Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Till största del nybyggnation. Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde. Kommer ta 3-4 år att bygga.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Ytterligare 12 000 kvadratmeter, varav huvuddelen lageryta, ska adderas till den ursprungliga e-handelslagret, som efter utbyggnaden blir nästan 20 000 kvadratmeter stor.
Ombyggnad av E22 mellan Nygård-Målbäcken
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, 9 km lång sträcka.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning. Detaljplanen är antagen.
Ombyggnad av broar i Kalmar/Blekinge län
Åtgärder på broarna 8-20-1, 8-124-1, 8-509-1, 8-795-1, 10-363-1 och 8-117-1.
Om- och nybyggnad av kontor, butiksyta och lager i Kalmar
Projektet avser ändrad planlösning kontor (ca 180 kvm), nybyggnad av butiksyta (ca 170 kvm) och lageryta (ca 260 kvm).
Ombyggnad av grundskola i Kalmar
Finsnickeri till Tallhagsskolan.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Objektet avser ändrad planlösning kontor ca:1000 m², utökning kontor KLT samt ventilationsarbeten inkl. nytt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av kajytor, Kalmar
Kajen i Tullhamnen är idag uppbyggd med en gammal konstruktion med stenkista, vilken börjat falla samman. Sättningar har uppstått i intilliggande markyta. Kajen behöver förstärkas med lämplig kajrenoveringsåtgärd.
Ombyggnad av ställverk i Kalmar
Kalmar Energi Elnät AB har beslutat att ersätta befintliga 50 kV utomhusställverk med ett nytt 50 kV ställverk inomhus. En ny byggnad ska upprättas. Den nya byggnaden ska bl.a. innehålla 2 st transformatorer placerade inomhus som Kalmar Energi Elnät levererar.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Renovering samt kundanpassning av kontor.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Ombyggnad av affärslokal till två lägenheter.
Upphandling av Krafttransformatorer i Kalmar
Transformatorerna ska levereras till station H2 där en ny byggnad ska upprättas. Transformatorn ska placeras inomhus, men tillverkas för utomhusbruk. Storleken på transformatorbås är i dagsläget lite oklart i och med att byggnaden ej är färdigställd. Uppskattningsvis kommer transformatorbåsen ha en storlek om ca 9 x 7,5 x 7,5 m (LxBxH)
Upphandling av båtbottentvätt i Kalmar
Uppdraget består av att leverera en Båtbottentvätt.
Upphandling av Spont modell Dragbox, Kalmar
Offertförfrågan avser Beställarens behov av Spont modell Dragbox. 1 styck E+S Dragbox L=5,08 meter H=3,0 meter med dragbalk och förlängningsbalkar för invändig arbetsbredd på 2,10 meter Förlängningsbitar för en invändig arbetsbredd på 2,65 meter Förlängningsbitar för en invändig arbetsbredd på 3,20 meter Till ovan bredder skall det finnas Dragbeam Spontkassett för att ha på släp efter Dragboxen, L=3,4 meter H=2,6 meter med HEB balkar för att passa alla bredder enligt ovan. Tillhörande lyftredskap såsom kätting klassad i rätt vikt samt svirvel till detta.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nya entredörrar/ytterdörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
2020-10 Nya fönster 2021-10 Entrédörrar/ytterdörrar
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Takomläggning yttertak 2023.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tilbyggnad av lastramp och 2 lasthus.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till tre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Rivning av kontor i Kalmar
Rivning av kontor/verkstad.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av (pumphus 1+2) Harby 29:1.
Utbyggnad av va-ledning i Kalmar
Va-utbyggnad skaftnäs.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor till 3 bostadslägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Isolering av lagerdel samt mindre invändiga ytskikt.
Ramavtal avseende VVS-artiklar, Kalmar
Upphandling av ramavtal med en leverantör för VVS-artiklar vilka omfattar följande produkter: • Sanitet t.ex. WC-stolar, tvättställ • Värme t.ex. radiatorer, reglersystem • Rör och rörsystem t.ex. stål-, koppar-, PVC-rör • Teknisk armatur t.ex. slangar, kopplingar
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Utomhusbelysning och utemiljö.
Tillbyggnad av kyrka i Kalmar
Tillbyggnad av lanterin på krematorium.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad/kvarterslokal.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Solcellspaneler och laddstolpar.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Fasadändring samt ändrad användning från vind till lägenheter av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Anmälan om ändrad planlösning, bärande konstruktion.
Ombyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padelbana samt fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Installation av sprinklersystem.
Rivning av skärmtak i Kalmar
Rivning av 2 cykelhus, 3 förråd och skärmtak.
Rivning av bensinstation i Kalmar
Rivning av drivmedelsanläggning, pumpar och skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning från lokal till lägenheter, 2 st.
Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Ändrad användning från padelhall till restaurang.
Ombyggnad av pizzeria i Kalmar
Ändrad användning från samlingslokal till pizzabutik.
Ombyggnad av utbildningslokal i Kalmar
Ändrad användning till utbildningslokaler.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av butik i Kalmar
Ändrad anvädning från lager/kontor till butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.