Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Byggentreprenad: * Överbyggnation av 2 st rötslamlager och invändig reparation med polyurea. * Invändig reparation av ytskikt av 2 st blandslamlager med polyurea. Maskin- och Elentreprenad * Omrörare och instrumentering i slamlager. * Rörsystem med ventiler, manluckor, gasdomer.
Ombyggnad av anstalt i Västervik
Entreprenaden utgörs av två byggnader om totalt ca 13 000 kvm som ska ROT-renoveras och försesmed mindre utbyggnader. Byggnaderna är en del av kriminalvårdsanstalten Västervik Norra och ska efter renovering inrymma lokaler för att husera ca 120 intagna inklusive daglig verksamhet, sjukvård och övervakning. Det ingår även att uppföra en garagebyggnad i anslutning till byggnaderna.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västervik
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). 1170 km väg och gc-vägar samt 160 km grusväg.
Ombyggnad av E22 mellan Häggebotorp-Gladhammar
Mittseparering. 6 km lång sträcka.
Ombyggnad av Västerviks sjukhus
Avser ombyggnad av 3 vårdavdelningar, plan 4, 5 och 6 inom medicinkliniken i hus 20. Byte av stammar, brandlarm och kallelsesignalsystem på samtliga plan i hus 20 och delar av hus 21. Installation av 2 nya ställverk samt 2 st nya brandlarmcentraler i hus 03 och hus 21. Totalt ombyggnation på plan 4, 5 och 6 ca 3900 kvm.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt rivning. Man vill utöka restaurangen med 50 platser.
Leverans och installation av pumpar vid kraftvärmeverk i Västervik
Avser byte av befintliga fjärrvärmepumpar byts ut mot 3 internkretspumpar. För distribution ut på nät installeras 3 nya nätpumpar. Dessutom installeras även 1 blandningspump för cirkulation av laddningsflöde till ackumulator vid Stegeholmsverket.
Stambyte i flerbostadshus i Gamleby, Västerviks kommun
Avser stamrenovering i flerbostadshus i Gamleby. Entreprenaden omfattar 12 lgh (Loftgångshus med 2 plan). Gjutning av golv avser 6 st lgh på Prästgårdshöjden 3 A-F. Rivning finns på projekt ID 2281394.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad. Byte av vädertätningar för dockningsstationer.
Byte av fasad på industrihus i Västervik
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Fasadändring av flerbostadshus. Sätta igen ett fönster.
Byte av ventilation i gruppbostad i Västervik
Anmälan installation/ändring ventilation flerbostadshus (gruppboende).
Byte av dörrar på skolan i Västervik
Byte av dörrar på skola
Rivning och håltagning m.m inför stambyte & renovering i flerbostadshus i Gamleby
Avser rivning, håltagning, bilning och sågning inför stambyte och renovering i befintliga lägenheter

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).