Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Oskarshamn
Avser om- och tillbyggnad av Oskarshamns sjukhus. I första hand handlar det om en fördubbling av kapaciteten av MR-kameror vid sjukhuset. Kamerorna kommer att placeras i en tillbyggnad till hus 1 vid sjukhuset. Samtidigt byggs hus 1 om så att det blir nya lokaler för aortascreeningen och mammografiscreening i det utrymme där den nuvarande MR-kameran finns. I samband med bygget kommer restaurangen och kafeterian också att få nya lokaler i anslutning till huvudentrén.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad och konvertering från vårdcentral till flerbostadshus med 39 lägenheter.
Ombyggnad och underhåll av industri i Oskarshamn
Objektet innebär en ombyggnad och övergripande underhåll av en befintlig industribyggnad i ett plan om ca 2400 BTA. Även en del utvändiga mark- och vaarbeten på fastigheten ska utföras i entreprenaden. Befintlig tomt består i dag uteslutande av asfaltsytor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av butik till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Oskarshamn
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheten Kajan 5. Fastighetsägaren till Kajan 5 har ansökt om en ny detaljplan som ska möjliggöra för att den befintliga byggnaden på fastigheten ska kunna användas som flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör också för användningen Centrum.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ombyggnad av vind till 11 lägenheter.
Byte av 2st ställverk vid Oskarshamns sjukhus
Avser byte av 2st lågspänningställverk 400V, 1st för Övrig last (ÖL) och 1st för Viktig last (VL) samt kontoll- och skyddsutrustning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Byte av hiss i 9 fastigheter, totalt 37 hissar.
Trygghetslarm ordinärt boende, Oskarshamns kommun
Ramavtal avseende trygghetslarm och e-tillsyn ordinärt boende. Avtalstid 2023-04-01 - 2025-03-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Komplettering med ställverksfack till fördelningsstation
Avser att komplettera med 12kV ställverksfack i station Väderum och Alvarsberg i Oskarshamn.
Byte av kontrollutrustning i Oskarshamn
SVP - Byte av kontrollutrustning
Utvändigt underhåll av Sporthall i Oskarshamn
Renovering av balkong samt ny position för utrymningstrappa.
Ombyggnad av lager i Oskarshamn
Ändring av bärande konstruktion samt rivning. 25 kvm ska få permanent staket.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Mindre invändig ombyggnad och ändrad användning av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändrad användning från industri/verkstad till kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).