Aktuell nybyggnation i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny slussled i Trollhätte kanal
Nya slussar i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg.
Nybyggnad av stadsdel i Trollhättan, etapp 2
Avser exploateringsarbeten inför ny stadsdel med ca 1600 nya bostäder, kontor och handel.
Nybyggnad av studentbostäder i Trollhättan
Avser nybyggnad av 370 studentbostäder på fastighet Kuratorn i Trollhättan. Byggnationen kommer att ske i 2 etapper.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Vänern till Trollhättan
Överföringsledning för råvatten med tillhörande anläggningar från Vänern till Trollhättan.
Nybyggnad av bostäder Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av multiarenor i Trollhättan
Nybyggnad av 2 x multiarena.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter i 10 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Projektet avser att uppföra mindre flerbostadshus med sammanlagt 30-40 bostäder.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation i Gärdhem omfattande: projektering, byggnation, installation, inkoppling och driftsättning av en tryckstegringsstation för ett nyexploateringsområde i Gärdhem. Mark- och grundarbete ingår i annan entreprenad.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Planen avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av grupphus i Trollhättan
Nybyggnad av 4 enbostadshus och carport/förråd Neontetran 7,8,10,9.
Ny cirkulationsplats vid Lärketorp i Vänersborg
Cirkulationsplats i korsningen mellan Vänersborgsvägen och Lärketorpsvägen samt en gång- och cykelväg, ca 800 m lång. Belysning och ombyggnad av 2 st busshållplatser.
Ny överföringsledning, Trollhättan
Våren 2020 beslöt Uddevalla Vatten och Trollhättan Energi om samarbete kring råvattenledningen. I och med två byggherrar avbröts samarbetet med Peab på den sträckan, och ny upphandling av ny entreprenör genomfördes. Avtal har tecknats med Skanska och de håller på att läsa in sig. Här kommer vi att fokusera på god dialog med myndigheter och fastighetsägare för att fastställa ledningssträckningen med kritiska passager under våren 2021.
Nybyggnad av promenadstråk och hygienbyggnad, Trollhättan
Avser nybyggnad av hygienbyggnad, kiosk och bastu samt promenadstråk, bryggor vid Sjölanda badplats.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av stadsdel i Trollhättan, etapp 1
Etapp 1 avser saneringsarbeten inför ny stadsdel med ca 1600 nya bostäder, kontor och handel. Etapp 2- 2060509.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av badplats i Trollhättan
Nybyggnad av badplats.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201221 - 220201 ).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 202102 - 202201).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 202105-202307.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 210201 - 231130).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 210223-210827).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 21038-210702).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 221101-221101).
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Nybyggnad av kärlskåp.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trollhättan
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Nybyggnad och rivning av garage och soprum.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Trollhättan
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av 2 enbostadshus och garage, Högen 1:38,1:40.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av annan byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.