Aktuell nybyggnation i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 230 lägenheter i flerbostadshus i 4 byggrätter. Markanvisningen kan vara på 1 eller flera byggrätter.
Nybyggnad av skola Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av högstadieskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, område 3
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 hyreslägenheter och förråd.
Nybyggnad av punkthus i Stenungsund
Avser nybyggnad av punkthus med som mest åtta våningar. Avsikten är att skapa cirka 30 lägenheter med hyresrätt och tillhörande parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus och förråd samt markparkering. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Stomme: KL trä.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 lägenheter per hus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av huvudledning för vatten och spill i Stenungsund
Projektet avser anläggning av huvudledning för vatten och spill från Svenshögen till Svartehallen/Sågen (ca 2 km ledning, 30 anslugningar) Inom Svartehallen/Sågen omvandlingsområde för vatten, spill och dagvatten (ca 2 km ledning samt ca 70 anslutningar.
Nybyggnad av LSS-boende i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende.
Nyanslutning naturgas Akzo Nobel i Stenungsund
Projektet avser att Swedegas ska förse Akzo Nobel raffenaderi med naturgas och omfattar nybyggnad av mät- och reglerstation med stationsområdet, ledningsdragning till och från mät- och reglerstationen. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende.
Nybyggnad av parhus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till blivande industriområde. Uppskattad kostnad.
Anläggning för externslammottagning i Stenungsund
Projektet avser projektering, leverans, installation och driftsättning av mottagningsanläggning för kommunalt externslam.
Uppförande av stationärt reservkraftverk i Stenungsund
Projektet avser uppförande av stationärt reservkraftverk. Drifvärnsgården ska förses med en mindre stationär typ av containermonterad eller likvärdig reservkraftanläggning som ska försörja den befintliga byggnaden.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt ett fristående torn.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av idrottshall i Stenungsund
Avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Stenungsund
Bygglov för anläggande av bullervall.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Nösnäs 1:455,1:456.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för bodar, upplag och parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av skola i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola Västra Torp 1:35.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggbodar, byggskylt och flaggstänger.
Uppförande av stationärt reservkraftverk i Stenungsund
Projektet avser uppförande av stationärt reservkraftverk. Äldreboendet Pressaregården ska förses med en mindre stationär typ av containermonterad eller likvärdig reservkraftanläggning som ska försörja den befintliga byggnaden.
Moduler vid brandstation i Stenungsund
Projektet avser nya övernattningsmoduler vid brandstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.