Aktuell nybyggnation i Skara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av väg mellan Axvall-Varnhem
Ca 6 km, 2+2 körfält samt 1+1 körfält.
Nybyggnad av bostäder i Skara, Etapp1
Avser nybyggnad av 48 lägenheter för de som är 65+. 2 huskroppar i 5 plan, i entréplanet blir det gemensamma umgängesytor som knyter ihop huskropparna i form av en öppen foajé, toaletter samt gemensamhetslokal med kök. Från gemensamhetslokalen nås en vinterträdgård. Det blir även en övernattningslägenhet som kan bokas av hyresgästerna. Fastigheten kommer hålla en låg energiförbrukning och därmed en låg klimatpåverkan. B.la. kommer solceller installeras på taket Detaljplanen har vunnit laga kraft. Projektet innefattar ca 3900 m BTA och ca 2700 m BOA
Nybyggnad av bostäder Sörskogen norra, Skara
Lunden 2 avser 2955 kvm markyta.
Nybyggnad av bostäder och centrum i Skara
Planer finns för nybyggnad av bostäder samt lokaler. Högsta tillåtna våningsantal: 3 och 4 i olika delar Omfattning oviss.
Nybyggnad av bostäder Sörskogen norra, Skara
Svängen 3 avser 7162 kvm markyta
Nybyggnad av bostäder Sörskogen norra, Skara
Berget 1 avser 5896 kvm markyta.
Nybyggnad av förskola i Skara
Avser nybyggnad av förskola, 6 avdelningar. Förskolan med tillhörande yttre miljö, ska rymma minst 110 barn samt innehålla tillagningskök och byggas samman med nuvarande befintlig byggnad förskolan Myrstacken.
Nybyggnad av djurstallar och veterinärstation i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar och körhall.
Nybyggnad av hästskola i Skara
Nybyggnad av skola med inriktning hästhållning.
Nybyggnad av parhus i Skara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st parhus.
Nybyggnad av kiosk i Skara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kiosk och förråd.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av utjämningstank samt rivning av befintlig tank.
Nybyggnad av växthus i Skara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Skara
Ansökan om bygglov för anläggande av idrottsanläggning - padelbana.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.