Aktuell nybyggnation i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trafikserviceplats i Knäm
Projektet avser ny trafiserviceplats med bl a livmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.
Nybyggnad av parhus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter med bostadsrätt i 20 parhus med förrådsbyggnader. Markarbetet påbörjades i februari 2022.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Tanumshede
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
VA-anslutning av omvandlingsområde i Tanum, etapp 1
Projektet avser att bygga ut det kommunala VA nätet med ca 2900 meter huvudledningar och ca 560 meter servisledningar, 78 stycken VA-serviser och två överbyggda avloppspumpstationer mm.
Utbyggnad av VA-ledningsnätet i Tanum
Projektet avser att bygga ut det kommunala VA-ledningsnätet med ca 1380 meter huvudledningar och ca 250 meter serviceledningar då 44 fastigheter ska få nya anslutningar. Ledningsförläggningen sker inom bebyggd område i befintliga vägar och grönytor. Arbetena innefattar i huvudsak markarbeten för ytter VA.
Nybyggnad av utställningslokal i Resö hamn i Tanum
Avser uppförande av en mindre utställningsbyggnad samt en byggnad för WC, HWC samt förråd och städ. Båda byggnaderna är placerade på en gemensam betongplatta.
Nybyggnad av parhus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av VA-ledningar i Tanum
Projektet avser nybyggnad av vatten-, spill- och dagvattenledningar som ersättning för befintliga ledningar.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till nytt villaområde.
Nybyggnad av tryckstegringsstation mm i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegringsstation med en lågreservoar med en vattenvolym på minst 50 kbm samt nya va-ledningar länd ca 300 meter huvudledningar inkl el- och styrkablar. Befintlig spillvattenledning "stympas" längd ca 115 meter.
Fördjupad översiktsplan för Fjällbacka och Grebbestad i Tanum
Projektet avser att ta fram en fördjupad översiktsplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).