Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gotlands län

Gotland (21)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhållsbeläggning varm i Gotlands län
Huvuddel 1 för år 2024, Huvuddel 2 för år 2025.
Renovering av fyren på Gotska Sandön norr om Gotland
Projektet avser renovering av fyr.
Kabelförläggning för 0,4-12 kV linje, Gotlands Elnät AB
Avser utförande av kabelförläggning för 0,4-12 kV linjer gällande Lärbro Banne m.fl på Gotland. Omfattar tre olika delprojekt.
Tillbyggnad av ställverk och kraftstation på Visby Flygplats
Avser utbyggnad av kraftstation och ställverk.
Utveckling av Visby Gästhamn
Projektet avser bl a bryggor och översyn av el i hamnen.
Tillbyggnad av kontor i Visby, etapp 1
Till- och ombyggnad av kontorsbyggnad.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Projektet avser på och ombyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av hotell i Visby
Projektet avser om- och tillbyggnaden fler rum på vandrarhem/hotell .
Ombyggnad av hotell i Visby
Ändrad användning från gårdshus till 3 st hotellrum samt fasadändring - montering av takfönster.
Tillbyggnad av entré m.m. vid församlingshus i Visby
Projektet avser rivning av lastkaj för att bygga ny entré vid befintligt församlingshus. Ventilationsarbeten.
Utvändigt underhåll av skola i Visby
Projektet avser ändring av fasad - montering av ny fasadbelysning samt underhåll av tak på skola.
Takomläggning på fyrvaktarbostäder på Gotska Sandön, etapp 2
Projektet avser omläggning av tak på fyrvaktarbostäder. Samtliga byggnader ingår i det statliga byggnadsminnet Gotska Sandön, viss bebyggelse.
Om- och tillbyggnad av kuststation i Slite
Avser om- och tillbyggnad av kuststation i Slite.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Ändra fasad och tak på annan byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation. Nytt fläktrum.
Rivning av förskola i Visby
Rivning av förskolebyggnad.
Rivning av vandrarhem i Visby
Anmälan rivning av del av byggnad.
Fönsterbyte på fastighet i Visby
Ändring av fasad - byte av fönster.
Ombyggnad av vårdcentral i Visby
Installation/ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av kyrka i Visby
Tjärstrykning av takportaler, detaljer no torn.
Rivning av personallokal i Visby
Avser rivning av personalutrymme, samt rivning av sopbod på Bunge Kronhagen 3:78,3:69.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).