Aktuell nybyggnation i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 162 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Strömstad
Uppförande av 15 verk á 2,5 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6 våningar med 42 lägenheter samt 2 lokaler i bottenplanet.
Nya VA-ledningar i Strömstad
Projektet avser ca 7 km nya VA-ledningar.
Nybyggnad av vattentorn i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av vattentorn.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Femstenaberg-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Femstenaberg. Femstenaberg-Tolvmanstegen ca 10900 meter 36 kV-kabel 3//3x400mm2.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Lursäng-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Lursäng. Lursäng-Tolvmanstegen ca 12000 meter 36 kV-kabel 1x3x400mm2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 30-40 små lägenheter i 4 våningar inklusive garage/souterrängplan, lokaler samt allmänna utrymmen i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 19 lägenheter i fyra plan och garage i källarplan.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Tormoseröd-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Tormoseröd. Tormoseröd-Tolvmanstegen ca 4500 meter 36 kV-kabel 4//3x400mm2.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Strömstad
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Strömstad
Kungbäck 1:249 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 fritidshus Kungbäck 1:249,1:250,1:255,1:256,1:257. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av pensionat i Strömstad
Avser nybyggnad av pensionat, Kile 1:80 - ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurangbyggnad samt rivningslov för del av lada, Kile 1:80 - ansökan om rivningslov för bostadshus Kile 1:80. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av stugby i Strömstad
Kungbäck 1:250 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 fritidshus Kungbäck 1:250,1:255,1:256,1:257. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny 52 kV-ledning i Strömstad
Projektet avser förläggning av 52 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 52 kV-station Mällby till kabelstolpe Gåshult.
Nybyggnad av kontor i Strömstad
Avser nybyggnad av kontor. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Skee-hustyft 1:2 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Skågelid 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Skär 1:6 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Varp 1:10 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Västgård 1:23 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Västgård 1:38 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Limmaren 2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Strömstad
Linden 10 - ansökan om bygglov för skyddsvägg och etanoltank.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Mällegården 1:39 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Nord-koster 1:48 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Nord-koster 1:77 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Näsinge-prästgård 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Näsinge-sundby 1:24 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Näsinge-vässby 1:22 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Näsinge-vässby 1:23 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Buvall 1:10 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Elsängen 1:5 och elsängen 1:6 - ansökan om tillfälligt bygglov bodetablering.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Hedängen 9:5 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Jortorp 1:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Kile 2:29 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Strömstad
Knarrevik 1:24 - ansökan om bygglov för carport.
Nybyggnad av sjöbod i Strömstad
Korsnäs 1:31 - ansökan om bygglov för sjöbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.