Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Till-, och ombyggnad av bostäder i Kalmar
Avser att byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas på med en våning.
Tillbyggnad av logistikfastighet i Kalmar
Avser tillbyggnad av logistikfastighet med ca 1800 kvm.
Ombyggnad och anpassning till kontorslokaler på Länssjukhuset Kalmar
Avser ombyggnation av Vallmon 1, gamla barnpsykiatrin byggs om och anpassas till kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av befintlig matsal i gavel mot söder och även en utyggnad av teknikrummet samt byte av ventilationsaggregat, total tillbyggnadsyta på ca 200 m². Det skall även installeras nya serveringslinjer i befintligt utrymme och därmed behövs en vägg rivas. Vi byter ytskikt i befintlig matsal, korridorer och vid serveringslinjer.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad. Produktionsyta, lager och kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Tilläggsisolering, takbyte, installation av solceller samt fasadputs.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industrilager.
Om och tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av värmeverket.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Del av befintlig byggnad skall rivas samt ombyggnad/nybyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av kontor till 4 st nya lägenheter.
Upprustning av säkerhetssystem i museum, Kalmar kommun
Avser rivning av befintliga installationer sam installation av nytt säkerhetssystem inom Kalmar läns museum. • Passerkontrollanläggning • Inbrottslarm
Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar
Renovering av tre borar, malmbron och två broar på samma gata kallade Fredriksskansbroarna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Renovering av 4 balkonger i egen regi.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fönsterbyte samt byte av en balkongdörr.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Invändig renovering och ombyggnad av församlingshemmet för att tillfredställa verksamheten, brandkrav och tillgänglighet. Nytt ventilationsaggregat samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Takomläggning yttertak 2023.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Takomläggning samt installation av solceller.
Naturvårdsavverkning och rökning med maskin i Kalmar
Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder er att anmäla intresse för att ingå i ett Dynamiskt inköpssystem avseende Naturvårdsavverkning och röjning med maskin
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus. Installation av frånluftsaggregat.
Rivning av värmeverk i Kalmar
Rivning av byggnad som inhyser pannor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Fasadändring av industribyggnad. Installation av värmepump.
Ombyggnad av klinik i Kalmar
Ändrad användning från bostad till medicinsk klinik.
Utvändigt underhåll av butik i Kalmar
Fasadändring av butikslokal. Byte av entréparti.
Bärighetsutredning av broar i Region Syd, paket D
Bärighetsutredning av 4 broar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).