Aktuell nybyggnation i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Falköping
Avser nybyggnation av jättelager om ca 40 000- 50 000 kvm på området inriktat huvudsakligen mot svensk exportindustri.
Nytt bostadsområde i Falköping
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus, 31 lägenheter.
Nybyggnad av överlämningsbangård Majarp , Falköpings kommun
Avser nybyggnad av en överlämningsbangård Majarp, Falköpings kommun. Järnvägsentreprenad, Spårbyggnad, kontaktledning, signal, markarbeten m.m.
Nybyggnad av korttidsboende i Falköping
Avser nybyggnad av ett korttidsboende och som ska innehålla gemensamehetsytor och 20 boenderum.
Nybyggnad av bostäder i Ranten, Falköping
Nybyggnad av 16 hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Falköping
Nybyggnad av 12 radhuslägenheter.
Anläggande av järnvägsspår i Falköpings kommun
Avser ett nytt spår med en ny växel på Marjarps Dryport, Falköpings kommun.
Ombyggnad av mottagningsstation i Falköping
Avser ombyggnad av mottagningsstation med ny byggnad för kontrollutrustning 20 kV ställverk. Omfattar allt arbete och material för att leverera och ta i drift nytt ställverk med kontrollanläggning
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av verkstad samt kontor.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad.
Anläggande och drift av laddstationer vid Hornborgasjön
Avser installation och drift av laddstationer för elbilar till Hornborgasjön. Uppdraget omfattar installation och drift av 6 st laddstationer med 2 st uttag per laddstation. Avtalstid 2022-04-01 - 2025-03-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av stall i Falköping
Nybyggnad av utestall för karantän, 8 boxplatser.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).