Aktuell nybyggnation i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar i ett kvarter med garage under husen. Pålningsarbetet påbörjas i början maj 2021.
Nybyggnad av bostäder i södra Partille
Projektet avser nybyggnad av 150-200 lägenheter i blandad bebyggelse (ca 13000 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 76 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Partille
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i friliggande hus, parhus och radhus.
Nybyggnad av bostäder i Partille
Projektet avser nybyggnad av 47 stycken gruppbyggda småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus i 2 huskroppar med 4 och 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i flerbostadshus. Huset kommer att byggas på pelare för att möjliggöra passage och vistelse under byggnaden och bli en del av stadsparken.
Nybyggnad av bostäder i Partille, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 63 lägenheter i flerbostadshus samt en vårdcentral i entréplan. Det ska även byggas två komplementbyggnader (Hus 4-5), Hus 4 innehåller en undercentral och miljörum och Hus 5 cykel förvaring samt låsbara cykel förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 81 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 55 hyreslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Partille
Avser nybyggnation av förskola med sex avdelningar som kommer att ligga vid Lexby skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter i 4 våningar samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 10 bostadsrättslägenheter i en huskropp samt rivning av affärslokaler. Rivningsarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sävedalen
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus med 9 lägenheter.
Nybyggnad av bilhall i Partille
Avser nybyggnad av bilförsäljningshall.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 210628 - 220331, byggbodar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Partille
Ansökan, bullerskydd, enbostadshus.
Nytt skärmtak för mopeder och cyklar i Partille
Projektet avser nybyggnad av skärmtak för mopeder och cyklar vid skola.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.