Aktuell nybyggnation i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 162 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Strömstad
Uppförande av 15 verk á 2,5 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6 våningar med 42 lägenheter samt 2 lokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Femstenaberg-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Femstenaberg. Femstenaberg-Tolvmanstegen ca 10900 meter 36 kV-kabel 3//3x400mm2.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Lursäng-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Lursäng. Lursäng-Tolvmanstegen ca 12000 meter 36 kV-kabel 1x3x400mm2.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 19 lägenheter i fyra plan och garage i källarplan.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Tormoseröd-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Tormoseröd. Tormoseröd-Tolvmanstegen ca 4500 meter 36 kV-kabel 4//3x400mm2.
Nybyggnad av pensionat i Strömstad
Avser nybyggnad av pensionat, Kile 1:80 - ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurangbyggnad samt rivningslov för del av lada, Kile 1:80 - ansökan om rivningslov för bostadshus Kile 1:80. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
VA-åtgärder vid tullhuset i Svinesund
Anslutning av tullhuset till kommunala VA-nätet, spillvattenanslutning.
Ny 52 kV-ledning i Strömstad
Projektet avser förläggning av 52 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 52 kV-station Mällby till kabelstolpe Gåshult.
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Långegärde 1:81 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell och restaurang anläggning samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av kontor i Strömstad
Avser nybyggnad av kontor. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Varp 1:10 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Välle 1:21 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Välle 1:5 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Västgård 1:23 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Västgård 1:38 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Ytten 3:34 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Ytten 3:9 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Nordby 2:84 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillfälliga baracker.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Nord-koster 1:48 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Nord-koster 1:65 - ansökan om bygglov för mast och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Nord-koster 1:77 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Näsinge-prästgård 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Näsinge-vässby 1:23 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Buvall 1:10 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Flåghult 1:122 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Folkestad 1:6 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Folkestad 3:1 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Hedängen 9:5 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Hjältsgård 6:1 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Hogen 1:2 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Håve 1:11 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Håve 1:34 - ansökan om bygglov för transformatorstation Håve 1:34,2:9.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Håve 2:13 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Kile 2:29 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Strömstad
Linden 10 - ansökan om bygglov för skyddsvägg och etanoltank.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Rellen 1:2 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Salen 1:12 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Skee-hustyft 1:2 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Skär 1:6 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Solberg 2:6 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Stenhällan 2:3 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Stora åseröd 1:2 - ansökan om bygglov för transformatorstation Stora Åseröd 1:2,1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Stora åseröd 1:8 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Strömstad
Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för väderskydd och cykelställ.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 4:16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för biljettförsäljningsbod.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Strömstad 4:16 - österöd, ansökan om bygglov för tillfälliga arbetsbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Söle 1:2 - ansökan om bygglov för transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.