Aktuell nybyggnation i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny överföringsledning på Orust, etapp 2
Projektet avser att anlägga vatten- och spillvattenledningar mellan Ellös och Varekil. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att sedan så småningom kopplas samman.
Ny sjöledning på Orust
Projektet avser ny sjöledning mellan Mollösunds samhälle och Barrevik.
Nya vatten- och spillvattenledningar på Orust, etapp 5-7
Detta är etapp 5-7 i planerad ledningssträckning mellan Mollösund och Barrevik. Majoriteten av ledningssträckningen avser förläggning i vatten. I entreprenaden ingår byggnation av tre (3) stycken avloppspumpstationer (AP). Entreprenaden är uppdelad i två (2) huvuddelar. Huvuddel 1: VA-ledning Mollösund – Barrevik inkl. AP Tången och AP Barrevik Huvuddel 2: AP Mollösund
Nybyggnad av förskola på Orust
Upphandlingen avser entreprenad av nybyggnad av en förskola med totalt 6 avdelningar, för totalt ca 120 barn. Förskolan har två sammanbyggda huskroppar i två resp, ett plan. Projektet omfattar totalt ca 1650 m2 BTA nybyggnad inkl. 3st. förråd, 1st. ÅV-hus med tillhörande markarbeten.
Förnyelse av station M2 Edshultshall
Västra Orusts Energitjänst avser förnya delar av M2 Edshultshall för att bibehålla en hög leveranssäkerhet och utökad energiförbrukning. Uppförande av nytt ställverk, ny stationsbyggnad inklusive markarbete.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).