Aktuell nybyggnation i Gullspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av transformatorstation 130/40/10kV i Gullspång
Avser nybyggnation av transformatorstation 130/40/10 på ny mark. En transformatorstation som ansluts mot 130/40kV ledningar. Samt en byggnad med separata rum för ställverk och ett förkontrollrum ingår i entreprenaden.
Ledningsanpassning för ny nätstation i Gullspång
Ellevio avser flytta 130/40/10kV station 958 Gullspång till ny plats. Placering av ny station blir c: a 600m norr om befintlig station i närheten av crossbanan i Gullspångs kommun. Flytten medför ledningsanpassningar av befintliga 130kV och 40kV ledningar. 130kV ledningarna byggs om med nya inledningsskydd och avspänningsstolpar. 40kV ledningar kablas förbi ny stationsplats samt förbi befintlig station. Byggnation genomförs i två etapper. Etapp 1 är planerad Q3 2022 och utförs innan flytt av station och Etapp 2 genomförs efter stationsflytt med preliminär byggnation Q4 2024 till Q1 2025.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).