Aktuell nybyggnation i Gullspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av transformatorstation 130/40/10kV i Gullspång
Avser nybyggnation av transformatorstation 130/40/10 på ny mark. En transformatorstation som ansluts mot 130/40kV ledningar. Samt en byggnad med separata rum för ställverk och ett förkontrollrum ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av nätstation i Gullspång
Nybyggnad av nätstation. Hänger ihop med id: 2131910
Ledningsanpassning för ny nätstation i Gullspång
Ellevio avser flytta 130/40/10kV station 958 Gullspång till ny plats. Placering av ny station blir c: a 600m norr om befintlig station i närheten av crossbanan i Gullspångs kommun. Flytten medför ledningsanpassningar av befintliga 130kV och 40kV ledningar. 130kV ledningarna byggs om med nya inledningsskydd och avspänningsstolpar. 40kV ledningar kablas förbi ny stationsplats samt förbi befintlig station. Byggnation genomförs i två etapper. Etapp 1 är planerad Q3 2022 och utförs innan flytt av station och Etapp 2 genomförs efter stationsflytt med preliminär byggnation Q4 2024 till Q1 2025.
Nybyggnad av borg i Gullspång
Nybyggnad av riddarborg.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).