Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping
Upprustning, trygghetsskapande åtgärder, ny lekmiljö, nya träd.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter i tre etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av 27 lägenheter och påbyggnad med ca 7-8 lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av gata i Linköping
Ombyggnad av Repslagaregatan
Ombyggnad av lokaler och lägenheter i flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av befintliga bostäder, ombyggnad av lokaler till lägenheter samt markarbeten på Adamstorpsvägen 10 och 12.
Badrumsrenovering i lägenheter i Linköping
Badrumsrenovering av 92 enheter inkl. byte av elcentral och takarmaturer i lägenheterna.
Ny krafttransformator vid mottagningsstation i Linköping
Avser upphandling av Krafttransformator 130/10 kV 30 MVA till Vikingstad för underhållsbyte.
Tillbyggnad av däcklager i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Utbyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
En fortsättning på cykelvägen – förbi Björkö friskola – fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp.
Rivning av skola i Linköping
Rivningen avser befintliga Kungsbergsskolan inkl flera byggnader i Linköping.
Utveckling av stråk för cyklister och gående vid Tinnerbäcken i Linköping
Avser utveckling av stråket längs Tinnerbäcken öster om sjukhusområdet för att förbättra framkomligheten för cyklister och gående.
Utbyggnad av konstgräsplan mm i Linköping
Entreprenaden innefattar två objekt, på olika platser: 1. Byte av konstgräs på konstgräsplan ALG (vid Anders Ljungsteds Gymnasium), 11 mot 11 plan, 2. Byte av konstgräs på konstgräsplan Skarpans IP, 9 mot 9 plan.
Ombyggnad av gata i Berga, Linköping
Lantvärnsmannen 1 Berga
Utbyte av rökgasfläktar till avfallspannor vid KV50 i Linköping
Upphandlingen omfattar utbyte av tre rökgasfläktar inklusive motorer till avfallspannor inklusive leverans och installation samt demontage av befintliga fläktar.
Nytt slitlager på taxibana G, N och P på Malmens flygplats i Linköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak mark- och beläggningsarbeten inom airside. Taxibanorna N, P, G och Västra flygplansvägen som skall justeras och förses med nya asfaltslitlager. Entreprenaden omfattar även fogning- och målningsarbeten på och anslutning till nybelagda ytor.
Ombyggnad av reningsanläggning vid utebassäng på Stångebro, Linköping
Omfattar arbeten inom badvattenrening, el, VVS, styr, brand, bygg och mark/VA. Största delen avser badvattenrening
Finplanering på gata i Linköping
Vallastaden finplanering Hugo Theorells
Utbyggnad av gc-banor vid Mårdtorpsgatan i Linköping
Avser byggnation/breddning av gångbana på Mårdtorpsgatans södra sida in mot gatan till GC bana 4 m bred och ca 170 m lång och skyltas som gång- och cykelbana. Efter vändplan byggs befintlig GC-bana om till cykelfartsgata fram till ny förskola där en ny vändplan anläggs. Projektområdet är beläget utmed Mårdtorpsgatan och befintlig GC-väg i Mårdtorpsgatans förlängning.
Renovering/ombyggnad av fontän i Linköping
Renovering/ombyggnad av fontän i Trädgårdsföreningen, Linköping.
Ombyggnad i radhus i Linköping
Ombyggnad till 4 st lägenheter.
Infodring av huvudspillvattenledning i Skäggetorp-Tornby, Linköping
Objektet avser infodring med flexibelt foder av 6 st sträckor huvudspillvattenledningar med dimension 1000 till 1200 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 497 meter.
Rivning av garage i Linköping
Rivning av garage, verkstadslokal, lager/förrådsbyggnader.
Ombyggnad av lekplats i Linköping
Ombyggnad av lekplats
Ombyggnad av samlingslokal i Linköping
Ombyggnad av samlingslokal samt komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler med ny kulör.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrlokaler samt anmälningspliktiga åtgärder.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).