Aktuell nybyggnation i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 141 st.

Nybyggnad av station Haga samt tunnel vid Västlänken
Entreprenad Haga startar i norra delen av berget genom Otterhällan, tunneln går vidare med en betontunnel under Roenlundskanalen och övergår till berg ca en tredjedel i Haga station därefter fortsätter som bergtunnel mot entreprenad Korsvägen. Underjordisk station med uppgångar, installationer samt omgivande tågtunnel ca 1500 m lång samt service och räddningstunnel ca 900 m. 250 m lång plattform.
Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 420 lägenheter i flerbostadshus och handel med 7 och 8 våningar. Markarbeten och pålning startar i augusti 2022.
Nybyggnad av bostäder m m i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 299 lägenheter och verksamhetslokaler. Markarbetet påbörjas i juni 2022.
Utbyggnad av allmän plats i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 326 lägenheter i två torn om 7 respektive 20 våningar, bottenvåningen kommer att inrymma lokaler för handel och restaurang tillsammans med bostadsentréer och under de två husen anläggs ett gemensamt garage.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Gamlestaden, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och handel med garage i källarplan. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 297 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 10-13 våningar.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en sjätte byggnad på Geelys företagscampus på Lindholmen i Göteborg med kontor, bottenvåningen kommer fyllas med restauranger av olika slag samt en butik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Majorna
Projektet avser nybyggnad av 141 lägenheter i ett kvarter med parkering i källarplan. Markarbetet påbörjas i mars 2022. Certifieras enligt Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 6 och 9 våningar med butikslokaler i bottenplan. På taken blir det både sedumväxter och solceller. Markarbetet påbörjas i november 2022.
Nybyggnad av forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg
Avser nybyggnad av forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg. Anläggningen kommer att producera nästa generations avancerade battericeller, speciellt utvecklade för att användas i nästa generations helt elektriska Volvo- och Polestar-bilar. Fabriken kommer att ha en potentiell årlig kapacitet på upp till 50 gigawattimmar (GWh), vilket motsvarar batterier till närmare en halv miljon bilar om året. Bygget av fabriken beräknas starta under 2023, med storskalig produktion beräknad till 2026, och fabriken kommer att kunna sysselsätta upp till 3 000 personer.
Nybyggnad av industri och logistik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistik och lager. Markarbetet påbörjas i maj 2022.
Nybyggnad av bussdepå, verkstad mm i Göteborg
Bussdepå Radiomasten kommer att bli Göteborgs första stora elbussdepå och kommer att rymma ca 100 elektrifierade fordon. Den kommer att innehålla verkstäder, två städ och tvätthallar, 10 verkstadsplatser, kontor för trafikledning, planerings- och ekonomiavdelning, utbildningslokaler, omklädningsrum och personalutrymmen för förare och verkstadspersonal. Projektets slutprodukt är en nybyggnad ca 6100 kvm, ca 4725 kvm markarbeten för hus samt 44 300 kvm markarbeten utanför husliv. Verkstadsutrustning: Langø Service AS. Tvätt- och reningsanläggning: Revatec AB.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola. Markarbetet påbörjades i september 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 93 lägenheter med bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 111 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser utvändig underhåll av alla byggnader med bl a om fogning av alla fasader, betongsockel byte, byte av avlopp. Ombyggnad av hus A: bl a upprusning av ytskikt, nya rumsbildningar och akustikåtgärder samt installationer av nya WC och RWC inkl tillbyggnad ÅV-hus. Ombyggnad hus B: ca 1750 kvm enklare ombyggnad i expeditions/elevhälsa, större ombyggnad i diskrum/matsal samt tillbyggnad av matsal ca 120 kvm. Ombyggnad hus C: större och mindre ombyggnationer ca 680 kvm. Nybyggnad hus E: ca 4125 kvm inkluderar en fullstor idrottshall. Nybyggnad hus G: ca 560 kvm inkluderar mindre idrottshall.
Markarbeten inför nybyggnad av förlossning och neonatalvård i Göteborg, etapp 1
Projektet avser schakt, grundläggning samt betongarbeten för källare inför nybyggnad av förlossning och neonatalvård (Etapp 2 med objektnummer 2199578).
Nybyggnad av flerbostadshus i Fixfabriksområdet, Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ca 175 bostads- och hyresrätter i ett kvarter i Majorna. Spont och markarbetet påbörjas i augusti 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fixfabriksområdet, Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ca 175 bostads- och hyresrätter i ett kvarter i Majorna. Markarbetet påbörjades i juni 2022.
Utbyggnad av två stycken ledningar för teknisk vatten i Göteborg
Projektet avser två stycken ledningar för tekniskt vatten från Gryaab till en ny batterifabrik som ska anläggas strax nordväst om Volvo Torslandafabriken med en ca 6 km lång ledningsstärkning (totalt ca 12 km ledningslängd).
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 91 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med lokal i bottenvåningen . De flesta lägenheterna kommer att få en fantastisk utsikt över vattnet. Huset har stora fönsterpartier med generösa ljusinsläpp, gemensam terrass, grönskande gård och garage under huset. Markarbetet påbörjas i januari 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus i 5-8 våningar med delvis källarvåning och några butikslokaler i bottenplan.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola (Hus C) som ska sammankopplas med de befintliga byggnaderna (Hus B och D).
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 119 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 9 våningar och garage i källarvåning.
Nybyggnad av badhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av badhus. Byggarbetssamordnare (BAS P): CMC Byggadministration AB, Anna-Clara Eggert.
Nybyggnad av badhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av badhus. Byggarbetssamordnare (Bas-P): CMC Byggadministration AB, Anna-Clara Eggert.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70-120 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 123 lägenheter med både hyresrätt och bostadsrätter. Lägenheterna kommer att vara övervägande 1-2 rum och kök. Av hyresrätterna kommer över hälften att upplåtas som bogemenskap, BmSS och bostäder för äldre.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola (4500 kvm) i två våningsplan innehållande klassrum, grupprum, slöjdsalar, bibliotek, matsal och tillagningskök och en fristående idrottshall. Nybyggnad av hus G ÅV-hus. Ombyggnad av hus C plan 2 med bl a reception vaktmästeri, personalutrymmen, kontor, pausrum, omklädningsrum. Rivning hus A innehållande idrottshall, omklädningsrum, matsal mm. Byggnaden ska rivas för att göra plats åt skolgård.
Nybyggnad av flerbostadshus på Björlanda, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter (ca 5600 kvm BOA) i flerbostadshus.
Nybyggnad av lager och logistikhus på Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och logistikhus. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Göteborg
Planer finns för nybyggnad av fjärrvärmeverk med träpellets, som investeringar i det befintliga fjärrvärmesystemet. Tidsplanen är idrifttagning av nya pannor år 2024 – 2026.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad som kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Very Good eller Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad ca 80 lägenheter med bostadsrätt och en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus, student- och trygghetsboende.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad (14000-15000 kvm). Markarbetet pågår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i flerbostadshus med 8 våningar och sutterängvåning (ca 270 kvm).
Nybyggnad av logistikhall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistikhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av bioångpanna i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en bioångpanna i anslutning till befintligt Rya kraftvärmeverk.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus på Lunden
Projektet avser ny- och ombyggnad av totalt ca 32 lägenheter i 3-4 våningar. Nybyggnad av ca 2000 kvm och ombyggnad av kontor (ca 1000 kvm) till lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med lokal i bottenvåningen . De flesta lägenheterna kommer att få en fantastisk utsikt över vattnet. Huset har stora fönsterpartier med generösa ljusinsläpp, gemensam terrass, grönskande gård och garage under huset.
Nybyggnad av seniorbostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i seniorboende (+55 år) i fyra våningar + vind med bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler och torg i Backa, etapp B, Kvarter 4
Projektet avser (HD 1) nybyggnad av 62 lägenheter och 2 lokaler och (HD 2) ett torg (allmän platsmark).
Nybyggnad av mindre hyreslägenheter i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 50 mindre lägenheter. Energismart och certifiering med Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 63 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Ny gata i Göteborg
Projektet avser ny gata.
Projekttävling: Stadsrummet vid station Haga i Göteborg
Projekttävling för stadsrummet vid den planerad stationen i Haga. Tävlingen genomförs i samarbete med Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor, Park- och Naturförvaltning, Trafikverket, Västtrafik, Västfastigheter och Sveriges Arkitekter.
Nybyggnad fjärrkylanläggning i Göteborg
Projektet avser produktionsanläggning för fjärrkyla.
Nybyggnad av brygg/betongdäck och ombyggnad av torgyta i Göteborg
Projektet avser att bygga ut ett torg och bryggdäck. Torget ligger delvis över vattenyta och erfordrar därför ett pålat betongdäck som underlag. Vidare ska utföras förberedande arbete för en restaurang som består av en pålad betongplatta.
Ombyggnad av gata mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av Backavägen inom en sträcka om ca 300 meter mellan Biltema/Blomsterlandet och Leråkersmotet. Projektet utgör en del av detaljplan 1 för omvandling av hela området kring Backaplan.
Nybyggnad av p-hus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett p-hus i två kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar i två våningar med tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus i 3 huskroppar i ett kvarter.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och tillagningskök som ska förläggas ovanpå befintligt skyddsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 20-25 lägenheter i flerbostadshus. Byggnaden ska också erbjuda ytor för verksamheter i bottenvåningen.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus och ombyggnad av 4 lägenheter i befintlig flerbostadshus. Markarbetet påbörjas troligen i oktober 2022.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av restaurang i Göteborg
Nybyggnad av restaurang samt rivning, vasagrillen.
Rivning av parkeringshus och nybyggnad av förskola i Backa, Kvarter 4, option
Projektet avser rivning av parkeringshus och nybyggnad av 6-avdelningars förskola. Markarbetet påbörjas i augusti 2022.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor samt rivning av befintligt kontor. Markarbetet påbörjas i september 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av BmSS-boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i BmSS-boende
Ny cirkulationsplats i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av korsning till cirkulationsplats. Korsningen är i dag utformad som en fyrvägskorsning med väjningsplikt.
Byggnation av cirkulationer i Göteborg
Projektet avser byggnation av cirkulationer utmed Hjalmar Brantingsgata.
Byggnation av gång- och cykelväg samt ledningsarbeten i Göteborg
Projektet avser byggnation av gång- och cykelväg samt ledningsarbeten.
Ny GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser ny kombinerad gång- och cykelbana som ska anläggas på västra sidan om Sysslomansgatan och gång- och cykelpassager samt farthinder anläggs på sträckan. Detta för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar som ska ersätta befintlig förskola som ska rivas. I projektet ingår även markarbeten med sanering av mark, angöring, erforderliga komplementbyggnader, parkeringsplatser och en förskolegård.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 3 avdelningar och tillagningskök. I projektet ingår rivning av befintlig förskola, markarbeten med sanering av mark, angöring, erforderliga komplementbyggnader, parkeringsplatser och en förskolegård.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en gruppbostad 8 lägenheter med särskild service med tillhörande kök och personallokaler. Markarbetet påbörjas i februari/mars 2022.
Nybyggnation av mottagningsstation i Göteborg
Avser nybyggnad av mottagningsstation med möjlighet till byggnation av ytterligare en till mottagningsstation till en planerad batterifabrik i industriområdet Torslanda/Sörred i nordvästra Göteborg. Omfattning: Stationen ska bestyckas med 145 kV GIS-ställverk med 11st fack, med option på plats för fler fack. Option på tre krafttransformatorer och tillhörande transformatorceller. I entreprenaden ingår även reläskydd och kontrollutrustning för 145 kV inkommande linjer och utgående kablar eller transformatorer. Bygglov kommer att sökas av GENAB under 2022. Byggnaden skall bestå av separata utrymmen för : • 145 kV ställverkshall • 145 kV kabelkällare • Kontrollrum • Option: Tre transformatorceller med tillhörande oljekällare
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av målerifabrik i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad.
Förnyelse av vattenledningar i Göteborg
Projektet avser förnyelse av vattenledningar genom rörspräckning. Objektet avser förnyelse av dryga 1100 meter vattenledningar varav: Rörspräckning av ca 440 meter i dimension 125 PE och ca 680 meter i dimension 180 PE. Omläggning av ca 40 meter i dimension 100 SGN med öppen schakt. Objektet är beläget i stadsdelen Kungsladugård med adresser: Birgittagatan, Carnegiegatan, Hägergatan, Kustroddaregatan, Slottsskogsgatan, Svanebäcksgatan och Tranegatan.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med särskild service (BmSS).
Tillgänglighetsåtgärder samt nytt plattformstak vid Göteborgs station
Plattform 6: Plattformstaket ska rivas i sin helhet och återbyggas i liknande utformning, material och färgsättning, inklusive fundamentet till pelarna ska ersättas. Plattform 6 ska även tillgänglighets anpassas vilket innebär bland annat en förändring av lutning av plattformen, ledstråk, säkerhetszon, sittplatser och belysning. Plattform 7: Tillgänglighetsåtgärder som ska utföras på denna plattform är i form av bland annat ledstråk, säkerhetszon, belysning, sittplatser och målning av befintligt takkonstruktion. Plattform 8: Åtgärderna som ska utföras på denna plattform avser omplacering av belysning samt annan utrustning i form av soffor och papperskorgar för att uppnå likartad gestaltning och funktion på Göteborg Central, samt målning av befintligt takkonstruktion
Nybyggnad av förskola i Önnered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Byte av transformatorstation TSA i Göteborg, Västra Götalandsregionen
Avser byte av transformatorstation TSA. Anläggningen består av högspänning, transformatorer, lågspänningsställverk och UPS med tillhörande utrustning som ska moderniseras. Utöver detta ska byggnadsarbeten utföras avseende brandcellsindelning
Nybyggnad av servicebyggnad i Göteborg
Avser nybyggnad av servicehus på platsen där en gammal pumpstation har stått och där grundläggning utgörs av dess kvarstående delar. I servicehuset ska i huvudsak verkstad, reservkraftsaggregat, kontor och pausrum inrymmas. Byggnation kommer att ske på mark med komplicerade geotekniska förutsättningar.
Nybyggnad av vårdbostad i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av boende med särskild service.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av omklädningsrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av omklädningsbyggnad.
VA-utbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av huvudledningar och servisledningar för VA, spill-, tryckspill- och dricksvatten, en spillvattenpumpstation med tillhörande driftytor samt schakt och återställning av vägar och grönytor längs Ellesbovägen och Rösbovägen.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning/nedmontering.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av maskin-/lagerhall med kontorsdel och trapphus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av maskin-/lagerhall med kontorsdel och trapphus.
Nybyggnad av handelslokaler i Björlanda
Projektet avser nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av grupphus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 3 st enbostadshus samt 1 garage.
Upphandling av provisoriska paviljonger i Göteborg
Projektet avser upphandling av två provisoriska paviljonger till sjukhuset.
Nybyggnad av huvudledningar och serviceledningar i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av huvudledningar och servisledningar för VA, spill-, tryckspill- och dricksvatten, en spillvattenpumpstation med tillhörande driftytor samt schakt och återställning av vägar och grönytor längs Ellesbo-, Jordfalls-, Vedbackavägen och Rödbo Idrottsgatan. Objektet avser i huvudsak följande: 1 VA-ledningar ca 1300 meter rörgrav 2 Spillvattenpumpstation 1 st 3 Kanalisation för elkabel ca 20 meter
Förstärkt matning dricksvatten i Göteborg, etapp 2
Projektet avser förstärkning av matning av dricksvatten och ska utföras genom att anlägga en ny dricksvattenledning, DN 200, i en berganläggning på en sträcka om ca 1470 meter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).