Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Till största del nybyggnation. Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde. Kommer ta 3-4 år att bygga.
Ombyggnad av Kalmarsundskolan i Kalmar
Avser invändig ombyggnation av Kalmarsundsskolan och avser bla byte av undertak, golv, nya väggar samt stomkompliteringar, nya ytskikt samt installationsarbeten. Utvändig fasadrenovering och ombyggnad av skolgård och parkering.
Till-, och ombyggnad av bostäder i Kalmar
Avser att byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas på med en våning.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Byta av panna på Länssjukhuset i Kalmar
Avser utbyte av reservpanna samt montage av fjärrvärmeväxlare på Länssjukhuset i Kalmar.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Objektet avser ändrad planlösning kontor ca:1000 m², utökning kontor KLT samt ventilationsarbeten inkl. nytt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av befintliga kontorslokaler till lägenheter.
Ombyggnad av ställverk i Kalmar
Kalmar Energi Elnät AB har beslutat att ersätta befintliga 50 kV utomhusställverk med ett nytt 50 kV ställverk inomhus. En ny byggnad ska upprättas. Den nya byggnaden ska bl.a. innehålla 2 st transformatorer placerade inomhus som Kalmar Energi Elnät levererar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor till 3 bostadslägenheter.
Upphandling av Krafttransformatorer i Kalmar
Transformatorerna ska levereras till station H2 där en ny byggnad ska upprättas. Transformatorn ska placeras inomhus, men tillverkas för utomhusbruk. Storleken på transformatorbås är i dagsläget lite oklart i och med att byggnaden ej är färdigställd. Uppskattningsvis kommer transformatorbåsen ha en storlek om ca 9 x 7,5 x 7,5 m (LxBxH)
Upphandling av båtbottentvätt i Kalmar
Uppdraget består av att leverera en Båtbottentvätt.
Tillbyggnad av sjukhus i Kalmar
Tillbyggnad och ändring av planlösning av sjukhus, hus 27 och 28. Tillbyggnad av kulvert och förbindelsebana.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Rivning och tillbyggnad av komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Solcellspaneler och laddstolpar.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Renovering av studentlägenhet.
Rivning av kontor i Kalmar
Rivning av kontor/verkstad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av truckladdningsrum samt Palletainertvätt.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Ansökan om marklov för sluttäckning av deponi.
Ombyggnad av idrottshall i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för ändrad användning från industri till idrottsverksamhet till och med 2026-06-30.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad anvädning från kontor till 2st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändring av planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.