Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av en simhall.
Nybyggnad av äldreboende i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 90 lägenheter samt central för hemtjänst.
Nybyggnad av idrottshallar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av tre idrottshallar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av skolbyggnad i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av skolbyggnad med 6 klassrum, kök och matsal samt utemiljö.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Nybyggnad av industri, lager och kontor.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandade upplåtelseformer och hustyper.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 3,4 km.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i parhus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Nybyggnad av industribyggnad samt mur och plank.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Ny tryckstegringsstation och en ventilkammare i Kungälv
Projektet avser projektering och nybyggnad av en tryckstegringsstation för vatten med permanent reservkraft, en ventilkammare för vatten, nya tillfartsytor samt ledningsarbeten för respektive anläggning.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledning.
Nybyggnad av VA-ledningar Kungälv
Projektet avser VA för ett området bestående av villabebyggelse. I området finns befintliga VA-anläggningar som ska inventeras och de nya kommunala anläggningarna ska anpassas efter dessa.
Förnyelse av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser förläggning av ca 500 meter spillvattenledning 400 PP och ca 460 meter vattenledning 280 PE samt förläggning av ny elkabel sam t kanalisation för el och opto-kablar. Ledningsförläggning ska påbörjas i lägsta punkt från korsningen med Bultgatan och motströms upp till korsningen med Rollsbovägen.
Nya överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser överföringsledningar av vatten och avloppsledningar på en sträcka av 600 meter. I sträckan ingår rörgrav för VA, traditionell schakt.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Nybyggnad av handelsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).