Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontor i Visby
Projektet avser rivning och ombyggnation av befintliga kontorsytor inklusive våtutrymmen på Svenska Spels huvudkontor.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Visby
Projektet avser mindre ombyggnad av befintlig byggnad samt till-/nybyggnad av ytterligare huskropp för att utöka äldreboendet med ytterligare 26 platser.
Ramavtal avseende entreprenadstjänster för vatten- och avloppsnät, Gotland
Ramavtal avseende uppdrag, vid ny- och/eller ombyggnation eller reparationer i Region Gotlands VA-nät. Avtalstid 2022-07-01 - 2024-06-30 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av affärshus i Visby
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Underhållsbeläggning varm och värme i Gotlands län
Beläggningsgrupper: huvuddel 1 2022 och huvuddel 2 2023 i Gotlands län.
Om- och nybyggnad av radhus i Ljugarn
Avser ombyggnad av 8 befintliga lägenheter samt nybyggnad av 4 radhuslägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad (gotlandssnus).
Ombyggnad för barnmorskemottagning i Visby
Projektet avser ombyggnad av befintliga vårdlokaler till ny barnmorskemottagning. Arbetet omfattar nya installationer och ytskikt.
Rivning av en paviljong och tillbyggnad av skola i Visby
Projektet avser rivning av en paviljongbyggnad samt tillbyggnad av skola med två skolsalar samt gemensamma utrymmen såsom kapprum och toaletter.
Sanering av skjutbana i Visby
Avser saneringsarbeten av 2 skjutbanor.
Reparation av skorstenar & ljuddämpare på Gotland
Avser reparation av 4 st skorstenar samt utbyte och montering av nya ljuddämpare på reservkraftsanläggning i Slite, Gotland. Anläggningen ligger vid Cementas produktionsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Visby
Tillbyggnaden avser fler rum på vandrarhem/hotell .
Fastighetsutvecklingsplan Visby lasarett
Projektet avser arkitekttjänster vid framtagande av fastighetsutvecklingsplan för Visby lasarett.
Utvändigt underhåll av skola i Visby
Avser fix av fasad och tak på annan byggnad - belysning på fasad och skolgård.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändra fasad och tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av bro över Pavikens utlopp
Bro nv om Västergarns kyrka. Bärighetsförstärkning.
Ombyggnad av butik i Visby
Ändrad användning av stall/loft till butik/lager samt fasadändring.
Rening kondensvatten i Visby
Projektet avser att bytta en anläggning för rening av kondensatvatten från en produktionsanläggning för fjärrvärme som eldas med skogsflis.
Nytt kontrollsystem till HVDC Light-anläggningar på Gotland
Avser utbyte av befintliga kontrollsystem i HVDC Light-anläggningar i Visby och Näs på Gotland.
Ombyggnad av restaurang i Visby
Ändrad användning av butik till restaurangdel.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).