Aktuell nybyggnation i Götene

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Götene
Avser två punkthus om sex våningar centralt i Götene innehållande 56 st hyreslägenheter i storleken 1 rok - 4 rok.
Nybyggnad av bostäder i Götene, etapp 2
Tomter för antingen villatomter eller radhus.
Nybyggnation av gata och VA i Götene kommun
Avser byggnation av gator, belysning, VA-ledningar, dagvattenhantering, samt schakt och fyllning el- och opto-ledningar. Gatusträckan är cirka 280meter.
Anläggande av belysning längs Göta Kanal
Avser uppförande av belysningsstolpar längs Göta Kanal GC-väg i Töreboda. Sträckan är ca 1520 meter lång från Töreboda till Rotkilen.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).