Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, handel mm i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av över 1500 bostäder, kontor, handel, skola och förskola.
Nybyggnad av kontorslokaler i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en kontorshus med tillhörande servicefunktioner. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser rivning av affärslokaler, nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar samt renovering av befintlig byggnad. Markarbetet påbörjas troligen i oktober 2021.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kållered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 92 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Byggnation av Å-ränna mm i Mölndal
Projektet avser byggnation av Å-ränna genom centrumkärnan. Idag ligger ån delvis i kulvert genom området, utöver detta behöver 2 broar att byggas och anläggningar för återstarta vattenkraftverket i området.
Nybyggnad av förskola Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola med 12 avdelningar. Har tidigare ingått i objektnummer 1633426.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter med 6-8 våningar i flerbostadshus med bostadsrätt i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter med 6-8 våningar i flerbostadshus med bostadsrätt i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter med 6-8 våningar i flerbostadshus med bostadsrätt i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter med 6-8 våningar i flerbostadshus med bostadsrätt i ett kvarter.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i flerbostadshus samt rivning komplementbyggnad. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:3
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i flerbostadshus med 5 och 7 våningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industrihus och kontor efter brand.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av35-40 lägenheter i flerbostadshus och lokaler i Kv Koltrasten. Kvarteret kommer att erbjuda ett varierat utbud av lägenheter, verksamheter i bottenvåningarna, mötesplatser och gårdar med plats för lek, odlingar och att umgås tillsammans.
Nybyggnad av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus samt rivning av befintligt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av aktivitetspark i Lindome, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark med bl a pumptrackbana med läktare, lekhus, vattenlek, hängmattor, sandlådor, utekök och bord under tak, grillplats, tubrutschkana, gungor, linbana, balansbana samt sittplatser.
Nybyggnad av maskinhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av maskinhall.
Ny gc-väg längs väg 503 i Mölndal
Ca 3300 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus.
Byte mätarkabelskåp i Mölndal
Projektet avser att inom bostadsområdet Lindhaga Samfällighetsförening är det i dag 34 stycken kabelmätarskåp av typen ELGE och SIEVERTS KSP20 samt 10 stycken kabelskåp av typen SIEVERTS SP9, KSP10 och KSP11. Avsikten är att byta ut dessa skåp och ersätta med nya på samma plats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 83 lgh samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av mast- och teknikbod.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av miljöstationer.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av mur /-ar samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av p-platser, 30 st.
Nybyggnad av pumpstation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Mölndal
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Bygglov för anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av 2 st stödmurar.
Nybyggnad av regionnät i Mölndal
Strandskyddsdispens för anläggande av markkabel.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m. 2022-04-15.
Nybyggnad av kylanläggning i Mölndal
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av anläggning, fjärrkyla t.o.m. 2024-12-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.