Aktuell nybyggnation i Herrljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av förbigångsspår i Remmenedal
Projektet avser anläggande av förbigångsspår med ett spår i vardera riktningen på Västra stambanan mellan km 380 och 382 utanför Herrljunga.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Herrljunga
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till att bygga nya bostäder samt förskola i Herrljunga tätort.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga
Nybyggnad av 38 st lägenheter i markplan, kontor- och teknikutrymme på plan 2. parkeringsplats och sophus.
Byte av järnvägsbro över Nossan vid Herrljunga
Byte av järnvägsbro över Nossan 200 meter norr om Herrljunga tätort. Rivning samt nybyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga
Rivning av komplementbyggnad och nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Herrljunga, etapp 2
Avser nyanläggning av gator, gc-vägar och va-ledningar samt lite trädplantering och gräsytor, diken och fördröjningsmagasin. Nyanläggning av gator ca. 9000 m2 Nyanläggning av gc-vägar ca. 1900 m2 Nyanläggning av gångstigar ca. 1300 m2
Nybyggnad av lager i Herrljunga
Nybyggnad av lagerhall och fyra komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Herrljunga
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Herrljunga
Nybyggnad miljöhus.
Nybyggnad av barack i Herrljunga
Ansökan tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.