Aktuell nybyggnation i Ulricehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola för 550 elever där en del av skolan är grundsärskola. Skolan ska innefatta storkök, matsal och fullstor idrottshall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning-och ombyggnad av industri-och kontorslokal i Ulricehamns
Avser rivning samt ombyggnad av befintlig fastighet avsedd för industri och kontorsverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn, etapp 1
Avser nybyggnad av 2 huskroppar samt ombyggnad av Ansgarsgården med 70 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av statsbibliotek i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av bibliotek.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn, etapp 2
Avser nybyggnad av 1 huskropp med 39 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av 45 hyreslägenheter i Stadsskogen, Ulricehamn. Lägenheterna är fördelade på 3 hus i 4 våningar.
Nybyggnad av par- och radhus i Ulricehamns kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av cirka 35 rad-, par- och/eller kedjehus.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Ulricehamn
Ulricehamns kommun vill beställa en kulturmiljöutredning med anledning av pågående planprogram. Syftet med utredningen är att i ett tidigt skede få kunskap om förutsättningarna för planerad bebyggelseutveckling med avseende på områdets kulturmiljövärden. Inom fastigheterna Brunnsnäs 2:9, Brunnsnäs 2:8 samt del av fastigheterna Bogesund 1:3, Bogesund 1:4 och Brunn 11:95 i Ulricehamn ska det enligt granskningsförslaget av kommunens nya översiktsplan planeras en ny stadsdel samt ett nytt friluftsområde.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Avser nybyggnation av bostäder i området Handelsträdgården i Ulricehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende i Ulricehamn
Avser ombyggnad för ny ventilation i Hus C-F samt tillbyggnad av Hus A, D och E för nya entréer.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn, etapp 1
Nybyggnad av 5 enbostadshus Kalkstenen 10,11,12,13,14. Etapp 2- 2060833.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av rondell i Ulricehamn
Avser nybyggnad av rondell i korsningen Grönahögsvägen - Tre Rosors väg. Samtidigt som cirkulationsplatsen byggs, tillgänglighetsanpassas och byggs busshållplatserna Fållan ut på båda sidor av Tre Rosors väg.
Nybyggnad av tvätthall i Ulricehamn
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av plank i Ulricehamn
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av carport i Ulricehamn
Nybyggnad av carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.