Aktuell nybyggnation i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Vänersborg
En F-6 skola ska uppföras på Holmängen i Vänersborg för 525 elever. Upphandlas tillsammans med Projekt, 1632990, 1632862, 1632983, 1632985 och 1632988.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus (54 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 54 lägenheter i 5-7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus (24 st lägenheter i 3 hus), radhus (20 st lägenheter), komplementbyggnader samt ändring av marknivåer.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Nybyggnad av radhus (24 lgh).
Nybyggnad av industriområde i Vänersborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och utökning av befintlig småindustri för att anpassa detaljplanen till verkliga förhållanden. Del av planområdet föreslås att ändras från allmän plats, gatuplantering till kvartersmark för verksamheteter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Ombyggnad till trygghetsboende i Vänersborg
Avser ombyggnad till trygghetsboende.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad på ca 540 kvm.
Nybyggnad av cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg.
Rivning och nybyggnad av servicebyggnad i Vargön
Objektet ska utföras som en totalentreprenad. Intill platsen där servicehuset ska uppföras finns en befintlig servicebyggnad som ska rivas i samband med nybyggnationen.
Nybyggnad av servicehus i Vänersborg
Objektet avser att utföra nybyggnad av servicebyggnad vid Nordkrokens badplats kv. Nordkroken 1:84 Vänersborg samt riva befintlig servicebyggnad. Objektet ska utföras som en totalentreprenad. Intill platsen där servicehuset ska uppföras finns en befintlig servicebyggnad som ska rivas i samband med nybyggnationen.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.