Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gotlands län

Gotland (19)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av storkök och matsal i Hemse
Projektet avser ombyggnad av befintligt tillagningskök och matsal i skola. Köket ska efter ombyggnad klara att leverera 800 portioner per dag. Ombyggnaden omfattar även utbyggnad av lastkaj med skärmtak, befintligt aggregatrum samt rivning och ombyggnadsarbeten för nya installationer mm på vind och i källare.
Om- och tillbyggnad av skola och storkök i Visby
Avser ombyggnad av tillagningskök samt personalutrymmen. Omfattar även tillbyggnad av nytt aggregatrum samt höjning av del av yttertaket. Befintlig ventilationsanläggning ska ersättas med ett nytt luftbehandlingsaggregat. Total byggnadsyta är 110 kvm.
Underhållsbeläggning tank i Gotlands län
Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15. Tankbeläggning och förstärkningsarbeten.
Nytt kallelsesignalsystem för Visby Lasarett
Avser demontering av befintligt kallelsesignalsystem och installation av nytt kallelsesignalsystem på Visby lasarett.
Tillbyggnad av ställverk och kraftstation på Visby Flygplats
Avser utbyggnad av kraftstation och ställverk.
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad av och fasadändring på industri- och lagerbyggnad.
Renovering av fyren på Gotska Sandön norr om Gotland
Projektet avser renovering av fyr.
Om- och tillbyggnad av hotell i Visby
Projektet avser om- och tillbyggnaden fler rum på vandrarhem/hotell .
Ombyggnad av butik i Visby
Ändrad användning av industri- och lagerbyggnad - från bilverkstad till butik.
Påyggnad av industrihus i Visby
Projektet avser påbyggnad med en våning på del av industri- och lagerbyggnad.
Takomläggning på fyrvaktarbostäder på Gotska Sandön
Projektet avser takomläggning mm på fyrvaktarbostäder. Samtliga byggnader ingår i det statliga byggnadsminnet Gotska Sandön, viss bebyggelse.
Ombyggnad av skolkök i Visby, Gotland
Projektet avser ombyggnad av skolkök.
Ombyggnad av skolkök i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2025.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av skola/fritidshem till 6 lägenheter.
Utbyte av armaturer för gatubelysning i Visby innerstad
Avser leverans och installation av ca 830 armaturer med tillhörande kabel i Visby Innerstad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Visby
Ändra fasad och tak på industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Tillbyggnad av affärsbyggnad (ica maxi) samt uppförande av skylt. Förråd.
Utvändigt underhåll av butik i Visby
Ändra fasad och tak på butik.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Byte av fönster på kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).