Aktuell nybyggnation i Herrljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av förbigångsspår i Remmenedal
Projektet avser anläggande av förbigångsspår med ett spår i vardera riktningen på Västra stambanan mellan km 380 och 382 utanför Herrljunga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga, etapp 2
Avser nybyggnad av 64 lägenheter men hur många lägenheter det blir i varje etapp är ännu inte bestämt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga, etapp 3
Avser nybyggnad av 64 lägenheter men hur många lägenheter det blir i varje etapp är ännu inte bestämt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga, etapp1
Avser nybyggnad av 64 lägenheter men hur många lägenheter det blir i varje etapp är ännu inte bestämt.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Herrljunga, etapp 2
Avser nyanläggning av gator, gc-vägar och va-ledningar samt lite trädplantering och gräsytor, diken och fördröjningsmagasin. Nyanläggning av gator ca. 9000 m2 Nyanläggning av gc-vägar ca. 1900 m2 Nyanläggning av gångstigar ca. 1300 m2
Nybyggnad av lager i Herrljunga
Nybyggnad av lagerhall och fyra komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Herrljunga
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Herrljunga
Nybyggnation - brunnsöverbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.