Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola i Lerum
Avser en ny skola för 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Projektet innefattar även lokaler för en anpassad skola med plats för cirka 50 elever med särskilda behov. Även en fullstor idrottshall ska byggas på området. Avser även anläggande av en ny huvudväg med en vänd- och busshållplats samt nya gång- och cykelbanor. Utanför skolans område ska det byggas skolvägar med säkra övergångar och tydliga väglinjer. Avser fastigheterna Dergården 1:29, Dergården 1:114, Dergården 1:2 och Hallegården 1:43.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Lerum
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 80 bostäder i flerbostadshus, i 4-6 våningar med kontor och verksamhetslokaler i entréplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
VA-utbyggnad i området mellan Alsjön och Kroksjön, Lerum
Avser utbyggnad av VA i området mellan Alsjön och Kroksjön. Det aktuella området omfattar cirka 150 fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 1
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt komplementbyggnad. Et 2 id nr-2329723 och Et 3 id nr- 2329724.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenkullen, Lerum, etapp 1
Avser bl.a. mark- och ledningsarbeten, kulvertering av befintlig bäck, sedimentationsdamm, vägar och ytskiktsarbete m.m i samband med byggnation av ny kretsloppspark Stenkullen. Byggnation av verksamhetslokaler utförs i egen entreprenad projekt ID 2296675.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus med komplementbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av industrilokal/lagerlokal samt mur och plank.
Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Nybyggnad av verksamhetslokal. 24SJU är en obemannad konceptbutik som kommer färdig byggd till platsen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).