Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik. Entreprenaden omfattar total ombyggnad för neonatal plan 4 och nytt fläktrum på plan 7, byte av ventilationsaggregaten till hus 07.
Tillbyggnad av simhall i Västervik
Projektet avser tillbyggnad av Västerviks simhall. Etapp 1 består i huvudsak av tillbyggnad av ny 25 meters bassäng, ny entrédel för evenemang, nytt ”Bad & lek” samt tillhörande teknikutrymmen.
Förnyelse Gamleby fjärrvärmeverk, Västervik
Förfrågan avser en totalentreprenad (ABT06) för nytt hög- och lågspänningsställverk, transformator samt reservkraft för kraftförsörjningsanläggningen på Gamleby fjärrvärmeverk. Entreprenören ska utifrån förfrågan projektera, upphandla, leverera, installera samt driftsätta en komplett ny kraftförsörjning för Gamleby fjärrvärmeverk.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor.
Ombyggnad av E22 mellan Målbäcken-Bälö
Mittseparering, trimning och effektivisering. 9 km lång sträcka.
Ramavtal avseende elarbeten, Västervik och Vimmerby
Objektet omfattar fastighetsservice, reparationer, underhållsarbete samt ändrings- och ombyggnadsarbeten på fastigheter, Option:: 2022-02-01--2023-07-31
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Västervik
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
inglasning av en uteservering för att kunna nyttja året runt. Area 5,2m x 29,4m
Ombyggnad av idrottshall i Västervik
Installation/ändring av ventilation idrottsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Installation/ändring av ventilation industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Laddstolpar. OVK-Besiktning.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Västervik
Ny-/ombyggnad av ekonomibyggnad.
Rivning av plank i Västervik
Rivning av plank.
Tillbyggnad av brygga i Västervik
Förlängning av brygga.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Gällande gemensam butiksyta mellan materialmännen och hagbloms måleri ab - anmälan.
Ombyggnad av lager i Västervik
Flytt av befintligt lager/tält.
Tillbyggnad av garage i Västervik
Tillbyggnad av komplementbyggnad/garage/förråd.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontorshus, rivning av befintligt förråd, nybyggnad av garage och förråd samt nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av parhus i Västervik
Tillbyggnad av tvåbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Västervik
Tillbyggnad av övrig byggnad.
Tillbyggnad av staket i Västervik
Tillbyggnad med inglasat uterum samt staket på befintlig lastkaj.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Uppförande av bullerreducerande vägg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av butik till bostäder samt utvändig ändring.
Ombyggnad av tennishall i Västervik
Ändrad användning av industrilokal till padeltennis.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning från dagisverksamhet till bostäder, nybyggnad av förråd, fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Ändring av ventilation samt byggnadens planlösning.
Energideklarationer 2021, Västerviks Bostads AB
Avser energideklarationer för ett visst antal fastigheter inom Västerviks kommun, ägda av Västerviks Bostads AB.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.