Aktuell nybyggnation i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av småhus, kedjehus och radhus i Skalhamn
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Anläggande av dykdalb vid Finnsbo färjeläge i Lysekil
2 dykdalber vid Finnsbo färjeläge, Gullmarsleden.
Nyanläggning av VA-ledningar och pumpanläggningar i Lysekil, Etapp 1
Avser markförläggning av nya dricksvatten-, spillvatten samt dagvatten- ledningar i Gullmarsbaden, med anslutning till befintliga huvudledningar.
Anläggande av GC-väg i Lysekils
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg mellan Fiskebäckskil och Skaftö Golfklubb, längs den stora vägen 785.
Leverans av nytt reservkraftsaggregat, Lysekil
Avser ett komplett containerbaserat reservelverk samt ett serviceavtal till Fiskebäcksvik lotsplats. Reservkraftverket ska leverera minst 70 kVA PRP vid cos fi 0.8 400/230V 50 Hz, och högst 100 kVA PRP vid cos fi 0.8 400/230V 50 Hz.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av barack i Lysekil
Tidsbegränsat bygglov 2021-08-01 till 2024-05-31 för uppställning av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Lysekil
Tidsbegränsat bygglov 2021-09-01 till 2022-04-30 för uppställning av byggbodar.
Nybyggnad av plank i Lysekil
Bygglov för plank.
Nybyggnad av grupphus i Lysekil
Förhandsbesked avseende 3 enbostadshus på tilltänkta avstyckningar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.