Aktuell nybyggnation i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av polishus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av en fastighet som kommer att inrymma lokaler för kontor, mötesrum, träningsytor, godsmottagning, verkstad, garage och helikopterplatta.
Nybyggnad av logistiklokal och lager i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av logistiklokal och lager.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus (ägarlägenheter) med lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Härryda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i parhus med bostadsrätt mellan 106-135 kvm. Markarbetet påbörjas i januari 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av gator, VA och dagvattendammar i Landvetter
Projektet avser utbyggnad av gator, VA, anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Utbyggnad av VA-ledningar, gator, belysning, fiber mm i Gärdesområdet i Härryda, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar, gator, belysning, fiber mm i Gärdesområdet. Gärdesområdet är ett befintligt bostadsområde främst villabebyggelse med ca 100 hushåll.
Byte av ställverk på Göteborg Landvetter Airport
Avser byte av hög- och lågspännings ställverk i pågående drift på Göteborg Landvetter Airport. Uppdraget utförs som delad entreprenad med uppdelning enligt nedan: DE1- Ställverksentreprenad inklusive styr (denna delentreprenad) har samordningsansvar för DE2. Entreprenadform för denna del är Totalentreprenad. DE2- Byggentreprenad har samordningsansvar för DE3, DE4, DE5 och DE6 DE3- Elentreprenad (Hus El) DE4- Teletekniska säkerhetssystem DE5- Ventilationsentreprenad
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 4
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Exploatering för nya bostäder i Hindås
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Laddningssystem för elbilar i Härryda
Projektet avser installation av laddningsstolpar för elbilar inklusive tillhörande mark- och installationsarbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).