Aktuell nybyggnation i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Falköping
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus, 31 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ranten, Falköping
Detaljplanen medger bostäder i högst två våningar med en största byggnadsarea om 1 800 kvadratmeter samt 300 kvadratmeter för garage. Bostäderna får fördelas på högst 4 huvudbyggnader med ett totalt antal lägenheter om 16 stycken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av villor i Stenstorp, Falköping
Klimat- och kvadratsmarta hus.
Nybyggnad av lager i Falköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Falköping
Bygglov nybyggnad av radhus, flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Falköping
Marklov schaktning och uppförande av bullervall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.