Aktuell nybyggnation i Ulricehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bronäs, Ulricehamn, etapp 1-3
Avser nybyggnad av flerbostadshus, projektet kommer att utföras i etapper. Etappindelning: Etapp 1, 2 och 3 är i fastigheten Daltorp 11, etapp 4 är inom fastigheterna Tegelbruket 10 och 11, etapp 5 är i fastigheten Tegelbruket 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Detaljplanen kommer att möjliggöra ca 50 bostäder på fastighet Bronäs 3 m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hökerum, Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggande och därmed kunna utöka utbudet av lägenheter i centrala Hökerum. Planområdet innefattar fastigheten Ving 10:11 och är cirka 3200 m². Det finns två befintliga byggnader, ett bostadshus och en gammal sömnadsbyggnad som avses rivas och ersättas med flerbostadshus med hyresrätter.
Exploatering för bostäder mm i Ulricehamn
Detaljplanen medger ca 30 villatomter i väster. Öster om det planerade villaområdet möjliggörs det för ett bostadsområde med villor, radhus, parhus och kedjehus i 2-3 våningar. Längst i öster medges flerbostadshus med upp till 6 våningar.
Nybyggnad av lokaler för räddningstjänsten i Ulricehamn
En ny brandstation behöver byggas i Ulricehamn pga en nybyggnation av rondell i anslutning till befintlig brandstation. Senast om 3 år ska Räddningstjänsten i Ulricehamn vara inflyttad och igång i ny lokal. Byggplats ej fastställd
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av exploateringsområde i Ulricehamns kommun
Exploatering för Tegelbruket och Daltorp
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av idrottsplats i Ulricehamn
Avser nybyggnad av en multibana på ca 2,5 km på Lassalyckan i Ulricehamn.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av golfbana i Ulricehamn
Nybyggnad av 9 håls discgolfbana.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Hökerum
Byte elpanna till mobil flispanna.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Anläggande av en discgolfbana i centrala Ulricehamn
Avser en komplett 9-håls discgolfbana i centrala Ulricehamn.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).