Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Projektet kommer hålla på i en 8 års period. Första etappen (objektnummer 1631424) är klar augusti 2021. Andra etappen (objektnummer 1561692) påbörjas kvartal 2 2021.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser rivning av affärslokaler, nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar samt renovering av befintlig byggnad. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler, äldreboende mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i gårdshus, punkthus och loftgångshus med både bostadsrätter och hyresrätter. På innergården kommer det att finnas flera gemensamma ytor med odlingar, växthus och ett utegym. Dessutom kommer det att byggas ett äldreboende med plats för 60 boende och många fina gemensamhetsytor.
Nybyggnad av skola och sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola och sporthall. Markarbetet påbörjas under hösten 2022. Mätning utsättning: Teodoliten Mätteknik AB, Oskar Joläng.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/logistikbyggnad med entresolplan och laddningsstation.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 14 avdelningar. Markarbetet påbörjas under hösten 2022. Mätning utsättning: Teodoliten Mätteknik AB, Oskar Joläng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, område 3
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal, område 3
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i radhus, parhus och enbostadshus.
Rivning och nybyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av skola. Har tidigare ingått i objektnummer 1633426. Rivningsarbetet pågår. Mätning utsättning: Mätspecialisten i Ale AB, Henrik Brycke.
Rivning och nybyggnad av isstadion i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av bandyhall. Rivnings- mark-, schakt- och betongarbeten påbörjas i mars 2022. Överbyggnaden påbörjas i mars 2023.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Mölndal
Avser nybyggnad av attraktiv företagsby och kontorskluster i utvecklingsområdet Lunnagården.
Nybyggnad av fjärrkylanläggning i Mölndal
Nybyggnad av en huvudbyggnad som är 16 x 49 m (fasadhöjd 13 m) med tillhörande markarbeten samt pålning och grundläggning för denna byggnad. Det ingår även en hel del rör i mark, för de rör som ligger inom arbetsområdet. Ett fundament till en framtida ackumulatortank ingår. Markarbetet påbörjas i maj 2022. Leverantör av portar: Ale Portar AB, Hålstensvägen 20, 446 37 Älvängen, 076-8551502. El och instrument entreprenör (EIE): Elektro Emanuel AB, Henrik Wendelstrand.
Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av solcellspark i Mölndal
Avser nybyggnad av solcellspark på Kikås deponi. Solcellerna kommer placeras på ett sluttäckt deponiområde som är svåranvänd till annat. Solcellsparken kommer att vara ungefär lika stor som åtta fotbollsplaner med en kapacitet på cirka 4 megawatt.
Exploatering för bostäder i Heljered, planetapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Förhandsbesked för nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar samt återställning av gaturummet. Objektet är beläget i Tulebo mellan Tulebo strandväg och Tulebovägen.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Streteredsvägen i Lindome
Avser uppförande av cirkulationsplats i korsningen Östra Lindomevägen – Streteredsvägen – Hultavägen i Lindome. I projektet ingår även att tillgänglighets-anpassa busshållplatser (Risåsbacke läge A och B).
Nybyggnad av aktivitetspark i Lindome, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark med bl a lekhus, hängmattor, sandlådor, utekök och bord under tak, grillplats, tubrutschkana, gungor, linbana, balansbana samt sittplatser.
Dagvattenlösningar mm vid ny skola och förskola i Mölndal
Projektet avser dagvattenlösningar, höjning av GC-bana mm vid ny skola och förskola.
Nybyggnad av mikrovattenverk i Mölndal
Projektet avser mikrovattenkraftverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).