Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av handelsplatsen Depot i Mantorp etapp 1
Ombyggnad och renovering av befintligt affärshus.
Ny rötkammare till avloppsreningsverk i Mjölby
En ny rötkammare ska uppföras på Mjölkulla reningsverk för att åstadkomma redundans i rötningsprocessen. Ny rötkammare ska integreras i anläggningens befintliga system för slam, gas, el och styrsignaler etc.
Ombyggnad av kontor/handel i Mjölby
Ombyggnad till handel och kontor ca 2000 kvm. Ligger invid pendelstationen.
Påbyggnad av trapphus med hiss i flerbostadshus i Mjölby
Påbyggnad av 5 st trapphus och installation av 5 st hissar. Flytt av avfallshantering (molok).
Dammtåförstärkning vid Knutsbro kraftstation i Mjölby
Entreprenad avser dammsäkerhetshöjande åtgärder för vänster och höger fyllningsdamm vid Knutsbro kraftstation.
Ny butik i galleria Kvarnen i Mjölby
Avser en ny butik för Systembolaget AB i Galleria Kvarnen, Mjölby.
Tillbyggnad av affärshus i Mjölby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av församlingshus i Mjölby
Tillbyggnad av församlingshem, fläktrum, förråd.
Ombyggnad av affärshus i Mjölby
Ändrad användning av afffärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Installation av ventilationssystem samt utvändig luftkanal på fasad .
Tillbyggnad av markanläggning i Mjölby
Marklov för utvidgning av hårdgjord yta .
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus, lokal till lägenhet .
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Installation av brunn för kondens- och smältvatten i garage. .
Rivning av industrihus i Mjölby
Rivning av industri-/lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Mjölby
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnad .
Tillbyggnad av förråd i Mjölby
Tillbyggnad av mindre förråd

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.