Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 315 lägenheter i två flerbostadshus med gemensamt garage i källarplan. Projektet kommer att uppföras i enlighet med Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 126 lägenheter i ett punkthus med 14 våningar och ett lamellhus med 7 våningar med kommersiella lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av värmeverk i Kungälv
Projektet avser ett nytt värmeverk som ska öka fjärrvärmeproduktion. Värmeverket kommer bli en helt ny fristående anläggning bestående av 2 nya pannor, P5 för eldning av biobränsle och P6 för eldning av bioolja samt bränslehantering och lager av biobränsle. ORC-turbin: Againity AB, Ingelstagatan 1, 602, 41 Norrköping, Elin Ledskog.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i flerbostadshus.
Hyra av LSS bostäder avsedda för personer med LSS-beslut samt ev nybyggnad i Kungälv
Projektet avser hyra av 12 servicelägenheter och en kontaktlägenhet samlat i en byggnad. Kommunen hyr hela byggnaden och upplåter lägenheterna i andra hand till personer med LSS-beslut. Kan bli nybyggnad eller ombyggnad till servicelägenheter.
Nybyggnad av skolbyggnad i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av skolbyggnad med 6 klassrum, kök och matsal samt utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av fem st bostadshus med totalt 26 lägenheter samt komplementbyggnader. Markarbetet påbörjades i januari 2022.
Nybyggnad av småindustri i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av industrihus med 20 verksamhetslokaler i två plan med gemensam entré.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 3 stycken kompletta avloppspumpstationer på tre olika positioner utefter en överföringsledning. Alla tillhörande markarbeten ska ingå.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Avser nybyggnad av 6 parhus med 12 bostadsrätter i Kärna, Kungälv. Markarbetet pågår.
Nybyggnad dagvattenledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av dagvattenledning.
Förnya VA-ledningar mm i Kungälv
Projektet avser att förnya ledningar för vatten, spillvatten och kompletterar med dagvattenledningar. I samband med detta förnyas och kompletteras servisenslutningar till privata fastigheter längs gatans södra sida. Vidare monteras flödesmätare och mätarskåp på ny vattenledning. Avvattningen förbättras genom att nya rännstensbrunnar anläggs och ansluts till ny dagvattenledning. Befintlig belysningsanläggning och elskåp byts ut. Fiber förläggs till privat fastighet.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ny pumpstation samt ledningar i Kungälv
Projektet avser ny pumpstation och 2 nya ledningar under älven.
Ny tryckstegringsstation och en ventilkammare i Kungälv
Projektet avser ny tryckstegringsstation och en ventilkammare.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två lägenheter i ett parhus.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av lager till kajaker i 2 våningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).