Aktuell nybyggnation i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Falköping
Avser nybyggnation av jättelager om ca 40 000- 50 000 kvm på området inriktat huvudsakligen mot svensk exportindustri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål i ett centrumnära läge. Bebyggelsen ska kunna uppföras i varierade former och anpassas utifrån kulturmiljön i området avseende placering, utformning och utbredning för att inte påtagligt skada stadsdelens kulturmiljövärde.
Nybyggnad av korttidsboende i Falköping
Avser nybyggnad av ett korttidsboende och som ska innehålla gemensamehetsytor och 20 boenderum.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2B
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas. Fåraberget ligger i stadens nordöstra del och avgränsas av Skövde- och Skaravägen. I stadsdelen finns en ny detaljplan som medger utveckling av ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse. Mitt i området ligger Fårabergets kulle som är ett trivsamt naturområde. Den nya bebyggelsen planeras att omgärda naturområdet. Bostadsområdet ingår i ett planprogram.
Nybyggnad av bostäder i Ranten, Falköping
Detaljplanen medger bostäder i högst två våningar med en största byggnadsarea om 1 800 kvadratmeter samt 300 kvadratmeter för garage. Bostäderna får fördelas på högst 4 huvudbyggnader med ett totalt antal lägenheter om 16 stycken.
Nybyggnad av överlämningsbangård Majarp , Falköpings kommun
Avser nybyggnad av en överlämningsbangård Majarp, Falköpings kommun.
Nybyggnad av affärshus i Falköping
Nybyggnad av affärslokal (etapp 2).
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Planer finns för fasadrenovering av befintligt bostadshus samt nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Falköping
Förhandsbesked nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av villor i Stenstorp, Falköping
Klimat- och kvadratsmarta hus.
Nybyggnad av affärshus i Falköping
Nybyggnad av affärslokal med möjlighet till friskvård (etapp 3).
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Projektet avser upphandling av två transformatorer, 40-10 kV 6,3MVA.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Avser ny 130 kV transformatorstation vid Mönarp inom Falköpings kommun.
Nybyggnad av lager i Falköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falköping
Bygglov tillbyggnad av servicehall samt nybyggnad lager.
Nybyggnad av damm i Falköping
Marklov marklov anläggande av dagvattendamm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av 2 transformatorstationer Stora Dala 1:1.
Nybyggnad av garage i Falköping
Bygglov nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Falköping
Bygglov nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av scen i Falköping
Bygglov nybyggnad av scen/paviljong.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skola i Falköping
Tidsbegränsat bygglov för skolmoduler.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.