Aktuell nybyggnation i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av kriminalvårdsanläggning i Mariestad
Utbyggnad av Rödjan med 150 platser i en högre säkerhetsklass. Nya platser på den öppna delen tillkommer också, så att Rödjan får cirka 350 platser totalt.
Nybyggnad av brandstation i Mariestad
Utredningar gällande möjligheterna för att bygga en ny brandstation pågår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av 52 hyreslägenheter i två huskroppar. Huset är på 5 våningar med inredd vind. Fastigheterna kommer att byggas i ljust tegel
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Kronotorps förskola (1442296).
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus upp till sju våningar plus en indragen takvåning. Utöver bostäder möjliggör detaljplanen även viss verksamhet som kontor, hotell och småskalig handel.
Nybyggnad av radhus i Mariestad
Nybyggnad av radhus och lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av flerbostadshus - 4 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av 7 flerbostadshus - 4 lägenheter med förråd, Sänningen 1,2,3,4,5,6,7.
Nybyggnad av campingstuga i Mariestad
Nybyggnad av 10 st övernattningsstugor och ett tvättförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av 3 flerbostadshus - 4 st lägenheter med förråd, Hornborgasjön 5,6,7.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus - med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Mariestad
Nybyggnad av skärmtak över utslagsplatser.
Nybyggnad av lager i Mariestad
Nybyggnad av tillfälliga lagertält - tom 2023-12-31.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t1043 isstadion samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t1234 gummerstad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - 41056 låstad k:a.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - 41150 nolgården låstad.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - 41205 prästekullen.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - 41275 valla.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Mariestad
Nybyggnad av pumpstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.