Aktuell nybyggnation i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gods- och logistikhubb i Mölnlycke, Härryda
Vid Bårhultsmotet i Härryda kommun, på en yta av cirka 45 hektar eller cirka 80 fotbollsplaner, ska Next Step Group AB och Fastighets AB Balder skapa en arena för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar. Den sammanlagda lokalytan är cirka 240 000 kvm BTA.
Nybyggnad av bostäder i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av ca 600 klimatsmarta lägenheter i flerbostadshus. Kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 360 lägenheter i fyra kvarter. Kvarteren kommer att byggas etappvis under ett flertal år.
Nybyggnad av logistikanläggning i Härryda
Panattoni har förvärvat en fastighet av Företagsparken och skall uppföra en logistikanläggning på cirka 12 500 kvadratmeter och förstärker genom köpet sin etablering i Göteborgsregionen. Byggstart planeras ske kring årsskiftet 2023/2024 och man kommer att uppföra en byggnad som består av totalt ca 12 500 kvm inklusive entresolplan innehållande ett för hyresgäster anpassningsbart konceptkontor. Byggnaden kan fördelas på en eller flera hyresgäster med beräknad inflyttning under första kvartalet 2025. Fastigheten kommer uppföras med stålstomme och sandwichelement samt förberedas för solceller på taket. Hållbarhetsambitionerna är tydliga med mål om att certifiera enligt BREEAM nivå Excellent.
Nybyggnad av gruppbostad i Härryda
Nybyggnad av gruppbostad och förråd.
Utbyggnad av gator, VA och dagvattendammar i Landvetter
Projektet avser utbyggnad av gator, VA, anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 4 fristående villor och garage Tahult 6:2,6:3,6:4,6:5.
Anläggning av GC-bana samt VA-ledningar i Mölnlycke
Projektet omfattar byggnation av ca 870 meter ny gång- och cykelbana. Det omfattar även ledningsdragning av vatten- och avlopp samt förläggning av skyddsrör för el och opto. I projektet ingår även anläggande av en pumpstation samt ny gatubelysning. Projektet är uppdelat i tre etapper, väst, mitt och öst.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 4 st enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Till- och ombyggnad för reservkraft vid äldreboenden i Mölnlycke
Totalentreprenaden avser uppförande av en tillbyggnad och ombyggnad av förrådsbyggnad vid Ekdalagården för att rymma reservkraftaggregat och tank. Vid Rådahemmet rivs befintligt åv hus delvis och tillbyggnad sker med byggnad i två plan för reservkraftaggregat och tank. Avser två objekt: Ekdalagården: Fastighetsbeteckning: Hulebäck 1:260, Ekdalavägen 7, Mölnlycke. Rådahemmet: Fastighetsbeteckning: Hulebäck 1:772, Kyrkvägen 21, Mölnlycke.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av lagerlokal.
Exploatering för nya bostäder i Hindås
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Ny gång- och cykelväg längs väg 156 vid Stora Övattnet
Ca 300 meter lång gång- och cykelväg från anslutning Tulltjärn till hållplats Stora Övattnet för att öka tillgängligheten till hållplatsen.
Installation av laddplatser i Härryda kommun
Avser installation av laddningsstolpar för elbilar inkl. tillhörande mark- och installationsarbeten. Entreprenaden innefattar två huvuddelar: Huvuddel 1: Hönekulla gård, installation av 20 st elbilsladdare och ny matning från HEABs ställverk. Huvuddel 2: P-huset Mölnlycke, installation av 18 st elbilsladdare.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av lagerlokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).