Aktuell nybyggnation i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny ångpanna i Munkedal
Projektet avser ny ångpanna. Pålning och gjutning av betongplatta och fundament för skorsten samt bränslelager.
Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av enbostadshus eller flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 2-8 lägenheter i enbostadshus eller flerbostadshus.
Nybyggnad gata och VA-ledningar till nytt villa område i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gata och VA-ledningar till nytt villa område.
Nybyggnad av padelhall i Munkedal
Avser nybyggnad padelhall.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för kommunala tomter.
Exploatering industriområde i Munkedal
Projektet avser exploatering av industriområde.
Nybyggnad av enbostadshus i Munkedal
Nybyggnad enbostadshus o förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.