Aktuell nybyggnation i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av campingstugor mm i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 350 stugor, servicebyggnader, reception, restaurang mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter i hyresrätt i fem flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt parkeringsplatser och plank.
VA-anslutning av omvandlingsområde i Tanum
Projektet avser utbyggnad av vatten-, spill- och dagvattenledningar för befintliga fastigheter.
Stabilisering samt uppförande av ny kaj i Fjällbacka
Projektet avser ny kaj. Kajen vid Fjällbacka hamn ska ersättas med en ny konstruktion. Den nya konstruktionen ska bestå av en läggare kaj med gradängtrappa placerad centralt längs kajlinjen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Projektet avser 5 verk á 2 MW.
Nybyggnad av skjutbiograf i Fjällbacka
Avser nybyggnad av verksamhetslokal för skjutbanor, kontor, butik och servering.
Nybyggnad av lägenheter i Fjällbacka
Avser nybyggnad av 15 bostadsrättslägenheter samt rivning av gammal badrestaurang.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Tanumshede
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av ett enbostadshus och 2 bodar och ny brygga.
Nybyggnad av högreservoar i Tanum
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Nybyggnad av reception i Fjällbacka
Avser nybyggnad av reception/butik på ca 250 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Tanumshede
Avser nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Grebbestad
Avser nybyggnad av 2 parhus.
Nybyggnad av bostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av bostadshus med 2 lägenheter. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Omläggning av va-ledningar i Havstenssund
Projektet avser omläggning av va-ledningar.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegrings station med lågreservoar.
Nybyggnad och omläggning av väg i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av väg samt omläggning av väg till blivande bostadsområde.
Nybyggnad av klubbhus i Fjällbacka
Avser förhandsbesked för klubbhus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och murar (tomt 71).
Nybyggnad av garage i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av toalett i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av toalett med tank.
Nybyggnad av markanläggning i Fjällbacka
Ansökan om marklov för uppförande av bottenplatta till framtida servicebyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.