Aktuell nybyggnation i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Planer finns på att bygga cirka 100 lägenheter. Det är ännu ej fastställt om man tänker bygga hyresrätter eller bostadsrätter.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skövde
Trygghetsboende i 3 punkthus och gemensamma ytor. ca 90 lgh, 2-3 rok i 5,6 respektive 8 våningar som är sammanbyggda med gemensamhetslokal i entréplan. Under hus och gemensamhetslokal finns källare och p-garage. BTA ca 9251 kvm och ca 5061 kvm BOA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Objektet avser nybyggnation av bostäder med 71 st lägenheter fördelat enligt 33 st 1 rok, 32 st 2 rok, 3 st 3 rok och 3 st 4 rok. Boendet består av 2 huskroppar varav ett 5 våningshus och ett 3 våningshus med komplementbyggnad på gården. Projektet omfattar totalt ca 5669 kvm BTA och ca 3576 kvm
Nybyggnad av seniorbostäder i Skövde
Avser nybyggnad av 61 seniorlägenheter i två huskroppar med upp till 8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 56 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus samt kontor eller handel. en yta om drygt 1300 kvadratmeter. Rivning av restaurang kryddan och nybyggnad av flerbostadhus.
Nybyggnad av vårdcentral och folktandvård, Skövde kommun
Avser nybyggnad av Hälsans hus. Hälsans hus ska byggas i Södra Ryd som blir en samlingsplats för bland annat Närhälsan, BVC, folktandvården i Södra Ryd och familjecentralen Symfoni.
Nybyggnad av radhus i Tidan, Skövde
Planer finns för nybyggnation av 15-20 hyreslägenheter i form av radhus. Det är framförallt för att de äldre ska kunna bo kvar i Tidan.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Skövde
Nybyggnad av kontorsbyggnad k0037-519.
Nybyggnad av krematorium i Skövde
Nybyggnad av krematorium med ceremonilokal och kontor.
Sjukhuspark vid sjukhus i Skövde, etapp 1
Projektet avser en sjukhuspark på ca 6 000 m2 bestående av grönytor, planteringar, gångvägar, ytor för samtal/rekreation och möjlighet till rörelse. Objektet utförs på Skaraborgs sjukhus Skövde och är belägen på tomtens norra del i anslutning till väg, parkering och vårdbyggnader.
Sjukhuspark vid sjukhus i Skövde, etapp 2-3 (option 1)
Projektet avser en sjukhuspark på ca 5800 kvm. Optionen omfattar fortsättning på sjukhusparken etapp 1 (objektnummer 2135949).
Nytt batterilager i Skövde
Avser batterilagerlösning för effektkapning, flex- och stödtjänster och omfattar projektering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av batterianläggningen.
Nytt batterilager i Skövde
Avser batterilagerlösning för effektkapning, flex- och stödtjänster och omfattar projektering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av batterianläggningen.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).