Aktuell nybyggnation i Tidaholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av f.d. skolbyggnader till bostäder i Tidaholm
Objektet avser Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av innerstaden 2:1 ”Kungsbroskolan” Fastigheterna ”Kaplanen 1” samt ”Kungsbro 1” är belägna i centrala Tidaholm mellan Östra Drottningvägen i söder och Rådhusgatan i norr. Fastigheterna som skall byggas om till lägenheter är fd skolbyggnader som är uppförda slutet av 1800 talet. Kaplanen 1: 674 kvm/plan Kungsbro 1: 535 kvm/plan Carport + FRD: 173 + 115 Kvm
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Tidaholm
Detaljplan finns. Avser att möjliggöra en utveckling av småskalig bostadbebyggelse med tillhörande gatu- och naturmark.
Nybyggnad av parhus på Rosenberg i Tidaholm
Avser nybyggnad av 10 st parhus med 20 bostadsrättslägenheter. Varje bostadsrätt rustas med vidbyggt garage, altandäck och egen gräsmatta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med 4 våningar.
Nybyggnad av förskola i Tidaholm
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och mottagningskök.
Nybyggnad av församlingshus i Tidaholm
Nybyggnad av församlingshem.
Anläggande av överföringsledning i Tidaholm
Avser anläggande av överföringsledning i Tidaholm.
Nybyggnad av cirkulationsplats vattenledning i Tidaholm
Avser nybyggnad av cirkulationsplats och förläggning av vattenledningar. Objektets läge: Korsningen Väg193 - Stallängsvägen i Tidaholm.
Nybyggnad av parhus i Tidaholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus, Haspeln 1,agnet 1,spinnaren 1,spöt 1.
Nybyggnad av pumpstation i Tidaholm
Ansökan om bygglov för uppförande av pumphus.
Nybyggnad av ställverk i Tidaholm
Ansökan om bygglov för uppförande av ställverksbyggnad för eldistribution.
Nybyggnad av transformatorstation i Tidaholm
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Tidaholm
Ansökan om bygglov för uppförande av två tälthallar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tidaholm
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.