Aktuell nybyggnation i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Planer finns för nybyggnad av ca 350000 kvm lager- och logistikanläggningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostadsområde i Härryda
Avser nytt bostadsområde med cirka 250 bostäder i form av flerfamiljshus, parhus och friliggande villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av ca 150-200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Projektet avser nybyggnad av vattenverk i Hindås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hindås, 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Härryda
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Planer finns för nybyggnad av logistikfastighet om ca 6500 kvm vid Göteborg Landvetter Airport.
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Planer finns för nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport.
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Avser nybyggnad av logistik, kontor och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av lager i Härryda
Avser nybyggnad av lagerterminal åt Budbee, ett techbolag som erbjuder logistiklösningar i teknisk framkant för e-handlare.
Nybyggnad av bostäder i Hindås på Bocköhalvön, Härryda
Planer finns för ett helt nytt bostadsområde i Hindås Villastad på Bocköhalvön. Det blir ca 40 bostäder i blandad bebyggelse av villor, radhus och lägenheter. Villatomtförsäljning kommer att ske direkt genom Hindås Villastad AB.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av styckebyggda småhus.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Ny huvudgata i Landvetter, etapp 1
Projektet avser ny huvudgata, gc-väg samt en bro för både biltrafik och gc-trafik.
Nya överföringsledningar i Härryda
Projektet avser nya överföringsledningar mellan Hindås och Rävlanda.
Nybyggnad av logisttikhall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av logistikhall med kontor på entresolplan.
Utbyggnad av gator, VA och dagvattendammar i Landvetter
Projektet avser utbyggnad av gator, VA, anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hindås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 110 barn.
Nybyggnad av bostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 2 lägenheter. Byggnaden består av två plan med källare. Varje våningsplan är 280 kvm. Huset kommer att byggas med betongbjälklag med trästomme. Fastigheten kommer även få bärande fasad av glas. Rivningsarbetet påbörjades i oktober 2021.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 1200 kvm.
Nybyggnad av krafttransformator till station i Mölnlycke
Avser leverans av en 45/11,5kV transformator med märkeffekt 16 MVA ONAN. I leveransen ingår även uppställning på transformatorfundament. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gata med parkeringsplatser, VA-ledningar mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gata med parkeringsplatser (ca 1700 kvm), VA-ledningar, vägbelysning samt övrig utrustning.
Nybyggnad av parhus i Härryda Etapp 2
Avser nybyggnad av 1 parhus.
Nybyggnad av torg mm i Mölnlycke, etapp 2 del 2
Projektet avser nybyggnad av torg, Torget omringas av flerbostadshus, arena, fabrik och parkområde. Projektet avser dagvattenledning, sten- och plattläggning, belysning, planteringar och lägga konstruktioner.
Exploatering för nya bostäder i Hindås
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Ny belysning på skidspår i Härryda
Projektet avser ny belysning på skidspår.
Inköp av krafttransformator till station i Landvetter
Avser installation av en ny krafttransformator. En 45/11,5kV transformator med märkeffekt 26 MVA ONAN till station M2 Landvetter.
Utbyggnad av VA-ledningar, gator, belysning, fiber mm i Gärdesområdet i Härryda, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar, gator, belysning, fiber mm i Gärdesområdet. Gärdesområdet är ett befintligt bostadsområde främst villabebyggelse.
Nytt bullerskydd i Landvetter
Projektet avser nytt bullerskydd.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av maskinhall i Härryda
Nybyggnad av maskinhall, tidsbegränsat.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Härryda
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av 2 st enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och carport, bygglov.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage, bygglov.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förråd och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.
Konsulttjänst - översiktsplanerare, Härryda kommun
Uppdraget omfattar två översiktsplanerare som ska arbeta med en ny kommunövergripande översiktsplan. Avtalstid 2021-09-01 - 2023-03-31 med möjlighet till 3 + 3 + 3 + 3 månaders förlängning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.