Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning. Plankorsningsåtgärder. Ommålning av broar (vägport vid Viskafors, Assberg, Åsbro, Skuttran, Himleån).
Nybyggnad av logistikfastighet på Viared i Borås
Avser nybyggnad av logistikanläggning ca 35000Kvm. Byggnaden innehåller 500 kvm kontor och en entresolplan på 6 000 kvm, för tjänster som förpackning och omförpackning.
Nybyggnad av skola i Borås
Skolan avser 3-parallell årskurs F-6 och 4-parallell årskurs 7-9 samt särskola och kommunikationsklass. Det ska även byggas en fullstor idrottshall. Totalt ska skolan rymma ca 960 elever samt ca 120 lärare. Delas upp i 2 faser där fas 1 är planerings-och projekteringsfas och fas 2 är produktions- och överlämningsfas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fristad
Avser nybyggnad av 2 huskroppar med 92 hyresrättslägenheter i varierande storlekar i suterränghus med träpanel och balkonger.
Nybyggnad av punkthus i Borås
Nybyggnad av 2 st punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av affärs-och kontorshus i Borås
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus på området Viared i Borås.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Fristad
Avser nybyggnad av en huskropp i trä med 29 stycken trygghetsbostäder, 28 tvåor och en trea samt ett stort gemensamt vardagsrum, takterrass och ett gym i huset.
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås. Det blir en byggnad för säkerhetskritisk provning, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett 60-tal lägenheter i tre huskroppar med 5, 6 och 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Regementsstaden, Borås
Nybyggnad av flerbostadshus i Regementsstaden i Borås. Brf Löjtnanten består av 33 bostadsrätter.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Nybyggnad av idrottshall som kommer att byggas i hop med befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Planer finns för nybyggnad av 20 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av tre flerbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av mentalvårdsanläggning i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (psykiatriboende). Projektet avser 5 lägenheter på både plan 2 och 3. Plan 1 avser allrum samt personalutrymme.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Planer finns för nybyggnad av 10-15 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärs- och flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad, hus b och c.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar och med ca 21 lägenheter.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (sol).
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad/lager.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (lss) 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 1
Nybyggnad av 2 flerbostadshus Byttorpstå 1,2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Nybyggnad av 2 flerbostadshus Byttorpstå 1,2.
Nybyggnad av parhus i Borås
Nybyggnad av 2 tvåbostadshus, hus a, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus, hus b Gånghester 23:13.
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås
Avser nybyggnad av testcenter för elektromobilitet. Byggnaden kommer att omfatta c:a 1 200 kvm och kommer att innehålla komplex utrustning för forskning och provning men även för exempelvis rökgasrening. Då labbet är ett så kallat ”abuse-lab” med förstörande provning kommer byggnaden till stor del bestå av tunga betongkonstruktioner för att provning ska kunna genomföras på ett säkert sätt.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för ändrad användning av anläggning/bilhall till padelhall samt fasadändring och fristående skärmtak.
Nybyggnad av lagringshall i Borås
Nybyggnad av lagringshall för omlastning av de avfallsfraktioner som sorteras vid respektive fastighet vid ett införande av ett nytt insamlingssystem. Hallen är på ca 3000 m2.
Kylmaskiner Ryaverket i Borås
Projektet avser två luftkylda kylmaskiner om vardera ca 1 MW.
Reinvestering av VA-ledningar i Borås
Projektet omfattar omläggning och nyläggning av VA-ledningar vid Högabergsgatan. Objektets läge: i stadsdelen Bergdalen i norra Borås.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Ramavtal avseende toaletter på offentliga platser i Borås
Avser ramavtal på hyra av offentliga toaletter i Borås kommun. Avtalstid 2 år.
Reinvestering av VA-ledningar i Borås
Avser VA-reinvestering av befintliga VA-ledningar i Sandared utanför Borås.
Reinvestering av vattenledning i Viared
Avser VA-reinvestering av befintliga VA-ledningar i Sandared utanför Borås.
Nybyggnad av kraftstation i Borås
Borås Elnät AB avser att under 2021-2022 bygga en ny 130/10 kV station benämnd Sandlid, vilken ska ersätta den befintliga fördelningsstationen Sandlid (30/10 kV).
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av biogasanläggning i Borås
Nybyggnad av anläggning (biogas).
Nybyggnad av samlingslokal i Borås
Nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av förråd i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad t o m 2026-03-31.
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält t o m 2026-06-30.
Nybyggnad av kallförråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (grillstuga).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation/mottagningsstation för eldistribution (ändring av lov bn 2020-001334).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (för fiber och bredband).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av gammal.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för parkering (5st).
Nybyggnad av staket i Borås
Bygglov för uppförande av staket/insynsskydd.
Nybyggnad av automatstation i Borås
Bygglov för uppförande av tankstation vätgas.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (anordnade av parkeringsplatser).
Nybyggnad av tvätthall i Borås
Bygglov för nybyggnad av anläggning (biltvätt) samt skyltar.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus ,rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av 9 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser/vändplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Längjum 3:79,3:97.
Nybyggnad av förråd i Borås
Attefallsanmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av tillgänglighetsanpassad enkeltoalett i Borås
Avser installation av en toalett vid entrén i naturreservatet Rya åsar i centrala Borås.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.