Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av polishus och häkte i Borås
Planer finns för nytt, polishus och häkte på Horngäddan 8. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Planer finns för nybyggnad av 149 hyresrättslägenheter. Beställaren tar över projektet när det är färdigbyggt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
På attraktiva Bergdalen i Borås planeras ett nytt bostadsområde med ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sjöbo i Borås
Avser nybyggnad av ca 80 hyresbostäder på södra Sjöbo i Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av 52 bostadsrättslägenheter i 1 hus med 5 våningar samt takvåning. Hugin ligger mitt i centrala Borås mellan Skolgatan i söder, Stengärdsgatan i väster och Södra Kyrkogatan i norr.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholmen, Borås
Planer finns för nybyggnad av 11 radhus och 39 lägenheter i flerbostadshus som byggs som loftgångshus. Flerbostadshuset byggs i 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp i 7 våningar med 20 bostadsrättslägenheter samt förråd i källarplan.
Nybyggnad av parhus i Hestra, Borås
Avser nybyggnad av 18 bostadsrätter fördelade i 9 parhus på Hestra i Borås.
Nybyggnad av industri i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av tre flerbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus, totalt 16 lägenheter. I ett av husen kommer det finnas en källare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av tre flerbostadshus, installation av eldstad, mur och plank, komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Planer finns för nybyggnad av ca 12 lägenheter samt centrumetablering i markplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Avser nybyggnad av 14 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av parhus i Rångedala, Borås
Avser nybyggnad av 5 parhus i Rångedala, Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader.
Nybyggnad av LSS-boende på Fristad, Borås kommun
Avser nybyggnad av gruppbostad LSS med särskild service på Fristad, Borås. Boendet består av 6 lägenheter samt gemensamhetsytor och personalytor. Boendet inklusive komplementbyggnader har en total area på ca 820 kvm BTA. Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enl. VGR nivå grön.
Nybyggnad av bro i Borås
Borås stad har planer på att riva befintlig bro över Viskan och ersätta med en ny.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (sol).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Utbyggnad av VA till Bosnäs i Borås
Avser utbyggnad av VA- ledning till Bosnäs i Borås. Arbetet omfattar: Överföringsledning ca 5,2 km, Anslutning av 211 fastigheter, 4 pumpstationer, Återställning av vägar och naturmark.
Nybyggnation av cirkulationsplats i Borås
Avser byggnation av en ny cirkulationsplats i korsningen Alingsåsvägen - Fjällgatan i Borås.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringsdäck i 2 plan i betongkonstruktion med 57 parkeringsplatser under tak och 60 st på taket. Rivning av plåtgarage med 36 platser. Avser även återgärder på grönytor, stenbeläggning, rivning asfalt, uppförande av grillplats, orangeri, utekök och 2 st miljöhus.
Utbyggnad av VA till Hedared i Borås
Avser utbyggnad av VA- ledning till Hedared i Borås. Arbetet omfattar: • Överföringsledning mellan Sandhult och Hedared, ca 4,5 km lång. Överföringsledningen består av vatten- och spillvattenledningar och förläggs i huvudsak utmed Alingsåsvägen. • Schaktfria metoder såsom Styrd borrning och hammarborrning • Byggnation av två (2) nya pumpstationer • Återställning av vägar och naturmark
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad, tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ljuslabb AstaZero , Borås
Avser nybyggnad av ljuslabb för test av fordonsljus, inklusive en spolplatta för tunga och konventionella fordon. Byggnaden förläggs i nära anslutning till befintlig, med tält övertäckt, testbana med två vädertätade portar mellan tält och byggnad respektive spolplatta. BTA om ca 150 kvm.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Borås
Nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).