Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad station i Mönsterås
ALO- Ombyggnad Stn.
Ombyggnad av fyrvägskorsning i Ålem
Fyrvägskorsning byggs om till två T-korsningar samt åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafik att passera E22. Gång- och cykelväg genom en port under E22. Mönsterås kommun är medfinansiär.
Tillbyggnad av skola i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med 6 klassrum. Tillbyggnaden omfattar ca 920 m2. I entreprenaden ingår även arbeten med skolgården. Projektet omfattar rivnings, mark, bygg och installationsarbeten.
Ombyggnad station i Mönsterås
ALO- Ombyggnad för LN reinv.
Stambyte i flerbostadshus i Fliseryd, Mönsterås kommun
Avser stambyte i flerbostadshus och omfattar totalt 37 lägenheter. Badrumsrenovering inkl IMD utförs i 34 lägenheter samt 3 mindre lokaler med verksamhet i 5 byggnader. IMD ska utföras till ytterligare 3 lägenheter. Entreprenaden omfattar projektering, utredning samt erforderliga mark-, byggnads- och luftbehandlingsarbeten, värme och sanitetstekniska installationer, eltekniska arbeten samt installation av hiss. Följande fastigheter berörs: Mönsterås Åby 6:55, Kyrkvägen 23-25 Mönsterås Åby 6:55, Åbyvägen 3-5 Mönsterås Åby 6:57, Åbyvägen 11-13 Mönsterås Åby 15:3, Rönnvägen 10-12 Mönsterås Åby 14:6, Rönnvägen 9, 11, 13, 15, 17
Ombyggnad tillagningskök i Mönsterås
Total ombyggnad av tillagningskök Torshaga äldreboende.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av omklädningsrum för Habo Rostfria i Mönsterås
Avser tillbyggnad av omklädningsrum för Habo Rostfria i Blomstermåla, Mönsterås kommun.
Ombyggnad av busshållplats i Ålem
Anslutande väg 34.02 västerifrån flyttas norrut och hållplatsen förlängs. Antalet p-platser utökas.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av lagertorn.
Förstärkt gångfålla i Ålem
Korsning med järnväg.
Utbyte av gatubelysning till LED-armaturer inom Mönsterås kommun
Avser leverans av 3451 st. armaturer samt montering av samtliga, rasering och bortforsling av gammal armatur. I entreprenaden ska även stolpar bytas.
Ombyggnad av bryggeri i Mönsterås
Ändrad användning från förråd till ölbryggeri i mindre skala.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Mönsterås
Fasadändring. Montera en dörr in till soprum.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).