Aktuell nybyggnation i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, utbildningslokaler och parkeringshus i Skövde
Utveckling av Science Park Skövdes verksamhet genom att bygga kontor och ett parkeringshus.
Nybyggnation av bussdepå i Skövde
Avser nybyggnad av bussdepå och omfattar servicelokaler för bussar samt tillhörande administrations- och personaldelar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Nybyggnad av flerbostadshus med 88 st lägenheter fördelat enligt; 18 st 1 rok, 55 st 2 rok och 15 st 3 rok. Boendet består av två separata huskroppar om 10 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Ekedal, Skövde
Avser nybyggnad av 54 bostadsrätter i 6 till 10 våningar i Norra Ekedal.
Nybyggnad av radhus, småhus och gruppbostad i Hasslum, Skövde
Markreservation. Planer finns för byggnation av 58 bostäder i radhus, ett friliggande småhus och en gruppbostad på Insatsvägen i Hasslum.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse inom kv Vadden. Exploatering innebär att centralt belägna bostäder tillskapas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus samt kontor eller handel. en yta om drygt 1300 kvadratmeter. Rivning av restaurang kryddan och nybyggnad av flerbostadhus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Modulkoncept.
Nybyggnad av bostäder i Skövde kommun
Avser villor som byggs som sutteränghus. Exploatering finns på 2099934. Förskola byggs på området: 1243114
Markberedning inför bostäder i Skövde kommun
Markberedning skall göras innan en markanvisning kan gå ut på id: 2211357.
Nybyggnad av radhus i Trädgårdsstaden, Skövde
Avser nybyggnad av 15 radhus i en bostadsrättsförening. Tre lägenhetstyper har tagits fram som fördelas beroende på efterfrågan.
Till- och ombyggnad av drivmedelsuppställningsplats i Skövde
Avser ombyggnad av drivmedelsuppställningsplats på Skövde Garnison.
Ny cirkulationsplats samt busskörfält väster om Ösan
Väg 49 ska byggas ut med busskörfält in mot Skövde utmed sträckan som är ca 1,7 km, ny cirkulationsplats som ersätter en trafiksignalreglerad fyrkorsningsväg där väg 49 och Norra Aspelundsvägen möts. Det ska också byggas en gång- och cykelväg på sträckan som kopplar ihop befintlig gång- och cykelväg i väster med den planerade gång- och cykelvägen mellan Ösan och Igelstorp.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av radhus. Antal ännu ej fastställt.
Nybyggnad av radhus i Skövde, etapp 1
Planer finns för rivning av enfamiljshus för att möjliggöra nybyggnation av 6 radhuslägenheter i 2 våningar på fastigheten Skövde 4:263. Detta avser etapp 1. Etapp 2 finns på projektid: 2177276.
Nybyggnad av begravningsplats och krematorium i Skövde
Avser nytt krematorium samt ny begravningsplats i norra delen av Skövde tätort.
Ny gc-väg längs väg 2936 mellan Åbrovallen-Ulvåker
Ca 900 m lång. GC-bro över Ösan ingår.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av industribyggnad.
Uppförande av batterilagerlösning för effektkapning, flex- och stödtjänster placerat i Skaraborg
Avser 2 st batterilagerlösning för effektkapning, flex- och stödtjänster i Skövde kommun. Totalt är det 6 st som skall uppföras inom Skaraborg. Avtalstid: 2023-10-30 - 2025-01-30
Uppförande av batterilagerlösning för effektkapning, flex- och stödtjänster placerat i Skaraborg
Avser 2 st batterilagerlösning för effektkapning, flex- och stödtjänster inom Skaraborg. Totalt är det 6 st som skall uppföras inom Skaraborg. Avtalstid: 2023-10-30 - 2025-01-30

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).