Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Kalmarsundskolan i Kalmar
Avser invändig ombyggnation av Kalmarsundsskolan och avser bla byte av undertak, golv, nya väggar samt stomkompliteringar, nya ytskikt samt installationsarbeten. Utvändig fasadrenovering och ombyggnad av skolgård och parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Ytterligare 12 000 kvadratmeter, varav huvuddelen lageryta, ska adderas till den ursprungliga e-handelslagret, som efter utbyggnaden blir nästan 20 000 kvadratmeter stor.
Ombyggnad av E22 mellan Bälö-Häggebotorp
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke. 10 km lång sträcka.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Byta av panna på Länssjukhuset i Kalmar
Avser utbyte av reservpanna samt montage av fjärrvärmeväxlare på Länssjukhuset i Kalmar.
Om och tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av värmeverket.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av produktionslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av befintliga kontorslokaler till lägenheter.
Kontrakt huvudstudier för Ronnebyån respektive Alsterån i Kalmar
Projektet avser utförande av två huvudstudier för Ronnebyån respektive Alsterån.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Ombyggnad av affärslokal till två lägenheter.
Förstärkning av kaj i Kalmar
Projektet avser förstärkning av delar av kaj 20. Kajförstärkningen avser ca 70 meter som spontas och där ankarplattor och dragslag förläggs samt åtgärder för dagvatten hantering, ledningar, gatubelysning mm.
Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar
Renovering av tre borar, malmbron och två broar på samma gata kallade Fredriksskansbroarna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Installation av 2 hissar.
Reparation av broar i Kalmar kommun
Avser broreparationer för tre broar inom Kalmar kommun. - Gång- och cykelbro över Södra vägen och SJ vid Svaneberg i Kalmar. - Bro över Malmfjärden (Jutebron) i Kalmar. - Bro över Åleboån, Ödbyholmsvägen i Påryd
Ombyggnad av vind i Kalmar
Ansökan om ändrad vindsinredning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Man skall dela av lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad med cirka 70 kvm. Ideell förening som efter beviljat bygglov kommer att söka investeringsbidrag för genomförande av projektet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Studentlägenheter fördelade i fyra huskoppar som byggas om till större lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från butik till kontor och fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från industri till kontor/lager.
Ombyggnad av butik i Kalmar
Ändrad användning från industri/kontor till butik.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändrad anvädning från föreningshus till bostad.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad använding av vind till 5st studentlägenheter samt nybyggnad av 7st parkeringsplatser.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av lagerlokal.
Rivning av gasverk i Kalmar
Rivning av gasbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Nybyggnad av komprimatorer.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ombyggnad av bottenvåning från kontorslokal till lägenhet, samt fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av gäststuga i Kalmar
Ansökan om renovering av nergånget gårdshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.