Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Visby
Idag går ca 200 elever i årskurs 2-6 på Alléskolan men planen är att även inkludera årskurserna F-1 som idag har verksamhet i Humlegårdsskolan. Efter planerad om- och tillbyggnad ska skolan ha kapacitet för 350 elever
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad och delvis rivning av flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser. 4 huskroppar med 43 bostadsrätter.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Visby
Projektet avser mindre ombyggnad av befintlig byggnad samt till-/nybyggnad av ytterligare huskropp för att utöka äldreboendet med ytterligare 26 platser.
Tillbyggnad av butik i Visby
Projektet avser rivning och tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av skolkök i Visby
Projektet avser ombyggnad av skolkök.
Ombyggnad på sjukhus i Visby, Gotland
Planer finns för ombyggnad på Visby Lasarett för att ge plats åt en PCI-utrustning.
Korrosionsskydd spont Visby hamn, etapp 2
Avser korrosionsskydd av spont vid färjeläge 5 etapp 2, ca 275 meter. Detta är en option på etapp 1, som avser färjeläge 6 som finns på projekt 1635296.
Om- och nybyggnad av radhus i Ljugarn
Avser ombyggnad av 8 befintliga lägenheter samt nybyggnad av 4 radhuslägenheter.
Drift och underhåll av vägbelysning och trafiksignaler i Gotlands Län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad för barnmorskemottagning i Visby
Avser ombyggnad av befintliga vårdlokaler till ny barnmorskemottagning. Arbetet omfattar nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av skolkök i Visby, Gotland
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av skola/fritidshem till 6 lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Visby
Projektet avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Ombyggnad av samlingslokal i Visby
Ändrad användning av annan byggnad.
Rivning av industrihus i Visby
Rivning av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av restaurang i Visby
Rivning av restaurangbyggnad (f.d. kinarestaurangen).
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Installation av solceller.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Visby
Marklov för utökad parkering Rute Alvans 1:73,1:69.
Tillbyggnad av plank i Visby
Om- eller tillbyggnad av mur eller plank.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Visby
Om- och tillbyggnad av servicehus (ljugarns hamn).
Ombyggnad av cistern i Visby
Ombyggnad av tankstation - ny pumpö med väderskydd samt byte av cistern och oljeavskiljare.
Ombyggnad av va-ledning i Visby
Anmälan installation/ändring av va - oljeavskiljare.
Ombyggnad av ladugård i Visby
Annan ändring - underhållsåtgärd på ladugård.
Ramavtal avseende konsulttjänster i Gotlands län
Ramavtal avseende konsulttjänster inom tolkning av naturmiljöer och analys av samband i landskapet i Gotlands lä
Rivning av telestation i Visby
Rivning - teknikbod.
Rivning av telestation i Visby
Rivning av annan byggnad.
Rivning av enbostadshus i Visby
Rivning av bostadshus- del av gårdsbyggnad.
Tillbyggnad av reningsverk i Visby
Tillbyggnad av annan byggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av frysanläggning i Visby
Tillbyggnad av frysrum samt nybyggnad av mjölsilo.
Tillbyggnad av förråd i Visby
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Visby
Ändrad användning av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av kallvind till sovrum.
Ramavtal avseende konsulttjänster i Gotlands län
Avser ramavtal för ekologiska och hydrologiska utredningar i samband med restaurering av våtmarker i värdefulla naturområden på Gotland.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.