Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av veterinärstation i Lackarebäck, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av specialistdjursjukhus (7500 kvm). Den centrala innergården blir en grön oas och rymmer möjlighet till både hundrastning och återhämtning för personalen. Byggnadens nedersta plan blir parkeringsgarage (4500 kvm). Klassas Miljöbyggnad Silver. Grund och källarkonstruktionen påbörjades i juli 2022.
Nybyggnad av bro i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bro.
Byggnation av Å-ränna mm i Mölndal
Projektet avser byggnation av Å-ränna genom centrumkärnan. Idag ligger ån delvis i kulvert genom området, utöver detta behöver 2 broar att byggas och anläggningar för återstarta vattenkraftverket i området.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/logistikbyggnad med entresolplan och laddningsstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i flerbostadshus med 6-7 våningar med garage i källarplan.
Ny pellets/ved pulverpannaanläggning vid Riskullaverket i Mölndal
Avser nybyggnad av pellets/ved pulverpannaanläggning vid Mölndal Energis huvudproduktionsanläggning Riskullaverket i samarbete med Göteborg Energi för att i första hand att förse Göteborg Energi med produktionskapacitet.
Nybyggnad av grundskola i Mölndal
nybyggnad av anpassad grundskola samt om-och tillbyggnad av befintligt storkök i befintlig skolbyggnad och om-och tillbyggnad omklädningsrum i idrottshall.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Mölndal, del 1
Projektet avser nybyggnad av kontor och industrihus. Området är ca 155 000 kvadratmeter.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av vårdbostad i Mölndal
Nybyggnad av gruppbostadshus, 6 lgh (lss) och komplementbyggnad.
Nybyggnad av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 9-10 lägenheter i flerbostadshus.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal
Objektet avser Finplanering av allmän platsmark och kvartersmark inom Pedagogen Park kvarter 1 tom 6. Arbetena består av finplanering med: granitkantsten, smågatsten, plattor, asfalt, murar, belysning, plantering mm.
Ny huvudvattenledning i Mölndal
Projektet avser ny huvudvattenledning.
Nybyggnad för dagligverksamhet i Mölndal
Nybyggnad av bostadshus/verksamhetshus, daglig verksamhet för personer med autism.
Utbyggnad av allmän plats i Mölndal
Avser utbyggnad av allmän plats inom Kvarteret Kungsfisken under Mölndals bro samt längs med Broplatsen fram till Brogatan.
Byte av ställverk vid Riskullaverket i Mölndal
Avser byte av högspänningsställverk 11 kV. och omfattar tillverkning, leverans, montage/installation, avprovning/driftsättning.
Nybyggnad av produktionslokal i Mölndal
Marklov samt bygglov för grund och källare till ny verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av aktivitetspark i Lindome, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark med bl a lekhus, hängmattor, sandlådor, utekök och bord under tak, grillplats, tubrutschkana, gungor, linbana, balansbana samt sittplatser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).