Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola i Lerum
Avser nybyggnad av F-6 skola för ca 800-1000 elever, särskola för ca 50 elever samt idrottshall. Avser fastigheterna Dergården 1:29, Dergården 1:114, Dergården 1:2 och Hallegården 1:43.
Nybyggnad av bostäder i Lerum, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Tollered, Lerum
Planer finns för 85 nya bostäder i blandad bebyggelse - hyreslägenheter, småhus och bostadsrätter.
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Lerum
Avser ny-, om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus. Objektets läge: gränsar till Förbos befintliga bostadsområde vid Hallegårdsvägen och fastigheten ligger norr om Hallegårdsvägen. Miljöcertifieras enligt Miljöbyggand Silver.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola .
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Avser nybyggnation anläggning, vattenreservoar.
Ombyggnad av busshållplatser samt korsningar längs väg 1939 i Lerum
Ombyggnad av 2 busshållplatser, flytt av 1 hållplats. Ombyggnad av korsningarna Gråbovägen/Olstorpsvägen och Gråbovägen/Lundbyvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 9 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank.
Ny elektrisk ledning Ingelkärr Stenkullen
Ingelkärr-Stenkullen ny luftledning för 400 kV, ca 17 km. Omfattar projektplanering, avverkning, anläggande av byggvägar, fackverksstolpar i stål med tillhörande fundament samt installation av fas- och topplinor med tillbehör och driftsättning
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenkullen
Avser nybyggnad av återvinningscentral. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad .
Ny överföringsledning mellan Sjövik-Björboholm i Lerum
Projektet överföringsledningar Sjövik-Björboholm är för att Sjöviks reningsverk ska stängas och spillvattnet omhändertas av Gryaab. Sjöviks vattenverk ska försörja Björboholm Norra med vatten. Ledningssträckan är ca totalt 4 300 meter * 2 200 meter sjöledning
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).