Aktuell nybyggnation i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av räddningsstation Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av brand- och ambulansstation, mur och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter i hyresrätt i fem flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt parkeringsplatser och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus.
VA-anslutning av omvandlingsområde i Tanum, etapp 1
Projektet avser att bygga ut det kommunala VA nätet med ca 2900 meter huvudledningar och ca 560 meter servisledningar, va 75 stycken VA-serviser och två överbyggda avloppspumpstationer mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter med hyresrätter och 19 lägenheter med bostadsrätter i 10 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanumshede centrum
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 25-30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skjutbiograf i Tanum
Avser nybyggnad av verksamhetslokal för skjutbanor, kontor, butik och servering.
Nybyggnad av lägenheter i Fjällbacka
Avser nybyggnad av 15 bostadsrättslägenheter samt rivning av gammal badrestaurang.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanums kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av högreservoar i Tanum
Projektet avser byggnation av nytt vattentorn inklusive ventilkammare med överbyggnad samt utbyggnad av vägar, VA-ledningar och el/fiber inom arbetsområdet.
Nybyggnad gata och VA-ledningar till nytt villa område i Tanum
Projektet avser nybyggnad av gata och VA-ledningar till nytt villa område med 10 tomter som ska säljas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 5-8 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 3 lägenheter i flerbostadshus, ett förråd samt en butik. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus med två våningar + vind samt soprum/cykelförråd.
Nya VA-ledningar och gata i Fjällbacka
Projektet avser borrning i berg för VA-arbeten och nybyggnad av gata.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till nytt villaområde.
Nybyggnad av utställningslokal i Resö hamn i Tanum
Avser uppförande av en mindre utställningsbyggnad samt en byggnad för WC, HWC samt förråd och städ. Båda byggnaderna är placerade på en gemensam betongplatta.
Nybyggnad av stugby i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 7 campingstugor, rivning av vissa befintliga campingstugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus,.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av silo i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av silo.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.