Aktuell nybyggnation i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av campingstugor mm i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 350 stugor, servicebyggnader, reception, restaurang mm. Tidigast byggstart våren 2021.
Nybyggnad av trafikserviceplats i Knäm
Projektet avser ny trafiserviceplats med bl a livmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad, etapp 2-4
Projektet avser nybyggnad av 70-100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 25-30 lägenheter i flerbostadshus.
Stabilisering samt uppförande av ny kaj i Fjällbacka
Projektet avser ny kaj. Kajen vid Fjällbacka hamn ska ersättas med en ny konstruktion. Den nya konstruktionen ska bestå av en läggare kaj med gradängtrappa placerad centralt längs kajlinjen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Projektet avser 5 verk á 2 MW.
Nybyggnad av skjutbiograf i Fjällbacka
Avser nybyggnad av verksamhetslokal för skjutbanor, kontor, butik och servering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 10-12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Tanumshede
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av ett enbostadshus och 2 bodar och ny brygga.
Nybyggnad av högreservoar i Tanum
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 5 lägenheter i flerbostadshus med 3,5 våning samt carport/förråd. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus med två våningar + vind samt soprum/cykelförråd.
Nybyggnad av reception i Fjällbacka
Avser nybyggnad av reception/butik på ca 250 kvm.
Nybyggnad av parhus i Grebbestad
Avser nybyggnad av 2 parhus.
Renovering av hamn i Tanum, etapp 2
Projektet avser att kajkant och norra träbryggorna renoveras/byts ut. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av bostadshus med 2 lägenheter. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegrings station med lågreservoar.
Nybyggnad och omläggning av väg i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av väg samt omläggning av väg till blivande bostadsområde.
Nybyggnad av klubbhus i Fjällbacka
Avser förhandsbesked för klubbhus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad/företagshotell på befintlig betongplatta.
Nybyggnad av toalett i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av toalett med tank.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av belysningsmast i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av belysningsmast.
Nybyggnad av staket i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av ett staket med höjd 1,8 meter.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus och ett garage.
Nybyggnad av väg i Fjällbacka
Ansökan om marklov för anläggande av väg till och inom bebyggelseområdet samt tidsbegränsat bygglov till och med 2030-10-27 för upplag och byggbodar.
Nybyggnad av markanläggning i Fjällbacka
Ansökan om marklov för uppförande av bottenplatta till framtida servicebyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en väntkur/väderskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och bastu samt rivningslov för befintlig byggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillhus på vinbäcks lekplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.