Aktuell nybyggnation i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i två punkthus med mellanliggande garage.
Nybyggnad av parkeringshus, gymnastikhall mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus, innebandy-, gymnastik- och trampolinhall. Soltech Sales & Support AB leverar semitransparenta solceller i fyra olika kulörer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 74 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt, 1 punkthus och 1 lamellhus.
Nybyggnad av produktion, kyl, frys och kontor i Härryda
Projektet avser nybyggnad av produktion, kyl, frys och kontor.
Nybyggnad av skola i Härryda
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att etablera skolverksamhet för drygt 600 elever i årskurs F-9 inom en del av den kommunalt ägda fastigheten Hulebäck 1:34. Området är beläget i bostadsområdet Djupedalsäng.
Nybyggnad av bostadsändamål i Härryda
Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för bostadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307 i södra Mölnlycke.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Geoteknik: MEC, Nicholas Lusack.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Mölnlycke
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av Va-ledningar, gata mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar, gator och GC-vägar.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 5 stycken enbostadshus och garage.
Nybyggnad av parhus i Härryda Etapp 1
Avser nybyggnad av 2 parhus.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av parhus i Härryda Etapp 2
Avser nybyggnad av 1 parhus.
Anläggande av gång- och cykelväg Gärdesområdet i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg, ny VA-ledning samt ny- och ombyggnad av vägar i området.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industrihall. Markarbetet kommer att starta under hösten 2020.
Ny belysning på skidspår i Härryda
Projektet avser ny belysning på skidspår.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Avser nybyggnad av 3 st enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Kapacitetsökning av kulvertar i Landvetter
Projektet avser kapacitetsökning av kulvertar i Agnebäcken.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 3 st enbostadshus, förhandsbesked. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nytt bullerskydd i Landvetter
Projektet avser nytt bullerskydd.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 4 st enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av värmeverk i Härryda
Avser nybyggnad av hall för reservvärmecentral.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Avser nybyggnad enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Nybyggnad av padelbanor - tidsbegränsat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Härryda
Nybyggnad av plank, bygglov.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av pump- och tryckstegringsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av samt marklov för pumpstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Nybyggnad av skate och kickboardyta. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Härryda
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av tälthall, tidsbegränsat.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Nybyggnad av underjordsbehållare.
Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Nybyggnad av cykelparkering med tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av toalett i Härryda
Två toaletter, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av växthus i Härryda
Tidsbegränsat nybyggnad av växthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.