Aktuell nybyggnation i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsutveckling i Vara
Planen syftar till att möjliggöra för en bostadsutveckling inom ett centrumnära läge. Detaljplanen kan komma vinna laga kraft våren 21.
Nybyggnad av korttidsboende i Vara
Avser nybyggnad av korttidsboende med 28 vårdplatser som kopplas med korridor mot befintlig byggnad.
Nybyggnad av bygghandel i Vara
Planer finns för nybyggnad av bygghandel på en fastighetsyta på drygt 25000 kvm.
Nybyggnad av reningsverk i Vara
Ny Luftningsbassäng till Vara Avloppsreningsverk.
Nybyggnad av återvinningscentral i Vara
Avser nybyggnad av yta för återvinningscentral med personalbyggnad mm i Varberg.
Nybyggnad av grupphus i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 14 stycken enbostadshus med vidbyggd carport samt ett teknikhus.
Nybyggnad av industrihus i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - utvändigt virkeslager.
Nybyggnad av sophus i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pergola och sittpodium.
Nybyggnad av mast i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn/mast och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatostation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.