Aktuell nybyggnation i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
30 lägenheter, från enrummare på 44 kvadratmeter till femrummare på 99 kvadratmeter, kommer att rymmas i de två L-formade huselementen som i sin tur bildar en kvadrat runt en innegård. Höga flaggfönster, detaljskurna snickerier, takvinklar, glasade burspråk och materialval av hög klass är några saker som karaktäriserar projektet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 63 lägenheter i hyresrätt i fem flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt parkeringsplatser och plank.
Nybyggnad av verksamheter i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, förråd och skärmtak samt rivningslov för rivning av befintligt bostadshus.
Nybyggnad av stugby i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 9 fritidshus Mjölkeröd 1:147,1:148,1:149,1:150,1:151,1:152,1:153,1:154,1:155.
Omläggning av VA-ledningar i Fjällbacka
Tanums kommun avser att bygga om ca 830 m av det kommunala VA-nätet i Föreningsgatan, Idrottsvägen och N Hamngatan inklusive separat dagvattenledning.
Ny gång- och cykelväg längs väg 900 i Tanum
Gång- och cykelväg längs väg 900, mellan väg 907, Hamburgsund och väg 889, Slottet. 1700 m lång sträcka.
Nybyggnad av parhus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av två parhus.
Utbyggnad av ny pumpstation samt rivning vid badstranden i Grebbestad, Tanums kommun
Objektet avser utbyggnad av en ny pumpstation samt rivning av befintlig pumpstation. Pumpstation ej överbyggd men med ventilskåp samt nya kommunala vatten-, spill- och dagvattensystem.
Nybyggnad av lager i Fjällbacka
Nybyggnad av hallbyggnad/lagerbyggnad för pallar och emballage. Lagertält.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).