Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av McDonalds i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av McDonalds på ca 96 kvm.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Projektet avser rivning av befintlig byggnad där skoladministration, rektorer samt skolhälsovård inryms. På platsen ska nybyggnation av nytt hus uppföras. Schaktarbeten för ny värmekulvert samt planering av ytor runt nya huset skall utföras.
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Ombyggnad till familjecentral i Oskarshamn
Ombyggnationen omfattar plan 1 med tillhörande lokaler samt undercentral plan 0, skall byggas om till Familjecentral. Nytt fläkt- och aggregatrum byggs på plan 3. Härtill skall brand- och utrymningstekniska åtgärder utföras i de lokaler som påverkas av denna ombyggnation. Under pågående entreprenad kommer B att utföra fasadarbeten, fönsterbyten m.m. med ställning runt byggnaden med utsedd sidoentreprenad.
VA-utbyggnad Ovädersleden/Kvarnviksvägen, Oskarshamn
Avser VA-utbyggnad Ovädersleden/Kvarnviksvägen.
Reparation av kaj i Oskarshamn
Norra kajen ligger i Oskarshamns hamn. Kajen består av ett ca 9 m brett och ca 210 m långt pålat kajdäck. Kajdäcket är uppfört under slutet av 1960-talet. Under kajdäck finns en slänt av friktionsmaterial, slänt uppvisar omfattande erosionsskador av propellerströmmar. Arbetsmoment som ingår i entreprenad: - Nya pålade betongplattor för uppställning av mobilkran - Ersättning av två knäckta pålar intill landbalk under kaj - Erosionsskydd i slänt i form av betongmadrass - Täckskiktsbyte av skadad betong i balkar och platta under kaj. - Montering av katodiskt skydd i form av offeranoder till armering i pålar - Montering och gjutning av isskydd på pålar under sjöbalk
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av skärmtak.
Omläggning av VA-ledningar Oskarshamn
Avser schakt och omläggning/renovering samt nyläggning av va-ledningar vid Hökvägen i centrala Oskarshamn. Sträckan som berörs av ledningsarbetena är ca 350 m. Objektets läge: vid Hökvägen i området Orrängen i Oskarshamn, delvis i gatumark och delvis i tomtmark.
Ombyggnad till gångfartsgata i Oskarshamn
Ombyggnad till gångfartsgata.
Renovering av bassäng i Oskarshamns sjukhus
renovering av vattenreningen till bassängen vid Oskarshamns sjukhus
Om- och tillbyggnad på Oskarshamns sjukhus
Uppdraget avser projektering för nya tekniska system till byggnad 02 på Oskarshamns sjukhus, som är en byggnad på 7 plan, byggt i början av 1960-talet.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad kallhall, 15 x 28m.
Byte av kontrollutrustning i Oskarshamn
SVP - Byte av kontrollutrustning
Sluttäckning av avfallsanläggning i Oskarshamn etapp 3
Avser sluttäckning av den gamla deponin på Storskogens avfallsanläggning, etapp 3, om ca 18 000kvm. Objektets läge: ca 4 km sydväst om Oskarshamns centrum.
Luftbehandlingsåtgärder vid Oscarsgymnasiet
Avser installation 1 st luftbehandlingsaggregat med tillhörande kanalsystem på Oscarsgymnasiet Länga 1 i Oskarshamn.
Ombyggnad av vind i flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av vind till tre studentlägenheter. Byggstart och kostnad är uppskattad.
Tillbyggnad av affärshus i Oskarshamn
Tillbyggnad av pantrum och entré.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändring av lagerdel till kontor.
Rivning av fritidshem i Oskarshamn
Rivning av fritidshem.
Tillbyggnad av restaurang i Oskarshamn
Mindre tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Avser fönsterrenovering.
Ombyggnad av tennishall i Oskarshamn
Ändrad användning av industri- och lagerbyggnad till padelhall samt utomhusbanor.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändrad användning från bostad till kontor/lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.