Aktuell nybyggnation i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 25-30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter i hyresrätt i fem flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt parkeringsplatser och plank.
VA-anslutning av omvandlingsområde i Tanum
Projektet avser utbyggnad av vatten-, spill- och dagvattenledningar för befintliga fastigheter.
Nybyggnad av skjutbiograf i Fjällbacka
Avser nybyggnad av verksamhetslokal för skjutbanor, kontor, butik och servering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter med hyresrätter och 19 lägenheter med bostadsrätter i 10 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 5-8 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad gata och VA-ledningar till nytt villa område i Tanum
Projektet avser nybyggnad av gata och VA-ledningar till nytt villa område med 10 tomter som ska säljas.
Nybyggnad av högreservoar i Tanum
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus med två våningar + vind samt soprum/cykelförråd.
Nybyggnad av reception i Fjällbacka
Avser nybyggnad av reception/butik på ca 250 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Tanumshede
Avser nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegrings station med lågreservoar.
Nybyggnad av lager i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av två lagerhallar.
Nybyggnad och omläggning av väg i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av väg samt omläggning av väg till blivande bostadsområde.
Nybyggnad av stugby i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 fritidshus Mjölkeröd 1:138,1:139,1:143,1:140,1:142,1:141.
Tillbyggnad av lager i Fjällbacka
Projektet avser ihop byggnad av två lager hallar samt ett nytt lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och murar (tomt 71).
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillhus på lekplats.
Nybyggnad av gäststuga i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av mast i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av en 15 meter hög monopole samt nedmontering av befintlig antennbärare.
Nybyggnad av plank i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av plank, tomterna 21-29.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus, alternativt två enbostadshus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för parkering samt servicebyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.