Aktuell nybyggnation i Töreboda

Just nu finns inget projekt i Töreboda som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Nybyggnad av dricksvattenledningar med ventiler mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av dricksvattenledningar med ventiler, dagvattenledningar, brunnar. Objektet avser i huvudsak följande: 1 Gator och vägar 2 Grönytor 3 Va-ledningar
Nybyggnad av flerbostadshus i Fixfabriksområdet, Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ca 175 bostads- och hyresrätter i ett kvarter i Majorna. Spont och markarbetet påbörjas i augusti 2022.
Nybyggnad av grupphus i Trollhättan, etapp 2
Nybyggnad av 6 enbostadshus och garage Högen 1:36,1:30,1:33,1:25,1:39.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad ca 80 lägenheter med bostadsrätt och en förskola med 6 avdelningar.
Om- och nybyggnad av bostäder i Tibro
Detaljplanen syftar i första hand till att möjliggöra ombyggnad av verksamhetslokaler till bostäder på privat kvartersmark, tillägg av användningsändamål centrum och bostäder på kommunala fastigheter samt nybyggnation av bostäder på kommunal mark. Planområdet ligger i östra delen av Tibro centrum. Det omfattar sammanlagt ca 6,3 ha. Hela kvarteren Ritaren och Hägern omfattas i planen samt delar av kv Bonaren och kv. Trähandlaren.

Se övriga projekt i Västra Götalands län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).