Aktuell nybyggnation i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av skola i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser tillbyggnaden innehåller storkök, matsal, bibliotek, slöjdsalar, musiksal, personalrum, expedition m.m. Ombyggnationen av befintliga byggnader Hus A, Hus B och hus C avser BRA ombyggnad på ca 550 kvadratmeter. Det ingår omfattande markarbeten och ny utemiljö med lekutrustning, cykelgarage och växter på skolgården. Entreprenaden omfattar även ny bussangöring och nya parkeringar m.m.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenugsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Stomme: KL trä.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i fyra flerbostadshus och 6 småhus i ett plan.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad samt skärmtak.
Ombyggnad till lägenheter i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av vårdlokal till 3 lägenheter samt renovering av 2 lägenheter.
Anläggande av ny fotbollsplan i Stenungsund
Projektet avser anläggande av ny konstgräsplan för fotboll. Upphandlingen avser: En elvamanna fotbollsplan med konstgräs samt omkringliggande ytor. Utrustning, avser även traktor. VA anläggning Belysning (Option)
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Byggnad för reservkraftverk
Anläggande av ridbana/paddock i Stenungsund
Projektet avser anläggande av ridbana/paddock utomhus hos Stenungsunds Ridklubb.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).