Aktuell nybyggnation i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Befintliga hus kan komma att rivas på Nonnens väg 18 och Hästhagsvägen 2 & 4 och ersätta dem med nya och betydligt fler lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Planer finns för nybyggnation av sjönära flerbostadshus vid Sjölunda strand. I ansökan om planbesked avser det cirka 150 lägenheter i två till sex våningar.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sjölunda
Avser nybyggnad av bostadsrättslägenheter i blandad bebyggelse. Kedjehus och parhus samt 2-3 stycken flerfamiljshus i två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 20 radhus. Planerat projekt efter 1133146.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (29 lgh) och komplementbyggnader, befintligt garage rivs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus (22 lgh) och 7 st komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (15 st lägenheter).
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 5 st radhus (20 lgh).
Nybyggnad av LSS-boende i Lidköping
Planer finns att på en fastighet eller en fastighetsyta på ca 550-600 BTA. Att inrätta en LSS-boende bestående av en gruppbostad med sex boendeplatser i ett våningsplan på markplan. Gruppboendet ska ligga centralt i Lidköping, i ett lugnt område.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av 90 lägenheter. Det kan komma bli punkthus, kedjehus eller flerbostadshus. Rivning och sanering på id: 1582638
Nybyggnad av lager och kontor i Lidköping
Borga bygger lagerhall och kontor i Lidköping. Under hösten 2021 öppnar företaget BLYS VIP sina nya lokaler där bottenplattan är 774 kvm och till det ett entresolbjälklag på 280 kvm.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Nybyggnad av fem st bostäder, garage och stall rivs.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st parhus (6 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggande av fibernät för bredband inom Lidköpings kommun
Avser grävning, fibersvets, blåsning och montering, Lidköpings Bredband.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidköping
Nybyggnad av utomhus betongpark/skateboardanläggning.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnation av lagerlokaler i två etapper Etapp 1 BYA 1535 kvm, varav Butik 170 Lager 1281 Biyta entresol 554 Teknik 19 Etapp 2 BYA 1151 varav Butik 127 Lager 946 Biyta Entresol 512 Teknik 19
Anläggning av gata, VA, dagvatten, ledningar mm Kartåsen, etapp 3 i Lidköping
Avser anläggning av, gator, VA-ledningar, dagvattenhantering, ledningar mm för del av DP 2 i Kartåsens handelsområde. Objektets läge: Kartåsenområdet, i anslutning till väg 44 i södra Lidköpings tätort, Lidköpings kommun.
Mark- och kanalisationsarbete på Kinnekullebanan
Förberedande arbeten för uppgradering av trafikinformation, etapp 30.
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager, cirka 300 kvm
Nybyggnad av lager i Lidköping
nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av serverhall i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av serverhall.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av oisolerad lagerhall på 1000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad (snickeriverkstad).
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (8 lgh) och komplementbyggnad, befintlig kiosk rivs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus (6-8 lgh).
Nybyggnad av plank i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av altandäck, brygga och plank.
Nybyggnad av cistern i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av silo i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad (silo med silobatteri), markförändring.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sop-/cykelförråd).
Nybyggnad av sophus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sophus), befintligt rivs.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak med solceller över bilparkering.
Nybyggnad av plank i Lidköping
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av garage i Lidköping
nybyggnad av radgarage/lager för 14st bilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.