Aktuell nybyggnation i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Vänersborg
En F-6 skola ska uppföras på Holmängen i Vänersborg för 525 elever. Upphandlas tillsammans med Projekt, 1632990, 1632862, 1632983, 1632985 och 1632988.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 54 lägenheter i 5-7 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i radhus, fyrbohus och punkthus. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Nybyggnad av radhus (24 lgh).
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Vänersborg
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av förskola i centrala Vänersborg
Avser nybyggnad av förskola i centrala Vänersborg. Upphandlas tillsammans med Projekt, 1605749, 1632862, 1632983, 1632985 och 1632990.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser tillbyggnad av förskola i Dalsland. Upphandlas tillsammans med Projekt, 1605749, 1632862, 1632990, 1632985 och 1632988.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Nybyggnad av industriområde i Vänersborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och utökning av befintlig småindustri för att anpassa detaljplanen till verkliga förhållanden. Del av planområdet föreslås att ändras från allmän plats, gatuplantering till kvartersmark för verksamheteter.
Nybyggnad av campingstuga i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av villavagnar och campingstugor.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad på ca 540 kvm.
Nybyggnad av cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg.
Rivning och nybyggnad av servicebyggnad i Vargön
Objektet ska utföras som en totalentreprenad. Intill platsen där servicehuset ska uppföras finns en befintlig servicebyggnad som ska rivas i samband med nybyggnationen.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av plank i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av cykelskydd.
Nybyggnad av garage i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av servicehus i Vänersborg
Objektet avser att utföra nybyggnad av servicebyggnad vid Nordkrokens badplats kv. Nordkroken 1:84 Vänersborg samt riva befintlig servicebyggnad. Objektet ska utföras som en totalentreprenad. Intill platsen där servicehuset ska uppföras finns en befintlig servicebyggnad som ska rivas i samband med nybyggnationen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.