Aktuell nybyggnation i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 162 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6 våningar med 42 lägenheter samt 2 lokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av äldreboende i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i äldreboende. Byggplats är inte beslutad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 94 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 30-40 små lägenheter i 4 våningar inklusive garage/souterrängplan, lokaler samt allmänna utrymmen i flerbostadshus.
Nybyggnad av par- och kedjehus i Mällbydalen, Strömstad
Avser nybyggnad av 22 bostäder i par- och kedjehus i det nya kvarteret BoKlok Pilen. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av trävaruhandel i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av trävaruhandel. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Långegärde 1:81 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell och restaurang anläggning samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus.
VA-åtgärder vid tullhuset i Svinesund
Anslutning av tullhuset till kommunala VA-nätet, spillvattenanslutning.
Nybyggnad av lager i Strömstad
Tången 2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (lagerbyggnad).
Nybyggnad av stugby i Strömstad
Ylseröd 1:40 - ansökan om bygglov och rivningslov för 3 st uthyrningsstugor.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Kile 1:80 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och växthus.
Nybyggnad av växthus i Strömstad
Ånneröd 2:88 - ansökan om bygglov för växthus.
Nybyggnad av fritidshus i Strömstad
Öddö 2:278 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Kroken 1:25 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (14213).
Nybyggnad av barack i Strömstad
Linden 12 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Anneröd 1:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Anneröd 1:22 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Näsinge-prästgård 1:9 - ansökan om bygglov för transformatorstation Näsinge Prästgård 1:9,1:10.
Nybyggnad av kylhus i Strömstad
Pilen 5 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för kylcontainer.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Brämmen 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (142011).
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Buar 1:4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Flåghult 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (14209 husebo).
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Flåghult s:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov av befintlig (14234).
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Hjältsgård 6:82 - ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus (sophus) samt utbyggnad av lastkaj.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Hogdal 2:14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Hålkedalen 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Kilarna 1:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Ytten 2:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Ytten 2:2,1:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Valbäck 1:14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Varp 1:10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av kopplingskiosk, Elsängen 1:6 - ansökan om bygglov för mottagningsstation Varp 1:10,Elsängen 1:6,Buvall 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Sandåker 1:15 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Sandåker 1:24 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Skee-vässby 1:32 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kontor i Strömstad
Skepparen 8 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för kontors- och manskapsbodar.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Sothönan 3 och 4 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation till elbilsladdning.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av angöring- avlastningsbrygga (hålkedalen).
Nybyggnad av kylanläggning i Strömstad
Strömstad 4:25 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för kylcontainer (strömstiernaskolan).
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Tveten 2:10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.