Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 128 hyres- och bostadsrättslägenheter, ca 10 lokaler i samma byggnader, varav 2 st är tänkta att bli restauranger. Parkeringsgarage kommer att byggas under gården. 2 gårdshus på 4 rum och kök kommer att byggas inne på gårdsområdet. Husen byggs enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 99 lägenheter i flerbostadshus med 7 och 14 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Marstrand
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 1-4 våningar i 6 huskroppar och en komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Markarbeten startar i november 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i ett punkthus med 11 våningar och ett lamellhus med 4 våningar med kommersiella lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 40-50 lägenheter i flerbostadshus, radhus och parhus.
Nybyggnad av radhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 29 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i par- och radhus med bostadsrätter i storlekar mellan cirka 110–140 kvadratmeter fördelat på två eller två och en halv våningar. Markarbetet påbörjas i juni 2021.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 180 barn samt storkök/tillagningskök (1200-1400 kvm).
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn (1200-1400 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i radhus och kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus med 2 och 2,5 våning.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 1
Projektet avser nybyggnad av 7 villor i 1,5 plan.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av 12 st enbostadshus Lundby 2:22,Torrebräcka 1:15,Ormo 3:1,Lyckäng 1:1,Gunneröd 1:6,Toreby 2:2,Hermansby 2:25,Nereby 5:1. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola om med utemiljöer för barnen.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av handelsbyggnad.
Anläggning av gata, VA, dagvatten, ledningar mm Kartåsen, etapp 3 i Lidköping
Avser anläggning av, gator, VA-ledningar, dagvattenhantering, ledningar mm för del av DP 2 i Kartåsens handelsområde. Objektets läge: Kartåsenområdet, i anslutning till väg 44 i södra Lidköpings tätort, Lidköpings kommun.
Nya byggnader för scrubber i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två byggnader för scrubber vid ishall och bandyplan.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar.
Nybyggnad av ridhus i Kungälv
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av industri/ lagerbyggnad på ca 1400 kvm.
Reservkraftanläggning för vattenverk i Kungälv
Projektet avser uppförande av reservkraftanläggning i containerutförande. Reservkraftanläggningen ska utgöra en reservmatning och vara en backup för odrinarie nätmatning.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus, Restad 3:9,3:40,3:39. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av hotell i Kungälv
Nybyggnad av hotell, kontor, bostäder.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungälv
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för två st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Kungälv
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 1,5 år för bodetablering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.