Aktuell nybyggnation i Mellerud

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av enbostadshus i Mellerud
Förnyad strandskyddsdispens för nybyggnad av två stycken enbostadshus, etablering av tomtplats, nybyggnad av minireningsverk samt ny vägdragning.
Nybyggnad av vattenledning
Avser nybyggnad av vattenledning.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Mellerud
Avser anläggning av cirkulationsplats i Ängenäs, Melleruds kommun.
Nybyggnad av tvätthall i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av carport i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, carport/förråd Kanoten 4,5.
Nybyggnad av gäststuga i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad komplementbyggnad, gäststuga.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggad av torgbyggnad, nybyggnad av pegola samt entrépelare.
Nybyggnad av transformatorstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av kontor i Mellerud
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för kontors- och manskapsbodar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.