Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Total om och tillbyggnad av reningsverk för anpassning av nya miljökrav och utökad dimensionering.
Ombyggnad av Västerviks sjukhus
Avser ombyggnad av 3 vårdavdelningar, plan 4, 5 och 6 inom medicinkliniken i hus 20. Byte av stammar, brandlarm och kallelsesignalsystem på samtliga plan i hus 20 och delar av hus 21. Installation av 2 nya ställverk samt 2 st nya brandlarmcentraler i hus 03 och hus 21. Totalt ombyggnation på plan 4, 5 och 6 ca 3900 kvm.
Om- och tillbyggnad av klinisk kemi och transfusionsmedicin vid Västerviks sjukhus
Befintliga lokaler renoveras i sin helhet samt en tillbyggnad utförs på befintligt tak.
Ombyggnad av Stora Trädgårdsgatan i Västervik
Entreprenaden omfattar i huvudsak: Ombyggnad till gång- och cykelväg längs Stora Trädgårdsgatans västra sida med cykelöverfarter och övergångsställen vid korsningar. Ombyggnad av körbana och gångbana längs Stora Trädgårdsgatans östra sida. Ombyggnad av cirkulationsplats Breviksvägen, korsning Maechelsgatan samt korsning Albert Tengers väg. Flytt och ombyggnad av två busshållplatser. Omläggning och installation av VA-ledningar. Ledningsförläggning för el, gatubelysning och stadsnät (fiber)
Höjning av spår sträckan Nelhammar-Storsjö
Klimatanpassning för att minska risken för översvämmningar. Spårhöjning, ballastrening och spårupprustning på en 3,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Västervik
Ombyggnad till sadeltak på flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Västervik
Stambyte i flerbostadshus.
Rivning av förskola i Västervik
Avser rivning av förskola samt skyddsrum.
Rivning och uppbyggnad av ny lanternin på Västerviks Gymnasium
Avser rivning av befintlig lanternin och uppbyggnad av en ny.
Tillbyggnad av vattenrutschbana med byggnad vid simhall i Västervik
Entreprenaden avser nybyggnad av Vattenrutschbana med tillhörande byggnad på befintlig ny platta på mark. Vattenrutschbanan skall ansluta in i befintlig simhall bredvid undervisningsbassängen på anvisad plats.
Byte av överbyggnad på järnvägsbro i Överum
Överum bdl 845, byte spåröverbyggnad (stål), målning, betongreparationer.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Bygglov för ändrad användning från lagerlokaler till kontor, tillbyggnad av balkong samt fasadändring.
Utbyte av hissar i Västervik
Entreprenaden omfattar rivning av befintliga hissar och uppförande av 3 nya hissar i befintliga hisschakt, inklusive projektering, leverans och montage till fullt funktions- och driftfärdig anläggning. Objektet är beläget på Midgård 3G, 8B och 9E i Västervik.
Byte av fasad på brandstation i Västervik
Byte av fasad på brandstation.
Hyresgästanpassning av affärshus i Västervik
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Ommålning av fasad på affärshus i Västervik
Ommålning av fasad på affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Anmälan om installation/ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Västervik
Bygglov för utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av skolkök i Västervik
Anmälan rivningsarbete av befintligt kök,installationer och wc.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Bygglov för fasadändring av kontor samt tillgänglighetsanpassad gångbro.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Mindre installation/ändring av ventilation i kontorslokal.
Installation av hiss i flerbostadshus i Västervik
Anmälan om installation av hiss i lokal för dhr.
Byte av fönster på industrihus i Västervik
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).