Aktuell nybyggnation i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i två punkthus med mellanliggande garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av ishall och idrottshall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av en tränings rink, en ishall arena med läktare och en idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter med bostadsrätt i ett punkthus med restaurang i bottenvåning. Kontakta inkopplade företag förytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Geoteknik: MEC, Nicholas Lusack. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Ny gc-väg och anläggande av överföringsledning i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg med nya överföringsledningar för vatten och spill under gång- och cykelvägen.
Ny huvudgata i Landvetter, etapp 1
Projektet avser ny huvudgata, gc-väg samt en bro för både biltrafik och gc-trafik.
Nybyggnad av Va-ledningar, gata mm i Härryda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar, gator, GC-vägar och belysning vid Wendelsvägen, Fabriksvägen och Långenäsvägen.
Nybyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 110 barn.
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Projektet avser nybyggnad av vattenverk i Hindås.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 6 enbostadshus och garage.
Nybyggnad av GC-väg i Härryda
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 1200 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Totalentreprenör: Ponuda, Bosnien.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus och garage.
Nybyggnad av parhus i Härryda Etapp 2
Avser nybyggnad av 1 parhus.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 5 st enbostadshus, förhandsbesked. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utbyggnad av VA-ledningar, gator, belysning, fiber mm i Gärdesområdet i Härryda, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar, gator, belysning, fiber mm i Gärdesområdet. Gärdesområdet är ett befintligt bostadsområde främst villabebyggelse.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industrihall. Markarbetet kommer att starta under hösten 2020.
Inköp av krafttransformator till station i Landvetter
Avser installation av en ny krafttransformator. En 45/11,5kV transformator med märkeffekt 26 MVA ONAN till station M2 Landvetter.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 3 st enbostadshus, förhandsbesked. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nytt bullerskydd i Landvetter
Projektet avser nytt bullerskydd.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 4 enbostadshus Habäck 1:29,1:30,1:31,1:32.
Nybyggnad av tennishall i Härryda
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 3 st enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Härryda
Nybyggnad av bullerplank/bullerskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av garage i Härryda
Nybyggnad av garage samt rivning.
Nybyggnad av garage i Härryda
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av maskinhall i Härryda
Nybyggnad av maskinhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av tält för lagring, Nybyggnad av baracker för ombyte Lillhult 1:3.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av växthus i Härryda
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Nybyggnad av aktivitetspark. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Konsulttjänst - översiktsplanerare, Härryda kommun
Uppdraget omfattar två översiktsplanerare som ska arbeta med en ny kommunövergripande översiktsplan. Avtalstid 2021-09-01 - 2023-03-31 med möjlighet till 3 + 3 + 3 + 3 månaders förlängning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.