Aktuell nybyggnation i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Margretelund, Lidköping
Planer finns för nybyggnation av ca 75 lägenheter i Magretelund, Lidköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Hyresrättsprojekt i 2-plan i Vinninga. Detaljplanen har ännu inte vunnit laga kraft.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Yta: ca 3000 kvm Möjlighet att styckas av till 3 tomter Öppen för alla typer av boendeformerd Detaljplanen medger 1 plan och 20 % byggnadsarea
ROT-renovering omr 101 i Lidköping
ROT-renovering med kvarboende.
Nybyggnad av bilanläggning i Lidköping
Planer finns för uppförande av en bilhall på det nya industri- och handelsområdet Kartåsen i Lidköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av 130 lägenheter. Det kan komma bli punkthus, kedjehus eller flerbostadshus. Rivning och sanering på id: 1582638
Ny gc-väg längs väg 2611 mellan Filsbäck-Helde
Ca 1600 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad samt gymnastiksal. Idag finns det 32 boendeplatser som ska utökas till 48. Nybyggnaden ska minst uppnå kraven som ställs för Miljöbyggnad brons.
Anläggning av gata, VA, dagvatten, ledningar mm Kartåsen, etapp 14-16 i Lidköping
Avser anläggning av gata, VA-ledningar, avlopp-pumpstation, dagvattenhantering, el- och bredbandsledningar. Objektets läge: Kartåsenområdet, i anslutning till väg 44 i södra Lidköpings tätort.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Sjukhuspark vid sjukhus i Lidköping, etapp 2
Avser ändring av utvändig hårdgjord markyta samt grönytor på Skas Lidköping om en yta av ca 5000 Kvm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).