Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhållsbeläggning tank i Gotlands län
Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15. Tankbeläggning och förstärkningsarbeten.
Ombyggnad av storkök och matsal i Hemse
Projektet avser ombyggnad av befintligt tillagningskök och matsal i skola. Köket ska efter ombyggnad klara att leverera 800 portioner per dag. Ombyggnaden omfattar även utbyggnad av lastkaj med skärmtak, befintligt aggregatrum samt rivning och ombyggnadsarbeten för nya installationer mm på vind och i källare.
Nytt kallelsesignalsystem för Visby Lasarett
Avser demontering av befintligt kallelsesignalsystem och installation av nytt kallelsesignalsystem på Visby lasarett.
Ombyggnad av gata i Visby
Avser ombyggnad av Kolonigatan för förbättring av trafiksäkerheten för i första hand skolelever som tar sig till Södervärnsskolan utmed Kolonigatan i Visby.
Tillbyggnad av ställverk och kraftstation på Visby Flygplats
Avser utbyggnad av kraftstation och ställverk.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Visby
Tillbyggnad av utbildningslokal.
Omtoppning av taxibanor F17G i Visby
Projektet avser ny slitlagerasfalt på diverse ytor inom airside med tillhörande stråkytor samt slitlagerasfalt på landside F17G. Innan nytt slitlager påförs ska ytor höjdjusteras genom fräsning och asfaltjustering till föreskrivna nivåer. Omkringliggande stråkytor och dagvattenbrunnar ska höjdjusteras så att asfalt/växtbädd ansluter till ny nivå för belagd yta.
Ombyggnad av skolkök i Visby, Gotland
Projektet avser ombyggnad av skolkök.
Ombyggnad av skolkök i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2025.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av skola/fritidshem till 6 lägenheter.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Tillbyggnad av affärsbyggnad (ica maxi) samt uppförande av skylt. Förråd.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Byte av fönster på kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).