Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Borås
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Borås. Rivning av befintlig skolbyggnad förrutom de befintliga skyddsrummen. Nybyggnad av F-9 skola. Skolan kommer även ha en del för Anpassad Gundskola. Ombyggnad av skolgården. Rivning av i stora delar av idrottshall men delar i markplan samt motfylld del bibehålls. Om- och tillbyggnad av en fullstor idrottshall med läktare samt aktivitetshall. Byggnaden skall även innehålla omklädning, servicefunktioner, skolgym samt serveringsytor.
Nybyggnad av höghus i Borås centrum
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum.
Ny stadsplanering vid Krokhallssnittet i Borås
Planer finns för att möjliggöra en ny utformning av området mellan Borås centrum och tågstationen. Planen inkluderar även ett nytt artcenter/museum nere i stadens centrala delar som en entré och naturlig del i en framtida förstärkt station och att ihop med ny centralbro och parkbron vid Viskaholm koppla Norrby till stadens centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus och livsmedelsbutik i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med ca 200 parkeringsplatser samt en livsmedelsbutik, omfattande ca 1 900 m², placerad i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för uppförande av flerbostadshus med butiker på bottenplan på Almås Plats i Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Nybyggnad av ca 12 lägenheter samt centrumetablering i markplan.
Nybyggnad av bro i Borås
Avser rivning av befintlig bro och byggnation av ny bro, över Viskan i centrala Borås. Därtill ska ombyggnation av västra strandkanten, söder om bron, utföras för gångstråk. För att minimera påverkan på Viskans tvärsektion på aktuell sträcka ska en ny kajmur anläggas för att bredda gatusektionen.
Ny vägport vid Brodalsmotet i Borås
Vägport som ansluter till Petersbergsgatan och Brodalsgatan. Ca 100 m högkapacitetsvägräcke mellan befintliga broräcken längs den norra sidan av väg 40.
Nybyggnad av LSS-boende i Viskafors, Borås
Nybyggnad av LSS-bostad. Boendet består av 5 lägenheter med tillhörande gemensamhetsytor på entrévåning, samt personalutrymmen och förrådsytor på källarvåningen.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad 2 industribyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av park i Borås
Planer finns för en ca 5km lång park genom Borås som i förlängningen skall hjälpa staden att över lång tid få ordning på planeringen och ”stöpa” Borås till en stad som byggs hållbart och för ett hållbart leverne.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Optimering av biogasanläggning i Rydboholm, Borås, etapp 7
Avser att förnya och optimera biogasanläggning vid Sobacken och kommer att uppföra en ny bufferttank och ett nytt pumphus i anslutning till befintlig avfalls- och biogasanläggning. I entreprenaden ingår även rivning av anläggningsdelar som tas ur bruk.
Optimering av biogasanläggning i Rydboholm, Borås, etapp 6
Avser att förnya och optimera biogasanläggning vid Sobacken och kommer att uppföra en ny bufferttank och ett nytt pumphus i anslutning till befintlig avfalls- och biogasanläggning. I entreprenaden ingår även rivning av anläggningsdelar som tas ur bruk.
Optimering av biogasanläggning i Rydboholm, Borås, etapp 5
Avser att förnya och optimera biogasanläggning vid Sobacken och kommer att uppföra en ny bufferttank och ett nytt pumphus i anslutning till befintlig avfalls- och biogasanläggning. I entreprenaden ingår även rivning av anläggningsdelar som tas ur bruk.
Optimering av biogasanläggning i Rydboholm, Borås, etapp 4
Avser att förnya och optimera biogasanläggning vid Sobacken och kommer att uppföra en ny bufferttank och ett nytt pumphus i anslutning till befintlig avfalls- och biogasanläggning. I entreprenaden ingår även rivning av anläggningsdelar som tas ur bruk.
Optimering av biogasanläggning i Rydboholm, Borås, etapp 3
Avser att förnya och optimera biogasanläggning vid Sobacken och kommer att uppföra en ny bufferttank och ett nytt pumphus i anslutning till befintlig avfalls- och biogasanläggning. I entreprenaden ingår även rivning av anläggningsdelar som tas ur bruk.
Optimering av biogasanläggning i Rydboholm, Borås, etapp 2
Avser att förnya och optimera biogasanläggning vid Sobacken och kommer att uppföra en ny bufferttank och ett nytt pumphus i anslutning till befintlig avfalls- och biogasanläggning. I entreprenaden ingår även rivning av anläggningsdelar som tas ur bruk.
Nybyggnation av gång- och cykelbana i Borås
Avser ny- och ombyggnad av GC-väg samt ombyggnad av befintlig väg, inklusive borttagning av befintliga bussfickor och ny kantsättning. Beläggningsarbeten och belysning ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av temporära kontorsbyggnad i Borås
Avser uppförande av ett projektkontor som består av 26 moduler i två plan, 13 i varje plan som skall innehålla kontor, matsal, konferensrum, omklädningsrum. Markarbeten ingår och omfattar även driftsatt VA, EL samt övriga installationer.
Nybyggnad av begravningsplats i Borås
Nybyggnad av begravningsplats.
Nytt områdesskydd runt RISE AB:s anläggning i Borås
Omfattar projektering och nyanläggning av stängsel inom RISE område i Borås.
Nybyggnad av växthus i Borås
Nybyggnad av växthus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).