Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad på sjukhus i Visby, Gotland
Planer finns för ombyggnad på Visby Lasarett för att ge plats åt en PCI-utrustning.
Ombyggnad av storkök och matsal i Visby
Projektet avser ombyggnad av befintligt tillagningskök och matsal i skola. Köket ska efter ombyggnad klara att leverera 800 portioner per dag. Ombyggnaden omfattar även utbyggnad av lastkaj med skärmtak, befintligt aggregatrum samt rivning och ombyggnadsarbeten för nya installationer mm på vind och i källare.
Ombyggnad av kraftledning på Gotland
Avser ombyggnation av den befintliga 70kV-ledningen från Ygne till Hemse. Befintlig ledning börjar bli ålderstigen och har nått sitt maximala tak när det gäller effektöverföring. För att säkra en tillförlitlig och stabil elleverans framöver behöver elnätet byggas ut och förstärkas.
Upprustning av parkeringshus i Visby
Projektet avser upprustning av parkeringshus.
Ombyggnad av utställningshall i Visby
Ombyggnad av kvarnen plågan samt ändrad användning till utställningslokal och möteslokal.
Service och underhåll på mellanspänningsverk 11kV på Gotland
Projektet avser service- och underhållsarbeten på Regionens mellanspänningsställverk 11kV. Nedan angivna ställverk omfattas av upphandlingen: Visby Lasarett, Visby Norra Hansegatan Korpen, Visby Birka Gatan, Korpen, Visby Klinteskolan, Klintehamn Säveskolan, Visby Färjeterminal, Visby (Utom Linjetrafiken Visby Hanm) Brandstationen, Visby Lövsta, Roma Ishallen, Visby Vattenverket Kvarnåkershamn Reningsverket, Visby
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Projektet avser på och ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av en paviljong och tillbyggnad av skola i Visby
Projektet avser rivning av en paviljongbyggnad samt tillbyggnad av skola med två skolsalar samt gemensamma utrymmen såsom kapprum och toaletter.
Ombyggnad för barnmorskemottagning i Visby
Projektet avser ombyggnad av befintliga vårdlokaler till ny barnmorskemottagning. Arbetet omfattar nya installationer och ytskikt.
Om- och tillbyggnad av hotell i Visby
Projektet avser om- och tillbyggnaden fler rum på vandrarhem/hotell .
Ombyggnad av skolkök i Visby, Gotland
Projektet avser ombyggnad av skolkök.
Ombyggnad av scen i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av skolkök i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2025.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av skola/fritidshem till 6 lägenheter.
Utbyte av armaturer för gatubelysning i Visby innerstad
Avser leverans och installation av ca 830 armaturer med tillhörande kabel i Visby Innerstad.
Takomläggning på fyrvaktarbostäder på Gotska Sandön
Projektet avser takomläggning mm på fyrvaktarbostäder. Samtliga byggnader ingår i byggnadsminnet Gotska Sandön, viss bebyggelse.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
underhåll av tak och fasader på flerbostadshus, fönster dörrar, fasadsnickerier, plåtdetaljer, plank och murar, Yttre underhåll av kontorsbyggnad samt byte av ventilationshuvar, Visby Trafiken 19,20,Visby Priorn 2,Visby Böljan 3,Visby Snäckan 1.
Reservkraft Tofta vattenverk på Gotland
Projektet avser reservkraftverk i en containerlösning till Tofta vattenverk. I entreprenader ingår även grundläggning av reservkraftscontainer, schakt för kabel, dimensionering och inkoppling av kabel och en ny grusväg från parkeringsyta till uppställningsplats.
Ombyggnad av nedlagt badhus i Visby
Projektet avser ändring av brandcellsindelning, ändring av va och ventilation i nedlagt badhus.
Ombyggnad till eventhall i Visby
Projektet avser ombyggnad av museum till eventhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Förhandsbesked för ändrad användning av industribyggnad till flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av fritidsgård till kontor.
Rening kondensvatten i Visby
Projektet avser att bytta en anläggning för rening av kondensatvatten från en produktionsanläggning för fjärrvärme som eldas med skogsflis.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).