Aktuell nybyggnation i Åmål

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelscentrum i Åmål
Nybyggnad av handelscentrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åmål
Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för nya bostäder i byggnader om 4-8 våningar samt en mindre livsmedelsbutik inom området.
Nybyggnad av bilhall i Åmål
Nybyggnad bilhall med visningshall, verkstad och personalutrymmen intill E45 i Åmål.
Nybyggnad av radhus i Åmål, etapp 1
Bygglov nybyggnad radhusområde.
Nybyggnad av industriverksamhet i Åmål
Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tomter för industriändamål och samtidigt ge möjlighet för handel med skrymmande varor i ett skyltläge vid E45.
Nybyggnad av industriverksamhet i Åmål
Syftet med planen är att pröva möjligheten för industri, verksamhet och handel inom området.
Nybyggnad av villor i Åmål
Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Anläggande av ny gata i Åmål
Avser byggnation av ny villagata ca 500 m och separat GC-bana ca 70m, va-arbeten ca 375m samt fördröjningsmagasin för dagvatten. Objektets läge: i nordvästra delen av Åmåls tätort.
Nybyggnad av padelhall i Åmål
Nybyggnad industribyggnad-padelhall.
Nybyggnad av industrihus i Åmål
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av kiosk i Åmål
Bygglov nybyggnad kiosk.
Nybyggnad av kiosk i Åmål
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad - kiosk/förråd.
Nybyggnad av förråd i Åmål
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad - marknadsbod.
Nybyggnad av förråd i Åmål
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad - marknadsbodar (4st).
Nybyggnad av förråd i Åmål
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad - miljöhus Rudan 8,Hällen 11,Bäcken 7.
Nybyggnad av förråd i Åmål
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Åmål
Bygglov nybyggnad lagerbyggnad.
Nybyggnad av staket i Åmål
Bygglov nybyggnad staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Åmål
Bygglov nybyggnad transformatorstation Sjövik 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Åmål
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Åmål
Bygglov uppförande av hundrastgård.
Nybyggnad av plank i Åmål
Bygglov uppförande av plank samt containrar för återvinning.
Nybyggnad av barack i Åmål
Bygglov uppförande komplementbyggnad - container.
Nybyggnad av förråd i Åmål
Bygglov uppförande komplementbyggnad.
Nybyggnad av silo i Åmål
Bygglov uppsättning komplementbyggnad - silo.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.