Aktuell nybyggnation i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av simhall som ska vara avsedd för träning, tävling med SM-standard. Badhuset ska innehålla 50-m bassäng med 8-10 banor, hoppbassäng, uppvärmning/undervisningsbassäng samt barnbassäng. Markarbetet påbörjas i augusti 2021.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning.
Ny råvattenledning mellan Trollhättan och Uddevalla
Projektet avser ny råvattenledning.
Nybyggnad av fritidsbåtsmuseum i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av fritidsbåtmuseum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 120-130 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 33 lägenheter i flerbostadshus. I projektet blir det många hållbarhetssatsningar, bland annat solpaneler, laddstolpar för elbilar och sedumtak. Certifieras i enlighet Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av handelslokaler mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lokaler för handel, kontor, industri samt parkeringsplatser. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta hemvister för ca 160 barn samt ett storkök/tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus med affärslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter med bostadsrätt och ca 500 kvm affärslokaler och parkeringsgarage i bottenplan.
Nybyggnad av överföringsledning i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning med tillhörande anläggningar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av handel, service, samlingslokaler och kontor i Uddevalla
Projektet avser att området får bebyggas med lokaler för ändamålen handel, service, samlingslokaler och kontor. Byggrätten medger en bruttoarea om maximalt 1300 kvm och byggnad får uppföras i maximalt 2 våningar.
Ny spårförbindelse i Uddevalla
Projektet avser ny spårförbindelse.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 10-15 gruppbyggda småhus.
Ny förbindelse i Uddevalla
Projektet avser ny förbindelse.
Nybyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gata.
Nybyggnad av lagerhall i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av en komplett "nyckelfärdig" lagerhall för lagerhållning av träpellets.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, arbetsbodar.
Upphandling av ekstolpar för markering av vandringsleder
Avser upphandling av ekstolpar för markering av vandringsleder.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.