Aktuell nybyggnation i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 136 st.

Nybyggnad av kontors- och affärshus mm Inom Vallgraven 12
Projektet avser nybyggnad av affärs- och kontorshus (ca 2000 kvm) på fastighet 12:2, påbyggnad av kontor på tre fastigheter (fastigheterna Inom Vallgraven 12:10, 12:8 samt 12:9). Grundförstärkning på Inom Vallgraven 12:1 påbörjas Q1 2015.
Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området. Den första etappen startar våren 2022 och hela området ska vara färdigutvecklat inom fyra år.
Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny spårvagnsdepå, verkstäder och personalutrymmen. Objektet avser; Kohesionspålning med betongpåle, preliminärt ca 60-70 st plintar med 3 st pålar/plint, medellängd ca 40-50 meter (totalt ca 7000-10000 lpm). Option på grundläggning med ca 500 kvm betongplatta på mark och källarväggar i betong till en kommande byggnad.
Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel med 3 och 12 våningar.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 420 lägenheter i flerbostadshus och handel med 7 och 8 våningar. Markarbetet påbörjas i mars 2022.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en sjätte byggnad på Geelys företagscampus på Lindholmen i Göteborg.
Nybyggnad av student- och trygghetsbostäder i Gamlestaden, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av student- och trygghetsbostäder.
Nybyggnad av logistikpark i Göteborg
Nybyggnad av logistikbyggnad om 22900 kvm LOA, som kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Excellent och utrustas med bergvärme samt en solcellanläggning om 500kW.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Gamlestaden, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och handel med garage i bottenplan. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Ny- och ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad (ca 5000 kvm) och ombyggnad (ca 12000 kvm) kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus i ett kvarter med 3-8 våningar.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i äldreboende och 112 lägenheter med hyresrätt samt lokaler (2000 kvm) i bottenvåning med 5 och 12 våningar. Markarbetet påbörjas i september 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 187 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjas i december 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lindholmen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 197 kooperativa hyresrätter med 3-8 våningar för unga vuxna mellan 18-30 år. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Nybyggnad av polishus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av polishus med garage, omklädningsrum, reception, sporthall, godsmottagning, kontor, mötesrum, konferensrum, matsal och teknikutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Majorna
Projektet avser nybyggnad av 141 lägenheter i ett kvarter med parkering i källarplan. Markarbetet påbörjas i mars 2022. Certifieras enligt Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser sanering av mark och nybyggnad av flerbostadshus med 50 hyresrätter och 115 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 129 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjades i oktober 2021.
Nybyggnad av verkstadsanläggning och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en anläggning med kontorsbyggnad och lager som sammanlänkas med tre hallbyggnader. Utöver verkstaden och reservdelslagret byggs en matsal, personalutrymmen och kontorslokaler både för Volvo Truck Center och Volvo Lastvagnars svenska marknadsbolag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 91 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med lokal i bottenvåningen . De flesta lägenheterna kommer att få en fantastisk utsikt över vattnet. Huset har stora fönsterpartier med generösa ljusinsläpp, gemensam terrass, grönskande gård och garage under huset. Markarbetet påbörjas i januari 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 200 lägenheter i flerbostadshus i 5-8 våningar med delvis källarvåning och några butikslokaler i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av en F-6 skola i Torslanda
Projektet avser en ny skolbyggnad i tre våningsplan med idrottshall i markplan samt källare med teknikutrymmen för 580 elever samt grundsärskola för totalt 27 elever. Option 1: rivning av hus H och Option 2: rivning av hus G. Markarbetet påbörjas i januari 2022.
Nybyggnad av processanläggning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av processanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av sex bostadshus, ihop byggda två och två, med totalt 160 lägenheter. Samtliga byggnader ligger i en slänt och är suterrängbyggnader med sex till tio våningar inkl suterrängplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 60 exklusiva bostadsrätter, butikslokaler i flerbostadshus med 6-8 våningar. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 62 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar och centrumhandel i botten plan. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av bostäder i Biskopsgården, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola (4500 kvm) i två våningsplan innehållande klassrum, grupprum, slöjdsalar, bibliotek, matsal och tillagningskök och en fristående idrottshall. Nybyggnad av hus G ÅV-hus. Ombyggnad av hus C plan 2 med bl a reception vaktmästeri, personalutrymmen, kontor, pausrum, omklädningsrum. Rivning hus A innehållande idrottshall, omklädningsrum, matsal mm. Byggnaden ska rivas för att göra plats åt skolgård.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 101 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av lager och logistikhus på Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och logistikhus. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i flerbostadshus med 3 lokaler i bottenvåning.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av en befintlig byggnad och nybyggnad av 66 hyreslägenheter varav 6 är för studenter i ett lamellhus i vinkel med 4-5 våningar samt anläggande av nya markparkeringar. Rivnings- och markarbetet påbörjas i januari 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 102 lägenheter i flerbostadshus 6-8 plan.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor, lager och personalutrymmen.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Torslanda
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus med handelslokaler i botten våning med 1,5 - 4 våningar. Markarbetet påbörjas i januari 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad (14000-15000 kvm). Markarbetet pågår.
Nybyggnad transformatorstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av komplett transformatorstation. 145kV GIS-ställverk, transformering 145/11 kV, 11 kV ställverk, all kontrollutrustning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3400 kvm). Markarbetet påbörjas i april 2021.
Nybyggnad av seniorbostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i seniorboende (+55 år) i fyra våningar + vind med bostadsrätt.
Nybyggnad av ishall i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig ishall med tillhörande verkstadsbyggnad och kylmaskinbyggnad och nybyggnad av ishall. Den nya hallen ska vara en mötesplats för föreningslivet och anpassas för främst konståkning, teamåkning, kälkåkning och ishockey med en publikkapacitet om ca 300 personer och kommer även inrymma café.
Nybyggnad av flerbostadshus i Backa, etapp A, Kvarter 9
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med tre våningar och lamellhus ovanpå i tre våningar med ca 45 lägenheter runt ett grönt gårdsbjälklag. Markarbetet påbörjas i september 2021.
Nybyggnad av par- och radhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i par- och radhus med komplementbyggnader. Markarbetet påbörjas i mars 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Backa, Göteborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus med 5 och 6 våningar. Markarbetet påbörjas i mars 2022.
Nybyggnad av tullhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gränskontrollanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 45 bostadsrättslägenheter i 1 flerbostadshus med garage och förråd i källarplan. Huset är miljömärkt med Svanen. Markarbetet påbörjades i maj 2022.
Nybyggnad av bostäder i Biskopsgården, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus.
Byggnation av allmän plats i Göteborg
Projektet avser byggnation av allmän plats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 47 lägenheter i flerbostadshus med 2-5 våningar.
Nybyggnad av gator inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg
Avser utbyggnad och ombyggnad av gator öster om Nellickevägen samt längs Mölndalsvägen och Vörtgatan i Göteborg.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Anläggande av gata i Hisings Backa, Göteborg, etapp 1
Projektet avser väg- och anläggningsarbeten med bl a byggnation av kollektivtrafikkörfält, nya gång- och cykelbanor, nya cirkulationsplatser, ombyggnad av busshållplatser mm. Tidigare entreprenör har gått i konkurs. Kostnad för färdigställande av projektet är 40,9 mkr och byggstart i juni 2022.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ny skolbyggnad innefattande storkök, matsal samt specialsalar som slöjd, musik, hemkunskap samt NO och Teknik.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för 400 elever med tillhörande skolgård, rivning av två byggnader och ombyggnad av befintliga lokaler till två nya omklädningsrum.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av förskola med vinkelbyggnad i 2 plan med 8 avdelningar och utvändig lekyta. Avser även en flytt av den befintliga gång- och cykelvägen.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 7 avdelningar samt rivning av förskola. Markarbetet påbörjas troligen i juni 2021.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 5 avdelningar, tillagningskök, ÅV-hus och förrådsbyggnad. Markarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, tillagningskök och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola (Hus C) som ska sammankopplas med de befintliga byggnaderna (Hus B och D).
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Markarbetet påbörjas i kvartal 1 2022.
Ny- och ombyggnad av badanläggning i Jubileumsparken i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett ca 2500 kvm stor flytande hamnbadanläggning i Norra hamnbassängen och ombyggnad av ett ca 500 kvm stort befintligt flytande bad i Norra Frihamnsbassängen. Nybyggnation av servicebyggnaderna och ombyggnad av bastubyggnaden - som en sk insprängd totalentreprenad - i Jubileumsparken.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola. Markarbetet påbörjas i december 2021.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av mcdonalds i Göteborg
Nybyggnad av Mcdonalds i Göteborg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Kollektivtrafikstråk i Göteborg
Projektet avser ny gatuöverbyggnad samt utbyte av spårkomplex.
Byggentreprenad Västra Götaland
Säkerhetsskyddat projekt, arbetet omfattas av verksamhetsområdena bygg, mark samt installation, inom området Västra Götaland.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus inklusive tillhörande sprängnings- och markarbeten. Markarbetet påbörjas i oktober 2021. Brandskydd av smide: BC Brandtätning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1 o 2
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter i flerbostadshus på befintligt skyddsrum. Markarbetet påbörjas ev i november 2021.
Nybyggnad av förskola i Tynnered, Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter i två våningar + inredd vind samt komplementbyggnad.
Ny- och ombyggnad av gata, GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av gator, GC-vägar, 2 stycken cirkulationsplatser, VA-ledningar, optokablar och elledningar. I projektet ingår även demontering av befintlig trängselskatteportal på Karlavagnsgatan samt montering av en ny dito på Nya Polstjärnegatan och en ny på Karlavagnsgatan. En av cirkulationsplatserna är idag en befintlig 3-vägskorsning som således ska byggas om till cirkulationsplats.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en gruppbostad 8 lägenheter med särskild service med tillhörande kök och personallokaler. Markarbetet påbörjas i februari/mars 2022.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Avser nybyggnad av 14 st miljöhus på fastigheterna Hjällbo 5:14 (Bergsgårdsgärdet), Hjällbo 6:8(Skolspåret) samt Hjällbo 7:7 (Sandspåret) i Göteborg. I arbetet ingår rivning av befintligt moloksystem.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad och kontor. Markarbetet påbörjas i mars 2022.
Ny lokalgatan, trafikanpassning mm i Göteborg
Projektet avser ny lokalgata, trafikanpassning av befintlig trevägskorsning samt påfart bussgata mot Dag Hammarsköldsleden, ledningsarbeten med schaktfri metod, signal samt belysning och ny pendelcykelbana.
Nybyggnad av temalekpark i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en stor lekplats för barn och unga med ett lekslott med rutschkanor, linbana, käpphästbana och mycket annat samt en träningsplattform. CADO i Sverige AB levererar lekplatsutrustningen.
Nybyggnad av BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av boende med särskild service med 8 lägenheter, gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och komplementbyggnader.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av spolanläggning, plank och markåtgärder, Bygglov för tillbyggnad av kontorsmoduler Syrhåla 2:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser rivning av byggnad innan nybyggnad av flerbostadshus, 18 stycken hyresrätter i 4 våningar + vind.
Nybyggnad vattenledning mm i tunnel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 260 meter vattenledning DN 600 mm i tunnel.
Ny gc-väg längs väg 190 i Göteborg
Ca 1200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av nybyggnad av parkeringshus.
Ny infrastruktur i samband med utbyggnad av detaljplan i Skra Bro i Göteborg, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av infrastruktur enligt ny detaljplan för Skra Bro. I entreprenaden ingår bl a utförande av gator, GC-vägar och torg, breddning/vänstersvängfält av Björlandavägen, pendelparkering och busshållplatser. Därutöver ska även VA, el, tele och datakommunikation byggas ut för att försörja de nya bostadskvarteren.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av tryckstegringsstation för dricksvatten. Stationen utgörs av en byggnad på totalt ca 80 kvm inklusive utrymme för reservkraft. Byggnaden blir ett skyddsobjekt och höga krav ställs på fysiskt skydd.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Uppförande av biokolanläggning i Göteborg
Projektet avser konstruktion, uppförande samt driftsättning av en anläggning för tillverkning av biokol lokaliserad inom Tagenes deponiområde.
Nybyggnad av LSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett gruppboende med 4 lägenheter (LSS barnboende) samt gemensamhets-, personal- och teknikrurymmen.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gata, bro mm.
Nybyggnad av aktivitetsyta i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av aktivitetsyta med ytor för lek, sport och mötesplats. Yta som berörs är ca 3000 kvm.
Nybyggnad av bullerplank i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett bullerplank mellan Askims Pilegårdsväg och väg 158. Skärmen får en total längd om 380 meter. Därutöver ingår förberedelser för plantering av träd och buskar.
Utbyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg.
Utbyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i flerbostadshus samt rivning av befintliga byggnader. Markarbetet påbörjas i december 2021.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).