Aktuell nybyggnation i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 61 lägenheter i flerbostadshus med 8 våningar och vindsplan.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenugsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral bestående av en mindre byggnad med kontor-/personalutrymmen samt en större byggnad för besökare samt markarbeten bl a inlastningsytor, körbanor, ramper och parkeringsplatser.
Om- och tillbyggnad av skola i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser tillbyggnaden innehåller storkök, matsal, bibliotek, slöjdsalar, musiksal, personalrum, expedition m.m. Ombyggnationen av befintliga byggnader Hus A, Hus B och hus C avser BRA ombyggnad på ca 550 kvadratmeter. Det ingår omfattande markarbeten och ny utemiljö med lekutrustning, cykelgarage och växter på skolgården. Entreprenaden omfattar även ny bussangöring och nya parkeringar m.m.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och tillagningskök samt utemiljö med parkeringar och skolgård med tillhörande förråd. Stomme: KL trä.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i fyra flerbostadshus och 6 småhus i ett plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 5 våningar samt vindsplan.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av LSS-boende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 7 lägenheter, gemensamhetslokaler, personaltytor, tvättstuga och förråd.
Nybyggnad av vattenledningar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av en 2476 meter lång vattenledning i PE dimension 400. Ca 1198 meter utförs schaktfritt, ca 1278 meter med öppen schakt, 4 schaktfria korsningar, via skyddsrör, av allmän väg. Ca 900 meter innefattar samförläggning med el, inklusive 2 schaktfria korsningar, via 3 skyddsrör för el, av allmän väg. Utöver detta tillkommer 3 styrda borrningar för skyddsrör för el. Ledningen går framförallt i åker- och ängsmark. Objektet är beläget i Stenungsunds kommun och sträcker sig från kommungränsen till Kungälvs kommun vid Solberga och vidare norrut till Jörlanda tätort.
Nyanläggning av parkeringsplatser, ny infartsväg mm i Stenungsund
Projektet avser nyanläggning av parkeringsplatser, mopedparkering, ny infartsväg på östra sidan av skolan. Det ska även göras tillgänglighetsanpassningar och trafiksäkerhetsåtgärder vid befintlig bussficka samt uppdatering av ytorna som angränsar mot skolgården i öster. Skredsäkring mot Anråsån.
Nybyggnad av parhus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av två parhus.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Byggnad för reservkraftverk
Nybyggnad av lagerlokal i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av lagerlokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).