Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hultsfred

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 23 mellan Målilla-Hultsfred Södra
Vägen som idag är en 9 meter bred 2-fältsväg utan mittseparering ska byggas om till en mittseparerad väg med omväxlande 2+1, alternativt 1+1 körfält. Objektet innefattar även anpassning av det enskilda vägnätet, bullerskyddsvallar, bullerskyddsplank, omläggning av el- och telekablar, busshållplatser och restaurering av vissa trummor under väg 23, en rörbro för gång- och cykel mm.
Nyinstallation av säkerhetssystem i gymnasium, Hultsfred
Entreprenaden omfattar nyinstallation av säkerhetssystem på Hultsfreds Gymnasium. Samt demontering av befintligt passer- och inbrottslarmsystem av annat fabrikat.
Ombyggnad av RockCity i Hultsfred
Om/tillbyggnad teletekniska säkerhetssystem på Rock City. Lokalerna sammanbyggda huskroppar som förbinds via den så kallade ”gatan”. Byggnadens delar är uppförda och renoverade i olika etapper, varför standard och förutsättningar skiljer sig åt.
Ombyggnad av skola i Hultsfred
Avser ombyggnad på Vena skola, installation av nytt ventilationssystem samt nytt undertak, belysning, brand- och utrymmningslarm.
Tillbyggnad av industrihus i Hultsfred
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Hultsfred
Tillbyggnad av skärmtak för brandstation.
Rivning av parhus i Hultsfred
Rivning av en- och tvåbostadshus Stora Sinnerstad 1:18,1:19.
Rivning av industrihus i Hultsfred
Rivning av industrilokal.
Tillbyggnad av soprum i Hultsfred
Tillbyggnad av sopkärlsrum.
Ombyggnad av industrihus i Hultsfred
Ändring av brandskydd.
Ombyggnad av församlingshus i Hultsfred
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av skola i Hultsfred
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av pumpstation, Vimmerby
Ändring i bärande konstruktion.
Tillbyggnad av nöjesfält i Hultsfred
Tillbyggnad av skärmtak för stall i beteshage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.