Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500. Bullervall och bullerplank.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
På- och ombyggnad av galleria i Motala
Påbyggnad med ca 110 st bostäder i 3-6 våningar.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 3
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Utbyte elevator & renovering finmaterialficka i Motala
Utbyte elevator & renovering finmaterialficka på produktionsanläggningen i Motala
Utveckling av personallokaler i Norrsten etapp 3
I denna etapp kommer personallokalerna att utvecklas med kök och omklädningsrum.
Ombyggnad av skolsalar i Motala etapp 3
Ombyggnad och anpassning av skolsalar
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 5
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet Folkets Park 1 och 3
Ombyggnad av signalställverk i Motala
Utbyte centralenhet, ställverk 95.
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Ombyggnad till servicebyggnad i Motala
Avser ombyggnad av befintlig fd danspaviljong till gästhamnsservice med duschar och toaletter.
Ombyggnad av lager i Motala
Ändrat användningssätt av lagerlokal till utlåningsverksamhet.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 3
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 4
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Tillbyggnad av restaurang i Motala
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändrad planlösning.
Tillbyggnad av restaurang i Motala
Tillbyggnad av restaurang, nybyggnad av komplementbyggnad samt fällning av två tallar.
Tillbyggnad av butik i Motala
Tillbyggnad av butik, rivning av lastintag samt anläggande av parkering.
Ombyggnad av restaurang i Motala
Ändrat användningssätt av affärslokal till restaurang.
Ombyggnad av bryggeri i Motala
Ändrad användning av industribyggnad till bryggerilokal.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändring flerbostadshus - delning av en lägenhet till två.
Tillbyggnad av radhus i Motala
Tillbyggnad av enbostadshus - uterum.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Rivning av enbostadshus i Motala
Rivning av huvudbyggnad samt komplementbyggnader.
Rivning av uthus i Motala
Rivning av uthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.