Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås, järnvägsplan 1
Beroende på vilken korridor som beslutas så kan innehållet i järnvägsplan 1 se ut så här: JP1A Almedal söder Mölnlycke (utan station), ingen station, lång tunnel, komplex anläggning med flera planskildheter, befintliga verksamheter, påverkan på befintlig trafikmiljö. Eller JP1B Mölndalsåns dalgång (inklusive station i Mölndal), station i Mölndal, vid nuvarande stationsläge, besvärliga grundförhållanden, påverkan på befintlig trafikmiljö, komplex anläggning, främst i Mölndal. Tunnel österut.
Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås, järnvägsplan 2
Beroende på vilken korridor som blir vald så kan innehållet skilja sig mellan två sträckningar: Söder Mölnlycke Landvetter flygplats (inklusive station Landvetter), station vid Landvetter flygplats, komplex anläggning med tunnlar/broar, station i tunnel eller tråg/skärning, stora naturvärden eller Mölndal Landvetter flygplats (inklusive station Landvetter), station vid Landvetter flygplats, komplex anläggning med tunnlar/broar, station i tunnel eller tråg/skärning, stora naturvärden.
Nybyggnad av kontorslokaler i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en kontorshus med tillhörande servicefunktioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Möndal
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Forsåker, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus som kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning. Baddelen består av en 25-meters bassäng, en 50-meters bassäng, två undervisningsbassänger med höj- och sänkbara bottnar, en mindre relaxavdelning och ett familjebad med två rutschkanor.
Ny- och påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ny- och påbyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 230 lägenheter i flerbostadshus.
Strategisk partnering för utbildningslokaler inom Mölndals stad
Projektet avser en strategisk partnering som omfattar fyra förskolor och fyra skolor/utbildningslokaler. Projekten kan innebära såväl nybyggnad, tillbyggnad som ombyggnad. Av de åtta projekt som upphandlingen omfattar avser staden att utföra minst två projekt inom närtid vilket motsvarar en investering på ca 200 miljoner.
Nybyggnad och rivning av byggnader vid Sagsjön, Lindome
Anstaltens befintliga byggnader kommer att rivas och två nya byggnader på totalt 8 000 kvadratmeter i tre plan ska uppföras. Det totala antalet platser för intagna kommer att öka från 35 till 77.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter. Lägenheterna kommer att vara fördelade på bostadsrätter samt hyresrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kållered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 92 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Byggnation av Å-ränna mm i Mölndal
Projektet avser byggnation av Å-ränna genom centrumkärnan. Idag ligger ån delvis i kulvert genom området, utöver detta behöver 2 broar att byggas och anläggningar för återstarta vattenkraftverket i området.
Nya bostäder i Lindome, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 60-70 småhus.
Nya bostäder i Lindome, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av blandad bebyggelse. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus, 92 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i flerbostadshus samt rivning komplementbyggnad. Markarbetet påbörjas i juni 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:2
Projektet avser nybyggnad av 68 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 5-7 våningar. Miljöbyggnad silver. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industrihus och kontor efter brand.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Nybyggnad av radhus i Mölndal
Avser nybyggnad av radhus och carportar, 34 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 13 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Flytt och nyanlägning av gata och VA i Kållered
Projektet avser flytt och nyanläggning av gata och VA. I projektet ingår även platsgjuten konstruktion och hantering av fjärrvärme, el- och fiberledningar.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal. Uppskattad kostnad.
Ny cirkulationsplats i Mölndal
Projektet avser ny cirkulationsplats vid Krokslätts Fabriker.
Utbyggnad av VA-ledningar mm i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar och återställning av gaturummet samt utbyte och upprustning av belysningsanordning.
Ny gc-väg längs väg 503 i Mölndal
Ca 3300 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus.
Byte mätarkabelskåp i Mölndal
Projektet avser att inom bostadsområdet Lindhaga Samfällighetsförening är det i dag 34 stycken kabelmätarskåp av typen ELGE och SIEVERTS KSP20 samt 10 stycken kabelskåp av typen SIEVERTS SP9, KSP10 och KSP11. Avsikten är att byta ut dessa skåp och ersätta med nya på samma plats.
Nybyggnad av GC-väg i Lindome
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av grupphus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 6 st med förråd/carport/garage.
Nybyggnad av staket i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, staket.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av mur /-ar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats samt pergola.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus samt p-plats.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av teknikbod, fjärrkyleanläggning.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för uppställning/uppsättning av 3 st paviljonger.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov, lagerbyggnad pvc-tält fem år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.