Aktuell nybyggnation i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårvik, Trollhättan, etapp 2
Avser ny stadsdel med ca 200 nya bostäder, och under husen kommer även ett parkeringsgarage att uppföras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Planen möjliggör en förtätning av ca 300 nya lägenheter i flerbostadshus dom varierar i 6-8 våningar på fastigheten Läkaren 1 och 3.
Nybyggnad av seniorbostäder i Trollhättan
Avser nybyggnad av 60-80 lägenheter inom konceptet Jemmett Tryggt Boende 65+, för människor som fyllt 65 och behöver praktiska, trygga boenden, med möjligheter till social samvaro med grannarna.
Nybyggnad av f-5 skola i Trollhättan
Befintlig skola rivs, och en ny skola byggs, med tillhörande utemiljö.
Nybyggnad av bostäder i Trollhättans kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus samt radhus.
Nybyggnad av återvinningscentral i Trollhättan
Avser nybyggnad av en återvinningscentral på Hedeäng i Trollhättan längs med 44:an – granne med DHL. Marken motsvarar drygt 7 fotbollsplaner till ytan på ett redan etablerat industriområde. På den nya återvinningscentralen planerar Trollhättan Energi också att bygga en ny omlastningshall för mat- och restavfall.
Nybyggnad av gata och va-ledning i Trollhättan
Avser anläggande av gata och VA inför planerad bostadsbebyggelse. Planen möjliggör en förtätning av ca 300 nya lägenheter i flerbostadshus dom varierar i 6-8 våningar på fastigheten Läkaren 1 och 3.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Nybyggnad av handelsbyggnad, Ändring av handelsbyggnad till idrottanläggning Långskeppet 5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av två flerbostadshus samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Nybyggnad av kontor-
Nybyggnad av staket i Trollhättan
Uppdraget omfattar smidesstaket typ Viking Smart eller likvärdigt inklusive montering och fundament till Stadsparken beläget i centrala Trollhättan. Sträckan som ska inhägnas är ca 650 m.
Anläggande av konstgräsyta till allaktivitetsplan i Sjuntorp, Trollhättans kommun
Avser en konstgräsyta och sviktpad för kombinerad aktivitetsyta, spontanidrott och fotboll i Sjuntorp, Trollhättan.
Resurskonsult byggsakkunnig kontaktledning inom järnväg, Investering Distrikt Väst
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 + 1 år.
Resurskonsult byggsakkunnig anläggning järnväg, Investering Distrikt Väst
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 + 1 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).