Aktuell nybyggnation i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 161 st.

Nybyggnad av kontors- och stationsbyggnad i Göteborg
Projektet avser att utforma en byggnad för Västlänkens östra stationsbyggnad vid Centralen. En byggnad som är 5-7 våningar hög, 150 meter lång och med en blandning av arbetsplatser, service, handel, restauranger och järnvägsstation.
Nybyggnad av kontor, handel och bostäder i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser nybyggnad av kontor, handel och ca 300 lägenheter med 7-27 våningar. Mark- och saneringsarbeten påbörjas i januari 2022. Parallella arkitektuppdrag: Dorte Mandrup, Wingårdhs och Dinelljohansson.
Nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i 7-9 våningar. Markarbeten påbörjades våren 2022.
Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Nybyggnad av kontor och handel i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel.
Nybyggnad av kontor mm Gamlestaden, Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av kontor, hotell, parkeringshus, restaurang och livsmedelsaffär. Projektet kommer att indelas i etapper och pågå under flera år.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 420 lägenheter i flerbostadshus och handel med 7 och 8 våningar. Markarbeten och pålning startar i augusti 2022.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad, novo skede 1.
Nybyggnad av bostäder m m i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 299 lägenheter och verksamhetslokaler. Markarbetet påbörjas i juni 2022.
Stadsutveckling av Avenyn och Götaplatsen i Göteborg
Projektet avser gestaltning av Avenyn och Götaplatsen. Här omfattas hela stadsrummet för Avenyns och Götaplatsens gestaltning, som innefattar bland annat gång- och cykelstråk, platsbildningar, vegetation, vatten och markbeläggning.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Gamlestaden, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och handel med garage i källarplan. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av högskola med integrerad stationsentré i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 12000 kvm högskolelokaler innehållande lokaler för utbildning och kontorsändamål med en integrerad stationsentré för Haga Station, Västlänken. Drivs i samråd med Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2020. Delar av markarbetet med huvuddel 2 (integrerad stationsentré) pågår. Byggstart för huvuddel 3 (högskolelokaler) påbörjas i december 2022.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Göteborg, E2
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 9 våningar. Byggnaden inrymmer ca 700 p-platser på plan 1-6, plan 7 innehåller en fullskalig idrottshall samt ytor för kontors- eller annan verksamhet, plan 8 ska inrymma kontors- samt kulturverksamheter och plan 9 innehåller dels kontor samt enklare restaurangverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Markarbetet påbörjas under sommaren 2022. Byggnaden kommer att hållbarhetscertifieras enligt BREEAB-rankningen nivå Excellent.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 280 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 6 och 9 våningar med butikslokaler i bottenplan. På taken blir det både sedumväxter och solceller. Markarbetet påbörjas i november 2022.
Nybyggnad av logistikanläggning i Göteborg
Avser nybyggnad av logistikanläggning på ca 17 300 kvm
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola med plats för 570 elever. Kommer att byggas i 2 våningar med integrerad idrottshall och matsal. Avser även rivning av bef skola.
Om och nybyggnad av hotell vid Liseberg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell med 217 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 175 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad i 2-3 våningar för Göteborgs Kulturnämnd. Utöver magasinen ska det finns konservatorsateljéer, fotoateljé, inlastning och rum för skadedjurssanering, m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkekärr, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i 4 lamellhus (ca 14000 kvm) med 4-6 våningar med källarvåning i 3 hus och garage (ca 2400 kvm). Sollceller planeras på taken.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 111 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad miljörum/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Göteborg
Totalt kommer 114 lägenheter att skapas, fördelade mellan Riksbyggens 69 bostadsrätter och Elof Hansson Fastigheters 45 hyresrätter. Dessutom kommer 3000 kvadratmeter av byggnaden att användas för kommersiella ändamål. Byggnationen kommer att utföras som en gemensam produktionsteknisk enhet, men med en så kallad 3D-fastighetsbildning för att underlätta delningen av fastigheten.
Nybyggnad av hotell och restaurang i Göteborg
Avser nybyggnad av ett hotell med 200 rum i 16 våningar samt en restaurang. Omfattar även en parkträdgård med orangeri och pool.
Nybyggnad av en F-6 skola i Torslanda
Projektet avser en ny skolbyggnad i tre våningsplan med idrottshall i markplan samt källare med teknikutrymmen för 580 elever samt grundsärskola för totalt 27 elever. Option 1: rivning av hus H och Option 2: rivning av hus G. Markarbetet påbörjas i januari 2022.
Nybyggnad av kontor och hotell i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 119 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 9 våningar och garage i källarvåning. Markarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av bostäder i Eriksberg, Göteborg
Avser nybyggnad av ca 125 bostadsrätter i 3 punkthus på 5-16 våningar med underjordiska garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 130 mindre lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus. Sanering- och grundläggningsarbeten påbörjades under hösten 2022. I detta projekt kommer 2 entreprenörer att vara med GMB avser en generalentreprenad för källarvåningen.
Nybyggnad av studentbostäder, förskola och lokaler i Göteborg
Projektet avser att skapa en inspirerande livsmiljö genom att byggnad 90 lägenheter specifikt utformande för studenter, en förskola för de allra minsta och spännande lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 100 hyresrätter där ca 20 lägenheter i ett så kallat trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70-120 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus i ett kvarter med livsmedelsbutik och butiker i bottenplan och parkering i källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Björlanda, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter (ca 5600 kvm BOA) i flerbostadshus med 4-5 våningar + inredd vind.
Nybyggnad av växthus och besökscentrum i Göteborg, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 6600 kvm varav växthus ca 2800 kvm, teknikutrymmen 720 kvm, verksamhetsytor inkl besökscentrum ca 2900 kvm. I entreprenaden ingår avancerad växthusteknik så som t ex klimatdator som styr vävar, ventilationsluckor, assimillaitonsbelysning och befuktning för att rätt klimat ska kunna upprätthållas i de olika växthusen året runt. Det ingår även rivning av befintliga växthus och markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda, Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Mark- och pålningsarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkekärr, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 109 lägenheter och en gemensamhetslokal i punkthus med 10 och 11 våningar. Markarbetet påbörjas i oktober 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus samt två komplementbyggnad (tvättstuga och cykelförråd).
Nybyggnad av flerbostadshus i Backa, etapp C, Kvarter 6
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i 4-6 våningar i lamellhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i flerbostadshus med 8 våningar och sutterängvåning (ca 270 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 37 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas i maj 2023.
Nybyggnad av bostäder på Hisingen i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av radhus/parhus med 64 lägenheter. Markarbetet påbörjas i augusti 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lunden
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus med p-däck i källarplan. Markarbetet påbörjas i maj 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Backa, etapp C, Kvarter 10
Projektet är tänkt att fungera som ett pilotprojekt med målet att halvera klimatavtrycket ur ett livscykelperspektiv och kommer preliminärt att omfatta ca 63 lägenheter, en verksamhetslokal samt markparkering.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Gunnilse
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Nybyggnad av hotell med 50 rum samt restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Lägenheterna är i varierande storlekar från 1–4 rum och kök. I uppdraget ingår även utemiljöer, garage med parkeringsplatser där samtliga platser har elbilsladdning och gemensamhetslokal med övernattningsmöjlighet. Huset formas som ett plustecken för att maximera ljuset in i bostäderna med stora balkonger i flera väderstreck. Kommer att certificeras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Länsmansgården, Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad mellan 29 och 40 lägenheter med 3-5 våningar i flerbostadshus med underliggande garage, komplementbyggnader och utvändig mark. Markarbetet påbörjas i april 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Avser nybyggnad av 27 st energi- och miljösmarta lägenheter på Öckerö.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus eller småhus.
Nybyggnad fjärrkylanläggning i Göteborg
Projektet avser produktionsanläggning för fjärrkyla.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus eller småhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus eller småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och småhus.
Nybyggnad av p-hus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett p-hus i två kvarter.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar i två våningar med tillagningskök. Markarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i flerbostadshus med 3 eller 4 våningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar samt skyddsrum under förskolan längs Trollbärsvägen.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Avser nybyggnad av huvudkontor åt BRA Bygg, i fyra våningar.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med sex avdelningar.
Ny- och ombyggnad av busskörfält och pendelcykelbanor i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av busskörfält och pendelcykelbana mellan Lindholmen och Ivarsbergsmotet.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 6 avdelningar och tillagningskök.
Nybyggnad av energiverk i Göteborg
Nybyggnad av 130 kV station för batteriindustri.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Gatuanläggning och ledningssamordning i Göteborg, etapp 1
Projektet avser gatuanläggning och lednignssamrodning.
Ny lokalgatan, trafikanpassning mm i Göteborg
Projektet avser ny lokalgata, trafikanpassning av befintlig trevägskorsning samt påfart bussgata mot Dag Hammarsköldsleden, ledningsarbeten med schaktfri metod, signal samt belysning och ny pendelcykelbana.
Exploatering av bostadsområde i Göteborg
Projektet avser exploatering av bostadsområde.
Nybyggnad av bro över Bohusbanan i Gunnesby
Projektet omfattar byte av befintlig bro mot en ny bro med full bärighet. I samband med utbyte av bron så ska ombyggnad av vägkorsningen väg 570/587 ske för att göra korsningen mer trafiksäker och förbättra situationen för oskyddade trafikanter. Separat utrymme för oskyddade trafikanter ska tillskapas på bron i form av gång- och cykelbana. Ombyggnad av gc-väg fram till befintlig busshållplats Gunnesby skola.
Ny spårvägslänk i Göteborg
Projektet avser projektering av : spår, ledningar, gaturum, tillfälliga trafiklösningar, geohydrologi, buller, vibrationer, luft.
Nybyggnad av parhus i Göteborg
Nybyggnad av ett parhus.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av målerifabrik i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning. Omfattning oklar.
Nybyggnad av solpark i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av solpark.
Upphandling av provisoriska paviljonger mm i Göteborg
Projektet avser upphandling av två provisoriska paviljonger till sjukhuset. I entreprenaden ingår att projektera och uppföra en förbindelsegång i fyra våningar upp mellan dessa paviljonger. Byggkostnad är inte utskriven då modulerna hyrs över en längre period.
Exploatering för nytt bostadsområde i Göteborg
Projektet avser exploatering för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av parhus i Göteborg
2021 brann det gamla fattighuset/ålderdomshemmet/bostadsrättsföreningen från 1888 ner till grunden. Man vill nu bygga ett nytt enbostadshus, ett flerbostadshus på den gamla grunden och två garage.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av utställningshall i Göteborg
Nybyggnad av showroom, volvo penta.
Nybyggnad av vårdbostad i Göteborg
Nybyggnad av boende med särskild service.
Nybyggnad av BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av BmSS boende med 6 lägenheter med förhöjd tillgänglighet samt ytor för gemenskap och personalutrymmen.
Nybyggnad av kedjehus i Göteborg
Avser nybyggnad av 16 kedjehus.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Rivning och nybyggnad av BmSS boende i Göteborg
Projektet avser rivning av en befintlig förskola och nybyggnad av BMSS boende med 6 lägenheter, ytor för gemenskap och personalutrymmen.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).