Aktuell nybyggnation i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan, etapp 1
Avser ny stadsdel med ca 200 nya bostäder, och under husen kommer även ett parkeringsgarage att uppföras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan, etapp 2
Avser ny stadsdel med ca 200 nya bostäder, och under husen kommer även ett parkeringsgarage att uppföras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Planen möjliggör en förtätning av ca 300 nya lägenheter i flerbostadshus dom varierar i 6-8 våningar.
Nybyggnad av studentbostäder i Trollhättan
Avser nybyggnad av 370 studentbostäder på fastighet Kuratorn i Trollhättan. Byggnationen kommer att ske i 2 etapper.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Vänern till Trollhättan
Överföringsledning för råvatten med tillhörande anläggningar från Vänern till Trollhättan.
Nybyggnad av stadsdel i Trollhättan, etapp 2
Avser exploateringsarbeten inför ny stadsdel med ca 1600 nya bostäder, kontor och handel.
Nybyggnad av seniorbostäder i Trollhättan
Avser nybyggnad av 60-80 lägenheter inom konceptet Jemmett Tryggt Boende 65+, för människor som fyllt 65 och behöver praktiska, trygga boenden, med möjligheter till social samvaro med grannarna.
Nybyggnad av bostäder Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättans kommun
Nybyggnad av flerbostadshus med 71 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus Trollhättan
Projektet avser att uppföra mindre flerbostadshus med sammanlagt 30-40 bostäder.
Nybyggnad för handel samt parkering i Trollhättan
Avser att skapa förutsättningar för handel och verksamhet samt tillhörande parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av två flerbostadshus samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av vårdcentral i Trollhättan
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en vårdcentral i norra delen av Hjulkvarn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Planen avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av grupphus i Trollhättan
Nybyggnad av 4 enbostadshus och carport/förråd Neontetran 7,8,10,9.
Ny cirkulationsplats vid Lärketorp i Vänersborg
Cirkulationsplats i korsningen mellan Vänersborgsvägen och Lärketorpsvägen samt en gång- och cykelväg, ca 800 m lång. Belysning och ombyggnad av 2 st busshållplatser.
Nybyggnad av företagshotell i Trollhättan
Nybyggnad av industri-/företagshotell.
Ny sjöledning med råvattenpumpstation, Trollhättan
Hittills har vi Trollhättan Energi fokuserat på utredningar och undersökningar för att finna lämpligast stråkval och förutsättningar för landföring, dvs hur ledningen ska förläggas från sjö till land. Detaljplan och vattendom är i uppstartsskedet.
Nytt vattenverk Överby vattenverk
1 Nytt vattenverk: Pilotstudier pågår för två tänkbara beredningsprocesser, dessutom projektering i programskede. Processval ska ske sommaren 2021, därefter uppstart systemskede. Detaljplan och vattendom är i uppstartsskedet.
Anläggande av GC-väg i Trollhättan
Avser nybyggnad av GC-väg längs med Idrottsvägen. Stäcka ca 400 meter.
Anläggande av GC-väg i Trollhättan
Avser nybyggnad av GC-väg längs med Lextorpsvägen. Stäcka ca 230 meter.
Anläggande av GC-väg i Trollhättan
Avser nybyggnad av GC-väg längs med Ryrvägen. Stäcka ca 700-800 meter.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation i Gärdhem omfattande: projektering, byggnation, installation, inkoppling och driftsättning av en tryckstegringsstation för ett nyexploateringsområde i Gärdhem. Mark- och grundarbete ingår i annan entreprenad.
Ny överföringsledning, Trollhättan
Våren 2020 beslöt Uddevalla Vatten och Trollhättan Energi om samarbete kring råvattenledningen. I och med två byggherrar avbröts samarbetet med Peab på den sträckan, och ny upphandling av ny entreprenör genomfördes. Avtal har tecknats med Skanska och de håller på att läsa in sig. Här kommer vi att fokusera på god dialog med myndigheter och fastighetsägare för att fastställa ledningssträckningen med kritiska passager under våren 2021.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av badplats i Trollhättan
Nybyggnad av badplats.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 20210503-20211130).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 202105-202307.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 210223-210827).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 21038-210702).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 221101-221101).
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd Neontetran 11,12.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Nybyggnad av kärlskåp.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Nybyggnad av skärmtak för laddstolpar.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Trollhättan
Anläggande av utomhusbanor för padel samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av 2 enbostadshus och garage, Högen 1:38,1:40.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Trollhättan
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trollhättan
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Nybyggnad och rivning av garage och soprum.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av annan byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.