Aktuell nybyggnation i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av simhall som ska vara avsedd för träning, tävling med SM-standard. Badhuset ska innehålla 50-m bassäng med 8-10 banor, hoppbassäng, uppvärmning/undervisningsbassäng samt barnbassäng. Markarbetet påbörjas i augusti 2021.
Nybyggnad av brandstation mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats och brandstation. Markarbetet påbörjas i december 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med totalt 59 hyreslägenheter samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 33 lägenheter i flerbostadshus. I projektet blir det många hållbarhetssatsningar, bland annat solpaneler, laddstolpar för elbilar och sedumtak. Certifieras i enlighet Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av bostäder i Herrestad
Projektet avser nybyggnation av 17 stycken villor samt 4 radhuskroppar med 4 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av sutteränghus med 8 bostadsrätter i parhus och 9 lägenheter i kedjehus. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus med affärslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter med bostadsrätt och ca 500 kvm affärslokaler och parkeringsgarage i bottenplan.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar, kallförråd och miljö/teknikhus.
Nybyggnad av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Nybyggnad av gata, GC-bana mm i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av en kommunalgatan ca 200 meter med GC-bana inklusive vägbelysning samt VA-ledningar till framtida Hälleförskola.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av parkeringsdäck.
Nybyggnad av temalekplats i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av temalekplats.
Nybyggnad av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spill-vattenledning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lagerhall i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av en komplett "nyckelfärdig" lagerhall för lagerhållning av träpellets.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kapell i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kapell.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall samt rivning av befintlig byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av omklädningsrum i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av omklädningsrum samt rivningslov för rivning av befintligt omklädningsrum.
Nybyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, byggbodar och skyltställning.
Nybyggnad av sjukhus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning; fyra moduler.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådshall.
Konsultjänst avseende spårprojektering för höghastighetsbana Sverige - Norge
Avser samverkanspartner för implementering och byggande av höghastighetsbana Sverige - Norge.
Konsultjänst avseende spårprojektering för höghastighetsbana Sverige - Norge
Avser samverkanspartner gällande spårprojektering för Höghastighetsbana Sverige- Norge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.