Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till-, och ombyggnad av bostäder i Kalmar
Avser att byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas på med en våning.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupp FH 2203 Varm.
Tillbyggnad av logistikfastighet i Kalmar
Avser tillbyggnad av logistikfastighet med ca 1800 kvm.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Beläggningsgrupper FH 2207 Tank, FH 2208 Tank, DSS 2204 Tank, GK 2204 Tank.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Avser ombyggnad av kök, matsal, hemkunskap, syslöjd och entré renoveras vid Vasaskolan, Kalmar.
Ombyggnad av broar i Kalmar/Blekinge län
Åtgärder på broarna 8-124-1, 8-509-1, 8-795-1, 10-363-1 och 8-117-1.
Tillbyggnad av förskola i Kalmar
Tillbyggnad av 4 avdelningar förskola (hus 06)
Byta av panna på Länssjukhuset i Kalmar
Avser utbyte av reservpanna samt montage av fjärrvärmeväxlare på Länssjukhuset i Kalmar.
Ombyggnad av studenlägenheter i Kalmar
Ombyggnad av studentlägenheter till vanliga lägenheter, nya miljöhus samt cykelförråd.rivning av befintliga miljöhus, skärmtak och gårdshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av kontor till 4 st nya lägenheter.
Rivning av hus 14 på Länsjukhuset i Kalmar
Hus 14 på länssjukhuset i Kalmar, kv Kungsljuset 3, ska rivas. Huset är byggt 1984 och har en total BTA på drygt 2000 kvm. I detta rivningsprojekt ska återbruk och återvinning ställas högt och målet är att så mycket som möjligt ska demonteras för ett cirkulärt hanterande. Bland annat är det tänkt att fasadteglet ska återanvändas till den nya byggnaden.
Upprustning av säkerhetssystem i museum, Kalmar kommun
Avser rivning av befintliga installationer sam installation av nytt säkerhetssystem inom Kalmar läns museum. • Passerkontrollanläggning • Inbrottslarm
Ombyggnad av bro på E22 över väg 842 vid Erneberg
Utbyte kantbalkar, räcken och tätskikt. Utbyte av stödmurar längs väg 842.
Tillbyggnad av hotell i Kalmar
Tillbyggnad av hotell. Sökt bygglov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Man skall dela av lägenheter.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av befintlig fastighet med frysrum och varulager.
Utvändigt underhåll av bilprovningsanläggning i Kalmar
Ansökan om bygglov för byte av vikportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).