Aktuell nybyggnation i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårvik, Trollhättan, etapp 1
Avser ny stadsdel med ca 200 nya bostäder, och under husen kommer även ett parkeringsgarage att uppföras.
Nybyggnad av seniorbostäder i Trollhättan
Avser nybyggnad av 60-80 lägenheter inom konceptet Jemmett Tryggt Boende 65+, för människor som fyllt 65 och behöver praktiska, trygga boenden, med möjligheter till social samvaro med grannarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättans kommun
Nybyggnad av flerbostadshus med 71 lägenheter.
Nybyggnad av gata och va-ledning i Trollhättan
Avser anläggande av gata och VA inför planerad bostadsbebyggelse. Planen möjliggör en förtätning av ca 300 nya lägenheter i flerbostadshus dom varierar i 6-8 våningar på fastigheten Läkaren 1 och 3.
Nybyggnad av grupphus i Trollhättan
Nybyggnad av 6 enbostadshus och garage Högen 1:36,1:30,1:33,1:25,1:39.
Nybyggnad av kontorsverksamheter i Trollhättan
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheterna till att medge byggrätt för verksamheter inom fastigheten Rostvingen 4.
Nybyggnad av grupphus i Trollhättan
Nybyggnad av 4 enbostadshus och carport/förråd Neontetran 7,8,10,9.
Nybyggnad av storkök i Trollhättan
Nybyggnad av produktionskök.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Installation av ny belysning invändigt samt till viss del utvändigt.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Ramavtal avseende landskapsarkitekt, Trollhättans kommun
Upphandling av Ramavtal för Landskapsarkitekt för Trollhättans Stad. Avtalstid:2022-11-15 - 2024-11-14 Option:2024-11-15 - 2025-11-14 Option:2025-11-15 - 2026-11-14
Anläggande av GC-väg i Trollhättan
Avser anläggande av en sammanhängande gc-väg från Landbergsliden till Åkersbergsvägen där befintlig gc-väg breddas och separeras från biltrafiken där detta är möjligt.
Viltsäkring av järnväg mellan Trollhättan-Velanda Södra
Viltpassage över järnvägen på bandel 635, km 418+170 Trollhättan-Velanda Södra.
Anläggande av konstgräsyta till allaktivitetsplan i Sjuntorp, Trollhättans kommun
Avser en konstgräsyta och sviktpad för kombinerad aktivitetsyta, spontanidrott och fotboll i Sjuntorp, Trollhättan.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Nybyggnad av kontor/teknikbyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Nybyggnad av kontor. Barack.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).