Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristineberg, Borås
Avser nybyggnad av 100 bostäder i Kristineberg i Borås. Detaljplanen omfattar 15 700 kvm byggrätt (BTA) i en huskropp på mellan fyra och sju plan med verksamheter i gatuplan.
Nybyggnad av bostäder, i Borås
Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder på Tokarpsbergs västsida och att utveckla möjligheterna för rekreations- och naturområdet. Det kan bli ca 150 nya bostäder i hus som klättrar på pelare i sluttningen på Tokarpsberg.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Borås
Avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende på Kristinegränd 7 i Borås.
Utveckling av Norrby
Avser utveckling av Norrby med bostäder minst 100 lägenheter och handel.
Ny stadsplanering vid Krokhallssnittet i Borås
Planer finns för att möjliggöra en ny utformning av området mellan Borås centrum och tågstationen. Planen inkluderar även ett nytt artcenter/museum nere i stadens centrala delar som en entré och naturlig del i en framtida förstärkt station och att ihop med ny centralbro och parkbron vid Viskaholm koppla Norrby till stadens centrum.
Nybyggnad av tingsrätt i Borås
Avser nybyggnad av ny domstolsbyggnad i kv Laxöringen i Borås.
Nybyggnad av ishall i Borås
Nybyggnad av ny ishall ”Ås Härads Arena” på fastighet Kilsund 4. Ishall med två isytor med tillhörande omklädningsrum samt uppvärmning/danslokal.
Om och tillbyggnad, alternativt nybyggnad av djursjukhus i Borås
Planer finns för om och tillbyggnad, alternativt nybyggnad av djursjukhus i Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Nybyggnad av ca 12 lägenheter samt centrumetablering i markplan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sjöbo i Borås
Avser nybyggnad av ca 40 bostadsrätter fördelat på 2 bostadshus på södra Sjöbo, mellan Klintegtan och Johannelundsgatan. Detta ingår i detaljplanen för Mjölskivlingen 9 med flera.
Ny vägport vid Brodalsmotet i Borås
Vägport som ansluter till Petersbergsgatan och Brodalsgatan. Ca 100 m högkapacitetsvägräcke mellan befintliga broräcken längs den norra sidan av väg 40.
Nybyggnad av trygghetsboende i Dalsjöfors, Borås
Avser nybyggnad av 38 trygghetsbostäder i Dajsjöfors, intill äldreboendet Dalhem.
Ev. nybyggnad av konstmuseum i Borås
Planer finns för att flytta Borås konstmusuem från Kulturhuset och ge det en helt ny skepnad. Sex möjliga platser för ett Art Center har tagits fram i utredning: Nedre Norrby, Elektra, Krokshallstorget, Krokshallsberget, Viskaberg samt Venus/ulysses.
Nybyggnad av kontor i Borås
Avser Nybyggnation av byggnad P10 samt om,-och tillbyggnad av byggnad P2 Kontor i 2 våningar med konferensdel och gemensam entré. Ombyggnad matsal och angränsade lokaler med tillhörande arbeten.
Nybyggnad av parhus och gruppboende i Borås
Planer finns för 16 parhus som ska fördelas på åtta enheter och gruppboendet är tänkt att innehålla sex lägenheter. Varje bostad i parhusen får egen trädgård och uteplats.
Nybyggnad av LSS-boende i Viskafors, Borås
Nybyggnad av LSS-bostad. Boendet består av 5 lägenheter med tillhörande gemensamhetsytor på entrévåning, samt personalutrymmen och förrådsytor på källarvåningen.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planen avser nybyggnad av flerbostadshus med 16-17 våningar.
Nybyggnad av radhus, parhus eller kedjehus i Borås
Detaljplanen avser att möjliggöra bostadsbyggnation i form av radhus, parhus eller kedjehus på del av Hedagården 1:73 och 1:6. Det aktuella planområdet ligger norr om Asklandaskolan, vid Hagvägen 3.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av tre flerbostadshus, installation av eldstad, mur och plank, komplementbyggnad
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av park i Borås
Planer finns för en ca 5km lång park genom Borås som i förlängningen skall hjälpa staden att över lång tid få ordning på planeringen och ”stöpa” Borås till en stad som byggs hållbart och för ett hållbart leverne.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Optimering av biogasanläggning i Rydboholm, Borås, etapp 1
Avser att förnya och optimera biogasanläggning vid Sobacken och kommer att uppföra en ny bufferttank och ett nytt pumphus i anslutning till befintlig avfalls- och biogasanläggning. I entreprenaden ingår även rivning av anläggningsdelar som tas ur bruk.
Reinvestering av VA-ledningar i Borås
Projektet avser reinvestering på vattenledning, spillvatten och dagvatten ca 600m. Från Kvibergsgatan 1 till nr 38 samt Lövgränd. Kvibergsgatan ligger i stadsdelen Byttorp i Borås.
Nybyggnation av gång- och cykelbana i Borås
Avser ny- och ombyggnad av GC-väg samt ombyggnad av befintlig väg, inklusive borttagning av befintliga bussfickor och ny kantsättning. Beläggningsarbeten och belysning ingår i entreprenaden.
Byte av högspänningsställverk vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås
Avser byte av högspänningsställverk uppställt inomhus i kulvertmiljö på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås
Nybyggnad av temporära kontorsbyggnad i Borås
Avser uppförande av ett projektkontor som består av 26 moduler i två plan, 13 i varje plan som skall innehålla kontor, matsal, konferensrum, omklädningsrum. Markarbeten ingår och omfattar även driftsatt VA, EL samt övriga installationer.
Nybyggnad av växthus i Borås
Nybyggnad av växthus.
Återuppbyggnad av befintlig skorsten på fastigheten i Borås.
Återuppbyggnad av ursprunglig skorsten i fastigheten Gässlösa 5:1 i Borås. Ursprungliga tegelstenar tillhandahålls av beställaren, och ska användas för föråteruppbyggnaden.
Nya toaletter vid tre naturreservat i Borås och Tranemo kommun
Avser inköp och leverans av tre tillgänglighetsanpassade enkeltoaletter med latrintankar under jord vid tre naturreservat; Vänga mosse och Älmås i Borås kommun och Torpanäset i Tranemo kommun.
Nybyggnad av stängsel i Borås
Avser utökning med ett ca 2,5 m högt och ca 1 100 m långt stängsel vid AstaZeros anläggning i Hällered.
Riskutredning för planprogram för Västra Centrum, Stationsområdet, Borås
Avser riskutredning för planprogram för Västra Centrum, Stationsområdet, Borås.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).