Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av polishus och häkte i Borås
Planer finns för nytt, polishus och häkte på Horngäddan 8. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser ca 40 000 kvm BTA bostäder inom Liljeberget i stadsdelen Norrmalm i Borås.
Nybyggnad av tingsrätt i Borås
Avser nybyggnad av ny domstolsbyggnad i kv Laxöringen i Borås.
Utveckling av Norrby
Avser utveckling av Norrby med bostäder minst 100 lägenheter och handel.
Ny stadsplanering vid Krokhallssnittet i Borås
Planer finns för att möjliggöra en ny utformning av området mellan Borås centrum och tågstationen. Planen inkluderar även ett nytt artcenter/museum nere i stadens centrala delar som en entré och naturlig del i en framtida förstärkt station och att ihop med ny centralbro och parkbron vid Viskaholm koppla Norrby till stadens centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av huvudlager i Viared
Avser nybyggnad av huvudlager och huvudkontor för Hemtex. Ytan uppgår till totalt 26 000 kvm inklusive ett entresolplan på 4 000 kvm och kontor på 1 600 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar med 40 bostadsrättslägenheter, ett hus med 6 våningar och 1 hus med 8 våningar. Avser även samfällt garage med 56 p-platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av 66 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 flerbostadshus med 48 bostadsrättslägenheter i 6 våningar.
Nybyggnad av grossistbutik i Borås
Avser nybyggnad av ny butik för Axfoods restauranggrossist Snabbgross i Borås. Butiken kommer att bli ca 2500 kvm och kommer att byggas i en ny etapp på handelsplatsen Pro Stop. Butiken har planerad öppning under första halvåret 2023.
Nybyggnad av parkeringshus och livsmedelsbutik i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med ca 200 parkeringsplatser samt en livsmedelsbutik, omfattande ca 1 900 m², placerad i bottenplan.
Nybyggnad av förskola i Borås
Nybyggnad av förskola för 120 barn och i 2 plan på Kristineberg i Borås. Omfattar grupprum, 2st kapprum, storkök, matsal, teknikrum, ateljé samt personaldel. Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskraven enligt VGR nivå grön.
Ev. nybyggnad av konstmuseum i Borås
Planer finns för att flytta Borås konstmusuem från Kulturhuset och ge det en helt ny skepnad. Sex möjliga platser för ett Art Center har tagits fram i utredning: Nedre Norrby, Elektra, Krokshallstorget, Krokshallsberget, Viskaberg samt Venus/ulysses.
Nybyggnad av ishall i Borås
Planer finns för nybyggnation av ishall på Kilslundstomten i Knalleland.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Planer finns för nybyggnad av 15-25 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter samt centrumetablering i markplan.
Nybyggnad av radhus i Borås
Avser nybyggnad av cirka 30 radhus med en bta på ca 4000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av tre flerbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och ombyggnad av befintlig.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader.
Nybyggnad av parhus i Rångedala, Borås
Avser nybyggnad av 5 parhus i Rångedala, Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Avser nybyggnad av 14 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av radhus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (radhus), komplementbyggnad.
Nybyggnad av bro i Borås
Borås stad har planer på att riva befintlig bro över Viskan och ersätta med en ny.
Nybyggnad av skadecenter i Borås
Avser nybyggnad av ett skadecenter för Borås Bil. Verkstaden blir 4360 kvm stor och byggs på Viared, strax utanför Borås.
Nybyggnad av bilhall i Borås
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning.
Nybyggnad av radhus i Borås
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (lss) 6 lägenheter.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (sol).
Nybyggnad av LSS boende i Borås
Projektet avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och ute förråd.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Nybyggnad av affärslokaler.
Nybyggnad av bensinstation i Borås
Nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av park i Borås
Planer finns för en ca 5km lång park genom Borås som i förlängningen skall hjälpa staden att över lång tid få ordning på planeringen och ”stöpa” Borås till en stad som byggs hållbart och för ett hållbart leverne.
Nybyggnad av parhus i Borås
Nybyggnad av 2 tvåbostadshus, hus a, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus, hus b Gånghester 23:13.
Nybyggnad av kraftstation i Borås
Borås Elnät AB avser att under 2021-2022 bygga en ny 130/10 kV station benämnd Sandlid, vilken ska ersätta den befintliga fördelningsstationen Sandlid (30/10 kV).
Reinvestering av VA-ledningar i Borås
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar i Slätthult mellan Dalsjöfors och Gånghester, ca 10 km från Borås.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringsdäck i 2 plan i betongkonstruktion med 57 parkeringsplatser under tak och 60 st på taket. Rivning av plåtgarage med 36 platser. Avser även återgärder på grönytor, stenbeläggning, rivning asfalt, uppförande av grillplats, orangeri, utekök och 2 st miljöhus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av kontor, installation av eldstad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Anläggande av va-ledning i Borås
Avser utbyggnad av VA- ledning till Bosnäs i Borås.
Nybyggnad av Industrihall i Borås
Planer finns för en industrihall.
Nybyggnad av parkering i Borås
Planer finns för 40 parkeringsplatser för elbilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av biogasanläggning i Borås
Bygglov för nybyggnad av anläggning för biogas metan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (trygghetsboende).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, ändrad användning från skjul till bostadshus/lägenhet, rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av bussväderskydd med reklamvitrin (på tre platser).
Nybyggnad av carport i Borås
Bygglov för nybyggnad av carport-/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering/garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser, belysning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för anordnande av återvinningsstation, underjordisk avfallsbehållare.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av kommunal avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (byggnad för mottagning av inkommande el, fjärrvärme m m).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, mur och plank.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation/kopplingsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser, marklov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av pumpstation, avlopp.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för tillbyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av mur i Borås
Marklov för ändring av marknivå, bygglov för stödmur och parkeringar vid anstalt.
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad, tälthall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av gc-bro i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av gångbro t o m 2031-12-31.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.
Nybyggnad av anstalt i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulbyggnader på anstalt t.o.m. 2032-08-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser t o m 2031-09-02.
Nybyggnad av servering i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering, tom 2026-09-10.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av container/byggbodar, skyltlov t o m 2024-01-01.
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av tillgänglighetsanpassad enkeltoalett i Borås
Option från projektid: 2058643. Avser ny toalett vid Bosjön.
Ny flytbrygga till badplats i Borås
Avser flytbrygga till badplats. Leveransadress: Hofsnäs Herrgård, Länghem
Konsultuppdrag avseende säkerhetsutredning, Borås stad
Avser säkerhetsutredning gällande riskavstånd från tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och andra störningar. Det aktuella området som behöver utredas är i Borås stads Översiktsplan utpekat som ett framtida utbyggnadsområde

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.