Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
På- och ombyggnad av galleria i Motala
Påbyggnad med ca 110 st bostäder i 3-6 våningar och ombyggnad av affärslokaler. Utöver bostäderna ska området förbättras med en grönskande innergård, en vinterträdgård och gemensam takterrass med utsikt över Motalaviken.
Till och ombyggnad till skola i Motala
Till och ombyggnad av skola
Om och tillbyggnad av förskola i Motala
Om- och tillbyggnad av förskola med en blivande total yta om 2015 m2 BTA. Projektet utgår från en verksamhetsanpassning där förskolan utökas från sex (6) till åtta (8) avdelningar. Dessutom sker utökning för så kallad dygnet-runt verksamhet i mindre omfattning.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Markarbeten på gator i Motala
Upprustning av gator
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Motala
Ändat användningssätt från industri till butik, tillbyggnad samt fasadändring.
Bredbandsutbyggnad i Motala
Bredbandsutbyggnaden fortsätter i de norra delarna och kompletteras i de södra delarna.
Fasadåtgärder längs järnväg mellan Jakobshyttan-Degerön
Fönsteråtgärder, fönsterbyten, dörrbyten, ventilbyten och tilläggsisolering.
Relining av VA-ledningar i Motala 2022
Avser ledningsrenoveringar med flexibelt foder i befintliga avloppsledningar samt renovering av brunnar.
Utvändiga arbeten av folkets hus i Motala
Underhåll av byggnadsverk - åtgärder efter brand och fuktskador, fasadändring - ommålning.
Konvertering av ventilation i flerbostadshus i Motala
Konvertering från F-luft till FTX i 36 lägenheter
Ombyggnad av förskola i Motala
Ombyggnad av förskola samt nybyggnad av miljöbod.
Utvändiga arbeten på Motala Kyrka
Renovering av fönster, portar, fasad, luckor, plåtarbeten. Dränering.
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändring av planlösning, bärande konstrutkion och ventilation.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Motala
Ändrat användningssätt av butik till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av cafeteria i Motala
Ändrat användningssätt - från kontor till café.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Motala
Ändring av sjukhus - fasadändring samt skärmtak och uppsättning av pollare.
Ombyggnad av vårdbostad i Motala
Installation av ventilationsanläggning.
Finplanering av mark i Motala
Ny jord, plantera gräs, snygga till och släta till efter rivningen.
Utvändiga arbeten på kyrka i Borensberg
Tjärning av tak, plåtarbeten och ommålning av fönster
Utvändigt underhåll av Vinnerstads Kyrka
Renovering av fasad och fönster
Markarbeten vid Ekebyborna kyrka
Dränering vid kyrkan

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).