Aktuell nybyggnation i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 160 rum, restaurang, bar, gym och en wellness-avdelning med bubbelpool och bastu samt en takterass.
Nybyggnad av flerbostadshusl i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 77 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av högstadieskola.
Rivning och nybyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser rivning och nybyggnad av 7-9 skola.
Nybyggnad av handel- och bostadsändamål i Stenungsund
Avser nybyggnad av två byggnader för handel- och bostadsändamål – ett lamellhus på upp till 11 våningar och ett punkthus på upp till 24 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter och 1 gästlägenhet i flerbostadshus med 6-7 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 hyreslägenheter och förråd. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av kök och matsal vid skola i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal vid skola.
Nybyggnad av punkthus i Stenungsund
Avser nybyggnad av punkthus med som mest åtta våningar. Avsikten är att skapa cirka 30 lägenheter med hyresrätt och tillhörande parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenugsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Ny reningsanläggning gas i Stenungsund
Projektet avser ny reningsanläggning gas. Reningsanläggning: Cool Sorption A/S, Smedeland 6, 2600 Glostrup, Danmark, +45 43454745.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av bostäder i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av ca 12 gruppbyggda småhus och 7 stycke tomter. Byggstart oviss.
Nybyggnad av padelhall i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av hamburgerbar i Stenungsund
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Nybyggnad av tennishall i Stenungsund
Avser nybyggnad av tennishall med 3 eller 4 banor. Var på Nösnäs är i dagsläget ej bestämt.
Ny GC-väg i Stenungsund
Projektet avser att göra bra passager över tvärgatorna längs Vallenvägen så det blir mer flyt i cyklingen mellan Stora Höga station och Spekerödsskolan.
Nybyggnad av affärshus i Stenungsund
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nodhus för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av vattenverk i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av vattenreningsanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Nybyggnad av transformatoratation.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Anmälan för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av carport i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för anlägga parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar samt upplag.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av bodar och skylt på byggarbetsplats.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.