Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av biogasanläggning i Linköping
Syftet med denna upphandling är att minska utsläppen av koldioxid genom att öka biogasproduktionen som ett alternativ till fossila bränslen. Målet med en ny LBG-anläggning är att lägga till redundans vid den befintliga anläggningen och utöka biogasproduktionen av LBG. Omfattning I leveransomfattningen ingår en komplett LBG-anläggning bestående av bland annat uppgradering/polering, kondensering, lagring och exportsystem för påfyllning av lastbilar. Ett support- och serviceavtal ingår i upphandlingens omfattning.
Ombyggnad av kommunhuset i Linköping
Avser ombyggnation av Kommunhuset Drottninggatan/Djurgårdsgatan och omfattar bl a invändig lokalanpassning, nytt fläktrum och ventilationssystem, takomläggning, fönsterrenovering och fönsterbyten, fasadrenovering, markarbeten och finplanering av innergård. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser, fas 1 - projektering och kalkyl, fas 2 - projektering och produktion.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter i fyra etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av ca 62 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Den förhyrda lokalytan är idag ca 8 000 kvm LOA och beräknas minska i och med ombyggnationen.
Vägmarkeringar inom Östergötlands län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Integrerat brounderhåll i Östergötlands län
3-års kontrakt. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 749 st, antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 16 st.
Utbyggnad av gata i Linköping
Östgötagatan (Västravägen-Vasavägen)
Hyresgästanpassning av kontor i Linköping
Hyrsegästanpassning på ca 900 kvm, byte av ventilation. kyla och renovering av fönster.
Renovering av kök och badrum i flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av kök -och badrum inkl. VVS-arbete i totalt 79 lgh. Projektet har placering Bohemsvägen 2-12 Ljungsbro, Linköping, fastighet: Malfors 4:94, Malfors 4:95.
Ombyggnad av kontorslokaler i Linköping
Avser ombyggnation/hyresgästanpassning av kontorslokaler som hyrs av AB Stångåstaden inom fastigheten Glasblåsaren 13. Efter ombyggnationen kommer Stångåstaden att hyra plan 12-19, entréplan samt källare/ garage.
Badrumsrenovering och ombyggnad av vind i Linköping
Renovering av 36 st badrum och nyskapande av 4 st vindslägenheter.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stångådalsbanan Öst
Ombyggnad/utbyte av 4 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik; Bestorp Norra km 24+391, Bonäsvägen Bestorp km 24+866, Karltorpsvägen km 29+420, Karlsberg km 62+664. Bandel 841 mellan Linköping-Hultsfred.
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Rot renovering av flerbostadshus
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 1
Rot renovering av flerbostadshus
Ny krafttransformator till station M3 Gärstad i Linköping
Avser upphandling av Krafttransformator 130/10 kV till station M3 Gärstad.
Konvertering av lokal till studentlägenheter mm i Linköping
Omfattar renovering/konvertering av studieceller till studentlägenheter inkl. fasadändring och div. åtgärder i entréplan. Fasadändring och konvertering från studiecell till studentlägenhet ska utföras av totalt 10 enheter. Endast fasadändring och div. åtgärder i trapphus utförs på 3 hus. Objektet är beläget på Tröskaregatan 43-69 i Linköping.
Modernisering av hissar åt Stångåstaden i Linköping
Avser ombyggnation av 12 hissar på: Hjälmsätersgatan 4a, 8a, 8b, Skattegården 3,4,5,6, Vasavägen 20,22 samt Vallavägen 6.
Utbyggnad av va-ledningar i Linköping etapp 1
Etapp 1 där byggstart är planerad till våren 2024. Vimarka 2:1, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:22, 2:25, 2:26, 2:36, 2:37, 2:38, 7:2, 6:1, 7:1 och Vårdsbergs-Hovetorp 1:4 Överföringsledningar mellan pumpstationen vid Sviestadån och området.
Omputsning och målning av kapell i Vikingstads kyrka
Omputsning och målning av kapell.
Upprustning av aktivitetspark i Skäggetorp, etapp 1
Parken upptar en yta på 8 hektar och innefattar många olika aktivitetsytor såsom fotbollsplaner, basketplan, utegym och lekplatser.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av butik till restaurang , fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad samt dränering av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra fuktisolering (dränering) av husgrund/källarvägg på fastigheten Bankeberg 14:67 samt att tillskapa två lägenheter i tidigare lokal på hus A i kvarteret med adress Fålåsavägen 1.
Grävarbete i Hagebyhöga, Länsstyrelsen Östergötland
Uppdraget omfattar moment: Breddning av befintlig väg, anlägga vändplan/omlastningsplats inklusive avverkning träd, anlägga besöksparkering av vändplanen/omlastningsplatsen, Ta bort gammalt stängsel, Röja bort buskar och enstaka träd, Schakta bort jord på 3,8 hektar, Gräva bort täckdikesrör samt Transportera bort ca 15 000 kubikmeter jord.
Specialsnickeri, möbler och inredning till kontorslokaler i Linköping
Skolinspektionens medarbetare i Linköping ska under våren 2024 flytta till ny kontorslokal. Lokalen ska anpassas för att stödja myndighetens arbetssätt och till det behöver Skolinspektionen anskaffa möbler och inredning. Upphandlingen omfattar fyra (4) anbudsområden: Anbudsområde. Paus Anbudsområde. Möte Anbudsområde. Specialsnickeri Anbudsområde. Textil inredning för fönstermiljö
Renovering av dagvattenledningar till idrottshall i Linköping
Avser renovering av dagvattenledningar till sporthall.
Renovering av spåntak på kulturbyggnader i Valla, Linköping
Avser rivning, ny läggning, reparation samt målning med trätjära av tak på byggnaderna Adelshuset Von Lingens gård och Bagarstugan. Byggnaderna är av kulturantikvariskt intresse.
Ombyggnad av lager i Linköping
Byggnad kommer att flyttas från Ladugården 1 till Navet 5. Ombyggnad till lagerlokal samt anläggande av parkeringsplatser (10 st).
Banreparation av rullbana 08-26, platta 6, Taxi F på Malmens flygplats
Entreprenaden omfattar i huvudsak ny slitlagerasfalt på rullbana 08-26, platta 6 samt taxi F med tillhörande stråkytor. Innan nytt slitlager påförs ska ytor höjdjusteras genom fräsning och asfaltjustering till föreskrivna nivåer. Omkringliggande stråkytor anpassas till ny asfalts höjd. Entreprenaden omfattar även fogning- och målningsarbeten på och anslutning till nybelagda ytor.
Utvändigt underhåll av restaurang i Linköping
Bygglov för fasadändring av restauranglokal samt anläggande av stödmurar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
2023-12-12 Bygglov för fasadändring av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Linköping
2023-12-14 Bygglov för fasadändring av handelslokaler.
Ombyggnad av lager i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning lagerlokaler.
Rivning av skola i Linköping
Rivningslov för rivning av skola. Hus E och F, två paviljonger
Ombyggnad av tvättinrättning i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i flerbostadshus – bostadskomplement som ändras till tvättstuga.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för fasadändring av industrilokaler samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt anmälningspliktiga åtgärder.
Fasadarbeten av kontor i Linköping
Bygglov för fasadändring av kontor samt anmälningspliktiga åtgärder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad installationer i kontor i Linköping
Uppgradering av installationer i kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av hiss i flerbostadshus (2 st).
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Avser byte av lasthus och portar på industrihus.
Ombyggnad av restauranglokal i Linköping
Ändrad användning till restauranglokal.
Besiktning av befintlig in- och utfartsväg mot allmän väg, Linköpings kommun
Besiktning av befintlig in-och utfartsväg mot allmänväg i Linköping.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).