Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad och delvis rivning av flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser. 4 huskroppar med 43 bostadsrätter.
Ombyggnad av badhus i Hemse, Gotland
Entreprenaden omfattar bl a tillbyggnation av nytt aggregatrum med ny ventilation för barn- och rehabavdelning, ny vattenrening samt renovering av 25-metersbassäng genom att klä den invändigt med rostfri helsvetsad plåt.
Renovering av avloppsreningsverk på Fårö
Projektet avser renovering av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av kraftledning på Gotland
Avser ombyggnation av den befintliga 70kV-ledningen från Ygne till Hemse. Befintlig ledning börjar bli ålderstigen och har nått sitt maximala tak när det gäller effektöverföring. För att säkra en tillförlitlig och stabil elleverans framöver behöver elnätet byggas ut och förstärkas.
Om- och nybyggnad av radhus i Ljugarn
Avser ombyggnad av 8 befintliga lägenheter samt nybyggnad av 4 radhuslägenheter.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Avser ombyggnad av tillagningskök i Södervärnskolan i Visby samt byte av ventilation i matsalen. Tre nya kylrum och ett frysrum byggs. Entreprenaden omfattar vidare att befintliga ventilationsaggregat som betjänar storkök och matsal rivs. En tillbyggnad (fläktrum) görs där nytt ventilationsaggregat som betjänar skolköket och matsalen placeras. Kanalsystemet i skolkök och matsal byggs om liksom kökskåpor i det befintliga skolköket.
Utbyte av elmätare på Gotland
Förfrågan gäller utbyte av elmätare Kategori 1 och 2, över hela Gotland under perioden 2021-2024. Entreprenaden omfattar byte av mätare hos kund, alla kundkontakter samt logistikhantering med mottagande av nya mätare (mätare med tillhörande utrustning, tillhandahålls av beställaren) och omhändertagande av nedtagna mätare.
Ombyggnad av bro över Pavikens utlopp
Bro nv om Västergarns kyrka. Bärighetsförstärkning.
Ombyggnad av brandlarmsinstallation inom Korpen området i Visby
Avsert utbyte och nyinstallation av brand- och utrymningslarmsystem inom Korpen området i Visby. Brandlarmet ska kopplas upp mot överordnat system.
Rivning av fyr på Gotland
Avser rivning av fyren Haurevlar samt borttransport och omhändertagande av rivningsmassor.
Ändrad användning av lager till padelhall i Visby
Avser ändrad användning i gamla Ica-lagrets lokaler till padelhall som avser 6 dubbelbanor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av skola/fritidshem till 6 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Visby
Ändrad användning av kontor till 2 st lägenheter, väsentlig ändring av planlösning för kontor, inglasning av uteplatser, uppförande av inglasad balkong samt uppförande av 3 nya parkeringsplatser.
Ombyggnad av cafeteria i Visby
Ändrad användning av lokal till café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
OVK-besiktning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Visby
Anmälan för rivning av garage, lada, hönshus och växthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Byggnation av staket/grind. Upprustning av utemiljö.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.