Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Entreprenaden avser rivning av en befintlig byggnad om ca 2084 m2 BTA samt nybyggnation av flerbostadshus innehållande 21 lägenheter om ca 2545 m2 BTA inklusive källarplan. På ett gemensamt källarplan ska 3 st huskroppar byggas, huskropparna benämns B1, B2 och B3 i handling. B1 i 6 plan innehåller 11 st lägenheter och är ihop byggd med B2 i 4 plan som innehåller 4 st lägenheter. B3 i 3 plan, som är fristående från B1 och B2, innehåller 6 st lägenheter
Ombyggnad av anstalt i Västervik
Entreprenaden utgörs av två byggnader om totalt ca 13 000 kvm som ska ROT-renoveras och försesmed mindre utbyggnader. Byggnaderna är en del av kriminalvårdsanstalten Västervik Norra och ska efter renovering inrymma lokaler för att husera ca 120 intagna inklusive daglig verksamhet, sjukvård och övervakning. Det ingår även att uppföra en garagebyggnad i anslutning till byggnaderna.
Förläggning av huvudvattenledningar i Västervik
Sträckan är ca 4 km lång. Längs sträckan ska två vattenledningar 450PE förläggas. Entreprenaden omfattar också schakt och återfyllning för el-kablar inför kabelförläggning som utförs i sidoentreprenad av Västerviks Kraft Elnät AB.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Stambyte i flerbostadshus (prästgårdshöjden 2 & 3).
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad, fasadändring av befintlig byggnad med garageport samt nybyggnad av ramp/lastkaj.
Installation av solcellsanläggning i Västervik
Avser installation av markförlagd solcellspark vid Gamleby fjärrvärmeverk till full funktions- och driftfärdig solcellsanläggning.
Upphandling av nyckelfärdig inomhusbetjänad fördelningsstation i Västervik
Totalentreprenaden omfattar erforderligt arbete för nybyggnad av inomhusbetjänad fördelningsstation innefattande byggnation, montage och provning av fullt driftfärdig anläggning omfattande byggnad, 12kV ställverk, Relä och kontrollutrustning, Hjälpkraftsystem samt Belysning och värmeinstallation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Byte av träfönster till aluminiumfönster samt igensättning av 2 balkong-/altandörrar på ett hus från 1700 talet.
Tillbyggnad av verkstad på Kriminalvårdsanstalten i Västervik
Avser utbyggnad, samt en mindre ombyggnad av Hus 08 på Anstalten Västerviks Norra. Tillbyggnaden ska innehålla bl.a. sjukvård, tandvård och förvaring. Befintliga utrymmen och konstruktion kommer behöva förstärkas samt en mindre planlösningsförändring.
Fiberutbyggnad i Västervik
Avser fiberutbyggnad i Norrlandet Västerviks kommun, med samtliga förekommande arbeten.
Leverans och installation av pumpar vid kraftvärmeverk i Västervik
Avser byte av befintliga fjärrvärmepumpar byts ut mot 3 internkretspumpar. För distribution ut på nät installeras 3 nya nätpumpar. Dessutom installeras även 1 blandningspump för cirkulation av laddningsflöde till ackumulator vid Stegeholmsverket.
Renovering av simhall i Västervik, etapp 1
Avser ombyggnad/renovering av Västerviks simhalls bassänglokaler, en kombinerad 25m och hoppbassäng. Entreprenaden omfattar rivning av befintligt ytskikt, ny membranduk, nytt klinkerytskikt, utbyte av befintliga ingjutningssakvaror mm.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt rivning. Man vill utöka restaurangen med 50 platser.
Rivning, håltagning inför kommande stambyte i flerbostadshus i Västervik
Upphandlingen avser rivning i lägenheter samt håltagning och spårning för avlopp i wc/duschar.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Fasadändring av kontor. Ny fasadskiva.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av vandrarhem i Västervik
Tillbyggnad av vandrarhem, brandtrappa.
Gjutning m.m i befintliga lägenheter i flerbostadshus i Gamleby, Västerviks kommun
Avser gjutning av lättviktsbetong och flytspackling inför stambyte och renovering i 6 st befintliga lägenheter.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Västervik
Bygglov för utvändig ändring av reningsverk för tillbyggnad av en vägg.
Energideklarationer 2022, Västerviks Bostads AB
Avser energideklarationer för ett visst antal fastigheter inom Västerviks kommun, ägda av Västerviks Bostads AB.
Rivning och håltagning m.m inför stambyte & renovering i flerbostadshus i Gamleby
Avser rivning, håltagning, bilning och sågning inför stambyte och renovering i befintliga lägenheter

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).