Aktuell nybyggnation i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Skövde
Trygghetsboende i 3 punkthus och gemensamma ytor. ca 90 lgh, 2-3 rok i 5,6 respektive 8 våningar som är sammanbyggda med gemensamhetslokal i entréplan. Under hus och gemensamhetslokal finns källare och p-garage. BTA ca 9251 kvm och ca 5061 kvm BOA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Objektet avser nybyggnation av bostäder med 68 st lägenheter fördelat enligt 8 st 1 rok, 26 st 2 rok, 28 st 3 rok och 6 st 4 rok. Boendet består av 8 huskroppar innehållande mellan 4-12 lägenheter i varje samt komplementbyggnad 1, 2, 3. En garagelänga om 8 garageplatser och en carportlänga på 8 platser ska också uppföras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av 36 lägenheter i 9 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Ekedal, Skövde
Avser nybyggnad av 54 bostadsrätter i 6 till 10 våningar i Norra Ekedal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Nybyggnad 2 punkthus med cirka 90 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Nybyggnad av 58 lägenheter i storlekarna 2-4 rok med inflyttning preliminärt 1 februari 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med garage i soutterainvåning.
Nybyggnad av handel, kontor och idrottsverksamhet i Skövde kommun
Nybyggnad av detaljhandel inklusive livsmedel, kontor samt idrott och fritid.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av 32 radhus.
Nybyggnad av vårdcentral och folktandvård, Skövde kommun
Avser nybyggnad av Hälsans hus. Hälsans hus ska byggas i Södra Ryd som blir en samlingsplats för bland annat Närhälsan, BVC, folktandvården i Södra Ryd och familjecentralen Symfoni.
Nybyggnad av radhus i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i fyra våningar.
Nybyggnad av radhus i Skövde
I Skövdes populära stadsdel Trädgårdsstaden kommer Götenehus att bygga 17 radhus med äganderätt i tre etapper.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Här byggs 16 välplanerade radhus om 115 kvadratmeter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av fabrik i Skövde
Avser nybyggnad av fabrik samt kontor.
Ny cirkulationsplats i Skövde
Ombyggnad av fyrvägskorsning till cirkulationsplats.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av industrilokaler och kontor i Skövde
Nybyggnad av industribyggnader och kontor.
Ombyggnad av väg och GC-väg i Skövde
Gång- och cykelvägen längs Dalvägen kommer att breddas och bli en speparerad gång- och cykelväg. I samband med breddningen av gång- och cykelvägen kommer vi att bygga om korsningen Ekängsvägen - Dalvägen. Det blir ett vänstersvängfält för trafik som kommer från Ekängsvägen till Dalvägen, för att förbättra framkomligheten. Det kommer också göras åtgärder för att hålla ned hastigheten på gatan utanför förskolan, det görs i form av buskuddar som placeras i vardera körriktning.
Ny planskild trafikplats längs väg 26 vid Stallsiken
Ombyggnad av cirkulationsplats till planskild trafikplats mellan väg 26 och Nolhagavägen (kommunal gata).
Nybyggnad av bilhall i Skövde
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad - bilhall.
Nybyggnad av gym i Skövde
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad - padel och gym verksamhet.
Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Skövde
Bygglov för uppförande av bullerplank till skyddad uteplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Skövde
Bygglov för uppförande av bullerskydd för uteplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Skövde
Bygglov för uppförande av bullerskydd till uteplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för uppförande av skylt samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av gäststuga i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gästhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Varola-axtorp 1:56,1:57.
Nybyggnad av barack i Skövde
Tidsbegränsat bygglov för komplettering av industribyggnad - baracker/bodar för kontor och omklädning med rätt att kvarstå till 2026-02-23.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.