Aktuell nybyggnation i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ärtfabrik i Lidköping
Avser nybyggnad av ärtfabrik BTA ca 3000 kvm samt lager/magasin BTA ca 2500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Planer finns för nybyggnad av 50 bostadsrätter i Lidköping. Kvarteret kommer bestå av 2 hus om 4 och 5 våningar.
Ny, om-och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser ny, om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola för ca 200 elever. Första våning kommer rymma specialsalar såsom bland annat sy- och träslöjd, musiksal, bildsal och hemkunskapssal. På andra våning blir det basrum och arbetsrum för lärare. Byggnaden kommer uppföras enligt miljöbyggnation nivå silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus (48 st lägenheter) och komplementbyggnader.
Omläggning av vatten- och dagvattenledningar i Lidköping
Objektet omfattar anläggning nya VA-ledningar, rivning av bef VA, ny belysningsanläggning, schakt och fyllning för anläggning av el- och bredbandsledningar samt ombyggnad av gata i samband med återställning.
Nybyggnad av sorteringshall vid Återvinningscentral Kartåsen i Lidköping
Avser nybyggnation av en sorteringshall. Hallen ska vara ca 1250 kvadratmeter. Takfotshöjd ca 8,2 m.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Utbyte av rörbroar i Stora Mellby och södra Marbäck
Bro 15-1245-1 över Mellbyån S vid st Mellby kyrka och bro 15-1317-1 över Bäckagårdsbäcken S Marbäck. Nya beteckningar 100-58287-1 Mellby samt 15-1880-1 Marbäck.
Utbyggnad av gata och VA vid Kartåsen, etapp 7B i Lidköping
Objektet omfattar anläggning av gator, VA-ledningar, gatubelysning, el- och bredbandsledningar mm. Objektet ligger i Kartåsens handels- och industriområde, Lidköpings kommun.
Nytt mellanspänningsställverk för Lidköping Energi AB
Avser leverans och montage av mellanspänningsställverk till Lidköpings fjärrvärmeverk. Ställverket är om 12 kV och omfattar 24 brytarfack, varav 2 fack för ångturbingeneratorer och ett mätfack. Dessutom ingår kontrollutrustning samt 110 V system.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av lagerbyggnad (kallförråd).
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).