Aktuell nybyggnation i Lilla Edet

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus och skola i Lödöse, Lilla Edet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra radhus samt en låg- och mellanstadieskola. Detaljplanen är ett första steg mot att koppla samman Lödöse med Lödöse södra station.
Nybyggnad av brandstation i Lilla Edet
Avser nybyggnad av brandstation på Juno-tomten vid Lilla Edets södra infart. Bland annat får man en tvätthall för fordonen, särskilt utrymme för att hantera utrustning efter utryckning, övningsområde intill brandstationen mm.
Nybyggnad av förskola i Lilla Edet
Syftet med planen är att möjliggöra förskola i anslutning till Ström, Lilla Edet. Tidplan för fortsatt planarbete - Samråd: hösten 2021, Antagande: mars 2022, Laga kraft: juli 2022.
Nybyggnad av bostäder i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Lilla Edet
Fortinova äger en central fastighet i Lilla Edet som är möjlig att utveckla genom förtätning. Uppskattningsvis borde det vara möjligt att uppföra ytterligare 30-40 lägenheter inom fastigheten.
Nybyggnad av asfaltsverk i Lilla Edet
Nybyggnad av asfaltsverk.
Byte av rörbroar i Lilla Edets kommun
Byte av 2 rörbroar; bro 100-58260-1 över Gårdaån vid väg 1996 samt bro 100-54215-1 över bäck vid Dunevallen väg 2000.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).