Aktuell nybyggnation i Götene

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Renovering eller eventuellt nybyggnad av badhus i Götene
Planer finns på renovering eller alternativt ett nytt badhus i Götene.
Nybyggnad av biogasanläggning i Götene
Planer finns för nybyggnad av biogasanläggning i Götene.
Nybyggnad av förskola i Götene
Götene kommun har påbörjat ett detaljplanearbete inför bygget av en ny förskola i Brännaskogens nordvästra hörn. Planen är att dra om elljusspåret cirka 100 meter för att separera spåret med förskolan. Elljusspåret kommer behålla sin längd även efter omdragningen.
Nybyggnad av bostäder i Götene, etapp 2
Tomter för antingen villatomter eller radhus.
Nybyggnad av produktionslokal i Götene
Nybyggnad av produktionslokal samt rivning del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av Folkets Hus i Götene
2014 brann Folkets hus i Hällekis. Nu söker föreningen bidrag från kommunen och Boverket för en nybyggnation på samma plats. Föreningen gjorde motsvarande ansökningar hos kommunen 2017 och 2018 men fick då beslut om avslag i kommunstyrelsen.
Nybyggnad av skärmtak i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelskydd.
Nybyggnad av elverk i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av högspänningsstation.
Nybyggnad av nätstation i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av silo i Götene
Ansökan om bygglov för parkering, silo och staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Ansökan om bygglov för transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.