Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad och konvertering från vårdcentral till flerbostadshus med 39 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Om- och tillbyggnad av skola/elevhem till bostäder.
Åtgärder i vattenverk i Fårbo
Planerat under 2023.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Oskarshamn
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheten Kajan 5. Fastighetsägaren till Kajan 5 har ansökt om en ny detaljplan som ska möjliggöra för att den befintliga byggnaden på fastigheten ska kunna användas som flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör också för användningen Centrum.
Byte av 2st ställverk vid Oskarshamns sjukhus
Avser byte av 2st lågspänningställverk 400V, 1st för Övrig last (ÖL) och 1st för Viktig last (VL) samt kontoll- och skyddsutrustning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av butik till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad flerbostadshus.
Omläggning av VA-ledningar i Oskarshamn
Avser schakt och omläggning/renovering av va-ledningar i Saltvik i norra Oskarshamn. Huvudledning för vatten och serviser för vatten, spill- och ev. dagvatten ska läggas om längs en sträcka vid Saltviksvägen och Skallarevägen. Dessutom ska en sträcka spillvattenledning och vattenledning, framför allt belägna i naturmark, renoveras genom infodring och serviser längs ledningarna läggas om. Den totala sträckan huvudledning som berörs av ledningsarbetena är ca 425 m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av lokal till tre lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus. Man skall bygga om en lägenhet till två lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring av flerbostadshus. Fasadputsen skall knackas ner och göras om.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring och nybyggnad av altan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändringen innebär att det ska bli stora väggmålningar på vissa fasader. Detta är en fortsättning på ett kulturprojekt som startade i våras.
Rivning av fritidshem i Oskarshamn
Rivning av fritidshem.
Rivning av industrihus i Oskarshamn
Rivning av industri/verkstad/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kallager i Oskarshamn
Rivning av garage samt tillbyggnad av kallager.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).