Aktuell nybyggnation i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell och bostäder i Vara
antal lägenheter och bostäder ej fastställt.
Nybyggnad av handels- och centrumverksamhet i Vara
Planen syftar till att möjliggöra för utveckling av handels- och centrumverksamhet i centrala Tråvad.
Nybyggnad av reningsverk i Vara
Nybyggnad av slamanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - utvändigt virkeslager.
Nybyggnad av sophus i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mast i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn/mast och teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.