Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tågdepå i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av tågdepå. Byggstart tidigast hösten 2022.
Nybyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning. Baddelen består av en 25-meters bassäng, en 50-meters bassäng, två undervisningsbassänger med höj- och sänkbara bottnar, en mindre relaxavdelning och ett familjebad med två rutschkanor.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler, äldreboende mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bostäder, lokaler, mötesplatser och äldreboende.
Nybyggnad av huvudkontor i Mölndal
Avser nybyggnad av huvudkontor åt Mölnlycke Health Care AB. Byggnaden kommer omfatta totalt 16 000 kvm och placeras i GoCo Health Innovation City.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1 B
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med totalt 12000 kvm som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvm.
Nybyggnad av veterinärstation i Lackarebäck, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av specialistdjursjukhus (7500 kvm). Den centrala innergården blir en grön oas och rymmer möjlighet till både hundrastning och återhämtning för personalen. Byggnadens nedersta plan blir parkeringsgarage (4500 kvm). Klassas Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av skola och sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola och sporthall.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 170 hyresrätter i flerbostadshus. På markplanen kommer även lokaler för exempelvis café och enklare restaurangverksamhet upplåtas. Kvarteret kommer att förses med solceller och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Avser nybyggnad av kontor- och äldreboende.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 14 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av 96 lägenheter flerbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i flerbostadshus vid fd Ekhagaskolan. Markarbetet påbörjas i januari 2022.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal, område 3
Projektet avser nybyggnad av ca 60 enbostadshus.
Rivning och nybyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av skola. Har tidigare ingått i objektnummer 1633426.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad. Markarbetet påbörjas i maj/juni 2022.
Rivning och nybyggnad av isstadion i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av bandyhall. Rivnings- mark-, schakt- och betongarbeten påbörjas i mars 2022. Överbyggnaden påbörjas i mars 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad. Markarbetet påbörjas i maj 2022.
Nybyggnad av bostäder i Södra Toltorp, Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus i andra etappen. Etapp 1 finns på projektid: 1422521
Nybyggnad av fjärrkylanläggning i Mölndal
Nybyggnad av en huvudbyggnad som är 16 x 49 m (fasadhöjd 13 m) med tillhörande markarbeten samt pålning och grundläggning för denna byggnad. Det ingår även en hel del rör i mark, för de rör som ligger inom arbetsområdet. Ett fundament till en framtida ackumulatortank ingår. Markarbetet påbörjas i maj 2022.
Nybyggnad av radhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 5 st radhus. Markarbetet påbörjas i maj 2022.
Nybyggnad av affärshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av industributik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 9-10 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar samt återställning av gaturummet. Objektet är beläget i Tulebo mellan Tulebo strandväg och Tulebovägen.
Kyltorn och frekvensomriktare i Mölndal
Projektet avser upphandlingen av öppna kyltorn om en totaleffekt på ca 12 MW med tillhörande frekvensomriktare.
Ny stomvattenledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny stomvattenledning med en total ca 1800 meter lång sträcka fördelat på en 1400 meter ledningssträcka i dimensionen 1000 mm stål och en ca 400 meter lång sträcka i dimension 600 mm i segjärn.
Stängselåtgärder inom region Väst, etapp 8
Lindome, Mölndal, Floda, Råtorp, Rävlanda, Kil godsbangård, Sunne ,Hogstorp, Lidköping samt option på Stenstorp och Kil. Kil bangård ska genomföras innan 2022-09-30, Sunne ska genomföras mellan 2023-01-01 till 2023-02-28, Lindome, Mölndal, Floda, Råtorp, Rävlanda, Kil bangård, Hogstorp och Lidköping ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2022-12-31, optionen Stenstorp och Kil ska vara klara för slutbesiktning senast 2023-05-31.
Nya VA-serviser i Mölndal
Projektet avser anläggning av nya VA serviser till fastigheterna Stiernhielm 7 och 16 samt omläggning av befintligt vatten-, spillvatten samt dagvattensystem på en sträcka av ca 40 meter i grönyta längs Bifrostgatan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).