Aktuell nybyggnation i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av flerbostadshus. 144 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av 129 st lägenheter i 9 våningshus. 1-4 rok. Gemensam lokal på våning 10
Nybyggnad av vindkraftverk i Mariestad
Nybyggnad av - 1 vindkraftverk.
Nybyggnad av bostäder i Mariestad
Avser nybyggnad av nytt bostadsområde intill Lekevi IP i Mariestad. Den inriktning som beskrivs i översiktsplanen är blandad småhusbebyggelse och omfattar cirka 30-50 bostäder samt att området ska knyta an till de intilliggande stadsdelarnas karaktärer.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av villatomter i Mariestad
Nu planeras för cirka 30 stycken nya tomter på Västra Ekudden. Området ligger ett stenkast från Vänerns strand och har Ekuddens naturområde som närmsta granne. Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 30 nya villor i centralt och sjönära läge. Området bedöms utifrån dess läge vara attraktivt för nybyggnation och bidra till att uppnå kommunens mål om bostadsbyggnation och utveckling.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av maskinhall i Mariestad
Nybyggnad av industri - halmlager. byggnad 040, Nybyggnad av industri - maskinhall. byggnad 038, Nybyggnad av industri - vedhantering. byggnad 039 Marieholm 1:8.
Nybyggnad av lager i Mariestad
Nybyggnad av butiks- och lagerlokal.
Utveckling av Camping i Mariestad
Planer finns på nybyggnad av stugor, bryggor samt båthamn.
Nybyggnad av sopstation i Mariestad
Nybyggnad av - avfallsstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).