Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Aspen
Projektet avser nybyggnad av ca 500 lägenheter i blandad bebyggelse.
Rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2
Projektet avser rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grundskola i Lerum
Planer finns för ny F-6 skola för ca 800-1000 elever, särskola för ca 50 elever samt idrottshall. Avser fastigheterna Dergården 1:29, Dergården 1:114, Dergården 1:2 och Hallegården 1:43.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av resecentrum i Lerum
Avser nybyggnad av Lerums resecentrum. Omfattar utrymmen för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum kan också innehålla plats för kiosk, kafé och andra verksamheter. Byggnaden planeras i tre våningar, med framförallt resefunktioner i bottenvåningen och andra centrumfunktioner i de övre planen.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Floda, Lerum
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med garage i suterrängdel.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 55 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus. Markarbeten påbörjas i november 2020.
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Lerum
Avser ny-, om- och tillbyggnad av skola.
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Lerum
Avser ny-, om- och tillbyggnad av skola. Rivningsarbetet påbörjas i augusti 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två tvåninghus med radhuskaraktär.
VA-utbyggnad i området mellan Alsjön och Kroksjön, Lerum
Avser utbyggnad av VA i området mellan Alsjön och Kroksjön. Det aktuella området omfattar cirka 150 fastigheter.
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Ny elektrisk ledning Romelanda Stenkullen
Romelanda-Stenkullen ny 400 kV-ledning, ca 73 km.
Ny elektrisk ledning i Stenkullen
Stenkullen-Horread CL32 S4-6
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Aggetorp 1:25,1:156,1:157.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Cirkulationsplats i korsningen Härskogsvägen, Hedeforsvägen och av- och påfartsrampen till E20 vid trafikplats Kastenhof. Högersvängfält från avfarten från E20 västerut på Hedeforsvägen.
Nybyggnad av padelhall i Lerum
Nybyggnad av en padelhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med ca 60 lägenheter och komplementbyggnader.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnation av tre enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Lerum
Avser nybyggnation av ett parhus BTA ca 290 kvm, samt en villa BTA ca 120 kvm.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnation av en verksamhet.
Anläggande VA-ledningar och pumpstationer i Lerums kommun
Objektet avser nyanläggning av vatten, spill- och dagvattenledningar inkl. dagvattenmagasin, serviser samt pumpstationer för avlopp. Samt även mindre hårdgjorda ytor invid pumpstationerna. Ledningar: Spillvatten ca. 1150 m Vatten ca. 1415 m Dagvatten ca. 1005 m Tryckavlopp ca. 280 m Pumpstationer 4 st
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industribyggnad.
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 3
Avser utbyggnad av vatten och spillvattenledningar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lerum
Bygglov uppförande återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats hjällsnäsvägen/mjörnbo allé.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Nybyggnad av en bullervall ekvägen.
Nybyggnad av telestation i Lerum
Nybyggnad av en teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.