Aktuell nybyggnation i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Zeppelins nya anläggning vid Landvetter ska inrymma det svenska huvudkontoret med cirka 100 arbetsplatser. Anläggningen kommer också att innehålla en modern, multifunktionell och flexibel serviceanläggning som blir en heltäckande bas för Zeppelins samtliga verksamheter i regionen samt tvätthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hindås, 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Nybyggnad av flerbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Förhandsbesked för nybyggnad av 7 st enbostadshus och garage.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 8 styckebyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av företagshotell i Härryda
Projektet avser nybyggnad av företagshotell och hög lager (6 meter högt).
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 5 st enbostadshus och garage.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 4
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 2 enbostadshus med suterrängvåning och carport. Markarbetet påbörjas i oktober 2022.
Installation reservkraftanläggning vid äldreboende i Härryda
Projektet avser uppförande av en fristående byggnad och installation av reservkraftverk vid äldreboende.
Installation reservkraftanläggning vid äldreboende i Härryda
Projektet avser uppförande av en byggnad som ansluter mot befintlig byggnad vid äldreboende samt installation av reservkraftverk.
Nytt bullerskydd i Landvetter
Projektet avser nytt bullerskydd.
Nya avloppsledningar och dagvattenledningar i Hindås
Projektet avser nya avloppsledningar och dagvattenledningar.
Laddningssystem för elbilar i Härryda
Projektet avser installation av laddningsstolpar för elbilar inklusive tillhörande mark- och installationsarbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).