Aktuell nybyggnation i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 128 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder och verksamheter på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av bostäder och verksamheter.
Nybyggnad av parhus i Skärhamn, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av hotell i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av hotell med 33 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av hotellbodar i Skärhamn
Nybyggnad av 12st hotellbodar/sjöbilsbodar.
Nybyggnad av idrottshall i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av idrottshall, padelhall.
Ny råvattenledning mm i Skärhamn
Projektet avser ny råvattenledning mellan Tolleby tjärn och Bö tjärn, vilken ansluts till befintlig utloppsledning ute i Bö tjärn. Tillhörande ny råvattenpumpstation intill Tolleby tjärn och en ny intagssil med intagsledning ute i Tolleby tjärn.
Nybyggnad av väg och VA i Rönnäng
Projektet avser ny industrigata från nya reningsverket i väst fram till S-kurvan i öst. Spill- och dricksvattenledning ska förläggas. Ny trycksatt spillvattenledning ska förläggas och ansluta till proppad ledning vid reningsverket.
Nybyggnad av industrihus på Koholmen
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av motionsspår på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av belyst motionsspår och parkering. På en sträcka, ca 300 meter, ska byte av befintlig vattenledning ske.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser industribyggnad nybyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.