Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor.
Ombyggnad av E22 mellan Häggebotorp-Gladhammar
Mittseparering. 6 km lång sträcka.
Nybyggnad av bostäder i Västervik
Planer finns på ombyggnad av galleria, det kan generera 35–40 nya lägenheter i centrum. Man vill bygga på med våningsplan för bostäder på höjden. Parkeringsdäcket kommer att behållas.
Utökning av campingplats i Lofterud, Västervik
Det behövs en ny plan som gör det möjligt att utveckla campingen. Detta innebär att det ska vara möjligt att förnya byggnader och anläggningar. Det ska också vara möjligt att bygga nytt om det finns ett behov av det. Uppställning av husvagnar och husbilar ska tillåtas under en längre tid. Därtill ska badplatsen göras tillgänglig för allmänheten
Tillbyggnad av fd. bank i Västervik
Ombyggnad av fd. bank och postbyggnad. Del av byggnaden ska byggas om till räddningstjänstens lokaler samt tillbyggnad av en vagnhall.
Fiberutbyggnad i Västervik
Avser fiberutbyggnad i Tyllinge - Kolsebo med samtliga förekommande arbeten.
Muddring av biodamm i Västervik
Avser sugmuddring av en biodamm i Västerviks kommun. Sedimentvolymen uppskattas till cirka 2 700 kubikmeter blöt sediment. Sedimentet ska läggas i geotuber placerade i anslutning till dammen. Ytan som ska muddras är cirka 6 000 kvadratmeter.
Ombyggnad av västra Ed kyrka
Ombyggnad av korsarm i kyrka. Man skall byta till glas och glasdörrar. Tillbyggnad av kök och handikapptoalett samt församlingsdel för 35-40 personal.
Takbyte på äldreboende i Hjorted
Ny plåt på befintlig byggnad. Start v.37
Rivning, håltagning inför kommande stambyte i flerbostadshus i Västervik
Avser rivning, håltagning och sågning i befintliga wc/wc,dusch inför stambyte på Nedre Norrbackagatan 1 i Västervik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av (1) lägenhet för LSS-boende med särskilt stöd.
Ombyggnad av veterinärstation i Västervik
Ändrad användning av del av produktionskök till veterinärsstation.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning från industri till kontor/handel.
Tillbyggnad av carport i Västervik
Tillbyggnad av maskinhall för ismaskin & carport.
Tillbyggnad av sportanläggning i Västervik
Tillbyggnad av idrottsanläggning - Atletklubben.
Tillbyggnad av industribyggnad i Västervik
Nybyggnad av 3 ouppvärmda lagertält samt tillbyggnad av bef.byggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Om- tillbyggnad av uteservering och veranda. Byggstart under 2022.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Bygglov för ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av butikslokal till lägenhet samt fasadändring.
Ombyggnad av samlingslokal i Västervik
Ändrad användning från pizzeria till föreningslokal.
Tillbyggnad av skola i Västervik
Ändring av tillagningskök.
Tillbyggnad av brygga i Västervik
Tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av carport i Västervik
Tillbyggnad av carport.
Rivning del av skola i Gamleby, Västervik kommun
Avser rivning av f.d. skolbyggnad/huvudbyggnad samt skyddsrum.
Rivning av skola i Totebo, Västerviks kommun
Avser rivning av Totebo skola i Totebo. BTA ca 800 kvm samt vind.
Rivning, håltagning inför kommande stambyte i flerbostadshus i Västervik
Avser rivning, håltagning och sågning i befintliga wc/wc,dusch inför stambyte på Markörgatan 11 A-B och 9 A-B i Västervik.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.