Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500. Bullervall och bullerplank. 13 km lång sträcka.
Reinvestering av system för broavgifter på Motalabron, Sundsvallsbron och Skurubron
Projektet omfattar en komplett reinvestering av systemen för broavgifter på Motala och Sundsvallsbron samt ett nytt avgiftsystem på kommande nya Skurubron. Projektet omfattar ett nytt teknisktsystem samt drift och underhåll för att uppta brukaravgifter i minst 10 år. I systemet ingår tekniskutrustning på broarna samt ett gemensamt Data Service Center (DSC) där Transportstyrelsen hämtar passagedata så att fordonsägarna kan avgiftbeläggas.
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Utbyggnad av LSS boende i Motala
Tillskapande av 30 nya platser inom särskilt boende för äldre genom tillbyggnad av Åkervallen
Bredbandsutbyggnad i Motala
Bredbandsutbyggnaden fortsätter i de norra delarna och kompletteras i de södra delarna.
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utveckling av friluftsområde i Motala
Utveckling av friluftsområdet vid Charlottenborg
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - fasadändring, installation av oljeavskiljare samt rivning av kallförråd.
Ombyggnad av samlingslokal i Motala
Ändring av planlösning av lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - från förråd till lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändrad planlösning.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Installation av värmeåtervinning i ventilation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Motala
Tillbyggnad av enbostadshus - uterum.
Tillbyggnad av förråd i Motala
Tillbyggnad av förråd/lagerlokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av förskola - skärmtak samt rivning av befintlig skärmtak.
Ombyggnad av samlingslokal i Motala
Ändring av flerbostadshus - från cykelförråd till föreningslokal med övernattningsmöjligheter.
Anläggande av våtmarkssystem för dagvatten i Motala
Åtagandet omfattar anläggning av Dansäter våtmarkssystem för dagvatten.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.