Aktuell nybyggnation i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamheter i Lidköping
Planerna för kvarteret Laken 18 är att bygga cirka 130 nya bostadslägenheter samt att anpassa bottenplan mot Skaragatan för fortsatt centrumverksamhet med en kommunal mötesplats för äldre samt hemvårdens lokaler. Här ser vi också gärna 30-40 trygghetsbostäder på de övre våningsplanen i huset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnation av ca 34 hyresrättslägenheter i r kvarteret Sylörten i Askeslätt 2B Östra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st fristående hus med äganderätt. Husen blir i två plan med en bostadsyta på 130 respektive 138 kvadratmeter. Två olika hustyper erbjuds beroende på vilken tomt som väljs, och alla villorna har grovplanerad tomt och uteplatser i syd- och/eller västerläge. Carport och förråd ingår till varje bostad.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Lidköping
Avser nybyggnad av produktionsanläggning med kontor för Crescocito AB.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad samt gymnastiksal. Idag finns det 32 boendeplatser som ska utökas till 48. Nybyggnaden ska minst uppnå kraven som ställs för Miljöbyggnad brons.
ROT-renovering omr 101 i Lidköping
ROT-renovering med kvarboende.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av lagerbyggnad och verkstad.
Dagvattenutbyggnad Kartåsen etapp 13 Dagvatten sydöst i Lidköping
Projektet avser anläggning av ytvattenhantering, dagvattenavledning och dagvattenhantering för detaljplaneområdet Kartåsen.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Lidköping
Avser nytt fjärrvärmeledningssystem på Kv Rapsbaggen 1 och 2, Västgötagatan 1-249 i Lidköping.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).