Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Projektet kommer hålla på i en 8 års period. Första etappen (objektnummer 1631424) är klar augusti 2021. Andra etappen (objektnummer 1561692) påbörjas kvartal 2 2021.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser rivning av affärslokaler, nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar samt renovering av befintlig byggnad. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av huvudkontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av huvudkontor åt Mölnlycke Health Care AB. Byggnaden kommer omfatta totalt 16 000 kvm och placeras i GoCo Health Innovation City. Markarbetet påbörjades vecka 32 2022.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1 B
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med totalt 12000 kvm som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvm. Garageportar: ASSA ABLOY Entrance Systems, Redegatan 7, 426 05 Västra Frölunda, David Wallin, 010-4748206. Brandjalusi: SVENSKA JALULSI AB, Ovädersgatan 10, 418 35 Göteborg, Johan Porseland. Montage av ytterväggar: Byggbolaget Lennehede/Kringberg AB, Processvägen 3, 435 33 Mölnlyucke, Fredrik Lennhede, 070-8433737.
Nybyggnad av veterinärstation i Lackarebäck, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av specialistdjursjukhus (7500 kvm). Den centrala innergården blir en grön oas och rymmer möjlighet till både hundrastning och återhämtning för personalen. Byggnadens nedersta plan blir parkeringsgarage (4500 kvm). Klassas Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av skola och sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola och sporthall. Markarbetet påbörjas under hösten 2022.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Avser nybyggnad av kontor- och äldreboende.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad/logistikbyggnad och laddningstation.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 14 avdelningar. Markarbetet påbörjas under hösten 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Nybyggnad av förskola Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola med 12 avdelningar. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Mölndal
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av ny större skola och förskola inom befintligt skolområde. I planarbetet kommer det även utredas om det är möjligt att uppföra en idrottshall inom eller i anslutning till nuvarande skolområde. Förslaget är att ersätta nuvarande byggnader, som inte uppfyller dagens krav för skola- och förskoleverksamheten. Skolan planeras för 400-500 elever och förskolan för 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, område 3
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal, område 3
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i radhus, parhus och enbostadshus.
Rivning och nybyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av skola. Har tidigare ingått i objektnummer 1633426. Rivningsarbetet pågår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad. Markarbetet påbörjas i maj/juni 2022.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Mölndal
Avser nybyggnad av attraktiv företagsby och kontorskluster i utvecklingsområdet Lunnagården.
Nybyggnad av radhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i radhus och carportar. Markarbetet påbörjas i juni 2022.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av fjärrkylanläggning i Mölndal
Nybyggnad av en huvudbyggnad som är 16 x 49 m (fasadhöjd 13 m) med tillhörande markarbeten samt pålning och grundläggning för denna byggnad. Det ingår även en hel del rör i mark, för de rör som ligger inom arbetsområdet. Ett fundament till en framtida ackumulatortank ingår. Markarbetet påbörjas i maj 2022. Leverantör av portar: Ale Portar AB, Hålstensvägen 20, 446 37 Älvängen, 076-8551502.
Nybyggnad av solcellspark i Mölndal
Avser nybyggnad av solcellspark på Kikås deponi. Solcellerna kommer placeras på ett sluttäckt deponiområde som är svåranvänd till annat. Solcellsparken kommer att vara ungefär lika stor som åtta fotbollsplaner med en kapacitet på cirka 4 megawatt.
Nybyggnad av vårdbostad i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av serviceboende (lss) samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar samt återställning av gaturummet. Objektet är beläget i Tulebo mellan Tulebo strandväg och Tulebovägen.
Nybyggnad av aktivitetspark i Lindome, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark med bl a lekhus, hängmattor, sandlådor, utekök och bord under tak, grillplats, tubrutschkana, gungor, linbana, balansbana samt sittplatser.
Silo för cement i Mölndal
Projektet avser att resa en silo för cement.
Nybyggnad av mikrovattenverk i Mölndal
Projektet avser mikrovattenkraftverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).