Aktuell nybyggnation i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Lidköping
Syftet med detaljplanen för del av Råda 5:1 (Silverbyn) är att göra det möjligt att bygga bostäder. Karaktären av området ska vara tätt och småskaligt med möjlighet till komplettering av nya bebyggelsetyper, exempelvis flerbostadshus och radhus. Området bedöms ha god koppling till staden och beräknas inrymma ca 80 nya bostäder.
ROT-renovering omr 101 i Lidköping
ROT-renovering med kvarboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av 35 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 20 radhus. Planerat projekt efter 1133146.
Nybyggnad av villor i Lidköping
Nybyggnad av 9st villor med solceller
Nybyggnad av varuhus i Lidköping
Avser nybyggnation av ett JULA-varuhus på det nya industri- och handelsområdet Kartåsen i Lidköping.
Nybyggnad av bilanläggning i Lidköping
Planer finns för uppförande av en bilhall på det nya industri- och handelsområdet Kartåsen i Lidköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus (22 lgh) och 7 st komplementbyggnader. Projektet går efter projektet Skatan på id: 2078048
Nybyggnad av radhus i Askeslätt, Lidköping
Avser nybyggnad av 19 radhus i 2 plan med egen trädgård och förråd i kv Tuvsäven, Askeslätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnation av ca 34 hyresrättslägenheter i r kvarteret Sylörten i Askeslätt 2B Östra.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av bilhall i Lidköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, bilhall.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Nybyggnad av fyra parhus och enbostadshus.
Nybyggnad av GC-väg, GC-bro och GC-tunnel m.m i Lidköping
Avser anläggning av, GC-bana, GC-tunnel och GC-bro, samt dagvattenhantering mm. Objektet ligger i Kartåsenområdet, i anslutning till Götenevägen i södra Lidköpings tätort.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av 2 industribyggnader.
Nybyggnad av lagerhall i Lidköping
Avser nybyggnation av lagerhall vid Tågdepån på Sockerbruksgatan i Lidköpings kommun. Kallhall.
Dagvattenutbyggnad Kartåsen etapp 13 Dagvatten sydöst i Lidköping
Projektet avser anläggning av ytvattenhantering, dagvattenavledning och dagvattenhantering för detaljplaneområdet Kartåsen.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Lidköping
Avser nytt fjärrvärmeledningssystem på Kv Rapsbaggen 1 och 2, Västgötagatan 1-249 i Lidköping.
Nybyggnad av cistern i Lidköping
Nybyggnad av bioreaktortank.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).