Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 55 lägenheter. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av grundskola i Lerum
Planer finns för ny F-6 skola för ca 800-1000 elever, särskola för ca 50 elever samt idrottshall. Avser fastigheterna Dergården 1:29, Dergården 1:114, Dergården 1:2 och Hallegården 1:43.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Floda, Lerum
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med garage i suterrängdel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus. Markarbeten påbörjas i november 2020.
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Lerum
Avser ny-, om- och tillbyggnad av skola.
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Lerum
Avser ny-, om- och tillbyggnad av skola. Rivningsarbetet påbörjas i augusti 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två tvåninghus med radhuskaraktär.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 9 lägenheter.
Ny elektrisk ledning i Stenkullen
Stenkullen-Horread CL32 S4-6
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Cirkulationsplats i korsningen Härskogsvägen, Hedeforsvägen och av- och påfartsrampen till E20 vid trafikplats Kastenhof. Högersvängfält från avfarten från E20 västerut på Hedeforsvägen.
Nybyggnad av padelhall i Lerum
Nybyggnad av en padelhall.
Utbyggnad av fibernät i Lerum
Avser byggnation av ett fiberprojekt i Lerum. Entreprenaden innefattar såväl schakt som installationsarbete.
Nybyggnad av parhus i Lerum
Avser nybyggnation av ett parhus BTA ca 290 kvm, samt en villa BTA ca 120 kvm.
Anläggande VA-ledningar och pumpstationer i Lerums kommun
Objektet avser nyanläggning av vatten, spill- och dagvattenledningar inkl. dagvattenmagasin, serviser samt pumpstationer för avlopp. Samt även mindre hårdgjorda ytor invid pumpstationerna. Ledningar: Spillvatten ca. 1150 m Vatten ca. 1415 m Dagvatten ca. 1005 m Tryckavlopp ca. 280 m Pumpstationer 4 st
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Nybyggnad av en bullervall ekvägen.
Nybyggnad av telestation i Lerum
Nybyggnad av en teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lerum
Bygglov uppförande återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats hjällsnäsvägen/mjörnbo allé.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Tidsbegränsat lov för uppställning av väggelement samt uppförande av bullerskydd, gäller till 2026-02-15, stillestorps industriväg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.