Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mörbylånga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av va-ledning i Mörbylånga
Väldigt tidiga planer.
Underhållsmuddring av hamn i Mörbylånga
I Mörbylånga hamn finns behov av att underhållsmuddra inlopp till hamnen. Området ska muddras för att uppnå fritt djup om 3,2 m. Området som ska muddras: ca 1900 m2. Volym som ska muddras: ca 1600 m3 Djup som ska uppnås: 3,2 m fritt djup.
Återställande av allé i Mörbylånga kommun
Nya träd ska planteras i en grönyta som är belägen mellan Österlånggatan och en GC-väg i Mörbylånga. Mellan grönyta och hårdgjorda ytor finns en kantsten, denna kantsten ska tas bort och refugens överyta ska sänkas. Utöver detta ska belysningsanläggningen bytas ut med nytt kablage, nya stolpar och armaturer. Befintlig belysningsanläggning ska demonteras. En dräneringsledning ska förläggas i grönytan och anslutas på befintliga dagvattenbrunnar.
Anläggande av fibernät i Mörbylånga
Avser anläggning av fiber i Mörbylånga tätort och ska utföras under hösten 2023.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).