Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning. Plankorsningsåtgärder. Ommålning av broar (vägport vid Viskafors, Assberg, Åsbro, Skuttran, Himleån).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 250-300 hyreslägenheter samt lokaler och handel i bottenvåningarna.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Planer finns för nybyggnad av ca 150 hyresrättslägenheter. Beställaren tar över projektet när det är färdigbyggt.
Nybyggnad av logistikfastighet på Viared i Borås
Avser nybyggnad av logistikanläggning ca 35000Kvm. Byggnaden innehåller 500 kvm kontor och en entresolplan på 6 000 kvm, för tjänster som förpackning och omförpackning.
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus med 33 våningar.
Nybyggnad av skola i Borås
Skolan avser 3-parallell årskurs F-6 och 4-parallell årskurs 7-9 samt särskola och kommunikationsklass. Det ska även byggas en fullstor idrottshall. Totalt ska skolan rymma ca 960 elever samt ca 120 lärare. Delas upp i 2 faser där fas 1 är planerings-och projekteringsfas och fas 2 är produktions- och överlämningsfas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fristad
Avser nybyggnad av 2 huskroppar med 92 hyresrättslägenheter i varierande storlekar i suterränghus med träpanel och balkonger.
Nybyggnad av punkthus i Borås
Nybyggnad av 2 st punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergsäter, Borås
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar med 69 hyresrätter, samt ett underliggande garage. Byggs som suterränghus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter. Hugin ligger mitt i centrala Borås mellan Skolgatan i söder, Stengärdsgatan i väster och Södra Kyrkogatan i norr.
Nybyggnad av affärs-och kontorshus i Borås
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus på området Viared i Borås.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i radhus med 1,5 plan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Fristad
Avser nybyggnad av en huskropp i trä med 29 stycken trygghetsbostäder, 28 tvåor och en trea samt ett stort gemensamt vardagsrum, takterrass och ett gym i huset.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Nybyggnad av idrottshall som kommer att byggas i hop med befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Planer finns för nybyggnad av 20 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Förtätning av bostäder i Borås kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med ytterligare 35 nya lägenheter och ett LSS boende med 10 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Planer finns för nybyggnad av 10-15 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd. BTA ca 750 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar och med ca 21 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad, hus b och c.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (lss) 6 lägenheter.
Nybyggnad av mentalvårdsanläggning i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (psykiatriboende).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 4-6 bostadsrättslägenheter i två våningar med gemensam parkering och lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 flerbostadshus Byttorpstå 1,2.
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås
Byggnaden kommer att omfatta c:a 1 200 m2, och kommer att innehålla komplex utrustning för forskning och provning men även för exempelvis rökgasrening. Då labbet är ett så kallat ”abuse-lab” med förstörande provning kommer byggnaden till stor del bestå av tunga betongkonstruktioner för att provning ska kunna genomföras på ett säkert sätt.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad och logistikfastighet med tillhörande kontor och trafo.
Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för ändrad användning av anläggning/bilhall till padelhall samt fasadändring och fristående skärmtak.
Nybyggnad av lagringshall i Borås
Nybyggnad av lagringshall för omlastning av de avfallsfraktioner som sorteras vid respektive fastighet vid ett införande av ett nytt insamlingssystem. Hallen är på ca 3000 m2.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Nybyggnad av idrottshall/padelhall.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad (testcenter) samt skyltar.
Kylmaskiner Ryaverket i Borås
Projektet avser två luftkylda kylmaskiner om vardera ca 1 MW.
Ramavtal avseende toaletter på offentliga platser i Borås
Avser ramavtal på hyra av offentliga toaletter i Borås kommun. Avtalstid 2 år.
Nybyggnad av kraftstation i Borås
Borås Elnät AB avser att under 2021-2022 bygga en ny 130/10 kV station benämnd Sandlid, vilken ska ersätta den befintliga fördelningsstationen Sandlid (30/10 kV).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbostadshus/gårdshus.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (grillstuga).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av den gamla.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral, stödmur och skylt.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (anordnade av parkeringsplatser).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av 9 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt carport/förråd Fristads Prästgård 1:123,1:124.
Nybyggnad av tvätthall i Borås
Bygglov för nybyggnad av anläggning (biltvätt) samt skyltar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borås
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus ,rivning.
Nybyggnad av butik i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av affärslokaler t o m 2026-01-30.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av affärslokaler t o m 2031-01-30.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av skolpaviljong t o m 2030-01-01.
Nybyggnad av samlingslokal i Borås
Nybyggnad av samlingslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.