Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola i Lerum
Avser nybyggnad av F-6 skola för ca 800-1000 elever, särskola för ca 50 elever samt idrottshall. Avser fastigheterna Dergården 1:29, Dergården 1:114, Dergården 1:2 och Hallegården 1:43.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av bostads- och hyresrättslägenheter ca 160 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Lerum
Avser ny-, om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2
Projektet avser rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Lerum
Avser ny-, om- och tillbyggnad av skola. Rivningsarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 55 lägenheter. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av bostads & rekreationsområde i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 500 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Hallsås, Lerum
Avser nybyggnad av 47 hyresrättslägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Gråbo, Lerum
Avser nybyggnad av 39 radhus om 117 kvm. Inflyttning beräknas till årsskiftet 2022/2023.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus och 3 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av padelhall i Lerum
Nybyggnad av två stycken padelhallar med 9 banor.
Nybyggnad av radhus i Lerum
Avser nybyggnad av radhus med 12 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två tvåninghus med radhuskaraktär.
Nybyggnad av parhus i Lerum
Nybyggnad av två tvåbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 9 lägenheter.
Ny elektrisk ledning Ingelkärr Stenkullen
Ingelkärr-Stenkullen ny 400 kV-ledning, ca 17 km.
Utbyggnad av fibernät i Lerum
Avser byggnation av ett fiberprojekt i Lerum. Entreprenaden innefattar såväl schakt som installationsarbete.
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Avser nybyggnation anläggning, vattenreservoar.
Nybyggnad av gruppbostad i Lerum
Tillbyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av kontor i Lerum
Nybyggnad av kontorshus.
Anläggande VA-ledningar och pumpstationer i Lerums kommun
Objektet avser nyanläggning av vatten, spill- och dagvattenledningar inkl. dagvattenmagasin, serviser samt pumpstationer för avlopp. Samt även mindre hårdgjorda ytor invid pumpstationerna. Ledningar: Spillvatten ca. 1150 m Vatten ca. 1415 m Dagvatten ca. 1005 m Tryckavlopp ca. 280 m Pumpstationer 4 st
Nybyggnad av badhus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett kallbadhus.
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 3
Avser utbyggnad av vatten och spillvattenledningar.
Färdigställande av gata i Gråbo, Lerums kommun
Avser färdigställande av Mjörnbo allé i Gråbo, mellan Hjällsnäsvägen och Röselidsskolan, i Lerums kommun. Sträcka ca 550 m. Arbetets omfattning: Ytskiktsarbeten i form av toppbeläggning, detaljutformning torgytor, färdigställande av parkeringsplatser, trädplantering, skyltning m.m.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Förhandsbesked för nybyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av restaurang i Lerum
Ändring av värme och vattensystem.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industri.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus, samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Lerum
Nybyggnad av två moloker.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus samt mur, plank och komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Lerum
Bygglov för uppförande av mur.
Konsultuppdrag avseende bredband, Lerums kommun
Avser bredbandssamordnare för att samordna samtliga insatser och leda arbetet i att uppfylla bredbandsstrategin.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.