Aktuell nybyggnation i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Nybyggnad av strandpromenad mm i Lidköping
anläggning av strandpromenad, vattenpark, pir och bryggor. Planområdet är beläget väster om Västra hamnområdet och Lidans mynning. Framnäs småbåtshamn innefattas i planområdet och hamnen utgör gräns åt öster. Planområdet gränsar till Strandgatan i öster och i söder utgörs plangränsen av nuvarande strandlinje nordost om Vänermuseet och Framnäsbadet. I väster gränsar området till Kronocamping och Framnäs bollplaner. Planområdet ligger på cirka 1,2 kilometers gångavstånd från centrala Lidköping.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sjölunda
Avser nybyggnad av bostadsrättslägenheter i blandad bebyggelse. Kedjehus och parhus samt 2-3 stycken flerfamiljshus i två plan.
Nybyggnad av lager och kontor i Lidköping
Borga bygger lagerhall och kontor i Lidköping. Under hösten 2021 öppnar företaget BLYS VIP sina nya lokaler där bottenplattan är 774 kvm och till det ett entresolbjälklag på 280 kvm.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 20 radhus. Planerat projekt efter 1133146.
Nybyggnad av villor i Lidköping
Avser nybyggnad av 12 st villor (modell Senior 75) med solceller på taket.
Nybyggnad av parhus, radhus och enbostadshus i Lidköping
Projektet avser ca 30 lägenheter. Geologisk underökning ska utföras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 2 våningar. Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (15 st lägenheter).
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av parhus/radhus (2+5 lgh).
Ny gc-väg längs väg 2611 mellan Filsbäck-Helde
Ca 1600 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st parhus (6 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggande av fibernät för bredband inom Lidköpings kommun
Avser grävning, fibersvets, blåsning och montering, Lidköpings Bredband.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad cirka 1200 kvm.
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager, cirka 300 kvm
Nybyggnad av lager i Lidköping
nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av serverhall i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av serverhall.
Ny konstgräsplan i Lidköping
Nyanläggning av konstgräsplan och belysning för breddfotboll på Ågårdens idrottsområde Befintliga markförhållande (gräsplan) anpassas för ny beläggning med konstgräs. Nytt slutet dräneringssystem. Ny installation av belysning samt avgränsande staket med spelarentré och grindar
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad (snickeriverkstad).
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av oisolerad lagerhall på 1000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (8 lgh) och komplementbyggnad, befintlig kiosk rivs.
Nybyggnad av garage i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radgarage/lager.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av betongpark/skateboardanläggning.
Nybyggnad av cistern i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sop-/cykelförråd).
Nybyggnad av sophus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sophus), befintligt rivs.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulbyggnad (obemannad livsmedelsbutik).
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak med solceller över bilparkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, befintlig rivs.
Nybyggnad av pumpstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation/pumphus vatten.
Nybyggnad av plank i Lidköping
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av anslutningsväg i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för infart och parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.