Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hultsfred

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 23 mellan Målilla-Hultsfred Södra
Vägen som idag är en 9 meter bred 2-fältsväg utan mittseparering ska byggas om till en mittseparerad väg med omväxlande 2+1, alternativt 1+1 körfält. Objektet innefattar även anpassning av det enskilda vägnätet, bullerskyddsvallar, bullerskyddsplank, omläggning av el- och telekablar, busshållplatser och restaurering av vissa trummor under väg 23, en rörbro för gång- och cykel mm.
Nytt 40 kV ställverk mm i Hultsfred
Delvis ombyggnad av station där 40 kV ställverk och transformatorstationer byts.
Tillbyggnad av kontor i Hultsfred
Utbyggnad av receptionsdel och servering för strandcamping. Alla entreprenörer anlitades via ramavtal.
Ombyggnad av plankorsningar vid Ryningsnäs
Ryningsnäs Plk 13252 och Kvarntorpsvägen Plk 13254.
Ramavtal avseende konsulttjänster i Hultsfred
Avser ramavtal avseende konsult för genomförande av rivningsentreprenader. Avtalstid 2021-06-01 - 2022-05-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av skola i Hultsfred
Avser ombyggnad på Vena skola, installation av nytt ventilationssystem samt nytt undertak, belysning, brand- och utrymmningslarm.
Rivning av flerbostadshus m.m i Hultsfred, Etapp 2
Avser rivning av fem flerfamiljshus, 1 panncentral, ett grovförråd och två carportar på fastigheten Gnejsen 1 och Graniten 1. Syftet är att skapa fria ytor som möjliggör för framtida byggnation av nya byggnader, park och naturmark. Ledningsomdaning vilken bland annat har till syfte att frikoppla huskropparna finns på projekt ID 2030328.
Tillbyggnad av kontor i Hultsfred
Tillbyggnad av handel/kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Hultsfred
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av cafeteria i Hultsfred
Ändrad användning.
Ombyggnad av församlingshus i Hultsfred
Ändring av ventilation, Installation av ventilation Klockaren 2,Råsebäck 1.
Ombyggnad av församlingshus i Hultsfred
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av skola i Hultsfred
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av pumpstation, Vimmerby
Ändring i bärande konstruktion.
Rivning av parhus i Hultsfred
Rivning av en- och tvåbostadshus Stora Sinnerstad 1:18,1:19.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.