Aktuell nybyggnation i Herrljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Herrljunga
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, förskola på fastigheten Horsby 11:1 mfl.
Nybyggnad av trygghetsboende i Herrljunga
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 48 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Herrljunga
Planer finns för nybyggnation av mellan 30-50 bostäder beroende på storlek och upplåtelseform.
Nybyggnad av förskola i Herrljunga
Syftet är att pröva möjligheten till ny bebyggelse i form av förskola på fastigheten Herrljunga 2:2 samt del av Herrljunga 2:154.
Nybyggnad av radhus/lägenheter i Herrljunga, etapp 1
Avser nybyggnad av bostäder i form av radhus och lägenheter med egen trädgård. Det nya kvarteret ligger centralt i Herrljunga. Kvarteret kommer byggas ut etappvis med 23 bostäder i första etappen. Etapp 2 finns på projektid: 2115428.
Nybyggnad av radhus/lägenheter i Herrljunga, etapp 2
Avser nybyggnad av bostäder i form av radhus och lägenheter med egen trädgård. Det nya kvarteret ligger centralt i Herrljunga. Kvarteret kommer byggas ut etappvis. Detta projekt avser etapp 2. Ej fastställt antal bostäder. Etapp 1 finns på projektid: 2115424.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga, etapp1
Avser nybyggnad av 64 lägenheter men hur många lägenheter det blir i varje etapp är ännu inte bestämt.
Byte av järnvägsbro över Nossan vid Herrljunga
Byte av järnvägsbro över Nossan 200 meter norr om Herrljunga tätort. Rivning samt nybyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga
Rivning av komplementbyggnad och nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Herrljunga
Avser nyanläggning av gator, gc-vägar, va-ledningar samt mindre fördröjningsmagasin utmed gatorna m.m i nya bostadsområdet Hagen i Herrljunga. Ca. omfattning: Nyanläggning av gator ca. 2300 kvm Ledningar: Spillvatten ca. 330 m Vatten ca. 355 m Dagvatten ca. 400 m
Nybyggnad av cistern i Herrljunga
Nybyggnad av avloppstankar samt maskinhus.
Nybyggnad av staket i Herrljunga
Upplag - ny industriplan inkl grind och staket.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.