Aktuell nybyggnation i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av simhall som ska vara avsedd för träning, tävling med SM-standard. Badhuset ska innehålla 50-m bassäng med 8-10 banor, hoppbassäng, uppvärmning/undervisningsbassäng samt barnbassäng. Markarbetet påbörjas i augusti 2021.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola, storkök och idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta hemvister för ca 160 barn samt ett storkök/tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar. Förskolan ska förses med bl a tillagningskök, hiss och solceller samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus med affärslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter med bostadsrätt och ca 500 kvm affärslokaler och parkeringsgarage i bottenplan. Markarbetet påbörjas i mars 2022.
Nybyggnad av kapell i Uddevalla
Avser nybyggnad av kapell.
Nybyggnad av gym och rehabilitering i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gym och rehabilitering.
Nybyggnad eller renovering av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad alternativt renovering av befintlig vattenreservoar.
Nybyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad, marklov för ändring av marknivå samt rivningslov.
Utbyggnad av VA-ledningar i Uddevalla, etapp 5
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gata.
Gatu- och VA-utbyggnad på Orust
Projektet avser gatu- och VA-utbyggnad i exploateringsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).