Aktuell nybyggnation i Skara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hästskola i Skara
Nybyggnad av skola med inriktning hästhållning. Projektet omfattar 7 ha mark som skall i iordningställas för ett nytt utbildningscentrum med inriktning för Naturbruksförvaltningen. 11 byggnader skall uppföras på tomten/marken och därtill erfordliga hagar/skötselytor/övningsytor med mera. Det är dimensionerat för 192 gymnasieelever och 64 vuxenelever. Utformningen är anpassad efter att Naturbruksförvaltningen fortsatt kommer hyra vissa lokaler av Västergötlands travsällskap.
Nybyggnad av bostäder Sörskogen norra, Skara
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Sörskogen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skara
Nybyggnad av flerbostadshus. Med närhet till Gällkvistsskolan kommer Skara kommun att få ett nytt bostadsområde med lägenheter för olika typer av behov. Vi planerar byggnation av totalt 5 huskroppar.10 stycken radhuslägenheter med 4 RoK på 102,6 m2 fördelade på 2 huskroppar. Dessa lägenheter får en egen frånluftsvärmepump. En huskropp med ett LSS-boende för 6 stycken boende. LSS:et kommer få en egen bergvärmeanläggning. 2 stycken huskroppar i form av mindre flerbostadshus med 8 lägenheter vardera. Flerbostadshusen kommer ha 4st 2Rok 59,4 m2 och 4st 3RoK 80 m² vardera. Dessa två huskroppar kommer att värmas med en gemensam bergvärmeanläggning.
Nybyggnad av elevboende vid Axevalla Hästcentrum i Skara
Avser uppförande av Axevalla elevboende med 107 boenderum fördelat på fyra byggnader i två plan. I entreprenaden ingår även att tillskapa en utemiljö i direkt anslutning till elevboenden.
Nybyggnad av mottagningsstation i Skara
Avser nybyggnad av mottagningsstation som skall inrymma torrisolerade krafttransformatorer, kontrollutrustning, 52-, 24 och 12 kV ställverk.
Anläggande av cirkulationsplats och GC- väg i Skara
Anläggning av ny cirkulationsplats, gång- och cykelvägar, belysning, markarbeten samt parkeringsytor vid korsningen med Hagaborgsvägen i Skara.
Leverans och montering av krafttransformatorer i Skara
Projektet avser leverans och montering av krafttransformatorer.
Nybyggnad av panncentral i Skara
Ny panncentral med pelletspannor för biobränsle. Bygga en ny panncentral med pelletspannor för biobränsle. Bewi använder i dag bioolja för att generera ånga till sin process. Tillgången och kostnadsläget är inte hållbart längre för Bewi och kan leda till att man måste använda fossil olja istället. Föra att undvika i det ser man nu på möjligheten att bygga en ny panncentral med träpellets som bränsle.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).