Aktuell nybyggnation i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamheter i Lidköping
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder och centrumverksamhet i bottenplan mot Skaragatan. Exploateringen avser en bebyggelse som utgår från övriga stadens kvartersstruktur med en mer sluten innergård. Förslaget innehåller ca 130 nya bostadslägenheterna som fördelas i flerbostadshus i 3-5 våningar med en högre byggnad i 8-9 våningar. Parkeringen hanteras i ett underjordiskt garage för att kunna tillgodose en innergård för utomhusvistelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Planer finns för nybyggnation av sjönära flerbostadshus vid Sjölunda strand. I ansökan om planbesked avser det cirka 150 lägenheter i två till sex våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Lidköping
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sjölunda
Avser nybyggnad av bostadsrättslägenheter i blandad bebyggelse. Kedjehus och parhus samt 2-3 stycken flerfamiljshus i två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnation av ca 34 hyresrättslägenheter i r kvarteret Sylörten i Askeslätt 2B Östra.
Ny ångturbin till Lidköping Energi AB
Avser ny ångturbin i storlek 5-10 MW till Lidköping Energi AB. Installation beräknas till vinter 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 14 stycken enbostadshus (bostadsrätter friliggande).
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (29 lgh) och komplementbyggnader, befintligt garage rivs.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 stycken tvåbostadshus (10 bostäder).
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus (22 lgh) och 7 st komplementbyggnader. Projektet går efter projektet Skatan på id: 2078048
Nybyggnad av bostäder i Lidköpings kommun
Nybyggnad av 25 bostadrätter i kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 5 st radhus (20 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (15 st lägenheter).
Nybyggnad av LSS-boende i Lidköping
Planer finns att på en fastighet eller en fastighetsyta på ca 550-600 BTA. Att inrätta en LSS-boende bestående av en gruppbostad med sex boendeplatser i ett våningsplan på markplan. Gruppboendet ska ligga centralt i Lidköping, i ett lugnt område.
Nybyggnad av padelarena i Lidköping
Nybyggnad av padelhall med läktare, sju dubbelbanor, två singelbanor, omklädningsrum, två konferensrum samt shop.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av 90 lägenheter. Det kan komma bli punkthus, kedjehus eller flerbostadshus. Rivning och sanering på id: 1582638
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus (6-8 lgh).
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad samt gymnastiksal. Idag finns det 32 boendeplatser som ska utökas till 48. Nybyggnaden ska minst uppnå kraven som ställs för Miljöbyggnad brons.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
omfattar 5 bostadshus/modulhus med en byggnadsyta på ca 54 m2/hus och med tillhörande altaner samt ett plank.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Nybyggnad av 3 st parhus (6 lgh).
Anläggande av park- gata- gc- och VA i Lidköping
Avser nybyggnation av VA-ledningar och gator samt Parkytor, översvämningsytor och GC-vägar inkl. belysning.
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager, cirka 300 kvm
Dagvattenutbyggnad Kartåsen etapp 7 Dagvatten Nordöst i Lidköping
Projektet avser anläggning av ny dagvattenhantering för dels exploaterings-området, dels naturmark och vägområde mm.
Dagvattenutbyggnad Kartåsen etapp 8 Dagvatten Väst i Lidköping
Projektet avser anläggning av ny dagvattenhantering för dels exploaterings-området, dels naturmark och vägområde mm.
Nybyggnad av kallager i Lidköping
Nybyggnad av kallager/skärmtak samt flytt del av befintligt staket.
Ny konstgräsplan i Lidköping
Nyanläggning av konstgräsplan och belysning för breddfotboll på Ågårdens idrottsområde Befintliga markförhållande (gräsplan) anpassas för ny beläggning med konstgräs. Nytt slutet dräneringssystem. Ny installation av belysning samt avgränsande staket med spelarentré och grindar
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av oisolerad lagerhall på 1000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Anmälan om rivning av teknikhus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidköping
Ansökan om bygglov för anläggande av discgolfbana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.