Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresrätter i Oskarshamn
Rivning samt nybyggnad av cirka 80 lägenheter samt eventuellt förskola.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Ombyggnad i ishall för restaurang mm i Oskarshamn, etapp 3
Avser ombyggnad av restaurang. Etapp 1 1409959 Etapp 2 1409970
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av skärmtak.
Ombyggnad till gångfartsgata i Oskarshamn
Objektet avser ombyggnad av ca 150 m gata till gångfartsgata i Oskarshamns centrum.
Renovering av bassäng i Oskarshamns sjukhus
Renovering av vattenreningen till bassängen vid Oskarshamns sjukhus
Omläggning av VA-ledningar i Oskarshamn
Avser schakt och omläggning/renovering av va-ledningar längs Dunkelidsvägen, väg 642. Även serviser för vatten och spillvatten ska förnyas längs den berörda sträckan. Den totala sträckan som berörs av ledningsarbetena är ca 430 m.
Om- och tillbyggnad på Oskarshamns sjukhus
Uppdraget avser projektering för nya tekniska system till byggnad 02 på Oskarshamns sjukhus, som är en byggnad på 7 plan, byggt i början av 1960-talet.
Sluttäckning av avfallsanläggning i Oskarshamn etapp 3
Avser sluttäckning av den gamla deponin på Storskogens avfallsanläggning, etapp 3, om ca 18 000kvm. Objektets läge: ca 4 km sydväst om Oskarshamns centrum.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristdala
Ombyggnad av affärslokal till lägenheter 4 i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av lagerhall för båtförvaring.
Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell- och konferensanläggning.
Tillbyggnad av restaurang i Oskarshamn
Mindre tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell/restaurang.
Rivning av uthus i Oskarshamn
Rivning av uthus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.