Aktuell nybyggnation i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter med bostadsrätt och en gemensamhetslokal i flerbostadshus.
Nybyggnad av industribyggnad i Herrestad, Uddevalla
Inom fastigheterna Herrestad 26:147 och Herrestad 26:148 avser Rooney Property AB att uppföra en ny industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Källdal, Uddevalla
Objektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i två plan. Byggnad/er är ca. 2200 m2 BTA inkl. förrådsbyggnader och miljöhus. Ny gårdsyta, parkering och angöring till fastigheten ska anordnas.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar. Förskolan ska förses med bl a tillagningskök, hiss och solceller samt rivning av befintliga byggnader. Markarbetet påbörjas i juni 2023.
Rivning och nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser rivning och sanering av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i två plan och teknikrum plan 3 vindsplan. Rivningsarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan och teknikrum plan 3 vindsplan.
Nybyggnad av industrilokaler på Fröland, Uddevalla
Nybyggnad av spannmålsanläggning och silos. Infrastrukturen kommer under 2024 genomföras på id: 1603870.
Ombyggnad av infrastruktur på Skredsvik marinbasområde
Entreprenaden omfattar ny tekniskt infrastruktur och ombyggnation av befintlig infrastruktur avseende all form av teknisk media, ex. el, VA, data och vägar m.m.
Upphandling av krafttransformatorer till mottagningsstation i Uddevalla
Befintliga krafttransformatorer T1 och T2 i M3 och M5 ersätts med nya som placeras inomhus i de nya stationerna.
Installation av laddstolpar i Uddevalla
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av idrottsplats i Uddevalla
Avser anläggande av skidspår samt flytt av bodar och container.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).