Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i ett punkthus med 14 våningar och ett lamellhus med 7 våningar med kommersiella lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 128 hyres- och bostadsrättslägenheter, ca 10 lokaler i samma byggnader, varav 2 st är tänkta att bli restauranger. Parkeringsgarage kommer att byggas under gården. 2 gårdshus på 4 rum och kök kommer att byggas inne på gårdsområdet. Husen byggs enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kongahälla, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 99 bostadsrättslägenheter samt källare med garage i två våningar. Lägenheterna får varierande storlekar, från 1:or på 35 kvadratmeter till 5:or på 117 kvadratmeter. Huset byggs med en lägre del på sex våningar samt en högre på 14 våningar, som blir Kungälvs högsta hus. Solceller kommer att installeras på taket som delvis kommer att ha sedumtak. Projektet miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 2, etapp 1 och 3 m fl
Projektet avser nybyggnad av 55-65 lägenheter i flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Projektet kommer att indelas i fler etapper.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. På det gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 23 lägenheter i radhus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas hösten 2021.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. På det gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 2, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i radhus och fyrbohus. Markarbetet påbörjas i juni 2021.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i par- och radhus med bostadsrätter i storlekar mellan cirka 110–140 kvadratmeter fördelat på två eller två och en halv våningar. Markarbetet påbörjas i juni 2021.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i radhus och kedjehus. Markarbetet påbörjades i februari 2021.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av friskola, skolgård och miljöhus. Markarbetet påbörjas i juni 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av fem st bostadshus med totalt 26 lägenheter samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 108 barn (1500 kvm).
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Överföringsledningen för sträcka F är en del i arbetet med att säkra och utöka dricksvattenförsörjningen i kommunen. I etapp F ingår bl a 1. Rörgrav och förläggning, traditionell schakt 2. Rörgrav och förläggning, schaktfri metod 3. Återställning av vägar 4. Korsningar av Trafikverkets vägar samt järnväg 5. Två stycken spillvattenpumpstationer
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus med 2 och 2,5 våning.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nya VA-ledningar i Kode
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av distributionscenter för fisk- och sjömatsprodukter.
Nybyggnad av LSS gruppbostad/servicebostad i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av LSS gruppbostad/servicebostad.
Nybyggnad av LSS-boende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av radhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 18 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av 12 st enbostadshus Lundby 2:22,Torrebräcka 1:15,Ormo 3:1,Lyckäng 1:1,Gunneröd 1:6,Toreby 2:2,Hermansby 2:25,Nereby 5:1. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 14 styckebyggda enbostadshus som kommer att säljas styckevis. Hammar 6:2,4:3,Lundby 2:2,Alekärr 1:6,Lycke-ryr 2:9,Sanner 2:1,Ringby 2:10,Jäger 1:23.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och personalrum. 11000 kvm tomt. Omfattning oklar. Sprängningsarbeten pågår.
Hyra av servicebostäder avsedda för personer med LSS-beslut i Kungälv
Projektet avser hyra av 12 servicelägenheter och en kontaktlägenhet samlat i en byggnad. Kommunen hyr hela byggnaden och upplåter lägenheterna i andra hand till personer med LSS-beslut. Kan bli nybyggnad eller ombyggnad till servicelägenheter.
Verksamhetsområde för handel och verksamheter i Kungälv
Projektet avser mark för handel och verksamheter som är till försäljning.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-infrastruktur i Kungälv
Projektet avser ny VA-infrastruktur mellan Ytterby och västerut till området kring Harestad. Området saknar kommunalt VA.
Nya byggnader för scrubber i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två byggnader för scrubber vid ishall och bandyplan.
Ny pumpstation samt ledningar i Kungälv
Projektet avser ny pumpstation och 2 nya ledningar under älven.
Nybyggnad av ridhus i Kungälv
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av industri/ lagerbyggnad på ca 1400 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lokal/hall.
Reservkraftanläggning för vattenverk i Kungälv
Projektet avser uppförande av reservkraftanläggning i containerutförande. Reservkraftanläggningen ska utgöra en reservmatning och vara en backup för odrinarie nätmatning.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus, Restad 3:9,3:40,3:39. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus Guntorp 3:2,Grokareby 2:13.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av 6 komplementbyggnader, installation vvs, ändring brandskydd Idun 4,Oden 9,Oden 4,Heimdal 9,Grindstugan 1,Tyr 3.
Nybyggnad av båthall i Kungälv
Nybyggnad av båthallar, rekonditioneringsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av komplementbyggnad till simbadet.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungälv
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Kungälv
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 1,5 år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 1,5 år för byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 10 år för komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 6 månader för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för byggbodar, containrar, parkering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tre år för byggbodar.
Paviljonger till skola i Kungälv
Projektet avser uppställning av skolpaviljong. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.