Aktuell nybyggnation i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus/gruppbyggda småhus, Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av 220-240 lägenheter i flerbostadshus och gruppbyggda småhus samt ca 70 villa tomter.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 120-130 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av brandstation mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats och brandstation. Markarbetet påbörjas i december 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med totalt 59 hyreslägenheter samt parkeringsplatser.
Etablering av stadshus i Uddevalla
Planer finns för etablering av ett nytt stadshus kombinerat med bibliotek samt eventuellt ytterligare mötesplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Herrestad
Projektet avser nybyggnation av 17 stycken villor samt 4 radhuskroppar med 4 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av sutteränghus med 8 bostadsrätter i parhus och 9 lägenheter i kedjehus. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus med affärslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter med bostadsrätt och ca 500 kvm affärslokaler och kontor i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Detaljplanens syfte är att bemöta kommunens behov av mer industrimark.
Nytt industriområde på Fröland, Uddevalla
Detaljplanens syfte är att kunna möjliggöra detta samt att etablera ett nytt industriområde som är anknuten till hamnen. I detta skede ska även ett mindre naturområde bevaras.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar, kallförråd och miljö/teknikhus.
Nybyggnad av ett LSS boende i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i LSS boende.
Nybyggnad av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Ny huvudbyggnad i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förläggningsbyggnad.
Nybyggnad av temalekplats i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av temalekplats.
Nybyggnad av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spill-vattenledning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gata, GC-bana mm i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av en kommunalgatan ca 200 meter med GC-bana inklusive vägbelysning samt VA-ledningar till framtida Hälleförskola.
Konsultuppdrag-analys och strategi för planering av bostadsbyggande i Uddevalla
Projektet avser konsultuppdrag - analys och strategi för planering av bostadsbyggande i centrala Uddevalla.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två industribyggnader.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppförande av parkering.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, byggbodar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad eller anläggning, modulbyggnad.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av arbetsbod och containrar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontorsbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.