Aktuell nybyggnation i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 162 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 94 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Strömstad
Projektet avser tomter för nybyggnad av enbostadshus, radhus mm. Omfattning oklar.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter.
Ny gata, dagvattenledningar mm i Strömstad
Projektet avser ny gata ca 200 meter med vändplaner. VA-arbeten i huvudsak med dagvattenledningar men även spill- och vattenledningar och dagvattenmagasin samt belysning av gata och GC-bana.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av förvaltningslokal i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förvaltningsbyggnad samt rivning av verkstad och förråd.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).