Aktuell nybyggnation i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av räddningsstation Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av brand- och ambulansstation, mur och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjas i september 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 63 lägenheter i hyresrätt i fem flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt parkeringsplatser och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av förskola. Markarbeten påbörjas under kvartal 3 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanums kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av enbostadshus med stall i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 12 nya enbostadshus, stall med 16 boxar, förrådsbyggnader samt gemensam ridanläggning för hästar.
VA-anslutning av omvandlingsområde i Tanum, etapp 1
Projektet avser att bygga ut det kommunala VA nätet med ca 2900 meter huvudledningar och ca 560 meter servisledningar, 78 stycken VA-serviser och två överbyggda avloppspumpstationer mm.
Ny avlastningsväg i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser ny avlastningsväg.
Nybyggnad av lägenheter i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 7 bostadsrättslägenheter samt rivning av gammal badrestaurang. Markarbetet påbörjas i september 2022.
Nybyggnad av parhus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av två parhus.
Nybyggnad av gata och VA-ledning i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av gata och VA-ledningar.
VA-anslutning av omvandlingsområde i Tanum, etapp 2
Projektet avser att bygga ut det kommunala VA-nätet med ca 900 meter huvudledningar och ca 170 meter servisledningar, 32 VA-serviser och två avloppspumpstationer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 5 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus med två våningar + vind samt soprum/cykelförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, varav ett med handel, befintlig affärsbyggnad rivs.
Utbyggnad av VA-ledningsnätet i Tanum
Projektet avser att bygga ut det kommunala VA-ledningsnätet med ca 1380 meter huvudledningar och ca 250 meter serviceledningar då 44 fastigheter ska få nya anslutningar. Ledningsförläggningen sker inom bebyggd område i befintliga vägar och grönytor. Arbetena innefattar i huvudsak markarbeten för ytter VA.
Nybyggnad av parhus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Färdigställande av överföringsledningar i Tanum
Projektet avser att färdigställa överföringsledningar mellan avloppsreningsverken i Fjällbacka och Bodalen och innefattar ca 65 meter ledningar och brunnar mm i gatumark.
Nybyggnad av parhus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till nytt villaområde.
Nybyggnad av tryckstegringsstation mm i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegringsstation med en lågreservoar med en vattenvolym på minst 50 kbm samt nya va-ledningar länd ca 300 meter huvudledningar inkl el- och styrkablar. Befintlig spillvattenledning "stympas" längd ca 115 meter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).