Aktuell nybyggnation i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny planskild trafikplats längs väg 26 vid Stallsiken
Befintlig korsning med cirkulationsplats ska byggas om till planskild trafikplats där kommunal gata Nolhagaleden ska passera över väg 26 på två broar med av- och påfartsramper till väg 26. Ny gång- och cykelbro över väg 26 ska byggas, samt Gc-bana, VA-kulvert m m.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Modulkoncept.
Nybyggnad av bostäder i Skövde kommun
Avser 7 villor som byggs som sutteränghus. Exploatering finns på 2099934. Förskola byggs på området: 1243114
Nybyggnad av gruppboende i Skövde
Projektet består av nybyggnad gruppbostad om 6 lägenheter med gemensamma ytor samt personalutrymmen.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Södra Ryd, Skövde
Avser nybyggnad av friidrottsbanor, lekplats och pulkabacke.
Nybyggnad av radhus i Skövde, etapp 2
Planer finns för rivning av enfamiljshus för att möjliggöra nybyggnation av 5 radhuslägenheter i 2 våningar. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 2113557.
Nybyggnad av skyddsrum i Skövde
Nybyggnad av 3 skyddsrum. Varje skyddsrum är cirka 400 kvm.
Nybyggnad av industrihus-och kontor i Skövde
Nybyggnad av industrihus samt kontor.
Nybyggnad av bensinmack i Skövde
Nybyggnad av automatstation.
Vindskydd mm till Billingeleden i Skövde
Uppdraget innebär inköp samt montering av vindskydd, eldstäder, informationstavlor samt utedass.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).