Aktuell nybyggnation i Dals-Ed

Just nu finns inget projekt i Dals-Ed som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 115 lägenheter i flerbostadshus med 6-9 våningar i ett kvarter med innergård. På Masthuggskajen byggs en ny halvö ut i vattnet.
Resurskonsult kontrollansvarig till projekt Korsvägen, program Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år. Kontrollansvarig plan- och bygglagen (PBL).
Nybyggnad av bostäder i Mariestad
Avser nybyggnad av nytt bostadsområde intill Lekevi IP i Mariestad. Den inriktning som beskrivs i översiktsplanen är blandad småhusbebyggelse och omfattar cirka 30-50 bostäder samt att området ska knyta an till de intilliggande stadsdelarnas karaktärer.
Nybyggnad av brandövningshus i Torslanda, Göteborg
Avser RSG:s behov av ett brandövningshus inklusive leverans och uppställning på Karholmens övningsfält i Torslanda, Göteborg. Det ska gå att elda i hela huset, vilket gör att variationsmöjligheterna för övningar blir betydligt fler jämfört med andra lösningar med särskilda ”brännkammare”.
Optimering av biogasanläggning i Rydboholm, Borås, etapp 3
Avser att förnya och optimera biogasanläggning vid Sobacken och kommer att uppföra en ny bufferttank och ett nytt pumphus i anslutning till befintlig avfalls- och biogasanläggning. I entreprenaden ingår även rivning av anläggningsdelar som tas ur bruk.

Se övriga projekt i Västra Götalands län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).