Aktuell nybyggnation i Skara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Skara
Avser ett nytt äldreboende med 100 boendeplatser och 8 LSS-platser platser i 5 våningar med suterräng våning.
Nybyggnad av bostäder Sörskogen norra, Skara
Berget 1 avser 5896 kvm markyta.
Nybyggnad av bostäder i Skara, Etapp1
Avser nybyggnad av 48 lägenheter för de som är 65+. 2 huskroppar i 5 plan, i entréplanet blir det gemensamma umgängesytor som knyter ihop huskropparna i form av en öppen foajé, toaletter samt gemensamhetslokal med kök. Från gemensamhetslokalen nås en vinterträdgård. Det blir även en övernattningslägenhet som kan bokas av hyresgästerna. Fastigheten kommer hålla en låg energiförbrukning och därmed en låg klimatpåverkan. B.la. kommer solceller installeras på taket Detaljplanen har vunnit laga kraft. Projektet innefattar ca 3900 m BTA och ca 2700 m BOA
Nybyggnad av bostäder Sörskogen norra, Skara
Lunden 2 avser 2955 kvm markyta.
Nybyggnad av bostäder Sörskogen norra, Skara
Svängen 3 avser 7162 kvm markyta
Nybyggnad av bostäder i Skara
Planer finns för nybyggnad av 32 centrumnära bostadsrätter för olika åldrar i kv Munin.
Nybyggnad av förskola i Skara
Avser nybyggnad av förskola, 6 avdelningar. Förskolan med tillhörande yttre miljö, ska rymma minst 110 barn samt innehålla tillagningskök och byggas samman med nuvarande befintlig byggnad förskolan Myrstacken.
Nybyggnad av hästskola i Skara
Nybyggnad av skola med inriktning hästhållning. Projektet omfattar 7 ha mark som skall i iordningställas för ett nytt utbildningscentrum med inriktning för Naturbruksförvaltningen. 11 byggnader skall uppföras på tomten/marken och därtill erfordliga hagar/skötselytor/övningsytor med mera.
Nybyggnad av ställverk i Skara
Skara Energi AB upphandlar nytt ställverk på Totalentreprenad
Nybyggnad av padelhall i Skara
Nybyggnad av padelhall. Padelarenan ska bli en mötesplats för padelsport, event och konferenser. Placeringen är intill Stora Coop i Skara är ett läge med goda parkeringsmöjligheter.
Nybyggnad av butik i Skara
Nybyggnad av butik med lager.
Nybyggnad av parhus i Skara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre parhus.
Nybyggnad av plank i Skara
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av butik i Skara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av butik- obemannad.
Nybyggnad av garage i Skara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kiosk i Skara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kiosk i fornbyn - befintlig kiosk flyttas till platsen.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Nybyggnad av enbostadshus och garage på Stigen 6 och på Tranum 19:5.
Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Nybyggnad av enbostadshus på Tranum 9:19, 9:20 och 9:21.
Nybyggnad av butik i Skara
Nybyggnad av obemannad butik.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.