Aktuell nybyggnation i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt planprogramområde i Skövde kommun
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra nybyggnad av x antal tusen nya bostäder och kontorsytor samt att Science Park högskola ska kunna utvecklas i samband med fler bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Nybyggnad av flerbostadshus med 88 st lägenheter fördelat enligt; 18 st 1 rok, 55 st 2 rok och 15 st 3 rok. Boendet består av två separata huskroppar om 10 våningar.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Skövde
I Trädgårdsstadens etapp 2 kommer Fortinova, tillsammans med Jättadalen Förvaltnings AB, samarbeta för att utveckla ett förslag till byggnation av flerbostadshus och verksamhetslokaler Fastigheterna medger byggnation om drygt 150 hyreslägenheter och ca 800 kvm lokaler.
Nybyggnad av bostäder och kompletterande verksamheter i Skövde
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse och kompletterande verksamheter inom fastigheten Glimmern 1, samt att förbättra trafiksituationen runt fastigheten. Den befintliga byggnadens bruttoarea uppgår till ca 11 500 m². Planförslaget möjliggör för en total bruttoarea om ca 39 000 m²
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Ekedal, Skövde
Avser nybyggnad av 54 bostadsrätter i 6 till 10 våningar i Norra Ekedal.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Modulkoncept.
Nybyggnad av radhus i Stöpen, Skövde
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga bostäder för äldre i form av radhus inom grönytan norr om Stöpenskolan.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skövde
Projektet avser uppförande av 5 verk, 2 MW, 103 meter i navhöjd
Ny cirkulationsplats samt busskörfält väster om Ösan
Ombyggnad av fyrvägskorsning till cirkulationsplats vid väg 49/Norra Aspelundsvägen. Nya busskörfält längs väg 49 in mot Skövde utmed sträckan som är ca 1,7 km lång. Ny gång- och cykelväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde kommun
Avser villor som byggs som sutteränghus. Exploatering finns på 2099934. Förskola byggs på området: 1243114
Nybyggnad av kontor i Skövde
Nybyggnad av kontorsplatser för 49 personer med tillhörande sociala utrymmen och utrymme för omklädning. Avser en huskropp i två plan samt vindsplan för fläktrum. Avser även markarbeten för diverse infra samt utvändiga platt ytor, asfalteringar och planteringsytor. Byggnaden uppförs enligt Miljöbyggnad silver, byggnaden kommer ej att certifieras utan det är beställaren som godkänner det efter egna riktlinjer som är inarbetade i handlingarna.
Nybyggnad av radhus i Trädgårdsstaden, Skövde
Avser nybyggnad av 15 radhus i en bostadsrättsförening. Tre lägenhetstyper har tagits fram som fördelas beroende på efterfrågan.
Nybyggnad av industriradhus i Skövde
Avser nybyggnad av 22 industriradhus på en tomt bredvid Circk K, invid Karstorpsrondellen och nära Skövde centrum. Varje fastighet är ca 72- 105 kvm med möjlighet att utöka ytan med 33 kvm i ett entresolplan.
Nybyggnad av affärshus i Skövde
Nybyggnad av affärsbyggnad för grossistverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av skyddsrum i Skövde
Rivningslov för rivning samt nybyggnad av 3 skyddsrum. Varje skyddsrum är cirka 400 kvm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).