Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 160 bostadsrätter och hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter & butiker i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lägenheter, 1200 kvm handelslokaler, p-däck i 3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kongahälla, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 99 bostadsrättslägenheter samt källare med garage i två våningar. Lägenheterna får varierande storlekar, från 1:or på 35 kvadratmeter till 5:or på 117 kvadratmeter. Huset byggs med en lägre del på sex våningar samt en högre på 14 våningar, som blir Kungälvs högsta hus. Solceller kommer att installeras på taket som delvis kommer att ha sedumtak. Projektet miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 110 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. På det gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 23 lägenheter i radhus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas i slutet av 2021.
Hyra av LSS bostäder avsedda för personer med LSS-bslut i Kungälv
Projektet avser hyra av 12 servicelägenheter och en kontaktlägenhet samlat i en byggnad. Kommunen hyr hela byggnaden och upplåter lägenheterna i andra hand till personer med LSS-beslut. Kan bli nybyggnad eller ombyggnad till servicelägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Marstrand
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 1-4 våningar i 6 huskroppar och en komplementbyggnad. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 2, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i radhus och fyrbohus. Markarbetet påbörjas i juni 2021.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 45 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Radhus i två plan om ca 110 kvm och lägenheter på 2-4 rok i två våningar mot gemensamhetsytorna och fyra våningar mot infartsgatan, med naturliga utgångar till natur och kommunikationer. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i par- och radhus med bostadsrätter i storlekar mellan cirka 110–140 kvadratmeter fördelat på två eller två och en halv våningar. Markarbetet påbörjas i juni 2021.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandade upplåtelseformer och hustyper. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av distributionscenter för fisk- och sjömatsprodukter, med stora ytor för bla portionering och paketering av fisk och sjömat. Det kommer även att byggas en stor parkering och grönytor. Byggnaden byggs enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad och betygsnivån silver.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter med äganderätt i radhus och kedjehus. Markarbeten påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av friskola, skolgård och miljöhus. Markarbetet påbörjas i juni 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av fem st bostadshus med totalt 26 lägenheter samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 108 barn (1500 kvm).
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av idrottshall (förhyrning).
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter med bostadsrätt i radhus. Markarbeten påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kode
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av värmeverk i Kungälv
Projektet avser ett nytt värmeverk som ska öka fjärrvärmeproduktion. Värmeverket kommer bli en helt ny fristående anläggning bestående av 2 nya pannor, P5 för eldning av biobränsle och P6 för eldning av bioolja samt bränslehantering och lager av biobränsle.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 14 styckebyggda enbostadshus som kommer att säljas styckevis. Hammar 6:2,4:3,Lundby 2:2,Alekärr 1:6,Lycke-ryr 2:9,Sanner 2:1,Ringby 2:10,Jäger 1:23.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar.
Verksamhetsområde för industri i Kungälv
Projektet avser 6 stycken industri tomter som är till försäljning.
Nybyggnad av aktivitetspark i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av VA-infrastruktur i Kungälv
Projektet avser ny VA-infrastruktur mellan Ytterby och västerut till området kring Harestad. Området saknar kommunalt VA.
Nybyggnad av GC-väg och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar och ca 850 meter GC-väg med belysningsanläggning och ny bro samt ca 120 meter gångväg.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad och kontor med delvis två plan.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator, VA-ledningar, belysning samt el och opto i ett befintligt och ett nytt bostadsområde. En ny tryckstegringsstation ska uppföras i områdets sydöstra del.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av industri/ lagerbyggnad på ca 1400 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lokal/hall.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungälv
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Kungälv
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Kungälv
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Ansökan om bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnation av två st enbostadshus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kungälv
Nybyggnad av aktivitetspark med multiarena.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Kungälv
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 10 år för skolmoduler.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 2 år för byggbodar.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fyra år för skolmoduler.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för byggbodar.
Laddstolpar bil vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser laddstolpar bil vid flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.