Aktuell nybyggnation i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Munkedal
Projektet avser ny bostadsbebyggelse om mellan 65 och 115 bostäder på Åsens höjdrygg, delvis i brant terräng.
Nybyggnad av förskola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar, tillagningskök, personalutrymmen, miljörum, städ-, teknik- och förrådsutrymmen.
Ny- och ombyggnad av bollhall i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av fullmåtts bollhall. Byggnaden kommer att byggas ihop med befintlig byggnad och viss ombyggnad i befintlig byggnad ingår.
Nybyggnad av kontor i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 600 meter väg, ca 60 meter GC-bana och ca 600 meter VA-ledningar till 22 nya tomter inkl ca 600 meter kabelschakter.
Nybyggnad av exploateringsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde.
Nybyggnad av nätstation i Munkedal
Nybuggnad nätstation, rivning av bef.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.