Aktuell nybyggnation i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Uddevalla
Projektet avser totalt ca 600-700 lägenheter.
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badhus som ska vara avsedd för träning, tävling med SM-standard. Badhuset ska innehålla 50-m bassäng med 8-10 banor, hoppbassäng, uppvärmning/undervisningsbassäng samt barnbassäng. Markarbetet påbörjas i augusti 2021.
Nybyggnad av brandstation mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats och brandstation. Markarbetet påbörjas i december 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med totalt 59 hyreslägenheter samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Herrestad
Projektet avser nybyggnation av 17 stycken villor samt 4 radhuskroppar med 4 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar, kallförråd och miljö/teknikhus.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak, samt upprustning av körplaner.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av sutteränghus med 8 bostadsrätter i parhus och 9 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av ett LSS boende i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i LSS boende.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola. Hus A: Ombyggnad ca 115 kvm och omfattar ombyggnad på plan 2 skötrum/wc samt omarbetning av befintlig kapprum på plan 1 byggs befintlig förskoleverksamhet om till personal- och kontorsrum. Hus B: ombyggnad ca 500 kvm och tillbyggnad ca 390 kvm. Ombyggnad av 3 förskoleavdelningar till en nattisavdelning med två förskoleavdelningar samt tillhörande markarbeten. Tillbyggnad nya entréer med kapprum, ateljé och nytt fläktrum mm. Nybyggnad av en förrådsbyggnad på förskolegård.
Nybyggnad av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av två lagerbyggnader, 1300 kvm.
Ny huvudbyggnad i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förläggningsbyggnad.
Nybyggnad av temalekplats i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av temalekplats.
Nybyggnad av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spill-vattenledning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lagerlokal. Marken kommer troligen att säljas. Uppskattad kostnad.
Konsultuppdrag-analys och strategi för planering av bostadsbyggande i Uddevalla
Projektet avser konsultuppdrag - analys och strategi för planering av bostadsbyggande i centrala Uddevalla.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två industribyggnader.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppförande av parkering.
Nybyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppförande av plank/bullerskydd.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om periodiskt bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, byggbod.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, byggbodar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, bodetablering.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, modulbyggnad.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, avloppspumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, tryckstegringsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, väderskydd.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation samt marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Svälte 1:143,1:144.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av silo i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fyra silos samt teknikhus.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelrum.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.