Aktuell nybyggnation i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av bussdepå i Skövde
Avser nybyggnad av bussdepå och omfattar servicelokaler för bussar samt tillhörande administrations- och personaldelar.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Planer finns på att bygga cirka 100 lägenheter. Det är ännu ej fastställt om man tänker bygga hyresrätter eller bostadsrätter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skövde
Trygghetsboende i 3 punkthus och gemensamma ytor. ca 90 lgh, 2-3 rok i 5,6 respektive 8 våningar som är sammanbyggda med gemensamhetslokal i entréplan. Under hus och gemensamhetslokal finns källare och p-garage. BTA ca 9251 kvm och ca 5061 kvm BOA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Nybyggnad av flerbostadshus med 88 st lägenheter fördelat enligt; 18 st 1 rok, 55 st 2 rok och 15 st 3 rok. Boendet består av två separata huskroppar om 10 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Objektet avser nybyggnation av bostäder med 71 st lägenheter fördelat enligt 33 st 1 rok, 32 st 2 rok, 3 st 3 rok och 3 st 4 rok. Boendet består av 2 huskroppar varav ett 5 våningshus och ett 3 våningshus med komplementbyggnad på gården. Projektet omfattar totalt ca 5669 kvm BTA och ca 3576 kvm
Nybyggnad av seniorbostäder i Skövde
Avser nybyggnad av 61 seniorlägenheter i två huskroppar med upp till 8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med garage i soutterainvåning.
Nybyggnad av klimatsmarta bostäder i Skövde
Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder, 40-45 bostäder (radhus och kedjehus) med upplåtelseform bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Trädgårdsstaden, Skövde
Avser nybyggnad av 15 radhus i en bostadsrättsförening. Tre lägenhetstyper har tagits fram som fördelas beroende på efterfrågan.
Exploatering inför nytt verksamhetsområde i Skövde
Avser exploatering inför kommande verksamhetsområde i Norra Ryd etapp 2. Verksamhetsområdets gatunät kommer byggas ut med separat gång- och cykelbana på 3 meters bredd. Gång- och cykelbanorna i området ansluter via trafikplatsen till befintlig gc-väg mellan Skövde och Stöpen som ligger direkt öster om väg 26.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av industribyggnad. Kombinerat lager och kontor.
Nybyggnad av radhus i Skövde, etapp 1
Planer finns för rivning av enfamiljshus för att möjliggöra nybyggnation av 6 radhuslägenheter i 2 våningar på fastigheten Skövde 4:263. Detta avser etapp 1. Etapp 2 finns på projektid: 2177276.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Skövde
Nybyggnad av kontorsbyggnad i 2 plan k0037-519. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av krematorium i Skövde
Nybyggnad av krematorium med ceremonilokal och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av industribyggnad.
Anläggningsarbeten för kraftledningar i Skövde
Beställarens lokalnät, 04-12 kV inom nätområde Horn är ålderstiget och till stora delar oisolerat. Elnätet innehåller komponenter som inte är tillförlitliga eller är av tillfredställande nivå ur ett personsäkerhetsperspektiv. Elnätet är i behov av att moderniseras och vädersäkras för att öka leveranssäkerheten. I Entreprenaden ingår bland annat kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Exempel på komponenter som identifierats för ombyggnad är: * Oisolerad luftledning (både låg och mellanspänning) * Hängkablar av typerna AKKD, EKKD, ALUS, (lågspänning) * Stolpstationer/markstationer
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skövde
Avser ny gång- och cykelväg längs med Sjogerstadsvägen från Skiftesvägen till Ladugårdsvägen. Sjogerstadsvägen kommer smalnas av något för att ge utrymme till gång- och cykelvägen och den befintliga belysningen kommer ses över så att den också belyser gång- och cykelvägen.
Nybyggnad av skyddsrum i Skövde
Rivningslov för rivning samt nybyggnad av 3 skyddsrum. Varje skyddsrum är cirka 400 kvm.
Nybyggnad av industribod i Skövde
Planer finns på nybyggnad av industribod och lager.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).