Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till trygghetsboende i Finspång
Ombyggnad av de 2 översta våningarna till trygghetsboende.
Ombyggnad av affärshus i Finspång
Ombyggnad för bageri
Renovering av järnvägsbro vid Motala ström i Skärblacka
Km 5+817. Ommålning stålkonstruktion samt betongreparationer. Bandel 563.
Sidoområdesåtgärder längs väg 51 mellan Svennevad-Finspång
Sidoområdesåtgärder på båda sidor av en 50 km lång sträcka.
Ombyggnad till lägenheter i Finspång
Ombyggnad av förråd och tvättstugor till lägenheter på Profilvägen 10 A-K.
Rivning av skola i Finspång
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Finspång
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Finspång
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Finspång
Ändrad användning av kontor till förskola.
Ombyggnad av lägenhet i Finspång
Ändrad användning av lokal till bostad.
Tillbyggnad av förråd i Finspång
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Finspång
Väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning och avlopp.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Finspång
Invändigt underhåll av trapphus
Rivning av förråd i Finspång
Rivning av byggnad.
Rivning av enbostadshus i Finspång
Rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Finspång
Rivning av komplementbyggnad.
Utbyte av paneler i avfallspanna i Finspång
Avser byte av paneler i andra draget och baffelväggar i avfallspanna.
Framtagande av avfallsplan för Finspångs kommun
Finspångs kommuns avfallsplan är i behov av en större omarbetning. Den nya planen är tänkt att fungera som ett aktivt styrdokument i kommunen, med framförallt fokus på hushållsavfall och kommunalt avfall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.