Aktuell nybyggnation i Ulricehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Planer för flerbostadshus på 8 våningar.
Rivning-och ombyggnad av industri-och kontorslokal i Ulricehamns
Avser rivning samt ombyggnad av befintlig fastighet avsedd för industri och kontorsverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av ett 70-tal lägenheter i två huskroppar med nio våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende och förskola i Ulricehamn
Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende och förskola i första hand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av flerbostadshus på fastigheterna Nord-Afrika 1 och Nord-Afrika 10 som är lucktomter på Storgatan i Ulricehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av logistikanläggning i Ulricehamn
Avser nybyggnad av logistikanläggning åt Logistikpartner i Ulricehamn på 20 000 kvm. Hyresavtal är tecknat på 12 år. Anläggningen ska förses med ett automatiserat robotsystem för en effektiv hantering av lagerhållna artiklar. En solcellsanläggning ska monteras på fastighetens tak.
Nybyggnad av par- och radhus i Ulricehamns kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av cirka 35 rad-, par- och/eller kedjehus.
Utökning av industriområde i Ulricehamn
Haglunds industri AB har i avsikt att utveckla sin verksamhet. Detaljplanens syfte är att utöka industrin som finns inom fastigheten Holmared 1:25 genom att planlägga en del av fastigheten Holmared 1:40 för industriändamål.
Exploatering för bostäder mm i Ulricehamn
Detaljplanen medger ca 30 villatomter i väster. Öster om det planerade villaområdet möjliggörs det för ett bostadsområde med villor, radhus, parhus och kedjehus i 2-3 våningar. Längst i öster medges flerbostadshus med upp till 6 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Avser nybyggnation av bostäder i området Handelsträdgården i Ulricehamn.
Nybyggnad av exploateringsområde i Ulricehamns kommun
Exploatering för Tegelbruket och Daltorp
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industri.
Ramavtal avseende planarkitekter, Ulricehamns kommun
Ramavtal avseende planarkitekter för Ulricehamn kommun. Avtalstid 2021-11-08 - 2023-11-07 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av kontor i Ulricehamn
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser att möjliggöra ytterligare kontorsverksamhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn, etapp 2
Nybyggnad av 5 enbostadshus Kalkstenen 10,11,12,13,14. Etapp 1- 1613187.
Ny park- och lekanläggning i Ulricehamn
Projektet avser en ny park- och lekanläggning med tillhörande markarbeten på det nya bostadsområdet Bergsäter.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Utbyte av reservkraftsanläggning i Hökerum, Ulricehamns kommun
Avser utbyte av reservkraftsanläggning i Hökerumsgården.
Ny reservkraftsanläggning till Ulricehamn kommun
Avser utbyte av reservkraftsanläggning vid Ulricehamns resurscenter (URC) och Lyckans förskola.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ulricehamn
Avser nybyggnation av återbruksbyggnad samt markåtgärder.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Ulricehamn
Nybyggnad av garage.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.