning och tillkommande lägenhet på studentboende.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Rivning av förskola i Smedby
Rivning av förskolebyggnaden ca 1000 m2 BTA. inkl. pålad betongplatta samt förrådsbyggnad och lekutrustning m.m. som finns på tomten
Utbyte av dörrar i flerbostadshus i Norrköping
Utbyte av dörrar, 26 lägenheter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av entresolplan i lagerbyggnad i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad med entresol, Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad med entresolplan Uranet 16,17.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flygterminal i Norrköping
Anmälan om ändring av ventilationssystem i flygplatsterminal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Byte av fasad och fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Norrköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i anläggning.
Lokalanpassning av kontor i Norrköping
Lokalanpassning av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av bilvårdsanläggning i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av bilvårdsanläggning.
Utvändigt underhåll av bilvårdsanläggning i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av bilvårdsanläggning.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad, kontor till lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Norrköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för fasadändring av samlingslokal.
Rivning av kontor i Norrköping
Anmälan om rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av radhus i Norrköping
Rivning av radhus efter brand
Tillbyggnad av bilvårdsanläggning i Norrköping
Tillbyggnad av bilvårdsanläggning.
Upphandling av reservkraftsaggregat i container, SMHI Norrköping
Upphandling av reservkraftsaggregat, som komplett containerlösning, med inbyggd tank, för försörjning av prioriterad utrustning (primärt en datorhall, men även en dedikerad extra elcentral) med reservkraft. Placering vid SMHIs lokaler i Norrköping.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Norrköping
Byte av 26 st lägenhetsdörrar.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av förskola/skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).