Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
ROT renovering i flerbostadshus i Finspång
Rot renovering av sammanlagt ca190 lägenheter. Kommer att delas upp i optioner.
Ombyggnad av väg i Finspång, etapp 2
Avser arbeten med ny gestaltning av Bergslagsvägen, Bergslagstorget och Finsterwaldevägen inkl. gata, VA, belysning, el etc.
Sidoområdesåtgärder längs väg 51 mellan Svennevad-Finspång
Sidoområdesåtgärder på båda sidor av en 50 km lång sträcka. Montering av räcken, byte belysningsstolpar, förlängning av viltstängsel mm.
Ombyggnad av kontor i Finspång
Ändrad användning av bank till kontor, Väsentlig ändring av lokal Köpmannen 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Finspång
Stambyte med badrumsrenovering, uppgradering av ventilationen i fastigheten, nya ledningsstråk i källaren samt relining av avloppsledning i bottenplattan.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Finspång
Byte av fönster i 8 hus ca 300 fönster.
Byte av tak på punkthus i Finspång
Byte av tak på 3 st punkthus. Nanolfsvägen 16A-C
Takarbeten på kyrka i Regna Kyrkby
Omläggning av skiffertak
Tilläggsisolering i flerbostadshus i Finspång
Tilläggsisolering på vind/tak
Utvändigt underhåll av affärshus i Finspång
Utvändig ändring av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Finspång
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Finspång
Utvändig ändring av restaurangbyggnad.
Ny fasadbeklädnad på flerbostadshus i Finspång
Avser ny fasadbeklädnad på flerbostadshus, nya fasadskivor monteras utanpå befintlig putsad fasad.
Omläggning av tennisbanor i Grosvad, Finspång
Entreprenaden avser omläggning av två tennisbanor, uppförande av nytt sockelplank samt uppförande av nytt staket.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Finspång
Byte av gångjärn på fönstren

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).