Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 126 lägenheter i ett punkthus med 14 våningar och ett lamellhus med 7 våningar med kommersiella lokaler i bottenplan.
Hyra av LSS bostäder avsedda för personer med LSS-beslut i Kungälv
Projektet avser hyra av 12 servicelägenheter och en kontaktlägenhet samlat i en byggnad. Kommunen hyr hela byggnaden och upplåter lägenheterna i andra hand till personer med LSS-beslut. Kan bli nybyggnad eller ombyggnad till servicelägenheter.
Nybyggnad av överföringsledning i Kungälv, etapp 3 A och 3 B
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar. Etapp 3 A omfattar nybyggnad av ca 2400 meter överföringsledningar och etapp 3 B nybyggnad av ca 3700 meter överföringsledningar.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 45 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Radhus i två plan om ca 110 kvm och lägenheter på 2-4 rok i två våningar mot gemensamhetsytorna och fyra våningar mot infartsgatan, med naturliga utgångar till natur och kommunikationer. Uppskattad kostnad.
Nya VA-ledningar i Kode
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av fem st bostadshus med totalt 26 lägenheter samt komplementbyggnader. Markarbetet påbörjades i januari 2022.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 144 barn (1200-1400 kvm) fördelat i två plan och 4 hemvister samt tillagningskök.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2:3
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus och 4 lägenheter i fyrbohus. Markarbetet påbörjas i januari 2022. Betong-entreprenör: West Engineering, Litauen, Alexander Skarstam.
Nybyggnad av byggvaruhus i Kungälv
Avser nybyggnad av anläggning för Beijer Byggmaterial i Kungälv. Det nya byggvaruhuset kommer att bli en fullskalig anläggning. Den totala ytan uppgår till ca 12 000 kvm inklusive en drive-in där allt material kommer finnas under tak.
Ny pumpstation samt ledningar i Kungälv
Projektet avser ny pumpstation och 2 nya ledningar under älven.
Nybyggnad av värmeverk i Kungälv
Projektet avser ett nytt värmeverk som ska öka fjärrvärmeproduktion. Värmeverket kommer bli en helt ny fristående anläggning bestående av 2 nya pannor, P5 för eldning av biobränsle och P6 för eldning av bioolja samt bränslehantering och lager av biobränsle.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nya VA-ledningar i befintligt bostadsområde och hamnverksamhet.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av VA-infrastruktur i Kungälv
Projektet avser ny VA-infrastruktur mellan Ytterby och västerut till området kring Harestad. Området saknar kommunalt VA.
Nybyggnad av VA-ledningar mm i Kungälv
Projektet avser byggnation av 1 pumpstation och avloppsledning ca 300 meter till anslutningspunkt i kommunens nät.
Nybyggnad av VA-ledningar Kungälv
Projektet avser VA för ett området bestående av villabebyggelse. I området finns befintliga VA-anläggningar som ska inventeras och de nya kommunala anläggningarna ska anpassas efter dessa.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 3 stycken kompletta avloppspumpstationer på tre olika positioner utefter en överföringsledning. Alla tillhörande markarbeten ska ingå.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två oisolerade båthallar (som ev kan isoleras senare).
Nya byggnader för scrubber i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två byggnader för scrubber vid ishall och bandyplan.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två lägenheter i ett parhus.
Uppställning av tillfällig modul till skola i Kungälv
Projektet avser tillfällig modul för skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).