Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av produktionslokal i Kalmar
Om och tillbyggnad av Kalmar Energis lokaler. Syftet är att samla Kalmar Energis medarbetare på samma plats. Byggnaderna kommer innehålla kontor, industri, drift och fältpersonal.
Om- och tillbyggnad av tågdepå i Kalmar
Om- och tillbyggnad av Kalmar tågdepå.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar bland annat tvättning tak samt komplettering av taktsäkerhet, renovering fasader, byte av uttjänt virke, målning av träfasader, fönster målningsbehandlas mellan fönsterglasen, nya ventiler monteras av typen Easy vent, målning plåtdetaljer, byte stuprör, belysningsarmatur, ytterdörr, skärmväggar, staket, plattläggning. Objektet är beläget i Lindsdal Fastighet Kroppkakan 2 med adress: Förlösavägen 7-93, Kalmar.
Om- och tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Kalmar
Om- och tillbyggnad av tillagningskök och matsal. Tillbyggnad ca 547 m², ombyggnad ca 400 m² exkl. arbeten på plan 1.
Integrerat brounderhåll i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 1107 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 7 st.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av skola för mellanstadie. Tillbyggnad i 2-plan hus 07 avseende 4 klassrum med tillhörande grupprum.
In och utvändig renovering av skola i Kalmar
Renovering av skola ca 600 kvm.
Ombyggnad/anpassning av skollokaler i Kalmar
Del av Plan 3 på Telemarken hus A skall byggas om för att anpassas till särskild undervisning (SUG) och även till anpassad grundskola. Entreprenaden kommer att uppdelas i 2 etapper. Invändiga rivningsarbeten.
Renovering av Kajplats 28, Kalmar Hamn
Entreprenaden omfattar anläggningsarbete för renovering av kajplats 28 i Kalmar Hamn.
Ombyggnad av kontorshus i Kalmar
Avser ombyggnation av kontor i Kalmar.
Ombyggnad av gata och GC-väg mm i Smedby, Kalmar
Objekten avser ombyggnation av ca 360 m gata med tillhörande gc-vägar med kantsten och belysning samt ett nytt hållplatsläge s.k ”Smedby centrum”. En mindre parkyta med gångstigar ska anordnas. Ny separerad GC-väg inklusive belysning om ca 250 meter ska anordnas längs med delar av befintliga Ebbetorpsvägen samt kort sträcka längs med Dokumentvägen. Objektet innefattar även ledningsdragning av nya el- och fiberkablar.
Ombyggnad kontor och kontrollrum i Kalmar
Ombyggnad av kontor ca 350 kvm samt kontrollrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Tegeltak och delar av fasaden ändras till brandtäckt röd plåt. Konstruktion förstärks och tankutsprång skapas. Solceller monteras efter att arbetet är utfört.
Tillbyggnad av restaurang i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Byte av tak och fönster, puts av fasad och dränering.
Kompaktförvaring, Kalmar läns museum
Kalmar läns museum är i behov av en kompaktförvaring till museets befintliga samt kontinuerligt växande arkeologiska föremålssamling. Uppdraget omfattar emballering, frakt, lossning, intransport, montage, injustering och utbildning av kompaktlagersystem med tillhörande vagnar, räls och inredning (golvfräsning för räls är exkluderat från uppdraget). Kalmar kommun är enbart annonseringsstöd i denna upphandling.
Renovering av balkonger och fönster på flerbostadshus i Kalmar
Renovering av balkonger och fönster på flerbostadshus.
Kapacitetsökning av vattenverk i Kalmar
Entreprenaden omfattar översiktligt att konstruera stativ som nya filter ska ställas på, en betongplatta som stativet med filter ska stå på samt gallerdurk och trappa för tillträde till filter. Delar av taket på distributionsbyggnaden kan komma att behöva demonteras för att möjliggöra intransport av material. En mindre tillbyggnad till distributionsbyggnaden ska utföras. Entreprenaden omfattar även mark-/VA-arbeten för förläggning av ledningar mellan två byggnader.
Underhåll av broar i Kalmar
Bro 8-498-1 GC Över E22 Oxhagen – Skällby omfattar Utbyte tätskikt, Utbyte grundavlopp samt Justering broanslutningar. Bro 8-508-1 Bro över E22 Norra Vägen till Lindsdal omfattar Utbyte övergångskonstruktion samt Utbyte grundavlopp.
Restaurering av våtmark i Kalmar
Byggentreprenad avseende anläggande av Smedby våtmark.
Tillbyggnad av gym i Kalmar
Tillbyggnad av gym.
Underhåll av bro i Kalmar
Uppdragets omfattar Blästrings- och målningsarbeten, Smidesarbeten, Utbyte tätskikt samt Räckesdemontage-/montage broanslutningar på Bro 880-9-1 över Nils Holgerssons väg i Kalmar.
Fasadändring på samlingslokal i Kalmar
Fasadändring av samlingslokal.
Ombyggnad av gym i Kalmar
Ändrad användning från lager till gym, fasadändring samt skylt, 4 st.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Avser ändring av planlösning i flerbostadshus. Man kommer bygga ihop två lägenheter samt röksanera ena delen.
Byte av fönster på flerbostadshus i Kalmar
Byte av fönster på flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Mindre tillbyggnad och ombyggnad av kontorslokaler.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).