Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gotlands län

Gotland (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område södra Gotland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Väglängd ca 769 km.
Renovering av kontorshus i Visby
Projektet avser renovering av kontorshus som avser bl.a nya installationer, nya ytskikt, byte av glaspartier i bottenplanet, ny skylt m.m.
Ombyggnad av akutmottagning på sjukhus i Visby, etapp 1-4
Projektet avser en etappvis ombyggnad av akutmottagningen. Ny planlösning, nya installationer samt mindre tillbyggnad för vindfång och aggregatrum.
Nya fendervek och korrosionsskydd av spont i hamnen i Visby
Projektet avser nya fenderverk och korrosionsskydd av spont i hamnen.
Ramavtal avseende högspänningsarbeten, område Gotland
Ramavtal avseende ombyggnads-, reparations-, service-, underhålls-, investerings- och rivningsarbeten samt drift till mindre belopp avseende Högspänningsarbeten. Avtalstid 2024-02-01 - 2026-01-31 med möjlighet till förlängning.
Om- och tillbyggnad av skola och storkök i Visby
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig tillagningskök och omfattar tillbyggnad av nytt kök, aggregatrum och miljörum. Personalutrymmen byggs om. Befintlig köksbyggnad och sopbod rivs. Ventilationsanläggning ersätts med ett nytt luftbehandlingsaggregat.
Upprustning av parkeringshus i Visby
Projektet avser upprustning av parkeringshus.
Tillbyggnad av entré mm på sjukhus i Visby
Tillbyggnad av sjukhus (akutmottagning) - nya entréer, skärmtak, skyltar och vindfång samt byte av balkong.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Projektet avser på och ombyggnad av flerbostadshus.
Renovering av hissar i Visby lasarett, etapp 2
Avser renovering av hissar på Visby lasarett och omfattar Hisshall A och Hisshall B. Totalt omfattar renoveringen 10 st hissar i 2 st etapper.
Ombyggnad av scen i Visby
Projektet avser ombyggnad av scen.
Tillbyggnad av lager i Visby
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av förråd till hotellrum samt takrenovering i Visby
Ändrad användning av förråd till hotellrum samt fasadändring och renovering av tak.
Takomläggning på fyrvaktarbostäder på Gotska Sandön, etapp 1
Projektet avser omläggning av befintligt taktegel, ny underlagspapp, byte av takfönster och översyn av takavvattning. Samtliga byggnader ingår i det statliga byggnadsminnet Gotska Sandön, viss bebyggelse.
Ramavtal avseende konsulttjänster i Gotlands län
Ramavtal avseende konsulttjänster inom tolkning av naturmiljöer och analys av samband i landskapet i Gotlands län. Avtalstid 2023-10-06 - 2025-10-06 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av verkstad i Visby
Ändring av planlösning och brandskydd i verkstad/butik/lager.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).