Aktuell nybyggnation i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny slussled i Trollhätte kanal
Nya slussar i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg.
Nybyggnad av studentbostäder i Trollhättan
Avser nybyggnad av 370 studentbostäder på fastighet Kuratorn i Trollhättan. Byggnationen kommer att ske i 2 etapper.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av seniorbostäder i Trollhättan
Avser nybyggnad av 60-80 lägenheter inom konceptet Jemmett Tryggt Boende 65+, för människor som fyllt 65 och behöver praktiska, trygga boenden, med möjligheter till social samvaro med grannarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättans kommun
Nybyggnad av flerbostadshus med 71 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av f-5 skola i Trollhättan
Befintlig skola rivs, och en ny skola byggs, med tillhörande utemiljö.
Nybyggnad av bostäder i Sandhem, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2-3 våningar och garage i källarplan under halva huset. Sprängnings- och markarbeten påbörjas i december 2020.
Nybyggnad av bostäder Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i radhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av två flerbostadshus samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av vårdcentral i Trollhättan
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en vårdcentral i norra delen av Hjulkvarn.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Trollhättan
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus.
Nybyggnad av kontorsverksamheter i Trollhättan
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheterna till att medge byggrätt för verksamheter inom fastigheten Rostvingen 4.
Ny cirkulationsplats vid Lärketorp i Vänersborg
Cirkulationsplats i korsningen mellan Vänersborgsvägen och Lärketorpsvägen samt en gång- och cykelväg, ca 800 m lång. Belysning och ombyggnad av 2 st busshållplatser.
Nytt vattenverk Överby vattenverk
1 Nytt vattenverk: Pilotstudier pågår för två tänkbara beredningsprocesser, dessutom projektering i programskede. Processval ska ske sommaren 2021, därefter uppstart systemskede. Detaljplan och vattendom är i uppstartsskedet.
Ny sjöledning med råvattenpumpstation, Trollhättan
Hittills har vi Trollhättan Energi fokuserat på utredningar och undersökningar för att finna lämpligast stråkval och förutsättningar för landföring, dvs hur ledningen ska förläggas från sjö till land. Detaljplan och vattendom är i uppstartsskedet.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av storkök i Trollhättan
Nybyggnad av produktionskök.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Anläggande av GC-väg i Trollhättan
Avser nybyggnad av GC-väg längs med Lextorpsvägen. Stäcka ca 230 meter.
Anläggande av GC-väg i Trollhättan
Avser nybyggnad av GC-väg längs med Ryrvägen. Stäcka ca 700-800 meter.
Biträdande projektledare till objekt inom distrikt Väst, placering Trollhättan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Nybyggnad av handelsbyggnad, Ändring av handelsbyggnad till idrottanläggning Långskeppet 5.
Nybyggnad av tvätthall i Trollhättan
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 210920 - 221130).
Nybyggnad av helikopterhangar i Trollhättan
Nybyggnad av drönarhangar.
Nybyggnad av laddstolpar i Trollhättan
Avser laddstolpar, bil.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Tidsbegränsat bygglov, nybyggnad av tillfälligt förråd.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Rivning och nybyggnad av garagelängor.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Trollhättan
Nybyggnad av tält.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.