Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500. Bullervall och bullerplank.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
Reinvestering av system för broavgifter på Motalabron, Sundsvallsbron och Skurubron
Projektet omfattar en komplett reinvestering av systemen för broavgifter på Motala och Sundsvallsbron samt ett nytt avgiftsystem på kommande nya Skurubron. Projektet omfattar ett nytt teknisktsystem samt drift och underhåll för att uppta brukaravgifter i minst 10 år. I systemet ingår tekniskutrustning på broarna samt ett gemensamt Data Service Center (DSC) där Transportstyrelsen hämtar passagedata så att fordonsägarna kan avgiftbeläggas.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 3
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Rivning av skola, förskola mm i Motala kommun
Rivningar inom Motala kommun samt option Kremlan 1-6 Tjällmoskolan hus B Agneshögsförskola Silo Södra Freberga Nytorpsgatan 21 Kumminet, växthus mm
Relining av VA-ledningar i Motala
Avser ledningsrenoveringar med flexibelt foder inklusive serviser och renovering av brunnar.
Utveckling av personallokaler i Norrsten etapp 3
I denna etapp kommer personallokalerna att utvecklas med kök och omklädningsrum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av av 2 st flerbostadshus med fläktrum samt installation av ftx till alla lägenheter.
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet Folkets Park 1 och 3
Rivning av villor i Motala
Rivning av 5 st villor Månvägen 26-34 Kremlan1-6
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Ombyggnad till servicebyggnad i Motala
Avser ombyggnad av befintlig fd danspaviljong till gästhamnsservice med duschar och toaletter.
Tillbyggnad av restaurang i Motala
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av lager i Motala
Ändrat användningssätt av lagerlokal till utlåningsverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändrat användningssätt samt ombyggnation av gruppboende till hyresrätter.
Tillbyggnad av lager i Motala
Rivning och tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av tennishall i Motala
Ändrat användningssätt av industri till padelhall.
Tillbyggnad av affärshus i Motala
Om- och tillbyggnad av affärshus samt uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av butik i Motala
Tillbyggnad av butik, rivning av lastintag samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändrad planlösning.
Tillbyggnad av restaurang i Motala
Tillbyggnad av restaurang, nybyggnad av komplementbyggnad samt fällning av två tallar.
Rivning av enbostadshus i Motala
Rivning av huvudbyggnad samt komplementbyggnader.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Ombyggnad av folkets hus i Motala
Underhåll av byggnadsverk - åtgärder efter brand och fuktskador, fasadändring - ommålning.
Ombyggnad av restaurang i Motala
Ändrat användningssätt av affärslokal till restaurang.
Ombyggnad av förskola i Motala
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändring flerbostadshus - delning av en lägenhet till två.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.