Aktuell nybyggnation i Bollebygd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollebygd
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Bollebygd
Avser nybyggnad av skola samt förskola och idrottshall. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollebygd
Nybyggnad två flerbostadshus samt skylt under byggtid.
Nybyggnad av bostäder i Bollebygd
Avser nybyggnad av 7 parhus på fastigheterna Erikstorp 1:231, Erikstorp 1:232, Erikstorp 1:233, Erikstorp 1:237, Erikstorp 1:238. Erikstorp 1:239 samt Erikstorp 1:243.
Nybyggnad av tennishall i Bollebygd
Nybyggnation padelhall.
Exploatering för bostadsområde i Bollebygd
Projektet avser nybyggnad av bl a lokalgator och VA (vatten, spill och dagvatten) samt terrassering av ytor för bostadshus och tomtmark för kommunala tomträtter.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollebygd
Ansökan om bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollebygd
Ansökan om bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Bollebygd
Ansökan om bygglov nybyggnad tälthall/väderskydd.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.