Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E22 mellan Bälö-Häggebotorp
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke. 10 km lång sträcka.
Underhållsbeläggning tank i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län
Beläggningsgrupperna H 2303 Tank och GK 2303 Tank.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kalmar
Om och tillbyggnad av Kalmar Energis lokaler. Syftet är att samla Kalmar Energis medarbetare på samma plats. Byggnaderna kommer innehålla kontor, industri, drift och fältpersonal.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av skola för mellanstadie. Tillbyggnad i 2-plan hus 07 avseende 4 klassrum med tillhörande grupprum.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industrilokaler i två etapper. En tillbyggnad i nytt plan samt en tillbyggnad i markplan.
Ombyggnad och anpassning till kontorslokaler på Länssjukhuset Kalmar
Avser ombyggnation av Vallmon 1, gamla barnpsykiatrin byggs om och anpassas till kontorslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad. Produktionsyta, lager och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industrilager.
Uppförande av solkraftanläggningar på fastigheter, Region Kalmar län
I detta uppdrag är målet att bygga, installera och driftsätta solkraftanläggningar på flera byggnader samt på ställning över två parkeringsytor på mark inom Region Kalmar läns byggnader. Det totala målet ca 1500 kW ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Del av befintlig byggnad skall rivas samt ombyggnad/nybyggnad av affärslokal.
Förstärkning av kajer i centrala Kalmar
Projektet avser förstärkning av kajer i centrala Kalmar. Ca 140 m.
Ombyggnad av väg i Smedby, Kalmar kommun
Avser ombyggnation av ca 360 meter gata med tillhörande gc-vägar och belysning samt ny hållplatsläge s.k ”Smedby centrum”. Omfattar även ledningsdragning av el- och fiberkablar.
Byte av fönster i flerbostadshus i Kalmar
Fönsterbyte på 3 hus flerbostadshus, Förlösavägen 7-123, lassevägen 37-105, kastrullvägen 4-108.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av befintlig fastighet med frysrum och varulager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus. Fönsterbyte.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från lokal och förråd till bostadslägenheter.
Utvändigt underhåll av garagebyggnader i Kalmar
Avser ommålning av utvändig plåt och panel på 18 st garagebyggnader. I uppdraget ingår även mindre snickeriarbeten såsom rötskadelagningar av träpanel. Förlösavägen 7-35, Lassevägen 37-105 och Kastrullvägen 2-108
Nybyggnad av spolplatta i Kalmar
Avser anläggande av ny spolplatta för avspolning av sand, grus och gräsklipp från fordon.
Tillbyggnad av vattenverk i Kalmar
Tillbyggnad av vattenverk.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Byte av tak betongtakpannor till plåttak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus. Inglasning av 40 tal balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Renovering av hissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Planerat projekt under 2023. Fönsterrenovering.
Byte av fasad på idrottshall i Kalmar
Fasadändring av idrottshall.
Ventilationsarbeten i församlingshus i Kalmar
Projektet avser byte av luftbehandlingsaggregat (ftx) och fläktar för S:ta Birgitta kyrka som en totalentreprenad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).