Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en kontorshus med tillhörande servicefunktioner. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler, äldreboende mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bostäder, lokaler, mötesplatser och äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 230 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kållered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 92 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Nybyggnad av förskola Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola med 12 avdelningar. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:3
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i flerbostadshus med 5 och 7 våningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus och lokaler i Kv Koltrasten. Kvarteret kommer att erbjuda ett varierat utbud av lägenheter, verksamheter i bottenvåningarna, mötesplatser och gårdar med plats för lek, odlingar och att umgås tillsammans.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industrihus och kontor efter brand.
Nybyggnad av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av aktivitetspark i Lindome, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark med bl a pumptrackbana med läktare, lekhus, vattenlek, hängmattor, sandlådor, utekök och bord under tak, grillplats, tubrutschkana, gungor, linbana, balansbana samt sittplatser.
Nybyggnad av maskinhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av maskinhall.
Ny gc-väg längs väg 503 i Mölndal
Ca 3300 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus.
Byte mätarkabelskåp i Mölndal
Projektet avser att inom bostadsområdet Lindhaga Samfällighetsförening är det i dag 34 stycken kabelmätarskåp av typen ELGE och SIEVERTS KSP20 samt 10 stycken kabelskåp av typen SIEVERTS SP9, KSP10 och KSP11. Avsikten är att byta ut dessa skåp och ersätta med nya på samma plats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 83 lgh samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av garage och carport.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av mast- och teknikbod.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av miljöstationer.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av mur /-ar samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av p-platser, 30 st.
Nybyggnad av pumpstation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Mölndal
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Bygglov för anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av 2 st stödmurar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av regionnät i Mölndal
Strandskyddsdispens för anläggande av markkabel.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m. 2022-04-15.
Nybyggnad av kylanläggning i Mölndal
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av anläggning, fjärrkyla t.o.m. 2024-12-31.
Laddstolpar på parkering i Mölndal
Projektet avser laddstolpar till bil.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.